Sunteți pe pagina 1din 7

Clasa a V-a

1. Atia Mihaela Fodor, Leontina Monica Sună,Viorica Boldișor, Carmen Mihaela Ciuculescu - Biologie, manual pen
2. Jeanina Cîrstoiu, Alexandrina-Dana Grasu - Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura Litera, București 2017

Clasa a VI-a

3. Elena Crocnan - Biologie, manual pentru clasa a VI-a, Editura Didactică și Pedagogică, București 2018
4. Silvia Olteanu, Iuliana Tanur, Florina Miricel, Ștefanie Giersch, Camelia Manea, Elena Camelia Afrim - Biologie,

Clasa a VII-a

1.  Iuliana-Alina Sprîncenea, Florina Claudia Ghițulescu - Biologie, Manual pentru clasa a VII-a , Editura Ars Libri,
2. Alexandrina Dana Grasu, Jeanina Cîrstoiu - Biologie, Manual pentru clasa a VII-a, Editura Litera, București, 2019
3. Traian Șaitan, Adriana Simona Popescu,Marinela Roxana Roșescu, Daniela Petrov, Valer Cerbu,Cristian Gurzu -

Clasa a VIII-a

1. Aurora Mihail, Gheorghe Mohan - Biologie, manual pentru clasa a VIII-a, editura ALL EDUCAȚIONAL, Bucure
2. Aglaia Ionel, Victoria Oaidă - Biologie, manual pt.clasa a VIII-a, Editura Humanitas educațional, București, 2010
iuculescu - Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura Sigma, București 2017
Editura Litera, București 2017

ogică, București 2018


Elena Camelia Afrim - Biologie, manual pentru clasa a V-a, Editura Didactică și pedagogică, București 2018

clasa a VII-a , Editura Ars Libri, Buzoiești, 2019


a, Editura Litera, București, 2019
ov, Valer Cerbu,Cristian Gurzu - Biologie, manual pentru clasa a VII-a, Editura Didactica Publishing House, București, 2019

a ALL EDUCAȚIONAL, București, 2000


nitas educațional, București, 2010
ucurești 2018

shing House, București, 2019


Structura Portofoliului profesorului:

Partea I: DATE PERSONALE

1. Structura anului scolar


2. Incadrarea (clase, nr.de ore)
3. Orarul
4. Fisa postului
5. Calendarul activitatilor pe anul in curs
6. Curriculum Vitae
7. Raport de autoevaluare

Partea a II-a : ACTIVITATEA DE LA CATEDRA

1. Programa scolara
2. Microprogramele pentru optionalele propuse
3. Planificarea materiei (planificarea anuala si planificarea pe unitati de invatare)
4. Proiecte didactice
5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora si observatiile-concluziile ce se impun,
testele sumative pentru fiecare unitate de invatare sau testele date la sfarsit de semestru sau an scolar)
6. Evaluarea alternativa (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor si portofoliilor intocmite de elevi)
7. Fise de lucru (pe clase, pe nivel de performanta vizat)
8. Catalogul profesorului
9. Programa de pregatire pentru recuperarea cunostintelor
10. Lista materialului didactic existent
11. Fise cu asistentele la ore

Partea a III-a : PERFORMANTE

1. Calendarul Olimpiadelor, concursurilor scolare


2 Descriptori de performanta
3. Subiecte propuse
4 Tabel nominal cu elevii selectionati si pregatiti pentru aceste concursuri
5. Planificarea pregatirii suplimentare
6. Prezenta la pregatiri
7. Rezultatele obtinute la diferite faze

Partea a IV-a : "PROIECTE PERSONALE"

Cuprinde lista cu proiecte sau chiar proiectele pe care ni le-am propus pe o anumita perioada
Partea a V-a: PERFECTIONARE

Evidenta clara a activitatilor de perfectionare organizate la nivelul unitatii de invatamant (catedra,consilii profesorale

Partea a VI-a : MATERIALE

(scrisori metodice, regulamente, publicatii, adrese MECT, ISJ, etc.)"


le ce se impun,
stru sau an scolar)
ocmite de elevi)
mant (catedra,consilii profesorale) sau de CCD-ISJ, diplome, certificate