Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

190
STR. SG. NIŢU VASILE NR. 16 Nr.........../...................
SECTOR 4 BUCUREŞTI

Doamnă Director,

Subsemnatul, …………………………..……………………………...................... domiciliat în


localitatea ……………….…………….., judeţ / sector ............................ str…...
……………………………….……...nr. ……… bl. ……… sc. …..... etaj……..... ap. …...… telefon
fix…….........…...……….telefon mobil …..…...……….…..……….,
email ....................................................................vă rog să-mi aprobati reînscrierea fiului meu / fiicei mele
……………………............................................................... la Şcoala Gimnazială Nr. 190, în anul şcolar
2020-2021 în grupa........................... cu program............................
DATE PERSONALE ALE COPILULUI:
Nume/ prenume: ...................................................................................................
Data nașterii: .........................................................................................................
CNP: .....................................................................................................................
DATE DESPRE PĂRINŢII:
TATA:
Nume/ prenume: ...................................................................................................
Profesia/ locul de muncă ...................................................................................... Adresa loc de
muncă: ........................................................................................... Telefon serviciu ….............……..............
mobil ....................................................
MAMA:
Nume/ prenume .................................................................................................... Profesia/ locul de
muncă: ..................................................................................... Adresa loc de
muncă: ........................................................................................... Telefon serviciu ….............…….............
mobil .....................................................

Data ………………….. Semnătura....................

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către SCOALA GIMNAZIALA NR.190, in conformitate
cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și a reglementărilor interne în vigoare, în scopul asigurării funcționării
sistemului educational.