Sunteți pe pagina 1din 1

Sistemul respirator

Respirația pulmonară

Respirația este funcția de nutriție prin care se asigură energia necesară asigurării tuturor
funcțiilor organismului.
Se desfășoară în trei etape: pulmonară (respirație externă), sanguină și celulară
(respirație internă).
1. Etapa pulmonară
Are loc la nivelul plămânilor, unde, oxigenul, pătruns odată cu aerul atmosferic, trece din
alveolele pulmonare în capilarele sanguine, iar dioxidul de carbon din capilarele sanguine în
alveolele pulmonare, spre a fi eliminat. Aceste schimburi gazoase (ventilație) împrospătează
permanent aerul alveolar și se realizeazădatorită succesiunii ritmice a 2 procese: inspirația și
expirația.
Inspiratia este un proces activ, realizat prin contracția mușchilor intercostali și a
diafragmului, care determină mărirea volumului cavității toracice. Modificările de volum ale
cutiei toracice determină modificări corespunzătoare ale volumului plămânilor, deoarece
aceștia aderă la cutia toracică prin pleură. Astfel, scade presiunea aerului din interiorul
plămînilor și, ca urmare, aerul atmosferic, care are o presiune mai mare, pătrunde în căle
respiratorii până la nivelul alveolelor pulmonare.
Expirația este un proces pasiv, toracele revenind la dimensiunile sale de repaus, ca urmare
a relaxării musculaturii inspiratorii. În consecință, plămânii își micșorează volumul, iar
presiunea aerului din plămâni crește și o parte din aerul alveolar va fi eliminat.
Numărul mișcărilor respiratorii (inspirații și expirații) pe minut (frecvența respiratorie) este
de 16 la bărbat și 18 la femeie, depinzând de vârstă, de sex, efort fizic, temperatură, etc.
În timpul respirației, în plămâni, sunt vehiculate diferite cantități de aer sau volume
respiratorii:
- volum curent - cantitatea de aer inspirat și expirat în timpul unei respirații normale (500
ml aer)
- volum inspirator de rezervă - cantitatea de aer introdusă suplimentar printr-o inspirație
forțată
- volum expirator de rezervă - cantitatea de aer eliminată printr-o expirație forțată
- volum rezidual - cantitatea de aer care nu poate fi eliminată din plămâni în mod normal