Sunteți pe pagina 1din 43

Denumirea testului: Microbiologie generală

ID test: Epizootologie
Întrebări total în test: 450
Partea 1 30%: Număr de întrebări - 133, ([29,56%]-28,67%-41,78% ).
Partea 2 30%: Număr de întrebări - 129, (29,56%-[28,67%]-41,78% ).
Numărul total de grupuri (teme): 15
-------------------------------------------------------------------------------------------
Partea 1 30%: Număr de întrebări - 133, (29,56%).
Grupul (tema): Tema01
Întrebarea 1.
Bacteriile sunt organisme vii?
Variante de răspuns:
1. Unicelulare, procariote
2. Unicelulare, eucariote,procariote
3. Procariote, subcelulară,celulară
4. Pluricelulare, eucariote,procariote
Întrebarea 2.
Selectaţi structurile absente la bacterii?
Variante de răspuns:
1. Reticul endoplasmatic, mitocondrii, aparat Golgi
2. Reticul endoplasmatic, capsomere, fimbrii
3. Mitocondrii, aparat Golgi, fimbrii, mezosom
4. Aparat Golgi, plasmolemă, capsulă,mitocondrii
Întrebarea 3.
Selectaţi expresia adevărată?
Variante de răspuns:
1. Procesul nutriţiei bacteriene este adsorbtiv si absorbtiv
2. Procesul nutriţiei bacteriene este adsorbtiv
3. Procesul nutriţiei bacteriene este chimic si adsorbtiv
4. Procesul nutriţiei bacteriene este chimic adsorbtiv
Întrebarea 4.
Care forme bacteriene prezintă structuri rezistente?
Variante de răspuns:
1. Forma sporulată, sporigenă,spiralată
2. Forma bacilară,miceliată,bacteriană
3. Forma vegetativă,sporulată,miceliată
4. Forma sporulată,sporigenă
Întrebarea 5.
Micetele sunt organisme?
Variante de răspuns:
1. Propriu zis procariote,eucariote
2. Propriu zis eucariote
3. Eucariote, procariote,bacteriene
4. Propriu zis eucariote, procariote,eucariote
Întrebarea 6.
Virusurile sunt microorganisme cu un mod de organizare?
Variante de răspuns:
1. Subcelulară cea mai frecventă, de tip eucariot
2. Subcelulară cea mai frecventă
3. Celulară de tip eucariot în majoritatea cazurilor
4. Celulară de tip procariot cel mai frecvent
Întrebarea 7.
Alegeti expresia potrivită?
Variante de răspuns:
1. Micoplasmele nu au perete celular dar au formă constantă
2. Micoplasmele nu au perete celular dar au formă neconstantă
3. Micoplasmele nu au membrană citoplasmatică si nici formă constantă
4. Micoplasmele nu au perete celular si nici formă constantă
Întrebarea 8.
Care specie bacteriană determină culoarea pigmentului sintetizat?
Variante de răspuns:
1. Staphylococcus aureus,Pseudomonas
2. Pseudomonas, Proteus,Bacillus,Pseudomonas
3. Toate bacteriile posedă pigmenţi sintetizati
4. Staphylococcus aureus, Streptococcus,Bacillus
Întrebarea 9.
Care specie bacteriană determină numele autorului care a descoperit agentul?
Variante de răspuns:
1. Proteus rettgeri, Mycobacterium
2. Escherichia, Pseudomonas
3. Staphylococcus, Pasteurella
4. Proteus rettgeri, Escherichia
Întrebarea 10.
Care din însuşirile celulelor procariote nu corespund realităţii?
Variante de răspuns:
1. Au un singur cromozom sau au doi cromozomi

1
2. Se divid prin mitoză în majoritatea cazurilor sau rareori nu se divid
3. Se divid prin mitoză în majoritatea cazurilor
4. Celulele procariote sunt de aproximativ o mie ori mai mici decît cele eucariote
Întrebarea 11.
Care este forma principală de reproducere a bacteriilor?
Variante de răspuns:
1. Şciziparitate, sexuată, diviziune binară
2. Asexuată, şciziparitate, diviziune binară
3. Sexuată, diviziune binară, sciziparitate
4. Şciziparitate , diviziune binară
Întrebarea 12.
La celulele procariote membrana nucleară este:
Variante de răspuns:
1. Absentă cel mai frecvent sau prezentă cel mai frecvent
2. Absentă cel mai frecvent
3. Uneori absentă, uneori prezentă
4. Prezentă unori absentă cel mai frecvent
Întrebarea 13.
Care din însuşirile celulelor eucariote nu sunt corespunzătoare:
Variante de răspuns:
1. Au mai multi cromozomi sau numai doi
2. Se divid prin diviziune directă sau indirectă
3. Se divid prin diviziune directă
4. Au organite în citoplasmă sau acestea sunt absente
Întrebarea 14.
Cele mai importnte bacterii de dimensiuni mici sunt:
Variante de răspuns:
1. Micoplasma,Rickettsia,Pasteurella,Brucella
2. Micoplasma,Pasteurella,Brucella,Clostridium
3. Micoplasma,Rickettsia,Salmonella,Pasteurella
4. Micoplasma,Rickettsia,Pasteurella,Bacillus
Întrebarea 15.
Proteinele prezente în membrana citoplasmatică a bacteriilor sunt:
Variante de răspuns:
1. Numai intrinseci si transmembranare
2. Numai parietale, intrinseci si transmembranare
3. Numai extrinseci si transmembranare
4. Numai intrinseci si perimembranare
Întrebarea 16.
La baza clasificării bacteriilor stă criteriul de:
Variante de răspuns:
1. Specie cel mai frecvent sau uneori gen, familie
2. Specie cel mai frecvent
3. Familie,specie cel mai frecvent
4. Clasă, subclasă
Întrebarea 17.
O unitate ribozomală este constituită din:
Variante de răspuns:
1. O subunitate mare L si o subunitate mică S
2. O subunitate mică L si o subunitate medie S
3. O subunutate mare L si două subunităti mici S
4. O subunitate mică L si o subunitate mare S
Grupul (tema): Tema02
Întrebarea 18.
Componentele obligatorii ale învelişului unei celule vegetative bacteriene sunt:
Variante de răspuns:
1. Capsula, peretele celular, membrana citoplasmatică
2. Flagelii, pilii, capsula,membrana citoplasmatică
3. Peretele celular, glicocalixul, membrana citoplasmatică
4. Peretele celular, membrana citoplasmatică
Întrebarea 19.
Care din următoarele specii bacteriene au demensiuni mari?
Variante de răspuns:
1. L eptospira tarassovi
2. Clostridium septicum,L.interogans
3. E. Coli, Salmonella,.Baccillus
4. Leptospira interrogans
Întrebarea 20.
Care din următoarele specii bacteriene formează capsula adevărată?
Variante de răspuns:
1. Staphylococcus aureusB.anthracis
2. Brucella suis,Bacillus subtilus
3. Pasteurella multocida,Pasteurella haemolitica
4. Bacillus anthracis
Întrebarea 21.

2
Selectaţi expresia greşită despre membrana celulară?
Variante de răspuns:
1. Biochimic plasmolema este de natură lipoproteică, glicolema este un înveliş glucidic
2. Membrana celulară este o învelitoare subţire de cîţiva nanometri
3. Membrana celulară este constituită din plasmolema, glicolema
4. Membrana celulară este o componentă tranzitorie şi inconstantă
Întrebarea 22.
Componentele structurale ale învelişului unui spor prezintă următoarea succesiune, de la
interior spre exterior?
Variante de răspuns:
1. Cortex, membrană sporală, tunica
2. Sporii au înveliş nestructurat sau structurat
3. Celula sporală popriu zisă,membrana sporală, tunica, cortex
4. Celula sporală propriu zisă, cortex, tunica
Întrebarea 23.
Vacuolele apar în?
Variante de răspuns:
1. Perioada activă de înmultire a celulei
2. Perioada de multiplicare si dezvoltare a celulei
3. Perioada activă si de înmultire a celulei
4. Perioada activă de crestere a celulei
Întrebarea 24.
Peretele bacteriilor incurbate este?
Variante de răspuns:
1. Elastic, ondulat, rigid,gros
2. Rigid, elastic, ondulat cel mai frecvent
3. Elastic cel mai frecvent
4. Cîrlionţat, rigid, subtire
Întrebarea 25.
Ce influenţează vârsta celulei bacteriene?
Variante de răspuns:
1. Viteza, densitatea cel mai frecvent
2. Mărimea, greutatea, densitatea, viteza
3. Densitatea în majoritatea cazurilor
4. Greutatea, ph –ul uneori densitatea
Întrebarea 26.
Pentru tetracoci este caracteristică următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Se aranjează în grămezi neregulate sau regulate
2. Se aranjează în perechi sau izolat cel mai frecvent
3. Se divid într-un singur plan sau două planuri perpendiculare
4. Se divid în două planuri perpendiculare
Întrebarea 27.
Se divid în trei planuri reciproc perpendiculare:
Variante de răspuns:
1. Tetracocii si diplicocii
2. Stafilococii din arul atmosferic
3. Diplococii si tetracocii
4. Sarcina în majoritatea cazurilor
Întrebarea 28.
Caracterizează bacilii:
Variante de răspuns:
1. Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei
2. Conţin granulaţii de volutină care deformează celula
3. Sunt eucariote, prezenta sporilor nu depaseste diametrul celulei
4. Formează spori care deformează celula
Întrebarea 29.
Selectaţi expresia nereuşită caracteristică ribozomilor:
Variante de răspuns:
1. Rezervele metabolice din celule reprezentate de glicogen, grăsimi, proteine etc. sunt înconjurate de endomembrane
2. Polizomii rezultă din ansambluri de ribozomi
3. Ribozomii sunt ansambluri macromoleculare de ARN şi molecule de proteine
4. Contstau din două subunităţi cu compoziţii chimice caracteristice
Întrebarea 30.
Din componenţa chimică a capsulei fac parte:
Variante de răspuns:
1. Peptidoglicanul, polipeptide
2. Polizaharide, fosfolipide,polipeptide
3. Polizaharide, polipeptide
4. Flagelina, peptidoglicanul
Întrebarea 31.
Microorganismele aparţin la următoarele regnuri:
Variante de răspuns:
1. Acaryote, Policaryote, Procariote
2. Monocaryote, Eucaryote, Acaryote

3
3. Eucaryote, Acaryote, Procaryote
4. Eucaryote, Acaryote, Monocariote
Întrebarea 32.
Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Cele mai mobile sunt bacteriile lofotrihe si peritrihe
2. Cele mai mobile sunt bacteriile peritrihe si atrihe
3. Deplasarea bacteriilor are loc prin contractarea flagelilor
4. Deplasarea bacteriilor are loc prin rotaţia flagelilor
Întrebarea 33.
Membrana citoplasmatică realizează următoarele funcţii biologice:
Variante de răspuns:
1. Este sediul enzimelor de biosinteză a flagelilor
2. Prin ea are loc eliberarea enzimelor hidrolitice
3. Prezintă o barieră osmotică si d protectie
4. Menţine forma stabilă a celulei
Întrebarea 34.
În compoziţia chimică a granulaţiilor de volutină se determină:
Variante de răspuns:
1. Porine, metafosfaţi, metacromaţi
2. Superfosfaţi de caliu, porine,febrine
3. Proteine, metafosfaţi, polimetafosfaţi
4. Superfosfaţi de calciu, proteine,polimetfosfati
Întrebarea 35.
Capsula realizează următoarea funcţie biologică:
Variante de răspuns:
1. Asigură sinteza peretelui celular si virulenta bacterieie
2. Asigură imunogenitatea bacteriei si toxicitatea
3. Asigură sinteza patogenităţii la bacterii si toxicitata
4. Este un factor care asigură virulenţa bacteriei
Întrebarea 36.
Sporii la bacterii pot ocupa următoarele poziţii cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Terminal,subterminal,central
2. Bipolar,subterminal,central,bipolar
3. Central,lateral,terminal,subterminal
4. Bipolar,terminal,subterminal
Întrebarea 37.
Selectaţi expresiile nereuşite despre cromozomi:
Variante de răspuns:
1. Cel mai bine aceştea devin vizibili în cursul mitozelor
2. Cromozomii pot măsura în lungime 1,5-10 microni
3. În interfază cromozomii nu pot fi remarcaţi
4. Cel mai bine cromozomii devin vizibili şi pot fi studiaţi în profază
Întrebarea 38.
Plasmidele bacteriene posedă următoarele particularităţi cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Prezintă elemente genetice extracromozomiale
2. Poartă un caracter de tulpină si de specie
3. Prezintă elemente genetice cromozomiale
4. Sunt independente de cromozomul bacterian
Întrebarea 39.
Nucleul bacterian posedă următoarele particularităţi:
Variante de răspuns:
1. Conţine un set diploid de cromozomi
2. Cromozomul este suprarăsucit în jurul unui miez de ARN
3. Este constituit dintr-un singur cromozom
4. Conţine un set haploid de cromozomi
Întrebarea 40.
În componenţa membranei citoplasmatice intră următorii componenţi cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Glucide în cantităţi mari cel mai frecvent
2. Oxidoreductaze sau transferaze
3. Proteine în cantităti mici sau uneori mari
4. Fosfolipide în cantităti mari si mici cel mai frecvent
Întrebarea 41.
Peptidoglicanul din peretele celular este constituit din următorii compuşi cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Punţi lipopolizaharidice sau polizaharidice
2. Punţi tetrapeptidice laterale şi punţi peptidice transversale
3. Molecule de acid muraminic, punti lipopolizaharidice
4. Molecule de N- acetil glucozamină
Întrebarea 42.
Flagelii sunt prezenţi la următoarele bacterii:
Variante de răspuns:

4
1. Bacili, coco,bastonase
2. Coci, bacili,bastonase
3. Bastonaşe sau bacili
4. Bacili, bastonaşe sau diplobacili
Întrebarea 43.
Caractere utilizate pentru identificarea bacteriilor sunt prevăzute următorilor structuri cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Capsulei,flagelilor, granulatiilor
2. Granulaţiilor de volutină, capsulei
3. Fimbriilor, capsulei,flagelilor
4. Fimbriilor,flagelilor, granulatiilor de volutină
Întrebarea 44.
Către formele alungite de microorganisme se referă:
Variante de răspuns:
1. Rikettsia.Leptospira,Bacillus
2. Bacillus,Leptospira, Bacteria
3. Mycoplasma,Bacillus
4. Bacillus,Bacteria
Întrebarea 45.
Flagelii sunt prezenţi la următoarele bacterii:
Variante de răspuns:
1. Spirocheta, Bacterium
2. Bacterium,Coccus, Bacillus
3. Bacterium,Rikettsia,Bacillus
4. Bacterium,Bacillus
Întrebarea 46.
Rezistenţa sporilor faţă de factorii nefavorabili ai mediului este asigurată de:
Variante de răspuns:
1. Săruri de calciu şi acid dipicolinic
2. Prezenţa polimetafosfaţilor si acid acetic
3. Săruri de calciu,conţinut sporit de apă si acid dipicolonic
4. Lipoproteine şi săruri de calciu
Întrebarea 47.
Referitor la flagelii bacterieni se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Au structură tubulară şi sunt fixaţi de corpusculii bazali
2. Sunt factori de adeziune la celula gazdă
3. Numărul lor variază pînă la 20 pe celulă
4. Au structură tubulară,joacă rol în conjugarea bacteriană
Întrebarea 48.
Despre pilii bacterieni se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Sunt mai lungi şi mai groşi decît flagelii
2. Sunt mai scurţi şi mai subţiri decît flagelii
3. Sunt mai scurti si sunt constituiţi din subunităţi lipidice
4. Au o grosime şi lungime egală cu a flagelilor
Întrebarea 49.
Clostridiile se caracterizează prin:
Variante de răspuns:
1. Prezenţa sporilor ce nu depăşesc diametrul celulei
2. Prezenţa granulaţiilor de volutină care deformează celula
3. Sunt acido -alcoolo -rezistente
4. Formarea sporilor care deformează celula
Întrebarea 50.
Bacteriile peritricha prezintă:
Variante de răspuns:
1. Un smoc de cili dispusi la ambele extremităti
2. Mai multi cili dispusi pe toată suprafata celulei
3. Un smoc de cili dispusi la o singură extremitate
4. Mai multi cili dispusi în interiorul celulei
Grupul (tema): Tema03
Întrebarea 51.
Selectaţi componentele structurale esenţiale ale celulei levurile?
Variante de răspuns:
1. Citoplasmă,.membrană citoplasmatică, nucleu, peptidoglican
2. Granulelipidice, nucleu,perete celular,citoplasmă,vacuole
3. Citoplasmă, nucleu, perete celular, membrană citoplasmatică
4. Mitocondrii, aparat Golgi, citoplasmă,citoplasmă,nucleu
Întrebarea 52.
Ce afecţiuni produc actinomicetele?
Variante de răspuns:
1. Superficiale, parazitare,generale
2. Viscerale, supraacute, generale
3. Generale,viscerale, acute, subacute
4. Generale, viscerale, superficiale

5
Întrebarea 53.
De unde îşi procură apa mucegaiurile?
Variante de răspuns:
1. Substrat, micelin
2. Atmosferă, substrat
3. Micelin, conidii
4. Atmosferă, substrat, apă
Întrebarea 54.
Numărul cromozomilor din nucleu la micete este?
Variante de răspuns:
1. 2 – 4
2. 2-4-8
3. 2 – 4-6
4. 10 – 12
Întrebarea 55.
Selectaţi expresia adevărată?
Variante de răspuns:
1. Mucigaiurile nu necesită: Fe, P, K, Mo, Mn
2. Mucigaiurile nu necesită: Cl2, S, PO4, CO2
3. Mucegaiurile necesită:Fe, P, K, Mo, Mn
4. Vitamine, PO4, CO2 necesită cel mai frecvent mucegaiurile
Întrebarea 56.
În care fază de multiplicare a fungilor procesul de creştere este absent?
Variante de răspuns:
1. Faza de lag, faza staţionară
2. Faza de creştere liniară cel mai frecvent
3. Faza de lag cel mai frecvent
4. Faza de învechire cel mai frecvent
Întrebarea 57.
Coloniile circulare sunt caracteristice?
Variante de răspuns:
1. Micetelor sau ciupercilor microscopice
2. Micetelor sau actinomicetelor si bacililor
3. Bazidiomicetelor si clostridiiilor
4. Ascomicetelor si micetelor
Întrebarea 58.
Chitina se întîlneşte?
Variante de răspuns:
1. Numai la actinomicete
2. La toate micetele microscopice si la levuri
3. Numai la bacterii sau la ascomicete
4. Numai la ficomicete cel mai frecvent
Întrebarea 59.
Multiplicarea prin spori este caracteristică bacteriilor din grupa?
Variante de răspuns:
1. Micoplasmelor în procesul sporulării bacteriene
2. Nici o bacterie nu se înmulţeşte prin spori
3. Actinomicetelor în procesul sporulării
4. Mucegaiurilor cel mai frecvent
Întrebarea 60.
Se multiplică prin conidii:
Variante de răspuns:
1. Micoplasmele, Aspergillus
2. Ficomicetele, Bazidiomicetele
3. Ascomicetele, Aspergillus
4. Fungi imperfecţi, ascomicetele
Întrebarea 61.
Mucegaiurile sunt organisme vegetale:
Variante de răspuns:
1. Heterotrofe lipsite de clorofilă
2. Heterotrofe cu clorofilă
3. Autotrofe lipsite de clorofilă
4. Procariote fără clorofilă
Întrebarea 62.
În dinamica procesului de creştere”in vitro” la fungi se disting următoarele faze cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Faza de lag, faza de crstere liniară
2. Faza de învechire cel mai frecvent
3. Faza staţionară, faza de lag
4. Faza de creştere liniară, faza de invechire
Întrebarea 63.
Actinomicetele sintetizează vitaminele:
Variante de răspuns:
1. A, B1,B12
2. B1,K,C,A

6
3. C, B6, B1
4. B1, B6, B12
Întrebarea 64.
Actinomicetele produc substanţele antibiotice:
Variante de răspuns:
1. Streptomicina cel mai frecvent
2. Penicilina, Ampicilina
3. Ampicilina, Bicilina cel mai frecvent
4. Karboxilina, Streptomicina
Întrebarea 65.
Celula levurică nu formează următorul component structural:
Variante de răspuns:
1. Membrană citoplasmatică, nucleu
2. Nucleu,membrană citoplasmatică
3. Miceliu
4. Perete celular , Miceliu
Grupul (tema): Tema04
Întrebarea 66.
Care structuri sunt absente la micoplasme?
Variante de răspuns:
1. Sferoplaştii, mucoproteidele
2. Mucoproteidele polimere, peretele celular
3. Mucoproteidelel polimere,Peretele celular, aparatul golgi
4. Sunt prezente toate structurile
Întrebarea 67.
Selectaţi filtrele care sunt traversate de microplasme?
Variante de răspuns:
1. Millipore, Berkefeld
2. Nu traversează filtrele
3. Zeitz, Berkefeld
4. Hamberland, Seitz
Întrebarea 68.
În urma folosirii metodei Gram, micoplasmele se colorează?
Variante de răspuns:
1. Numai în roşu
2. Unele în roşu, altele în albastru
3. Unele în albastru, altele în verde
4. Numai în albastru
Întrebarea 69.
De ce substanţe au nevoie micoplasmele pentru dezvoltare?
Variante de răspuns:
1. Acizi organici sau acizi grasi
2. Acizi neorganici sau acizi grasi
3. Acizi graşi, glucide sau glucoză
4. Acizi graşi în majoritatea cazurilor
Întrebarea 70.
Despre rickettsii se poate afirma?
Variante de răspuns:
1. Sunt parazite obligatorii ale insectelor
2. Se cultivă pe medii uzuale si pe medii speciale
3. Nu sunt vizibile la microscopul optic
4. Ocupă poziţie intermediară între bacterii şi virusuri
Întrebarea 71.
Care din următoarele specii bacteriene au dimensiuni mari
Variante de răspuns:
1. Salmonella dublin,Pasteurella multocida
2. Leptospira interrogans,Pasteurella multocida
3. Salmonella dublin
4. Leptospira interrogans
Întrebarea 72.
Principalul procedeu de înmulţire la rickettsii este
Variante de răspuns:
1. Şciziparitatea sau diviziunea binară
2. Diviziunea directă sau diviziunea binară
3. Înmugurirea sau sciziparitata cel mai frecvent
4. Conjugarea sau înmugurirea
Întrebarea 73.
Care dinte următoarele componente fac parte obligatoriu din structura rickettsiilor?
Variante de răspuns:
1. Perete celular, membrană citoplasmatică, ribosomii, nucleu
2. Ribosom, vacuole, sferoplaşti,nucleu
3. Protoplaşti, pili, flagali,membrana citoplasmatică
4. Perete celular, aparat Golgi, nucleu,ribosomi
Întrebarea 74.
Despre hlamidii se poate afirma?

7
Variante de răspuns:
1. Sunt organisme unicelulare, procariote
2. Sunt eucariote ce parazitează procariote
3. Sunt procariote ce parazitează eucariote
4. Sunt organisme pluricelulare, eucariote
Întrebarea 75.
Reproducerea la hlamidii se realizează prin?
Variante de răspuns:
1. Ciclul complicat şi înmugurire
2. Diviziune şi ciclu complicat
3. Asexuat şi sexuat,diviziune
4. Înmugurire şi diviziune
Întrebarea 76.
Alegeţi expresia potrivită pentru hlamidii?
Variante de răspuns:
1. Metabolizează glugoza, sintetizează lipide
2. Sintetizează acizi nucleici, metabolizează glucidele
3. Sintetizează aminoacizi, acizi nucleici
4. Sintetizează acizi nucleici, metabolizează glucoza
Întrebarea 77.
Hlamidiile se cultivă pe?
Variante de răspuns:
1. Medii uzuale şi speciale,intracelular sau celular
2. Celulă vie,intracelular sau celular
3. Geloză, bulion,medii artificiale
4. Celulă vie, intracelular sau subcelular
Întrebarea 78.
La bacteriile din genul Clostridium sporul poate fi situat în pozitie?
Variante de răspuns:
1. Subterminală,laterală, centrală
2. Subterminală, laterală, centrală,terminală
3. Subterminală.laterală
4. Subterminală,centrală, laterală,intermediară
Întrebarea 79.
Hlamidiile sunt sensibile la:
Variante de răspuns:
1. Streptomicine, peniciline,ampiciline
2. Sulfamide, tetracicline,antibiotice
3. Antibiotice, sulfamide,bacteriocine
4. Antibiotice, sulfamide
Întrebarea 80.
Indentificaţi afirmaţia falsă privind structura microplasmelor?
Variante de răspuns:
1. Nu conţin perete celular
2. Nu conţin proteine si perete celular
3. Conţin lipide si glucoproteide
4. Conţin perete celular
Întrebarea 81.
Metodele speciale de colorare ale ricketsiilor sunt următoarele cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Castaneda, Stamp
2. Machiavello, Gram
3. Gram, OMS
4. OMS, Rebiger
Întrebarea 82.
Cele mai inportante forme ale ricketsiilor sunt?
Variante de răspuns:
1. Bacili scurţi, diplococi, bacili lungi
2. Coci, tetracoci, stafilococi
3. Diplococi, streptococi, coci
4. Diplococi, coci, bacili scurţi
Grupul (tema): Tema05
Întrebarea 83.
Care virus se multiplică în celula bacteriană şi produce liza acesteea?
Variante de răspuns:
1. Profagul sau bacteriofagul cel mai frecvent
2. Bacteriofagul cel mai frecvent
3. Fagul sau bacteriofagul
4. Virionul,capsidele,capsomerele
Întrebarea 84.
Structura bacteriofagului include următoarele formaţiuni cu excepţia?
Variante de răspuns:
1. Cap, filalmente, perete celular
2. Manşon contractil, cap, filalmente
3. Disc intermediar,ADN, cap

8
4. Cap, placă bazală, filamente
Întrebarea 85.
Ce specii de microorganisme posedă bacteriofagii specifici?
Variante de răspuns:
1. E. Coli, Salmonella,Pseudomonas aeruginosa
2. Listeria, Pseudomonas
3. E. Coli, Pseudomonas aeruginosa
4. Streptococcus, Clostridium
Întrebarea 86.
Unde se localizează capsomerele bacteriofagului?
Variante de răspuns:
1. Placă bazală, disc intermediar
2. Filamente, manşonul contractil
3. Cap,ARN,filamente,placa bazală
4. Manşonul contractil
Întrebarea 87.
Faza de liză enzimatică a microorganismelor se realizează prin intermediul?
Variante de răspuns:
1. Lizozimului fagic
2. Infecţiei fagice sau nucleului infectant
3. Bacteriofagului temperat
4. Nucleului infectant sau lizozimului fagic
Întrebarea 88.
Care bacteriofagi participă la fenomenul de liză spontană?
Variante de răspuns:
1. Bacteriofagii filamentoşi
2. Bacteriofagii netemperaţi sau filamentosi
3. Bacteriofagii mari sau netemperati
4. Bacteriofagii temperaţi
Întrebarea 89.
Ce funcţii îndeplinesc celulele bacteriene lizogene faţă de bacteriofagii activi omologi?
Variante de răspuns:
1. Lizigene,reductive,metabolice
2. Reductive,fermentative,imune
3. Metabolice,fermentative
4. Imune, imunogene
Întrebarea 90.
Care structură bacteriofagică se contractă în rezultatul scindării adenozintrifosfatului?
Variante de răspuns:
1. Coada cel mai frecvent
2. Capul, coada cel mai frecvent
3. Discul intermediar căte odată
4. Placa bazală, capul căte odată
Întrebarea 91.
Bacteriofagii se evidenţiază prin următoarele forme cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Filamentoasă,poliedrică,spermatozoică
2. Spermatozoică,filamentoasă
3. Ovală, hexagonală, poliedrică
4. Poliedrică,filamentoasă,spermatozoică
Întrebarea 92.
Profagul reprezintă:
Variante de răspuns:
1. Genomul unui fag temperat integrat în cromozomul bacterian
2. Forma vegetativă a fagului temperat integrată în cromosom
3. Forma vegetativă a fagului virulent intgrată în cromozom
4. Genomul de fag sau profag integrat in cromozom
Întrebarea 93.
Penetrarea bacteriofagilor în celula gazdă are loc prin:
Variante de răspuns:
1. Endocitoză sau injectarea acidului nucleic
2. Injectarea acidului nucleic în carioplasma bacteriei
3. Injectarea acidului nucleic în citoplasma bacteriei
4. Fuziune sau injectarea materialului genetic în celulă
Întrebarea 94.
Cultivarea bacteriofagilor poate fi realizată pe:
Variante de răspuns:
1. Suspensii bacteriene, embrioni de păsări
2. Medii de cultură artificiale sau naturale cel mai frecvent
3. Animale de laborator, ambrioni de găină
4. Embrioni de găină cel mai frecvent
Întrebarea 95.
Bacteriofagii:
Variante de răspuns:
1. Sunt constituiti din enzime metabolice sau constitutive

9
2. Sunt constituiţi din acid nucleic şi înveliş proteic
3. Sunt sensibile la antibiotice si constituite din acid nucleic
4. Sunt celule capabile să fagociteze bacteriile
Întrebarea 96.
Cultura de bacteriofag pe mediu solid se indică prin:
Variante de răspuns:
1. Colonii de tip M sau pozitive
2. Aparitia coloniilor de tip S sau pozitive
3. Apariţia coloniilor negative
4. Colonii de tip R sau negative
Întrebarea 97.
Utilizarea practică a bacteriofagilor constă în:
Variante de răspuns:
1. Identificarea si producerea antibioticelor sau fermentilor de origine animală sau vegetală
2. Identificarea suşelor bacteriene izolate în laborator, terapia unor infecţii, producerea vaccinurilor
3. Stimularea imunităţii sau tratare diferitor infectii microbiene
4. Stimularea infecţiilor sau terapia unor infectii bacteriene sau micotice
Grupul (tema): Tema06
Întrebarea 98.
Care din următoarele specii bacteriene nu sunt capabile să sintetizeze pigmenţi?
Variante de răspuns:
1. Staphylococcus aureus,Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens
2. Serratia marcescens,Mycobacterium tuberculosis,Staphylicoccus aureus
3. Serratia marcescens,Staphylococcus aureus,Pseudomonas
4. Serratia marcescens,Pseudomonas aeruginosa,Mycobacterium tuberculosis
Întrebarea 99.
Care din următoarele specii bacteriene sunt considerate microaerofile
Variante de răspuns:
1. B. antracis, M. tuberculosis
2. B.anthracis,Candida, E. Coli
3. Salmonella, B. antracis
4. M. tuberculosis, E. coli,B.anthracis
Întrebarea 100.
Selecţia substanţele organice care sunt cel mai frecvent fermentate
Variante de răspuns:
1. Purinele,peptidele cel mai frecvent
2. Aminele,transaminazele
3. Acizi organici cîte odată
4. Polizaharidele cel mai frecvent
Întrebarea 101.
Ce specii microbiene produc fermentaţia lactică?
Variante de răspuns:
1. Streptococcus lactis,Clostridium, E. coli
2. Shigella, Lactobacillus,Streptococcus
3. Streptococcus lactis, Lactobacillus
4. Lactobacillus, Aerobacter
Întrebarea 102.
Speciile microbiene producătoare de fermentaţii acido – mixte sunt?
Variante de răspuns:
1. Salmonella, Streptococcus
2. Lactobacillus, Pseudomonas
3. Salmonella, Pseudomonas
4. Clostridium, E. coli
Întrebarea 103.
Principalele produse de fermentaţie în fermentaţia alcoolică sunt?
Variante de răspuns:
1. Etanol,CO2,acid formic, acid lactic
2. Acid lactic, etanol
3. CO2, H2,etanol
4. Etanol, CO2
Întrebarea 104.
Fermentaţia butirică este produsă de microoganismele?
Variante de răspuns:
1. Anaerobe în majoritatea cazurilor
2. Microaerofile în majoritatea cazurilor
3. Facultativ anaerobe,aerobe sau anaerobe
4. Aerobe, anaerobe
Întrebarea 105.
Speciile bacteriene producătoare de fermentaţie butandiolică sunt?
Variante de răspuns:
1. Aerobacter,Streptococcus, Clostridium
2. Aerobacter, Serratia marcescens,Lactobacillus
3. Aerobacter, Seratia marcescens
4. Aerobacter,E. coli, Zimomonas
Întrebarea 106.

10
Selectaţi speciile bacteriene capabile să sintetizeze vitaminele grupei B?
Variante de răspuns:
1. Lactobacillus bifidus,E. coli, Bacillus anthracis
2. Lactobacillus bifidus,Streptomyces griseus, E. coli
3. Lactobacillus bifidus,Actinomyces bovis,
4. Lactobacilllus bifidus, Bacillus subtilis
Întrebarea 107.
Care produse biologice reprezintă factori de creştere pentru bacterii?
Variante de răspuns:
1. Serurile, proteinele
2. Anticorpii, vitaminele cel mai frecvent
3. Vaccinurile, lipidele
4. Vitaminele cel mai frecvent
Întrebarea 108.
Care proces se realizează din aminoacizi activaţi de enzime?
Variante de răspuns:
1. Biosinteza proteinelor
2. Biosinteza glucidelor cel mai frecvent
3. Biosinteza aminoacizilor si proteinelor
4. Biosinteză lipidelor
Întrebarea 109.
Sistemul de transport mediat de proteine include?
Variante de răspuns:
1. Difuzia facilitată, transportul activ
2. Difuzia facilitată, translocaţia de grup
3. Transportul activ, difuzia pasivă
4. Difuzia pasivă, difuzia facilitată
Întrebarea 110.
Celula bacteriană conţine următorii compuşi anorganici cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. P, K , Na, ADN
2. ARN, ADN,Ca,Mg
3. ARN,ADN,Ca,Mn
4. ARN,Ca, Mg, Fe
Întrebarea 111.
Celula bacteriană conţine următorii compuşi organici cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Na, S, Ca, Mg
2. ARN, Na, Ca
3. Na, S,Ca,Mo
4. Na,S, Ca, Mn
Întrebarea 112.
Despre enzimele bacteriene se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Catalizează reactiile chimice din celula virală
2. Sunt de natură polizaharidică sau proteică
3. Catalizează reacţiile chimice din celula bacteriană
4. Sunt sintetizate de peretele celular,catalizează reactiile chimice
Întrebarea 113.
Enzimele care sunt sintetizate de bacterii şi eliberate în mediul ambiant se numesc:
Variante de răspuns:
1. Enzime constitutive sau endoenzime
2. Enzime de adaptare
3. Endoenzime sau exoenzime
4. Exoenzime cel mai frecvent
Întrebarea 114.
Enzimele care sunt secretate de bacterii intracelular iar difuzarea lor în mediu nu se realizează se numesc:
Variante de răspuns:
1. Endoenzime de adaptare cel mai frecvent
2. Exoenzime cel mai frecvent
3. Enzime constitutive cel mai frecvent
4. Endoenzime cel mai frecvent
Întrebarea 115.
Enzimele care acţionează rapid asupra substratului se numesc:
Variante de răspuns:
1. Endoenzime sau enzime constitutive
2. Enzime constititive,neconstitutive
3. Enzime constitutive
4. Enzime de adaptare sau enzime constitutive
Întrebarea 116.
Glucidele se găsesc în celula bacteriană sub formă de:
Variante de răspuns:
1. Enzime, exoenzime, endoenzime
2. Mono-, di- şi polizaharide
3. Mono-, di- si dipolizaharide

11
4. Aminoacizi, monozaharide, polizaharide
Întrebarea 117.
În respiraţia anaerobă a bacteriilor acceptorul final al electronilor de hidrogen este:
Variante de răspuns:
1. Oxigenul si carbonul este cel mai frecvent acceptorul final
2. Carbonul este acceptorul final al electronilor de oxigen
3. Carbonul este acceptorul final al electronil or de hidrogen
4. Carbonul, nitraţii si nitritii in majoritatea cazurilor
Întrebarea 118.
Ca sursă universală de energie pentru bacterii servesc următorii compuşi organici:
Variante de răspuns:
1. Glucidele
2. Lipidele si glucidele
3. Proteinele
4. Fermenţii si proteinele
Întrebarea 119.
Microorganismele care îşi procură energia din reacţiile biochimice poartă denumirea de:
Variante de răspuns:
1. Chimiotrofe în majoritatea cazurilor
2. Litotrofe-chimiotrofe
3. Autotrofe-heterotrofe
4. Heterotrofe cel mai frecvent
Întrebarea 120.
Bacteriile, care sunt dependente de substanţele de natură organică se numesc:
Variante de răspuns:
1. Litotrofe cel mai frecvent
2. Fototrofe-organotrofe
3. Chimiotrofe-heterotrofe
4. Heterotrofe în majoritatea cazurilor
Întrebarea 121.
Reacţiile biochimice ale metabolismului bacterian care sînt necesare producerii energiei, cu sau fără crearea rezervelor se numesc:
Variante de răspuns:
1. Reacţii amfibolice sau anabolice
2. Reacţii catabolice
3. Reacţii anabolice sau catabolice
4. Reacţii catabolice-hidrobolice
Întrebarea 122.
Reacţiile biochimice ale metabolismului bacterian care sunt necesare sintezei constituienţilor celulari pe seama cărora bacteria creşte şi se
reproduce se numesc:
Variante de răspuns:
1. Reacţii catabolice sau amfibolice
2. Reacţii amfibolice sau anabolice
3. Reacţii anabolice de descompunere
4. Reacţii anabolice
Grupul (tema): Tema07
Întrebarea 123.
Forma de multiplicare a bacteriilor frecvent întîlnită este reprezentată de?
Variante de răspuns:
1. Sciziparitatea
2. Fragmentarea sau sciziparitatea
3. Înmugurirea sau diviziunea directă
4. Diviziunea directă
Întrebarea 124.
La care bacterii în procesul multiplicării are loc strangularea celulei?
Variante de răspuns:
1. Gram- cel mai frecvent
2. Toate afirmaţiele sunt eronate
3. Gram+,Gram- cel mai frecvent
4. Gram+ cel mai frecvent
Întrebarea 125.
Care structuri participă în procesul de strangulare a bacteriei?
Variante de răspuns:
1. Peretele celular, membrana citoplasmatică
2. Peretele celular, membrana citoplasmatică,mezosomii,fimbriilr
3. Citoplasma, nucleul,membrana citoplasmatică
4. Capsula, nucleul,peretele celular,nucleul
Întrebarea 126.
Celulele căror bacterii înainte de diviziune suferă o alungire?
Variante de răspuns:
1. Cocilor şi Clostridiilor cel mai frecvent
2. Cocilor cel mai frecvent
3. Bacililor uneori cocilor
4. Vibrionilor cel mai frecvent
Întrebarea 127.
Care produse bacteriene cresc în mediu în faza de declin?

12
Variante de răspuns:
1. Produse de anabolism si catabolism
2. Produse de catabolism
3. Produse de fermentaţie si de anabolism
4. Produse de catabolism enzimatice
Întrebarea 128.
În care fază are loc scăderea rezervelor nutritive în celula bacteriană?
Variante de răspuns:
1. Faza staţionară si de lag
2. Faza de declin
3. Faza logaritmică si de declin
4. Faza de declin de fag
Întrebarea 129.
Producţia căror preparate biologice necesită existenţa unor culturi bacteriene în faza exponenţială?
Variante de răspuns:
1. Seruri, vaccinuri
2. Vaccinuri cel mai frecvent
3. Antigeni. Vaccinuri,antigeni
4. Antibiotice, seruri cel mai frecvent
Întrebarea 130.
Faza care se caracterizează printr-o succesiune rapidă a generaţiilor bacteriene cu creştere în proporţie geometrică se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Faza de multiplicare staţionară sau de declin
2. Faza de lag sau de multiplicare logaritmică
3. Faza de multiplicare exponenţială
4. Faza de declin sau exponentială
Întrebarea 131.
Faza care se caracterizează prin existenţa pe unitate de volum a unui număr mai redus de germeni decît în perioada staţionară se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Faza de moarte logaritmică de declin
2. Faza de moarte logaritmică
3. Faza de moarte logaritmică de lag
4. Faza de multiplicare exponenţială
Întrebarea 132.
Culturile bacteriene în faza exponenţială se caracterizează prin următoarele particularităţi:
Variante de răspuns:
1. Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
2. Numărul bacteriilor creste în progresie aritmetică
3. Numărul bacteriilor creşte în progresie geometrică
4. Rata de creştere este minimală
Întrebarea 133.
Culturile bacteriene în faza staţionară se caracterizează prin următoarele particularităţi:
Variante de răspuns:
1. Progresiv creşte viteza de pieire a bacteriilor
2. Rata de creştere este nulă
3. Numărul bacteriilor inoculate rămîne staţionar
4. Rata de crestere este nulă si diferă
Partea 2 30%: Număr de întrebări - 129, (28,67%).
Grupul (tema): Tema08
Întrebarea 134.
Selectaţi speciile microbiene criotolerante?
Variante de răspuns:
1. L.monocytogenes
2. E. coli, Bacillus anthracis
3. Salmonella, Listeria
4. L. monocytogenes
Întrebarea 135.
Selectaţi specile microbiene termofile:
Variante de răspuns:
1. L.casei,E. coli, Salmonella
2. L. casei, L. bulgaricus
3. Streptococcus cremoris, Listeria
4. Streptococcus lactis, L. bulgaricus
Întrebarea 136.
Care produse biologice se conservă prin liofizare?
Variante de răspuns:
1. Alexina, vaccinurile,serurile
2. Vitaminele, serurile,antibioticele
3. Complementul, serurile, antigenii
4. Complementul,Antigenii,bacteriofagii
Întrebarea 137.
Selectaţi speciele bacteriene care se dezvoltă la presiuni de pînă la o 1000 atmosfere:
Variante de răspuns:
1. B. submarinus, Clostridium
2. B.submarinus, B.thalassoloides

13
3. B. alvei, Cl. botulinum
4. B. subtiles, B. anthracis
Întrebarea 138.
Selectaţi tulpini bacteriene cu activitate bacteriochimică mare:
Variante de răspuns:
1. Serratia marcescens, Pseudomonas fluorescens
2. Serratia marcescens,Listeria, Streptococcus
3. Lactobacilus, Streptococcus
4. E. coli, Salmonella,Pseudomonas
Întrebarea 139.
Selectaţi tulpini bacteriene cu activitate bacteriochimică medie?
Variante de răspuns:
1. Clostridium, Listeria, E.coli
2. E.coli,Bacillus megaterium, Salmonella
3. E. coli, Arizona, Clebsiella
4. Lactobacillus, Pseudomonas aeruginosa
Întrebarea 140.
Pentru a prelungi durata de conservare a cărnii şi laptelui se folosesc antibioticele?
Variante de răspuns:
1. Aureomicina,penicilina, ampicilina,neomicina
2. Streptomicina, neomicina,tetraciclina
3. Aureomicina, tetrociclina, penicilina
4. Tetraciclina, Levomicetina,penicilina
Întrebarea 141.
Pentru streptococi este caracteristică următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Se aranjează în grămezi neregulate
2. Se aranjează în lanţuri scurte si drepte
3. Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
4. Se divid în cîteva planuri neregulate
Întrebarea 142.
Pentru stafilococi este caracteristică următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Se divid în cîteva planuri
2. Se aranjează în grămezi neregulate
3. Se aranjează în grămezi neregulate si lanţuri
4. Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
Întrebarea 143.
Bacteriile spiralate îmbracă mai multe aspecte şi anume:
Variante de răspuns:
1. Vibrioni,, spirile, coci
2. Vibrioni, spirile, spirocheţi
3. Stafilococi, vibrioni, spirocheţi
4. Vibrioni, coci, spirocheţi
Întrebarea 144.
Formele sferice de bacterii se aranjează în frotiu:
Variante de răspuns:
1. Septat, perechi, ciorchine
2. Perechi, lanturi, ciorchine,filamente
3. Perechi, lanţuri, ciorchine
4. Lanţuri, filamente, perechi
Întrebarea 145.
Din ţesuturile animale se obţin următoarele substanţe cu acţiune antibiotică:
Variante de răspuns:
1. Ecmolinul,plasmonul,interferonul
2. Ecmolinul, interferonul, lizozimul
3. Ecmolinul, interferonul,plasmidele
4. Interferonul,plasmonul,eritritolul
Întrebarea 146.
Care sunt modalităţile de acţiune a antibioticilor asupra microorganismelor?
Variante de răspuns:
1. Bacteriostatic,plasmidic
2. Lent, rapid,moderat
3. Bacteriostatic, bactericid
4. Bactericid, fungicid
Întrebarea 147.
Antibioticele se clasifică după următorii indici cu excepţia?
Variante de răspuns:
1. Structura chimică,modul de producere
2. Sursa de obţinere, modul de producere
3. Modul de producere, dozei inoculării
4. Modul de producere, susa de obtinere
Întrebarea 148.
Care antibiotice dereglează sinteza anvelopei celulei bacteriene?
Variante de răspuns:

14
1. Penicilina,ampicilina, streptomicina
2. Tetraciclina,ampicilina
3. Ampicilina, cefalosporina
4. Penicilina, cefalosporina
Întrebarea 149.
Care antibiotice frânează procesele de sinteză a proteinelor în celulă?
Variante de răspuns:
1. Streptomicina, levomicetina
2. Tetraciclina, ampicilina
3. Penicilina, gramicidina
4. Streptomicina,levomicitina, polimixina
Întrebarea 150.
Care antibiotice sunt de tip penicilinic?
Variante de răspuns:
1. Penicilina, neomicina
2. Eritromicina,penicilina,bicilina
3. Eritromicina, novobiocina
4. Kanamicina, polimixina
Întrebarea 151.
Care antibiotice sunt de tip streptomicinic?
Variante de răspuns:
1. Neomocina, streptomicina
2. Rifampicina,canamicina
3. Streptomicina, penicilina
4. Neomicina, kanamicina
Întrebarea 152.
Antibiotice cu spectru larg sunt următoarele cu excepţia?
Variante de răspuns:
1. Streptomicina,tetraciclina
2. Tetraciclina,cloramfenicolul
3. Cefalosporina,tetraciclina
4. Streptomicina,cefalosporina
Întrebarea 153.
După mecanismul de acţiune antibioticele se grupează în felul următor cu excepţia grupării:
Variante de răspuns:
1. Antibiotice care alterează ireversibil
2. Antibiotice cu efect inhibitor
3. Antibiotice cu efect sintetizant
4. Antibiotice cu efect sintetizant inhibitor
Întrebarea 154.
Care antibiotice introduse în organismul bolnavului cauzează stări de hipersensibilitate?
Variante de răspuns:
1. Levomicetina, neomicina
2. Ampicilina, tetraciclina
3. Streptomicina, penicilina
4. Streptomicina, nistatina
Întrebarea 155.
Care este cea mai periculoasă complicaţie alergică produsă de substanţele antibiotice?
Variante de răspuns:
1. Socul anafilactic,insultul,infarctul
2. Şocul anafilactic
3. Infarctul,socul anafilactic
4. Insuficienţă renală
Întrebarea 156.
Antibioticele se inoculează cu preparatele antimicotice în scopul evitării dezvoltării?
Variante de răspuns:
1. Candidomicozelor rareori
2. Mucorotoxicozelor cel mai frecvent
3. Candidomicozelor,Aspergilozelor
4. Stafilococozelor cel mai frecvent
Întrebarea 157.
Care preparate biologice induc hipovitaminoze în organism?
Variante de răspuns:
1. Antibioticele cel mai frecvent
2. Serurile cel mai frecvent
3. Antibioticele,alergenii, vaccinurile
4. Antibioticele sauVaccinurile cel mai frecvent
Întrebarea 158.
Numiţi antibioticele care exercită acţiune directă asupra fătului?
Variante de răspuns:
1. Penicilinele sau levomicetinele
2. Tetraciclinele, levomicetinele
3. Tetraciclinele
4. Streptomicinele,tetraciclinele,ampicilina
Întrebarea 159.

15
La care substanţe antibiotice cel mai frecvent sunt rezistente bacteriile?
Variante de răspuns:
1. Penicilină, nistatină
2. Levomicetină, tetraciclină
3. Penicilină, streptomicină
4. Streptomicină, ampicilină
Întrebarea 160.
Ce forme de bacterii pot apărea în rezultatul modificării acestora în procesul acţiunii antibioticelor?
Variante de răspuns:
1. Streptococi, stafilococi
2. Leptospire, listerii
3. L forme bacterii si virusuri
4. L forme bacterii
Întrebarea 161.
Care substanţă antibiotică este foarte activă faţă de diverse tipuri de coci?
Variante de răspuns:
1. Ampicilina, neomicina cel mai frecvent
2. Penicilinele sintetice rareori
3. Penicilina, streptomicina
4. Penicilinele
Grupul (tema): Tema09
Întrebarea 162.
În funcţie de capacitatea lor de integrare în cromozomi, plasmidele bacteriene se clasifică?
Variante de răspuns:
1. Plasmide conjugative şi propriu zise
2. Plasmide conjugative si neconjugative bacteriene
3. Plasmide conjugative şi neconjugative
4. Plasmide propriu zise şi neconjugative
Întrebarea 163.
Cea mai mică secvenţă dintr-un cistron este determinată de?
Variante de răspuns:
1. Poziţie
2. Operon sau plasmon
3. Cistron sau operon
4. Pozitie sau operon
Întrebarea 164.
La bacterii materialul genetic extracromozomal este reprezentat de?
Variante de răspuns:
1. Molecule mici de ARN, cu configuraţie circulară
2. Molecule mici de ADN, cu configuraţie liniară
3. Molecule mici de ARN, cu configuraţie liniară
4. Molecule mici de ADN, cu configuraţie circulară
Întrebarea 165.
Care variaţii survin în timpul ciclomorfozei unei bacterii?
Variante de răspuns:
1. Variaţiile morfologice, fenotipice
2. Variaţiile fenotipice
3. Variaţiile fenotipice spontane
4. Variaţiile genotipice,morfologice
Întrebarea 166.
De care variaţii sunt determinate la microorganisme mutaţiile şi recombinările genetice?
Variante de răspuns:
1. Variaţiile fenotipice,biochimice
2. Variaţiile genotipice, biochimice
3. Variaţiile genotipice
4. Variaţiile morfologice, genotipice
Întrebarea 167.
La care specii bacteriene au fost descoperite formele ”L”?
Variante de răspuns:
1. Brucella, Bacillus,Brucella
2. Brucella, Bacillus, Clostridium
3. Brucella, Salmonella,Bacillus
4. Brucella, Pseudomonas,Bacillus
Întrebarea 168.
Absenţa cărei structuri bacteriene conferă caractere morfologice formelor ”L”?
Variante de răspuns:
1. Peretelui celular,Capsulei
2. Membranei citoplasmatice
3. Peretelui celular, cililor
4. Peretelui celular
Întrebarea 169.
Faţă de care preparate biologice sunt rezistente formele ”L”?
Variante de răspuns:
1. Antibiotice în majoritatea cazurilor
2. Seruri,antibiotice cel mai frecvent

16
3. Vaccinuri,seruri.antibiotice
4. Antibiotice,Complement
Întrebarea 170.
Selectaţi speciile bacteriene care posedă variaţii ale capsulogenezei?
Variante de răspuns:
1. Diplococcus pneumoniae, B. anthracis
2. Diploccocus,E.coli, Pseudomonas aeruginosa
3. Diplococcus pneumoniae,Clostridium tetani, Salmonella
4. Diplococcus pneumoniae,B. anthracis, E. coli
Întrebarea 171.
Transformări asemănătoare ADN-ului au fost obţinute la speciile bacteriene?
Variante de răspuns:
1. Stafilococcus,Streptococcus,Salmonella, E. coli
2. Stafilococcus,Pseudomonas, Streptococcus
3. Stafilococcus,E. coli, Neisseria, Rizobium
4. Stafilcoccus, Streptococcus, Neisseria
Întrebarea 172.
În functie de capacitatea lor de integrare în cromozom,plasmidele se clasifică?
Variante de răspuns:
1. Plasmide conjugative si plasmide neconjugative
2. Plasmide conjugative si plasmide neconjugative propriu zise
3. Plasmide conjugative si plasmide propriu zise
4. Plasmide conjugative si plasmide cu functii episomale
Întrebarea 173.
La care specie bacteriană a fost descris fenomenul de transducţie?
Variante de răspuns:
1. Salmonella, typhimurium
2. Salmonella typhimurium si pullorum
3. Salmonella typhimurium,Salmonella dublin
4. Salmonella gallinarum
Întrebarea 174.
Rezistenţa faţă de antibiotice se prezintă prin?
Variante de răspuns:
1. Rezistenţă consecutivă, rezistenţă infecţioasă
2. Rezistenţă infecţioasă, rezistenţă virală
3. Rezistenţă infecţioasă, rezistenţă, specifică
4. Rezistenţă consecutivă, rezistenţă infectioasă sau virală
Întrebarea 175.
Selectaţi tulpinile bacteriene purtătoare de factor R?
Variante de răspuns:
1. Pseudomonas, Pasteurella, E. coli
2. Pseudomonas,Pasteurella, Proteus,
3. Pseudomonas,Pasteurella E.coli,Proteus
4. Pseudomonas,Leptospira, Pasteurella
Întrebarea 176.
Care sunt căile de transfer al factorului R?
Variante de răspuns:
1. Conjugarea, transducţia
2. Plasmidele neconjugative si transductia
3. Conjugarea şi transformarea
4. Conjugarea, transductia,transformarea
Întrebarea 177.
Caracterele de toxicitate ale cărei tulpini microbiene au fost transmise prin transducţie?
Variante de răspuns:
1. Pasteurella, Leptospira
2. S.diphteriae, Klebsiella
3. S. diphteriae
4. S. dublin,S. enteritidis
Întrebarea 178.
La bacterii, procesul biologic prin care o cultură de tip S trece în tipul R se numeşte?
Variante de răspuns:
1. Rofizarea
2. Rofizare
3. Polimorfizm
4. Pleomorfizm
Întrebarea 179.
Mutaţiile spontane se produc cu frecvenţa:
Variante de răspuns:

1.

2.

3.

4.

17
Întrebarea 180.
Transformarea reprezintă:
Variante de răspuns:
1. Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul genelor şi alelelor
2. Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul plasmidelor
3. Transferul unui fragment de ADN de la o bacterie donator la o bacterie bacteriofag
4. Transferul unui fragment de ADN de la o bacterie donator la o bacterie recipient
Întrebarea 181.
Conjugarea reprezintă:
Variante de răspuns:
1. Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul plasmidelor
2. Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul plasmidelor si genelor
3. Transferul unui fragment de ADN de la o bacterie donator la o bacterie acceptor
4. Transferul de ADN cromozomic sau plasmidic de la o celulă bacteriană la alta
Întrebarea 182.
Transducţia reprezintă:
Variante de răspuns:
1. Transferul materialului genetic de la o bacterie la alta prin intermediul plasmidelor
2. Transferul de ADN cromozomic sau plasmidic de la o celulă bacteriană la alta prin intermediul bacteriofagului
3. Transferul unui fragment de ADN de la o bacterie donator la o bacterie acceptor
4. Transferul de ADN cromozomic sau plasmidic de la o celulă bacteriană la alta
Întrebarea 183.
Transferul de material genetic se poate realiza prin:
Variante de răspuns:
1. Transducţie, transformare
2. Transductie,Recombinare, conjugare
3. Transductie,conjugare, transducţie
4. Transductie,mutaţii, conjugare
Grupul (tema): Tema10
Întrebarea 184.
Bacteriile cromogene din flora acvatică sunt reprezentate de speciile:
Variante de răspuns:
1. Serratia marcescens, Sarcina lutea
2. Serratia marcscens,Mycobacterium tuberculosis, Salmonella
3. Serratia marcescens,Salmonella, Sarcina lutea
4. Leptospira, Serratia marcescens
Întrebarea 185.
Structurile care facilitează răspîndirea microorganismelor în aer sunt:
Variante de răspuns:
1. Structuri rezistente în furaje,aer,apă.spori
2. Structuri rezistente la uscăciune, aer,sol
3. Structuri rezistente în sol,uscăciune,spori
4. Structuri rezistente la uscăciune, spori
Întrebarea 186.
Selectaţi speciile de mucegaiuri care afectează cel mai frecvent paiele:
Variante de răspuns:
1. Fusarium, Stachibotrix, Actynomices
2. Mucor, Fusarium, Penicillium
3. Fusarium,Aspergillus, Mucor
4. Fusarium, Aspergillus, Stachibotrix
Întrebarea 187.
Selectaţi speciile microbiene aerobe din microflora gunoiului:
Variante de răspuns:
1. Proteus, Salmonella,E.coli
2. Proteus, E. coli, B. anthracis
3. Proteus, E. coli, Pseudomonas
4. Proteus, Candida,Proteus
Întrebarea 188.
Unde se întîlneşte cea mai abundentă floră microbiană în apă:
Variante de răspuns:
1. Apele din profunzime unori de la suprafată
2. Apele de la suprafaţă
3. Apele curgătoare uneori din profunzime
4. Apele de la suprafată cel mai frecvent
Întrebarea 189.
Care specii de microorganisme au cea mai mare longevitate în sol?
Variante de răspuns:
1. S. lactis, B. anthracis
2. B. anthracis, Cl. tetani
3. B.anthracis, Salmonella
4. Pasteurella, Cl. tetani
Întrebarea 190.
Cel mai frecvent în carne sunt izolate următoarele genuri de bacterii patogene:
Variante de răspuns:
1. Salmonella, Bacillus, Mycobacterium

18
2. Proteus, Mycobacterium,Salmonella
3. Salmonella, Pseudomonas,Bacillus
4. Leptospyra, Bacillus,Salmonella
Întrebarea 191.
Pe coaja ouălor se izolează mai frecvent microorganismele din genurile:
Variante de răspuns:
1. Proteus, Mycobacterium
2. Proteus, Pseudomonas
3. Proteus, Bacillus
4. Salmonella, Pseudomonas
Întrebarea 192.
Dintre bacteriile patogene întîlnite în apă cele mai frecvente sunt:
Variante de răspuns:
1. Salmonella, Mycobacterium
2. Proteus, Mycobacterium
3. Salmonella, Pseudomonas
4. Salmonella, Bacillus
Întrebarea 193.
În albuşul oului proaspăt microorganismele sunt absente sau în număr foarte redus datorită:
Variante de răspuns:
1. Lizozimei
2. Lizozimului sau hemolizinei
3. Lizozimei sau hemolizinei
4. Transferazei
Grupul (tema): Tema11
Întrebarea 194.
Conservarea nutreţului se sprijină pe fermentaţie:
Variante de răspuns:
1. Alcoolică-lactică cel mai frecvent
2. Lactică-butirică
3. Lactică cel mai frecvent
4. Acetică-butirică
Întrebarea 195.
Bacteriile care produc aciditatea în siloz pînă la pH= 3,8-4,2 se numesc:
Variante de răspuns:
1. Bacterii lactice-propionice
2. Mucegaiuri
3. Bacterii lactice
4. Bacterii lactice-acidofile
Întrebarea 196.
Prin minim de zahăr în siloz se subînţelege:
Variante de răspuns:
1. Cantitatea de zahăr accesibilă bacteriilor lactice pe care trebuie să o conţină plantele, pentru ca prin fermentarea lui să se poată realiza în furaj o
aciditate activă pH-ului de 3,8 – 4,1
2. Cantitatea de zahăr accesibilă bacteriilor lactice pe care trebuie să o conţină plantele, pentru ca prin fermentarea lui să se poată realiza în siloz o
aciditate normală corespunzătoare pH-ului de 4,0 – 4,2
3. Cantitatea de zahăr accesibilă bacteriilor lactice pe care trebuie să o conţină plantele, pentru ca prin fermentarea lui să se poată
realiza în siloz o aciditate activă corespunzătoare pH-ului de 4,0 – 4,2
4. Cantitatea de zahăr accesibilă bacteriilor lactice pe care trebuie să o conţină furajul, pentru ca prin fermentarea lui să se poată realiza în siloz o
aciditate corespunzătoare pH-ului de 3,0 – 3,4
Întrebarea 197.
Fermentaţia butirică în siloz favorizează dezvoltarea bacteriilor:
Variante de răspuns:
1. De putrefacţie
2. Acetice
3. Levurice
4. Propionice
Întrebarea 198.
Schema oxidării glucidelor în siloz în procesele determinate de viaţa plantelor este următoarea:
Variante de răspuns:
1. C6H12O6 +6CO2 = 6 CO2+6H2O+674000 cal
2. C6H12O6 +CO2 = CO2+6H2O+675000 cal
3. C6H6O6 +6CO2 = 2CO2+2H2O+674000 cal
4. C6H12O12 +CO2 = 2CO2+H2O+675000 cal
Întrebarea 199.
Bacteriile aerobe saprofite care populează nutreţul sunt:
Variante de răspuns:
1. Coliaerogenes, Bacillus
2. Pseudomonas, Salmonella
3. Pseudomonas, Coliaerogenes
4. Salmonella, Pseudomonas
Întrebarea 200.
Conservarea nutreţurilor prin însilozare se sprijină pe fermentaţia lactică după schema:
Variante de răspuns:
1. C6H12O6 = CH3-CHOH-COOH

19
2. 2C6H12O6 = CH3-2CHOH-COOH
3. C6H12O6 = 2CH3-CHOH-COOH
4. 2C6H12O6 = 2CH3-2CHOH-COOH
Întrebarea 201.
Fermentaţia alcoolică în siloz are loc după schema:
Variante de răspuns:
1. C6H12O6=2C2H5OH+2CO2
2. 2C6H12O6=C2H5OH+2CO2
3. 2C6H6O6=2C2H5OH+CO2
4. C6H6O6=2C2H6OH+2CO2
Întrebarea 202.
Fermentaţia acetică în siloz are loc după următoarea formulă:
Variante de răspuns:
1. 2C6H12O6+H2O=2C3H6O3+2CO2+2H2+C2H4O2+C2H5OH
2. 2C6H12O6+2H2O=2C3H6O3+CO2+H2+C2H4O2+C2H5OH
3. C6H12O6+H2O=2C3H6O3+CO2+H2+ C2H5OH
4. 2C6H12O6+H2O=2C3H6O3+2CO2+2H2+C2H4O2
Întrebarea 203.
Fermentaţia butirică în siloz are loc după următoarea schemă:
Variante de răspuns:
1. C6H12O6=CH3-CH2-CH2-COOH + 2CO2 + 2H2
2. 2C6H12O6=CH3-CH-CH-COOH + CO2 + H2
3. 2C6H12O6=CH3-CH-CH2-COOH + CO2 + 2H2
4. C6H12O6=CH3-CH2-CH-COOH + 2CO2 + 2H2
Întrebarea 204.
Cine se foloseşte mai frecvent la însilozarea lucernei?
Variante de răspuns:
1. Melasa sau Borhotul
2. Melasa
3. Lactozerul
4. Melasa sau Zerul
Întrebarea 205.
Aciditatea totală a unui siloz de calitate bună trebuie să corespundă:
Variante de răspuns:
1. 2,5-3,0%
2. 3,0-3,5%
3. 2,0-3,5%
4. 2,5-3,0%
Întrebarea 206.
Ce se determină în siloz prin titrare:
Variante de răspuns:
1. Acizii neorganici
2. Acizii organici
3. Acizii organici şi neorganici
4. Acizii aromatici
Întrebarea 207.
Mucegaiurile mai mult răspîndite în siloz sunt:
Variante de răspuns:
1. Mucor,Fusarium, Penicillium, Candida
2. Mucor,Aspergillus, Candida, Trichofiton
3. Penicillium, Fusarium, Candida
4. Mucor, Fusarium, Aspergillus, Penicillium
Grupul (tema): Tema12
Întrebarea 208.
Proces rar întîlnit care se datorează fie distanţelor mari între populaţiile bacteriene, fie necesităţilor nutritive complet diferite între populaţii se
numeşte:
Variante de răspuns:
1. Neutralism
2. Antagonism
3. Sinergism
4. Parazitism
Întrebarea 209.
Care microorganism exercită proprietăţi de antagonism prin liză:
Variante de răspuns:
1. Bacillus anthracis
2. Bacillus subtilis
3. Bacillus larvae
4. Bacillus circulans
Întrebarea 210.
Selectaţi microorganismul saprofit patogen care se dezvoltă în furaje sau alimente:
Variante de răspuns:
1. Cl,botulinum,Cl. tetani
2. Cl. chauvoei,Cl.botulinum
3. Cl. perfringens
4. Cl. botulinum

20
Întrebarea 211.
Selectaţi specia microorganismului parazit obligator:
Variante de răspuns:
1. Mycobacterium tuberculosis,Bacillus circulans
2. Mycobacterium tuberculosis
3. Bacillus larvae
4. Mycobacterium tuberculosis,Clostridium botulinum
Întrebarea 212.
Selectaţi speciile rezistente la antibiotice care colonizează intestinul:
Variante de răspuns:
1. Salmonella, Candida
2. Proteus,Candida, Salmonella
3. Proteus, Candida
4. Proteus,E. coli, Micrococcus
Întrebarea 213.
Flora intestinală cuprinde microorganismele din grupele:
Variante de răspuns:
1. Lactobacillus, Coliformi
2. Lactobacillus,Proteus, Candida
3. Mycobacterium, Salmonella
4. Lactobacillus, Coliformi,E. col
Întrebarea 214.
Fermentaţia celulozică în rumen este realizată de genurile bacteriene:
Variante de răspuns:
1. Bacteroides, Butirovibriae
2. Bacteroides,Proteus, Candida
3. E. coli, Ruminococcus
4. Mycobacterium, Salmonella
Întrebarea 215.
Ce sintetizează plantele şi microorganismele autotrofe?
Variante de răspuns:
1. Substante anorganice,aminoacizi
2. Substante anorganice,Proteine
3. Substanţe anorganice si organice
4. Substanţe anorganice
Întrebarea 216.
Ce mineralizează bacteriile heterotrofe din materia organică moartă?
Variante de răspuns:
1. Carbon organic
2. Carbon organic so anorganic
3. Carbon organic,apă
4. Carbon organic,CO2
Întrebarea 217.
În ce descompun bacteriile heterotrofe proteinele?
Variante de răspuns:
1. Acizi organici
2. Aminoacizi sau lipide
3. Aminoacizi
4. Aminoacizi sau glucide
Întrebarea 218.
Ce specii bacteriene participă la procesul de nitrificare a amoniacului?
Variante de răspuns:
1. Nitrosomonas,Nitrobacter, E. coli
2. Nitrosomonas,N. arctica, Salmonella
3. Nitrosomonas, Nitrosospira
4. B. subtilis, N. bria
Întrebarea 219.
Selectaţi speciile bacteriene ce reduc nitraţii în amoniac:
Variante de răspuns:
1. B. denitrificans, B. nitroxus
2. B. denitrificans, Salmonella
3. B.denitrificans,E. coli, N. bria
4. E. coli, B. nitroxus
Întrebarea 220.
Transformarea amoniacului în aminoacizi şi proteine se realizează de speciile microbiene:
Variante de răspuns:
1. B. subtilis, Proteus vulgaris, Cl. sporogenes
2. B.subtilis,Proteus vulgaris,B. megaterium, Cl. tetani
3. B.subtilis,Cl. putrificum, S. lactis
4. B.subtilis,Proteus vulgaris,E. coli, Cl. tetani
Întrebarea 221.
Selectaţi bacteriile din sol care fixează azotul gazos:
Variante de răspuns:
1. Ps. stutzeri, B. anthracis
2. Ps. fluorescens, Ps. aeruginosa

21
3. Ps.fluorescens,Cl. tetani, E. coli
4. Ps.fluorescens,B. anthracis, S. lactis
Întrebarea 222.
Este lipsită de gust şi miros carnea animalelor în care sunt absente:
Variante de răspuns:
1. Paraziţii
2. Bacteriile
3. Bacteriile,Virusurile
4. Bacteriile,Micetele
Grupul (tema): Tema13
Întrebarea 223.
Se caracterizează printr-o evoluţie comparativ scurtă cu simptomatică caracteristică:
Variante de răspuns:
1. Infecţia acută
2. Infecţia acută sau cronică
3. Reinfecţia
4. Infecţia secundară sau reinfectia
Întrebarea 224.
Răspîndirea toxinelor prin intermediul sîngelui:
Variante de răspuns:
1. Bacteriemie
2. Toxinemie sau septicemie
3. Septicopiemie sau bacteriemie
4. Toxinemie
Întrebarea 225.
Specificitatea unei boli infecţioase este determinată de:
Variante de răspuns:
1. Exotoxine sau endotoxine cel mai frecvent
2. Agentul cauzal sau doza infectantă
3. Agentul cauzal cel mai frecvent
4. Agentul cauzal sau endotoxine
Întrebarea 226.
Exotoxinele posedă următoarele caractere:
Variante de răspuns:
1. Sunt de natură proteică neproteică
2. Sunt de natură proteică
3. Sunt integrate în celula bacteriană
4. Au o putere toxică slab pronunţată
Întrebarea 227.
Participă în reacţiile de neutralizare a toxinelor microbiene:
Variante de răspuns:
1. Precipitinele uneori anatoxinele
2. Antitoxinele
3. Antitoxinele sau anatoxinele
4. Antitoxinele sau aglutininele
Întrebarea 228.
Endotoxinele bacteriene la nivel de macroorganism pot determina:
Variante de răspuns:
1. Febră,lucopenie,hepatite
2. Hipertensiune, hipotensiune
3. Febră, leucopenie
4. Febră,Paralizii
Întrebarea 229.
Endotoxinele se caracterizează prin:
Variante de răspuns:
1. Au acţiune asupra anumitor organe şi ţesuturi
2. Se inactivează sub acţiunea formolului
3. Rezistentă la actiunea tempertaurii si de natură proteică
4. Rezistenţă la acţiunea temperaturii
Întrebarea 230.
Despre virulenţă se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Este un caracter individual al microbului
2. Este un caracter individual al microbului si stabil
3. Este un caracter individual de specie
4. Este un caracter individual al microbului ereditar
Întrebarea 231.
Boala infecţioasă declanşată în rezultatul scăderii rezistenţei macroorganismului pe fondul unei proinfecţii poartă denumire de:
Variante de răspuns:
1. Infecţie secundară
2. Reinfecţie
3. Infecţie secundară- cronică
4. Infecţie acută-subacută
Întrebarea 232.
Patogenitatea reprezintă:

22
Variante de răspuns:
1. Un caracter fenotipic de specie al microbului
2. Un caracter de specie nestabil al microbului
3. Un caracter de specie al microbului
4. Un caracter individual de specie al microbului
Întrebarea 233.
Despre endotoxine se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Posedă imunogenitate pronunţată la distrugerea celulei
2. Sunt legate de celulă şi se eliberează la distrugerea celulei
3. Au acţiune toxică puternică si se eliberează la dezintegrarea celulei
4. Sunt legate de celulă si se eliberează la dezintegrarea celulei
Întrebarea 234.
Se caracterizează printr-o evoluţie de lungă durată cu persistenţa agntului în organism:
Variante de răspuns:
1. Infecţia cronică si acută
2. Infectia cronică si reinfecţia
3. Infecţia cronică
4. Suprainfecţia
Întrebarea 235.
Caracteristic pentru endotoxine:
Variante de răspuns:
1. Produc o intoxicare generală a organismului
2. Produc o intoxicare generală sau locală a organismului
3. Se determină numai la bacteriile Gram +
4. Produc o intoxicare a organismului
Întrebarea 236.
Despre endotoxine se poate afirma , cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Produc paralizii,declanşează şoc endotoxic
2. Produc paralizii,determină febră
3. Produc paralizii
4. Cauzează leucopenie
Întrebarea 237.
Factor structural care asigură agresiunea microorganismelor:
Variante de răspuns:
1. Capsula sau pilii
2. Peretele celular
3. Capsula sau mezosomii
4. Capsula
Întrebarea 238.
Enzime invazive caracteristice microorganismelor patogene:
Variante de răspuns:
1. Colagenaza,hialuronidaza,sintetază
2. Colagenaza,hialuronidaza,hidrolază
3. Colagenaza,transferază
4. Colagenază, hialuronidază
Întrebarea 239.
Agenţii patogeni nu se transmit pe calea:
Variante de răspuns:
1. Anaerobă,aerobă,aerogenă
2. Aerogenă,alimentară,transmisivă
3. Transmisivă,aerogenă
4. Alimentară
Întrebarea 240.
Starea patologică caracterizată prin persistenţe şi multiplicare a bacteriilor în sînge:
Variante de răspuns:
1. Septicemie
2. Septicopiemie sau piemie
3. Virusemie
4. Septicemie sau toxinemie
Întrebarea 241.
Enzime de patogenitate care nu sunt caracteristice microorganismelor patogene:
Variante de răspuns:
1. Plasmocoagulaza
2. Oxidoreductaze
3. Neurominidaza
4. Fibrinolizina
Întrebarea 242.
Despre exotoxinele microbiene se poate afirma:
Variante de răspuns:
1. Determină intoxicarea organismului
2. Sunt secretate si difundează în solutii
3. Sunt secretate şi difundează în mediu
4. Sunt rezistente la acţiunea temperaturii

23
Întrebarea 243.
După modul de transmitere infecţiile pot fi:
Variante de răspuns:
1. Vehiculate
2. Primare
3. Primare necontagioase
4. Primare contagioase
Grupul (tema): Tema14
Întrebarea 244.
Enzimele din lapte sunt reprezentate de:
Variante de răspuns:
1. Amilază, lactoperoxidază, esterază
2. Amilază, lactoperoxidază,oxidază
3. Amilază, lactoperoxidază,hidrolază
4. Hidrolază, amilază,esterază
Întrebarea 245.
În colostru sunt prezente următoarele aglutinine:
Variante de răspuns:
1. Lactinina 2
2. Lactinina 2 şi 4
3. Lactinina 1 şi 3
4. Lactinina 4
Întrebarea 246.
În condiţia mulsului aseptic microorganismele din mamela sănătoasă ajung în lapte în număr pînă la:
Variante de răspuns:
1. 1000/ml
2. 4000/ml
3. 3000/ml
4. 1000/mg
Întrebarea 247.
Bacteriile lactice homofermentative produc în urma acţiunii asupra lactozei acid lactic:
Variante de răspuns:
1. 75-80%
2. 95-100%
3. 85-95%
4. 60-70%
Întrebarea 248.
Bacteriile lactice heterofermentative produc în urma acţiunii asupra lactozei acid lactic:
Variante de răspuns:
1. 50 %
2. 95-100 %
3. 75-80 %
4. 85-95 %
Întrebarea 249.
Germenii patogeni care se pot multiplica în lapte sunt reprezentaţi de:
Variante de răspuns:
1. M. tuberculosis,S.aureus,E.coli
2. Brucella,S.aureus,Leptospira
3. S. aureus, S. pyogenes, E. coli
4. Rickettsia.S.aureus,E.coli
Întrebarea 250.
Germenii patogeni care nu se multiplică în lapte sunt reprezentaţi de:
Variante de răspuns:
1. M. tuberculosis,Brucella
2. S. aureus, S. pyogenes, E. coli
3. Brucella,Rickettsia,E.coli
4. Brucella, Rickettsia
Întrebarea 251.
Anticorpii existenţi în lapte au acţiune bactericidă asupra speciilor bacteriene:
Variante de răspuns:
1. S. lactis, S. pyogenes
2. S. lactis, S.pyogenes,Lactobacillus
3. Lactobacillus, S. faecalis
4. S. pyogenes, Lactobacillus
Întrebarea 252.
Cînd are loc acţiunea bactericidă şi bacteriostatică a laptelui:
Variante de răspuns:
1. În primele secunde uneori ore
2. În primele zile sau săptămîni
3. În primele minute sau ore
4. În primele ore
Întrebarea 253.
Ce proprietăţi posedă laptele tratat termic?
Variante de răspuns:
1. Bactericide,bacteriostatice,bacteriene

24
2. Bactericide, bacteriostatice
3. Nutritive, bactericide
4. Bacteriostatice,nutritive
Întrebarea 254.
Selectaţi speciile bacteriene producătoare de diverse leziuni ale mamelei:
Variante de răspuns:
1. Brucella,M.tuberculosis,Streptococcus
2. Streptococcus, M. tuberculosis
3. Brucella, M. tuberculosis
4. Brucella, Staphylococcus
Întrebarea 255.
Selectaţi speciile bacteriene din furajele grosiere ce infectează laptele:
Variante de răspuns:
1. Bacillus,Rickettsia,Clostridium
2. Streptococcus, M. tuberculosis
3. Bacillus,E. coli, Brucella
4. Bacillus, Clostridium
Întrebarea 256.
Selectaţi speciile bacteriene homofermentative mezofile din lapte:
Variante de răspuns:
1. L.casei,S.cremoris,L.plantarum-casei
2. L. casei, S. cremoris, L. plantarum
3. S. aureus,L.casei,S.cremoris
4. S. cremoris,Lactobacillus,Clostridium
Întrebarea 257.
Care specii de clostridii puternic zaharolitice fermentează lactoza din lapte:
Variante de răspuns:
1. Cl. butyricum-perfringens
2. Cl. septicum
3. Cl. butyricum
4. Cl. butyricum,Cl. tetani
Întrebarea 258.
Ce specie bacteriană ajunge în lapte din bălegar şi ape impurificate:
Variante de răspuns:
1. E. coli
2. E.coli,Leptospira
3. E.coli,Salmonella
4. Pseudomonas
Întrebarea 259.
Care bacterii acidulează lent laptele?
Variante de răspuns:
1. Homofermentative mezofile
2. Heterofermentativhomofermentative
3. Heterofermentative mezofile
4. Homofermentative aerofile
Întrebarea 260.
Care mucegaiuri alcalinizează laptele?
Variante de răspuns:
1. Aspergillus,A.violaceus
2. A. griseus, Penicillium
3. Penicillium,A.griseus
4. A. griseus, A. violaceus
Întrebarea 261.
Selectaţi microorganismele lipolitice care poluează laptele:
Variante de răspuns:
1. Pseudomonas,Oidium, Leptospira
2. Pseudomonas,Penicillium, Streptococcus
3. Pseudomonas,Staphylococcus, Streptococcus
4. Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus
Întrebarea 262.
Selectaţi levurile şi mucegaiurile care acţionează asupra proteinelor din lapte:
Variante de răspuns:
1. Mucor, Torula, Oidium
2. Mucor,Penicillium, Streptococcus
3. Oidium, Leptospira,Mucor
4. Staphylococcus, Streptococcus
Partea 3 40%: Număr de întrebări - 188, (41,78%).
Grupul (tema): Tema15
Întrebarea 263.
Cele mai importante bacterii patogene ce se multiplică în lapte sunt:
Variante de răspuns:
1. M. tuberculosis, Brucella, M. bovis
2. E. coli, Staphylococcus aureus
3. E.coli, M.bovis,Brucella
4. M. bovis, Streptococcus pyogenes

25
Întrebarea 264.
Cele mai importante bacterii patogene ce nu se multiplică în lapte sunt:
Variante de răspuns:
1. M.tuberculosis,Brucella, E.coli
2. M. bovis, Streptococcus pyogenes
3. E. coli, Staphylococcus aureus
4. M. tuberculosis, Brucella, M. bovis
Întrebarea 265.
Brînzeturile cu pastă moale şi semitare sunt deseori contaminate cu:
Variante de răspuns:
1. E.coli si Brucella
2. M. tuberculosis
3. E. coli
4. E.coli si Salmonella
Întrebarea 266.
În laptele acidifiant Brucella melitensis rămîne viabilă:
Variante de răspuns:
1. 15 zile
2. 20 zile
3. 18 zile
4. 5 zile
Întrebarea 267.
Care sunt căile pătrunderii bacilului tuberculozei în lapte?
Variante de răspuns:
1. Mamela infectată,praf, aer, apă
2. Furaje, sol
3. Mamela infectată,Aer, apă
4. Mamela infectată
Întrebarea 268.
Care este densitatea bacililor tuberculozei în laptele vacilor bolnave?
Variante de răspuns:

1.

2.

3.

4.
Întrebarea 269.
Cu care specie bacteriană omul se infectează rar consumînd lapte:
Variante de răspuns:
1. Bacillus antrhracis,Brucella abortus
2. Bacillus anthracis,Leptospira
3. M. tuberculosis
4. Bacillus anthracis
Întrebarea 270.
Sporii cărei specii bacteriene contaminează frecvent laptele şi produsele lactate:
Variante de răspuns:
1. Cl.botulinum,Cl. perfringens
2. Cl. botulinum
3. E. coli
4. Cl. botulinum,B. anthracis
Întrebarea 271.
Căile de contaminare a laptelui cu leptospire sunt următoarele:
Variante de răspuns:
1. Urină, tesutul mamar,fecalii
2. Urină, ţesutul mamar
3. Urină, tesutul mamar,sînge
4. Ţesutul mamar, fecalii
Întrebarea 272.
Care specie bacteriană patogenă prezentă în lapte este termosensibilă?
Variante de răspuns:
1. Leptospira
2. Bacillus
3. Clostridium
4. Brucella
Întrebarea 273.
Selectaţi speciile de micete patogene care pot infecta ţesuturile mamelei:
Variante de răspuns:
1. Aspergillus, Candida tropicalis
2. Candidda albicans,Fusarium, Mucor
3. Penicillium, Candida albicans
4. Candida albicans, Criptococcus
Întrebarea 274.
Selectaţi speciile de micete patogene care sunt excretate în număr mare prin lapte:

26
Variante de răspuns:
1. Nocardia asteroides,Fusarium, Mucor
2. Nocardia asteroides, Candida krusei
3. Aspergillus, Mucor
4. Nocardia asteroides, Mucor
Întrebarea 275.
Din care micet este produsă aflotoxina B în brînzeturi:
Variante de răspuns:
1. Aspergillus flavus
2. Penicillium rubrum
3. Penicillium notatum
4. Aspergillus niger
Întrebarea 276.
Pentru streptococi este caracteristic următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Se aranjează în lanţuri lungi si semilungi
2. Se aranjează în perechi
3. Se aranjează în lanţuri scurte şi lungi
4. Se aranjează în lanţuri scurte si semilungi
Întrebarea 277.
Pentru stafilococi este caracteristic următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Se aranjează în grămezi neregulate
2. Se aranjează în lanţuri scurte
3. Se aranjează în grămezi neregulate lungi
4. Se aranjează în perechi sau gramezi neregulate
Întrebarea 278.
Bacteriile spiralate îmbracă mai multe aspecte:
Variante de răspuns:
1. Spirocheti,Coci, streptococi
2. Bacili, coci, streptococi
3. Spirocheţi, vibrioni, spirile
4. Vibrioni, spirile, bacili
Întrebarea 279.
Formele sferice de bacterii se aranjează pe frotiu:
Variante de răspuns:
1. Septat, perechi sau semilanturi
2. Perechi, lanţuri, ciorchine
3. Perechi,lanţuri, ciorchine,filamente
4. Perechi,filamente, virgulă
Întrebarea 280.
În microscopia optică uleiul de imersie are următoarea particularitate:
Variante de răspuns:
1. Posedă un coeficient de refractie egal cu al lentilei
2. Mărirea puterii de rezoluţie a microscopului
3. Concentrează razele de lumină în obiectiv
4. Posedă un coeficient de refracţie egal cu al sticlei
Întrebarea 281.
Ce reprezintă organismele eucariote?
Variante de răspuns:
1. Nucleul şi organitele sunt diferenţiate de citoplasmă prin sept transversal
2. Nucleul si organitele sunt determinate intracelular sau bacterian
3. Nucleul şi organitele sunt diferenţiate de citiplasmă prin membrana de delimitare
4. Nucleul şi organitele sunt diferenţiate de citoplasmă prin membrană
Întrebarea 282.
Pentru sarcină este caracteristică particularitatea:
Variante de răspuns:
1. Se divide în 3 planuri reciproc perpendiculare
2. Se divide în 2 planuri reciproc perpendiculare
3. Se aranjează în grămezi neregulate sau regulate, uneori perpendicular
4. Se aranjează în perechi sau 3 planuri perpendiculare
Întrebarea 283.
Pentru bacili sunt caracteristice afirmaţiile, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Streptobacil, bacil
2. Diplobacil, streptobacil
3. Tetrabacil ,bacil, streptobacil
4. Bacil,streptobacil,diplobacil
Întrebarea 284.
Pentru bacterii sunt caracteristice afirmaţiile, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Diplobacterii, bacterii
2. Streptobacterii,diplobacterii
3. Eubacterii, bacterii, streptobacterii
4. Bacterii,diplobacterii, streptobacterii

27
Întrebarea 285.
Mucegaiurile fac parte din următoarele clase cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Phycomycetes, Ascomycetes
2. Bazidiomycetes,Ascomysetes
3. Mollicutes,Ascomycetes
4. Fungi imperfecţi,Bazidiomzcetes
Întrebarea 286.
Clasa Phycomycetes include fungii:
Variante de răspuns:
1. Mucor,Candida
2. Mucor,Aspergillus
3. Candida,Penicillium
4. Mucor, Rhizopus
Întrebarea 287.
Clasa Ascomycetes include fungii:
Variante de răspuns:
1. Candida,Mucor,Aspergillus
2. Aspergillus, Penicillium, Candida
3. Aspergillus,Penicillium,Mucor
4. Penicillium,Mucor,Aspergillus
Întrebarea 288.
Clasa Bazidiomycetes include fungii:
Variante de răspuns:
1. Mucor si ciuperci cu pălărie
2. Fusarium, Aspergillus
3. Candida si ciuperci parazite
4. Ciuperci cu pălărie
Întrebarea 289.
Se multiplică prin conidii:
Variante de răspuns:
1. Ascomicetele
2. Actinomicetele
3. Bacteriile
4. Ficomicetele
Întrebarea 290.
Organizarea septată a hifelor este caracteristică pentru clasele de miceţi:
Variante de răspuns:
1. Nu s-a studiat această organizare
2. Ascomycetes,Bazidiomicetes,Fungi imperfecti
3. Ascomycetes,Fungi imperfecti,Ciuperci cu pălărie
4. Ascomycetes, Bazidiomicetes, Fungi imperfecţi
Întrebarea 291.
Miceliul diferenţiat este caracteristic:
Variante de răspuns:
1. Levurilor
2. Bacteriilor
3. Micetelor
4. Bacililor
Întrebarea 292.
Care micet formează fascicole în afară:
Variante de răspuns:
1. Rhisopus
2. Penicillium
3. Aspergillus
4. Mucor
Întrebarea 293.
Căror micete le este caracteristică multiplicarea sexuată şi asexuată:
Variante de răspuns:
1. Ficomicetelor, Ascomicetelor
2. Ficomicetelor,Fungi imperfecţi
3. Bazidiomicetelor, Ascomicetelor
4. Actinomicetelor, ficomicetelor
Întrebarea 294.
Penicilina se prepară din speciile fungice:
Variante de răspuns:
1. Penicillium notatum, Pnicillium plantarum
2. Penicillium chrysogenum,Penicillium plantarum
3. Penicillium notatum
4. Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum
Întrebarea 295.
Care microorganisme se înmulţesc prin înmugurire?
Variante de răspuns:
1. Actinomicetele
2. Bacilii

28
3. Bacteriile
4. Levurile
Întrebarea 296.
Selectaţi microorganisme care nu formează miceliu:
Variante de răspuns:
1. Levurile
2. Chlamidiile
3. Mucegaiurile
4. Micoplasmele
Întrebarea 297.
Cărei clase de ciuperci microscopice îi este improprie sporularea ascală şi bazidială?
Variante de răspuns:
1. Ascomicete
2. Bazidiomicete
3. Fungi imperfecţi
4. Ficomicete
Întrebarea 298.
Cupercile patogene inferioare provoacă următoarele infecţii cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Favus
2. Candidoze
3. Tricofiţia
4. Microsporia
Întrebarea 299.
Candida albicans produce infecţia:
Variante de răspuns:
1. Mărgăritărel
2. Flegmone
3. Ulcer stomacal
4. Abscese
Întrebarea 300.
După metoda Gram actinomicetele se colorează în culoarea:
Variante de răspuns:
1. Zmeurie
2. Albastră
3. Albastră sau Roşie
4. Verde sau rosie
Întrebarea 301.
Care clasă de micete formează druze în ţesuturile animalelor şi omului?
Variante de răspuns:
1. Ascomicetele
2. Bazidiomicetele
3. Ficomicetele
4. Actinomicetele
Întrebarea 302.
În coloraţia Gram se aplică următoarele reactive cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Soluţia Lugol
2. Albastru de tripan
3. Fuxină apoasă
4. Violet de genţiană
Întrebarea 303.
La colorarea bacteriilor se folosesc următorii coloranţi, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Violet de genţiană
2. Fuxină
3. Hematoxilină
4. Albastru de metilen
Întrebarea 304.
Colorarea frotiurilor se realizează prin următoarele metode:
Variante de răspuns:
1. Simplă, compusă
2. Chimică, fizică
3. Biochimică, compusă
4. Fizică
Întrebarea 305.
Frotiurile amprente se efectuează din următoarele materiale cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Lapte, chefir, carne
2. Organe parinhimatoase
3. Salam, şuncă
4. Carne, salam
Întrebarea 306.
Pentru fixarea frotiurilor prin metoda chimică se folosesc următorii compuşi, cu excepţia:
Variante de răspuns:

29
1. Alcool etilic
2. Eter, acetonă
3. Alcool metilic
4. Amestecul Nikiforov
Întrebarea 307.
Ce se formează în rezultatul interacţiunii colorantului cu substanţele celulei bacteriene?
Variante de răspuns:
1. Oxizi
2. Acizi, săruri
3. Săruri, oxizi
4. Săruri
Întrebarea 308.
Cine colorează substanţa nucleară a microorganismelor:
Variante de răspuns:
1. Coloranţii acizi
2. Coloranţii bazici
3. Coloranţii bazici şi acizi
4. Coloranţii alcalini
Întrebarea 309.
Cine colorează citoplasma microorganismelor:
Variante de răspuns:
1. Coloranţii alcalini
2. Coloranţii acizi
3. Coloranţii bazici şi acizi
4. Coloranţii bazici
Întrebarea 310.
Coloranţii de culoare roşie sunt următorii cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Fuxina bazică
2. Safronina
3. Fuxina acidă
4. Fuxina neutră
Întrebarea 311.
Coloranţii de culoare albastră sunt următorii cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Albastru de metil
2. Albastru de toluidină
3. Albastru de tripan
4. Albastru de metan
Întrebarea 312.
Coloranţii de culoare violetă sunt următorii cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Violet de metil
2. Cristal violet
3. Violet de genţiană
4. Violet acid, violet de metil
Întrebarea 313.
În urma folosirii metodei Gram bacteriile se colorează:
Variante de răspuns:
1. Unele în roşu altele în negru
2. Numai în violet
3. Unele în violet altele în albastru
4. Unele în roşu altele în violet
Întrebarea 314.
Care din următoarele metode de colorare se folosesc pentru evidenţierea capsulei la bacterii?
Variante de răspuns:
1. Gram
2. Giemsa
3. Ziehl-Neelsen
4. Ojeşco
Întrebarea 315.
Selectaţi microorganismele Gram pozitive cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Salmonella, E.coli
2. Treponemele, streptococi
3. Stafilococi, streptococi
4. Sarcina, vibrioni
Întrebarea 316.
Mediile nutritive trebuie să conţină următoarele elemente cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Carbon, azot, sulf, natriu, fosfor
2. Vitamine, oxigen
3. Carbon, azot, fosfor
4. Oxigen, hidrogen
Întrebarea 317.

30
După componenţă mediile nutritive se clasifică:
Variante de răspuns:
1. Sintetice, naturale
2. Naturale, speciale
3. Artificiale, sintetice
4. Artificiale, naturale
Întrebarea 318.
După destinaţie mediile nutritive se clasifică în următoarele, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Artificiale
2. Speciale
3. Uzuale simple
4. De diagnostic diferenţial
Întrebarea 319.
Selectaţi mediile uzuale:
Variante de răspuns:
1. Bulion, geloză
2. Endo, geloză
3. Levine, bulion
4. Petraniani, Endo
Întrebarea 320.
Selectaţi mediile speciale:
Variante de răspuns:
1. Petraniani, Endo
2. Endo, geloză
3. Loewenştein, Ulenhud
4. Levine, bulion
Întrebarea 321.
Selectaţi mediile de diagnostic diferenţial:
Variante de răspuns:
1. Levine, bulion
2. Loewenştein, Ulenhud
3. Petraniani
4. Hiss, Endo
Întrebarea 322.
După consistenţă mediile nutritive se clasifică în următoarele, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Semisolide
2. Pulverulente
3. Lichide, solide
4. Solide
Întrebarea 323.
Care medii nutritive se folosesc în industria microbiologică?
Variante de răspuns:
1. Artificiale
2. Pulverulente
3. De diagnostic diferenţial
4. Speciale, artificiale
Întrebarea 324.
Care mediu nutritiv se obţine din algele marine?
Variante de răspuns:
1. Jelatina
2. Endo
3. Bulionul
4. Geloză
Întrebarea 325.
Microorganismele se dezvoltă pe mediile de cultură la o aciditate de:
Variante de răspuns:
1. pH= 6,2-6,5
2. pH= 7,0-8,5
3. pH=6,5-7,0
4. pH= 9,0-9,5
Întrebarea 326.
Levurile şi mucegaiurile se dezvoltă pe mediile de cultură la o aciditate de:
Variante de răspuns:
1. pH=4,5-6,8
2. pH= 9,0-9,5
3. pH= 6,2-6,5
4. pH=6,5-7,0
Întrebarea 327.
Însămînţări pe medii de cultură se efectuează din următoarele materiale patologice, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Lapte, chefir
2. Carne, organe parenhimatoase
3. Soluţii fiziologice, produse alimentare

31
4. Culturi microbiene
Întrebarea 328.
În ce an a fost introdus mediul de cultură Geloza:
Variante de răspuns:
1. 1884
2. 1896
3. 1894
4. 1874
Întrebarea 329.
Microorganismele anaerobe se cultivă pe următoarele medii de cultură, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Wilson-Blair
2. Geloză, bulion, Zeissler
3. Zeissler
4. Kitt-Tarrozi
Întrebarea 330.
La cultivarea microorganismelor anaerobe prin metoda fizică se va folosi:
Variante de răspuns:
1. Centrifuga
2. Baia cu apă
3. Termostatul
4. Anaerostatul
Întrebarea 331.
Ce substanţă chimică se va folosi la cultivarea microorganismelor anaerobe:
Variante de răspuns:
1. Aminoacizi
2. Pirogalol
3. Acid acetic, pirogalol
4. NaOH
Întrebarea 332.
Care metodă se foloseşte pentru cultivarea în ansamblu a microorganismelor anaerobe şi aerobe:
Variante de răspuns:
1. Chimică
2. Biologică
3. Specială
4. Fizică
Întrebarea 333.
Selectaţi denumirea mediului de îmbogăţire frecvent folosit pentru cultivarea bacteriilor?
Variante de răspuns:
1. Geloză-sînge
2. Bulion-ficat
3. Endo-Levine
4. Geloză-ficat
Întrebarea 334.
Distrugerea microorganismelo prin intermediul metodelor chimice, fizice sau mecanice se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Sterilizare
2. Sterilizare, dezinfecţie
3. Autoclavare
4. Pasteurizare
Întrebarea 335.
Pentru ce materiale este indicată sterilizarea cu aer cald:
Variante de răspuns:
1. Ţesuturi din fibre din bumbac
2. Pulberi
3. Soluţii injectabile
4. Obiecte cu garniture de cauciuc
Întrebarea 336.
Sterilizarea în autoclav se realizează la următoarele regimuri de temperatură:
Variante de răspuns:
1. 110 C
2. 140 C
3. 130 C
4. 120 C
Întrebarea 337.
Pasteurizarea se efectuează la următoarele regimuri de temperatură cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. 71-75 C
2. 61-65 C
3. 56-58 C
4. 85-90 C
Întrebarea 338.
Măsuri orientate spre nimicirea microorganismelor patogene în diferite obiecte ale mediului şi produse patologie de la animale bolnave poartă
denumirea de:
Variante de răspuns:

32
1. Dezinfecţie
2. Antisepsie
3. Pasteurizare
4. Sterilizare
Întrebarea 339.
Sterilizarea mediilor de cultură care nu suportă temperature înalte se realizează prin următoarele căi:
Variante de răspuns:
1. Cu căldură uscată
2. Flambare
3. Pasteurizare
4. Prin filtre bacteriene
Întrebarea 340.
Distrugerea completă a microbilor din substrat la temperature mai mici de 60 C se numeste:
Variante de răspuns:
1. Flambare
2. Liofilizare
3. Tyndalizare
4. Pasteurizare
Întrebarea 341.
Tyndalizarea se realizează în regimul:
Variante de răspuns:
1. 120 C, 20 min, 2zile
2. 56-58 C, 30 min, 5-6 zile
3. 100 C, 30 min, 5-6 zile
4. 80 C, 10 min, 5-10 zile
Întrebarea 342.
Sterilizarea cu căldură uscată se realizează în următorul regim:
Variante de răspuns:
1. 60 min, 180 C
2. 30 min, 180 C
3. 20 min, 120 C
4. 90 min, 120 C
Întrebarea 343.
În etuvă se vor steriliza următoarele materiale:
Variante de răspuns:
1. Eprubete, medii de cultură
2. Plăci Petri, soluţii fiziologice
3. Plăci Petri, eprubete, pipete
4. Pipete, lichide
Întrebarea 344.
Pe parcursul a cîte minute se efectuează sterilizarea prin fierbere.
Variante de răspuns:
1. 40 min
2. 60 min
3. 45 min
4. 20 min
Întrebarea 345.
Ce preparate biologice se sterilizează prin tyndalizare?
Variante de răspuns:
1. Antibioticele, antigenii
2. Vaccinurile, vitaminele
3. Vitaminele, serurile
4. Serurile, bacteriofagii
Întrebarea 346.
Ce metodă de sterilizare se va folosi la sterilizarea băuturilor, sucurilor, berii:
Variante de răspuns:
1. Pasteurizare
2. Pasteurizare, tyndalizare
3. Autoclavare, fierbere
4. Flambare
Întrebarea 347.
La metodele chimice de sterilizare se folosesc următoarele filtre, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Filtre Seitz
2. Filtre Berkefeld
3. Filtre din tifon, filtre din celuloză
4. Filtre Hamberland
Întrebarea 348.
În sterilizarea produselor alimentare mediilor de cultură se folosesc următoarele substanţe bactericide:
Variante de răspuns:
1. Radiaţia solară, ultrasnetul
2. Radiaţia ionizantă, ultrasunetul
3. Razele ultraviolete, razele X
4. Radiaţia ionizantă, razele X
Întrebarea 349.

33
Selectaţi formele adevărate ale coloniilor, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Frnză, amiboidă
2. Liniare, dreptunghiulare
3. Rotunde, ovale
4. Miceliate
Întrebarea 350.
Coloniile R se caracterizează prin următoarele particularităţi:
Variante de răspuns:
1. Suprafaţă netedă lucioasă
2. Colonii transparente, neomogene
3. Colonii semitransparente, omogene
4. Margini neregulate, structură neomogenă
Întrebarea 351.
Coloniile S se caracterizează prin următoarele particularităţi:
Variante de răspuns:
1. Colonii semitransparente, omogene
2. Margini neregulate, structură neomogenă
3. Suprafaţă netedă, lucioasă, margini regulate
4. Suprafaţă neregulată lucioasă
Întrebarea 352.
Cultura microbiană provenită de la o singură celulă microbiană se numeşte?
Variante de răspuns:
1. Lichidă
2. Pură
3. Lichidă pură
4. Solidă
Întrebarea 353.
Obţinerea unei culturi pură pe un mediu solid poartă denumirea metodei?
Variante de răspuns:
1. Drigalischhii, Zeissler
2. Diluţiilor succesive
3. Oms
4. Drigalischii
Întrebarea 354.
La care metodă de obţinere a culturii pură se va folosi mediul de cultură geloză topită şi răcită?
Variante de răspuns:
1. Biologică
2. Deluţiilor succesive
3. Fizică
4. Drigalschii
Întrebarea 355.
În metoda fizică de obţinere a culturii pură materialul patologic înainte de însămînţare se va:
Variante de răspuns:
1. Fierbe în baie cu apă la t – 60°C
2. Autoclava în autoclav la t – 100°C
3. Încălzi în baia cu apă la t – 80°C
4. Încălzi în termostat la t – 80°C
Întrebarea 356.
În metoda chimică de obţinere a culturii pură, materialul patologic se va prelucra cu?
Variante de răspuns:
1. Soluţie H2SO4 3 – 5 %
2. Soluţie H2SO4; HCl 2 – 3 %
3. Soluţie HCl 2 – 3 %
4. Soluţie H2SO4 8 – 10 %
Întrebarea 357.
Izolarea bacteriilor acidorezistente de cele neacidorezistente se foloseşte pe larg pentru izolarea agentului?
Variante de răspuns:
1. E. coli
2. Tuberculozei, leptospirozei
3. Tuberculozei
4. Antraxului
Întrebarea 358.
Metoda biologică de obţinere a unei culturi pură constă în:
Variante de răspuns:
1. Inocularea păsărilor
2. Inocularea prin vaccin
3. Inocularea în geloză
4. Inocularea animalelor de laborator
Întrebarea 359.
Recultivarea unei colonii izolate într-o eprubetă cu mediu nutritiv steril se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Izolarea culturii pură virotice
2. Izolarea micetelor
3. Izolarea virusurilor

34
4. Izolarea culturii pură
Întrebarea 360.
Din ce materiale patologice se obţin culturi pură?
Variante de răspuns:
1. Spută, urină
2. Culturi virotice
3. Culturi celulare
4. Sânge, lapte, combifuraj
Întrebarea 361.
Formarea hidrogenului sulfurat de către bacterii se determină:
Variante de răspuns:
1. Prin intermediul acetatului de plumb
2. În ser coagulant
3. Prin intermediul acidului oxalic
4. Pe hîrtie de turnesol
Întrebarea 362.
Formarea indolului de către bacterii se determină prin intermediul:
Variante de răspuns:
1. Apei oxigenate
2. Acetatului de plumb
3. Acidului acetic
4. Acidului oxalic
Întrebarea 363.
Formarea catalazei de către bacterii se determină prin intermediul:
Variante de răspuns:
1. Acidului acetic
2. Acidului oxalic
3. Apei oxigenate
4. Acetatului de plumb
Întrebarea 364.
Determinarea sensibilităţii unei tulpini microbiene la antibiotice se realizează prin metoda:
Variante de răspuns:
1. Rondelelor
2. Diluţiilor succecive
3. Difuzimetrică
4. Appelman
Întrebarea 365.
Ce metodă se recomandă pentru testarea sensibilităţii la antibiotice a bacteriilor anaerobe
Variante de răspuns:
1. Diluţiilor succesive în geloză
2. Difuzimetrică
3. Diluţiilor succesive în bulion
4. Rondelelor
Întrebarea 366.
Faţă de antibiotice bacteriile pot prezenta:
Variante de răspuns:
1. Rezistenţă dobîndită, naturală
2. Rezistenţă totală
3. Rezistenţă înnăscută
4. Rezistenţă artificială
Întrebarea 367.
Tulpina bacteriană este considerată slab sensibilă dacă diametrul este de:
Variante de răspuns:
1. 5-8 mm
2. 2-4 mm
3. 10-15 mm
4. 20-25 mm
Întrebarea 368.
Sensibilitate mijlocie posedă la antibiotice dacă tulpina microbiană posedă diametrul:
Variante de răspuns:
1. 30-35 mm
2. 15-25 mm
3. 10-12 mm
4. 10-18 mm
Întrebarea 369.
Selectaţi mediul de cultură frecvent folosit la determinarea semsibilităţii microorganismelor la antibiotice
Variante de răspuns:
1. Bulion, geloză
2. Geloză sînge
3. Geloză lichidă
4. Geloză solidă
Întrebarea 370.
Pe ce mediu de cultură se efectuează metoda diluţilor consecutive pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice
Variante de răspuns:
1. Jelatină

35
2. Bulion
3. Hiss
4. Geloză
Întrebarea 371.
Pentru determinarea sensibilităţii la antibiotice a micetelor se va folosi mediul de cultură:
Variante de răspuns:
1. Bulion
2. Geloză
3. Levine
4. Saburov
Întrebarea 372.
Din care culturi se va efectua sensibilitatea microorganismelor la substanţele antibiotice:
Variante de răspuns:
1. Cultură micetică
2. Cultură pură microbiană
3. Cultură microbiană şi virotică
4. Cultură virotică
Întrebarea 373.
Metode de determinare a microflorei aerului:
Variante de răspuns:
1. Prin sedimentare
2. Chimică
3. Biologică
4. Fizică
Întrebarea 374.
Cea mai mică cantitate de apă în care se conţine un singur colibacil se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Indexul coli
2. Titrul coli
3. Zona polisaprobă
4. Zona digosaprobă
Întrebarea 375.
Numărul de colibacili care se conţin într-un litru de apă cercetrată se numeşte:
Variante de răspuns:
1. Zona digosaprobă
2. Zona polisaprobă
3. Titrul coli
4. Indexul coli
Întrebarea 376.
Testul determinării reductazei în lapte se efectuează cu colorantul:
Variante de răspuns:
1. Verdele de malahită
2. Albastru de metilen
3. Fuxină
4. Safranină
Întrebarea 377.
Testul determinării reductazei în lapte se efectuează cu colorantul:
Variante de răspuns:
1. Safranină
2. Fuxină
3. Verdele de malahită
4. Rezazurină
Întrebarea 378.
Care aparat se va folosi la însămînţarea aerului aspirat?
Variante de răspuns:
1. Baia cu apă
2. Termostatul
3. Anaerostatul
4. Krotov
Întrebarea 379.
Microorganismele căror infecţii se întîlnesc frecvent în apă?
Variante de răspuns:
1. Antraxul, Pseudomonoza
2. Antraxul, Leptospiroza, Listerioza
3. Listerioza, Salmoneloza
4. Leptospiroza, Listerioza
Întrebarea 380.
Care specie microbiană se va determina în apă prin intermediul filtrelor din membrană?
Variante de răspuns:
1. Bacillus anthracis
2. E.coli
3. Salmonella dublin
4. Listeria monocytogenes
Întrebarea 381.
Care colorant se va folosi la colorarea frotiului din lapte:

36
Variante de răspuns:
1. Albastru de metilen
2. Albastru de toluidină
3. Albastru de tripan
4. Albastru de metilen, fuxina
Întrebarea 382.
Care este cantitatea unei probe medii de lapte?
Variante de răspuns:
1. 100-200 ml
2. 50 ml
3. 50-100 ml
4. 500-1000 ml
Întrebarea 383.
Cîte unităţi de lapte se vor recolta din fiecare lot?
Variante de răspuns:
1. 10 unităţi
2. 1-7 unităţi
3. 1-5 unităţi
4. 1-2 unităţi
Întrebarea 384.
La ce temperatură se recomandă de a fi răcite probele de lapte:
Variante de răspuns:
1. 80 C
2. 100 C
3. 60 C
4. 40 C
Întrebarea 385.
Cu ce substanţă se vor fixa frotiurile din lapte?
Variante de răspuns:
1. Alcool etilic şi metilic
2. Cloroform
3. Eter
4. Cloroform şi eter
Întrebarea 386.
La care sistem al microscopului se va privi preparatul din lapte:
Variante de răspuns:
1. Sistemul optic
2. Sistemul cu fond negru
3. Sistemul electronic
4. Sistemul de imersiune
Întrebarea 387.
Care metodă de colorare se foloseşte la colorarea preparatului din lapte?
Variante de răspuns:
1. Specială
2. Compusă
3. Diferenţiată
4. Simplă
Întrebarea 388.
Care metodă de fixare a frotiului se foloseşte:
Variante de răspuns:
1. Fizică
2. Biochimică
3. Chimică şi fizică
4. Biofizică
Întrebarea 389.
Frotiurile din lapte se usucă prin metoda:
Variante de răspuns:
1. Fizică
2. Chimică
3. Temperaturii camerei
4. Termostatării
Întrebarea 390.
Care este originea fermentului reductaza?
Variante de răspuns:
1. Micetă, virotică
2. Parazită
3. Virotică, microbiană
4. Microbiană
Întrebarea 391.
Selectaţi colorantul redus de fermentul reductaza în lapte?
Variante de răspuns:
1. Albastru de metilen
2. Albastru de metilen, fuxina
3. Fuxina bazică, fuxina acidă
4. Genţian violet

37
Întrebarea 392.
Ce se determină în lapte prin timpul de decolorare al coloratului:
Variante de răspuns:
1. Poluarea cu microbi
2. Poluarea cu virusuri
3. Poluarea bacteriologică
4. Poluarea cu micete
Întrebarea 393.
Care este timpul iniţial în testul determinării reductazei în lapte?
Variante de răspuns:
1. 2,5 ore
2. 2 ore
3. 1 oră
4. 20 min
Întrebarea 394.

Laptele de calitate foarte proastă va conţine un număr de germeni/1cm :


Variante de răspuns:
1. 2 mln
2. 10 mln
3. 20 mln
4. 5 mln
Întrebarea 395.

Laptele de calitate bună va conţine un număr de germeni/1cm :


Variante de răspuns:
1. 700 mii
2. 1 mln
3. 800 mii
4. 500 mii
Întrebarea 396.
Care enzime pot reduce rezazurina din lapte:
Variante de răspuns:
1. Amilazele
2. Oxido-reducătoare
3. Leazele, oxidoreducătoare
4. Oxidazele
Întrebarea 397.
Proba determinării reductazei în lapte se execută după mulgerea vacilor nu mai tîrziu decît de:
Variante de răspuns:
1. 3 ore
2. 30 min
3. 2 ore
4. 1 oră
Întrebarea 398.
La ce temperatură se vor termostata probele de lapte colorate cu coloranţi:
Variante de răspuns:
1. 40 C
2. 35 C
3. 37 C
4. 39 C
Întrebarea 399.
În raport cu timpul de decolorare laptele se împarte în următoarele clase
Variante de răspuns:
1. 3 clase
2. 5 clase
3. 4 clase
4. 2 clase
Întrebarea 400.
În ce culoare se va decolora laptele de calitate foarte proastă în testul determinării reductazei:
Variante de răspuns:
1. Roz-violet
2. Roz-alb
3. Albastru - roz
4. Alb
Întrebarea 401.
Ce cantitate de microbi vor exista în laptele de culoare roză în testul determinării reductazei
Variante de răspuns:
1. De la 4 mln pînă la 20 mii
2. De la 4 mln pînă la 20 mln
3. De la 500 mii pînă la 4 mln
4. De la 1 mln pînă la 20 mln
Întrebarea 402.
În ce culoare se va decolora laptele de culoare bună în testul determinării reductazei:
Variante de răspuns:
1. Albastru oţel

38
2. Culoare roză
3. Albastru pastel
4. Albastru negru
Întrebarea 403.
Ce cantitate de microorganisme din aer se determină prin metoda sedimentării Koch?
Variante de răspuns:
1. 30-60 %
2. 100 %
3. 30-80 %
4. 20-30 %
Întrebarea 404.

Care este formula de calcul după Omelianski pentru a determina nr de germeni/m  aer:
Variante de răspuns:

1.

2.

3.

4.
Întrebarea 405.
Ce metode de recoltare a microorganismelor din aer prin aspirare cunoaşteţi?
Variante de răspuns:
1. Impact, termostatare
2. Barbotaj
3. Filtrare,impact
4. Centrifugare, filtrare
Întrebarea 406.
Selectaţi mediul de cultură utilizat la însămînţarea microorganismelor din aer?
Variante de răspuns:
1. Geloză, bulion
2. Endo
3. Jelatină
4. Geloză
Întrebarea 407.
La ce distanţă de la fundul lacului se vor recolta probele de apă?
Variante de răspuns:
1. 30 cm
2. 40 cm
3. 50 cm
4. 10 – 20 cm
Întrebarea 408.
La ce distanţă de la suprafaţa lacului se vor recolta probele de apă?
Variante de răspuns:
1. 15-20 cm
2. 30 cm
3. 40 cm
4. 50 cm
Întrebarea 409.
Selectaţi metoda determinării microbilor în apă:
Variante de răspuns:
1. Metoda diluţiilor succesive
2. Metoda sedimentării
3. Determinarea cantităţii totale
4. Metoda aspirării
Întrebarea 410.
Ce cantitate de apă din proba recoltată se va investiga în laborator?
Variante de răspuns:
1. 100 ml
2. 1,0 ml
3. 10 ml
4. 1,5 ml
Întrebarea 411.
La care specie microbiană foarte răspîndită în mediul înconjurător se cercetează apa?
Variante de răspuns:
1. Vibrio holerae
2. Mycobacterium tuberculosis

39
3. E. coli
4. S. dublin
Întrebarea 412.
Ce cantitate de apă de cercetat se recomandă de a trece printr-un filtru?
Variante de răspuns:
1. 500 ml
2. 1000 ml
3. 10 ml
4. 100 ml
Întrebarea 413.
Selectaţi germenii indicatori specifici din aer?
Variante de răspuns:
1. Streptococcus, Staphylococcus, E. coli
2. Leptospira, Staphylococcus
3. Salmonella, Streptococcus
4. E. coli, Mycobacterium
Întrebarea 414.
Selectaţi speciile microbiene vizualizate pe un preparat din lapte de calitate bună:
Variante de răspuns:
1. Lactobacillus, Brucella
2. Streptococcus lactis, Lactobacillus
3. Mycobacterium , Streptococcus
4. E.coli, Lactobacillus
Întrebarea 415.
Ce cantitate de microorganisme va conţine laptele de calitate satisfăcătoare:
Variante de răspuns:
1. Sub 500 000
2. De la 4 000 000 – 20 000 000
3. Peste 20 000 000
4. De la 500 000 – 4000 000
Întrebarea 416.
Prin intermediul metodei flotaţiei în lapte se determină prezenţa bacteriilor:
Variante de răspuns:
1. Acido-rezistente nepatogene
2. Acido-rezistente patogene nepatogene
3. Alcoolo-rezistente nepatogene
4. Alcoolo-rezistente patogene
Întrebarea 417.
La determinarea agentului tuberculozei în lapte frotiul se va colora după metoda:
Variante de răspuns:
1. Ziehl-Neelsen
2. Ojeşco
3. Gram
4. Giemsa
Întrebarea 418.
Testul negative de determinare a agentului brucelozei în lapte va constitui culoarea:
Variante de răspuns:
1. Nu se va colora
2. Albă
3. Albastră
4. Albastră-albă
Întrebarea 419.
Testele căror infecţii se depistează în lapte:
Variante de răspuns:
1. Tuberculoză, bruceloză
2. Tuberculoză, salmoneloză
3. Salmoneloză, colibaciloză
4. Mastită, bruceloză
Întrebarea 420.
Indexul Coli într-un litru de apă cercetată reprezintă numărul de:
Variante de răspuns:
1. Vibrio holerae
2. E. coli
3. E. coli, Salmonella
4. Salmonella
Întrebarea 421.
Care animale se infectează cel mai frecvent prin metoda intranazală?
Variante de răspuns:
1. Hîrciogii, şoarecii
2. Şoarecii, şobolanii
3. Şobolanii, iepurii
4. Şoarecii, şobolanii,iepurii
Întrebarea 422.
La care metodă de infectare animalele sunt fixate cu capul în jos?
Variante de răspuns:

40
1. Intraabdominală
2. Intradermică
3. Intravenoasă
4. Subcatanată
Întrebarea 423.
În care venă la şoareci şi şobolani se va efectua înfectarea intravenoasă:
Variante de răspuns:
1. Vena laterală a gîtului
2. Vena laterală a cozii
3. Vena femurală, vena laterală a cozii
4. Vena laterală a urechii
Întrebarea 424.
Prelevările de singe după infectarea animalelor de laborator se vor efectua în scopul:
Variante de răspuns:
1. Detectării lizozimei şi anticorpilor
2. Detectării antigenului şi anticorpilor
3. Detectării anticorpilor
4. Detectării anticorpilor si antigenelor
Întrebarea 425.
La care animale de laborator se va folosi embolizarea venoasă?
Variante de răspuns:
1. Cobai, iepuri
2. Iepuri
3. Iepuri, şoareci
4. Şobolani
Întrebarea 426.
Care este timpul necropsiei animalelor decedate după infectare:
Variante de răspuns:
1. 45 min
2. 30 min
3. 1 oră
4. 20 min-1 oră
Întrebarea 427.
Cîte probe de combifuraj se vor recolta dacă acesta va fi răsturnat în grămadă?
Variante de răspuns:
1. 20-25
2. 10-20
3. 20
4. 5-10
Întrebarea 428.
Care trebuie să fie greutatea medie a unei probe de combifuraj pentru cercetări bacteriologice?
Variante de răspuns:
1. 100 g
2. 100-200 g
3. 200 g
4. 100 mg
Întrebarea 429.
Prin care metodă are loc determinarea cantităţii totale de microorganisme într-un gram de combifuraj?
Variante de răspuns:
1. Diluţiilor seriale consecutive
2. Diluţiilor seriale simple
3. Dluţiilor seriale compuse
4. Diluţiilor seriale
Întrebarea 430.
La care specii microbiene se va cerceta combifurajul?
Variante de răspuns:
1. Salmonella,Clostridium, Streptococcus
2. Salmonella,Escherichia, Listeria
3. Salmonella, Escherichia, Clostridium
4. Escherichia, Clostridium,Listeria
Întrebarea 431.
Pe care medii de diagnostic diferenţial se va însămînţa combifurajul investigat la specia Salmonella:
Variante de răspuns:
1. Ploskiriov, Vismut-sulfit
2. Vismut-sulfit.Petraniani,Endo
3. Ploskiriov, Levine, Vismut-sulfit
4. Ploschiriov,Levine, Petraniani
Întrebarea 432.
Pe mediul Levine salmonelele depistate din combifuraj formează următoarele colonii:
Variante de răspuns:
1. Fine, roze sau violet- roze
2. Fine, roze sau violet-roşii
3. Rugoase, roze sau roşii-roze
4. Netede, roze sau zmeurii
Întrebarea 433.

41
Pe care medii de diagnostic diferenţial se va însămînţa combifurajul pentru a fi cercetat la E. coli:
Variante de răspuns:
1. Endo, Vismut -sulfit
2. Levine, Endo
3. Levine, Endo,Petraniani
4. Petraniani, Vismut -sulfit
Întrebarea 434.
Ce reprezintă după morfologie E. coli:
Variante de răspuns:
1. Bastonaşe Gram +, mobile-imobile
2. Bastonaşe Gram +, imobile
3. Bastonaşe Gram -, mobile
4. Bastonaşe Gram -,mobile- imobile
Întrebarea 435.
Care specie microbiană anaerobă cel mai frecvent afectează combifurajul?
Variante de răspuns:
1. Cl. chauwoei
2. Cl.botulinum sau perfringens
3. Cl. botulinum
4. Cl. botulinum sau tetani
Întrebarea 436.
Pentru a determina microorganismele anaerobe din combifuraj însămînţările se vor efectua pe mediile:
Variante de răspuns:
1. Kitt-Tarrozi, Wilson-Blair
2. Geloză, bulion, Kitt-Tarrozi
3. Geloză, bulion,Endo,Levine
4. Kitt-Tarrozi,Wilson-Blair, Endo
Întrebarea 437.
La ce temperatură şi cît timp se va prelucra termic combifurajul infectat?
Variante de răspuns:
1. 80-90 C, 1 oră
2. 120-130 C, 2,5 ore
3. 70-80 C, 2 ore
4. 120-130 C, 2 ore
Întrebarea 438.
Combifurajul se va folosi în raţia animală dacă în el nu s-au evidenţiat speciile:
Variante de răspuns:
1. Salmonella, E.coli, Clostridium
2. Clostridium,Salmonella,Mucor
3. E. coli, Salmonella
4. Salmonella,E. coli, Clostridium botulinum
Întrebarea 439.
Care specie microbiană este foarte periculoasă pentru furajul fibros?
Variante de răspuns:
1. E. coli, Clostridium botulinum
2. Stachybotrys alternans,Clostridium botulinum
3. Stachybotrys alternans
4. E. coli, Salmonella
Întrebarea 440.
Pe ce medii de cultură se vor efectua însămînţări pentru a depista bacteriile patogene din furaj fibros:
Variante de răspuns:
1. Geloză, bulion
2. Van-Interson sau Kitt-Tarrozi
3. Wilson-Blair
4. Van-Interson
Întrebarea 441.
Micetele se cultivă pe următoarele medii de cultură, cu excepţia:
Variante de răspuns:
1. Wilson-Blair,Ciapec,Saburov
2. Van-Interson,Ciapec
3. Saburov,Ciapec
4. Ciapec,Saburov,Van-Interson
Întrebarea 442.
Paiele şi fînul atacate de Stachybotrys alternans se:
Variante de răspuns:
1. Autoclavează
2. Ard
3. Termostatează
4. Fierb
Întrebarea 443.
Fînul atacat de micetele Dendrodochium toxicum se:
Variante de răspuns:
1. Termostatează
2. Sterilizează
3. Distruge

42
4. Arde
Întrebarea 444.
Ce cantitate de fîn sau paie atacate de Aspergillus, Penicillium, Mucor se va admite în raţia animalelor:
Variante de răspuns:
1. 25g %
2. 25mg
3. 25 %
4. 25kg
Întrebarea 445.
Identificarea ciupercilor din furaj fibros se va efectua prin metoda însămînţării:
Variante de răspuns:
1. Într-o cameră umedă sau uscată
2. Într-o cameră umedă caldă
3. Într-o cameră umedă aerisită
4. Într-o cameră umedă
Întrebarea 446.
Pe parcursul a cît timp se dezvoltă Cl. botulinum pe medii de cultură?
Variante de răspuns:
1. 30-40 min
2. 1-2 zile
3. 1 oră
4. 2-3 zile
Întrebarea 447.
Care produse ale activităţii vitale a organismelor vii distrug sau inhibă dezvoltarea microbilor?
Variante de răspuns:
1. Antibioticele
2. Antibioticele, hormonii
3. Serurile, bacteriocinele
4. Vaccinurile, bacteriocinele
Întrebarea 448.
Ce numim antagonism microbian?
Variante de răspuns:
1. Sinteza bacteriocinelor de microorganisme
2. Sinteza imunoglobulinelor în organism
3. Sinteza antibioticelor de microorganisme în organism
4. Sinteza antibioticelor de microorganisme
Întrebarea 449.
Ce microorganisme antagoniste cunoaşteţi?
Variante de răspuns:
1. E.coli, lactobacilii, bifidobacterii
2. E.coli,lactobacilii,Salmonella, Proteus
3. E.coli, lactobacilii,bifidolactobacteriile
4. E.coli,Lactobacillus, Pseudomonas
Întrebarea 450.
Unde este sediul populării microorganismelor antagoniste în organism?
Variante de răspuns:
1. Intestinul
2. Intestinul,pulmonul cel mai frecvent
3. Cordul sau intestinul cel mai frecvent
4. Ficatul sau cordul

43