Sunteți pe pagina 1din 9

Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

SEMINAR 4

TESTUL MANN-WHITNEY

Testul Mann-Whitney (testul U) pentru două eşantioane independente

Utilizăm acest test statistic atunci când dorim să investigăm două eşantioane
independente, pentru a identifica posibile diferențe semnificative între acestea.
Eșantioanele independente pot fi reprezentate de:
- două echipe de sportivi;
- două clase de elevi;
- un grup de sportivi vs. un grup de nesportivi;
- un grup de juniori vs. un grup de seniori.

Exemple:
 Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice:

(1) Verificăm dacă există diferenţe semnificative între sportivi (pornind de


la rezultatele obţinute la diferite probe) - juniori vs. seniori, preadolescenţi vs.
adolescenţi, fete vs. băieţi, sportivi de top vs. sportivi aflaţi în zona de final a
clasamentului, echipe din emisfera nordică vs. echipe din emisfera sudică, meciuri
ale echipei în tur vs. meciuri ale echipei în retur etc;
(2) Studiem dacă există diferenţe semnificative între elevi/ studenţi - urban
vs. rural, liceu vs. facultate, supraponderali vs. cu greutate normală, elevi care
desfăşoară activităţi fizice sistematice vs. elevi care nu desfăşoară activităţi fizice
sistematice, grup experimental (se intervine cu un anumit program de exerciţii) vs.
grup de control (nu se intervine cu un anumit program suplimentar de exerciţii) etc.

1
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Pentru a facilita înţelegerea și pentru a fi cât mai eficienţi vom prezenta


procedura statistică menţionată, în varianta de calcul creion-hârtie  utilă în
condiţii de privare tehnologică; Testul Mann-Whitney se poate calcula și cu ajutorul
programului de analiză statistică SPSS („Statistical Package for the Social Sciences”
- „pachet de programe statistice aplicate ştiinţelor sociale”).
Varianta de calcul creion-hârtie
Investigăm dacă există diferenţe semnificative între jucătorii de handbal
adolescenţi (băieţi şi fete) şi jucătorii de handbal seniori (băieţi şi fete), din punct de
vedere al motivaţiei de performanţă. Pentru aceasta, în urma aplicării unui
chestionar, am cuantificat motivaţia sportivilor (rezultatele sunt numerice,
exprimând nivelul motivaţiei de performanţă a sportivilor).
Întrucât avem un număr relativ mic de sportivi (17 într-un grup şi 10 în celălalt)
vom utiliza testul Mann-Whitney (U) pentru două eşantioane independente.
Rezultatele se prezintă în două tabele, conform modelului de mai jos:

Tabel 1. Model de prezentare a datelor pentru două eșantioane independente

Motivaţie de Rang Motivaţie de Rang


Juniori Seniori
performanţă performanţă
1 9 26 2 3 27
1 34 22 2 17 25
1 35 21 2 26 24
1 43 18.5 2 32 23
1 56 14 2 36 20
1 61 12 2 43 18.5
1 62 11 2 44 17
1 64 10 2 47 16
1 67 9 2 51 15
1 67 9 2 59 13
1 70 7 NS = 10 ΣRS =198.5
1 75 6
1 80 5
1 87 4
1 88 3
1 110 2
1 200 1
NJ = 17 ΣRJ =180.5

2
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Important: Scorurile în cazul motivaţiei de performanţă sunt dispuse în


două tabele distincte, însă ele trebuie văzute împreună, rangurile fiind stabilite
luând în considerare, simultan, toate valorile.

Grupurile sunt codificate cu o valoare convenţională: 1 = jucători de handbal


(băieţi şi fete) juniori şi 2 = jucători de handbal (băieţi şi fete) seniori. În exemplul
nostru avem 17 sportivi în grupul 1 şi 10 sportivi în grupul 2.

Rangul reflectă poziţia fiecărui sportiv în funcţie de scorul înregistrat pentru


motivaţia de performanţă. Mai exact - scorul cel mai mare (sau performanţa cea mai
bună) primeşte rangul 1, următorul scor primeşte rangul 2 etc. Nu uitaţi că rangurile
sunt stabilite luând în considerare valorile ambelor tabele.

Explicație! Observăm că 200 reprezintă valoarea cea mai mare - primeşte


rangul 1, 110 este următoarea valoare - primeşte rangul 2 etc. În exemplul prezentat
constatăm şi valori egale - valoarea 43 (se află în ambele tabele). În această situaţie
(când există mai multe valori identice) se calculează media aritmetică a rangurilor
deţinute de acele valori. Concret - prima valoare 43 primeşte rangul 18 (conform
valorilor existente), iar a doua valoare 43 primeşte rangul 19 (nu uitaţi ca fiecare
valoare trebuie să primească un rang), motiv pentru care în rubrica Rang este trecută
cifra 18.5 (media aritmetică între 18 şi 19), în dreptul ambelor valori de 43; se
continuă apoi numărătoarea cu rangul 20. Dacă am fi avut trei valori identice (de 43)
media aritmetică (între rangurile 18, 19 şi 20) ar fi fost 19 (pentru următoarea
valoare, după valoarea 43, numărătoarea s-ar continua cu rangul 21).

În cazul testului Mann-Whitney (U) se calculează două valori U,


corespunzătoare celor două grupuri: Juniori (J) şi Seniori (S) (în situaţia
prezentă), astfel:

3
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

n J * n J  1
U J  n J * nS   R J
2

n S * n S  1
US  n J * nS   R S
2

Legendă:

NJ şi NS reprezintă volumul celor două grupuri independente (17, respectiv 10 sportivi)

ΣRJ şi ΣRS reprezintă suma rangurilor pentru fiecare din cele două grupuri.

Pentru exemplul nostru:

17 * 18
U J  17 * 10   180 .5  170  153  180 .5  142 .5
2

10 * 11
U S  17 * 10   198.5  170  55  198.5  26.5
2

Valoarea U cea mai mică este valoarea testului Mann-Whitney (US = 26.5).
Decizia statistică: dacă valoarea U calculată este mai mică sau egală cu valoarea
U critică atunci se respinge ipoteza de nul (implicit, dacă valoarea U calculată este
mai mare decât valoarea U critică, atunci se acceptă ipoteza de nul).

Dacă valoarea U calculată este 26,5 cum aflăm valoarea U


critică? Tabelul valorilor critice pentru testul Mann-Whitney U ne oferă
soluţia (vezi tabelul 2).

4
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Tabelul 2. Tabelul valorilor critice pentru testul Mann-Whitney U (Clocotici şi Stan, 2000)

Ngrup1
α 5 6 8 10 12 14 16 18 20
/Ngrup 2
0.05 0 1 2 3 4 5 6 7 8
3
0.01 - - - 0 1 1 2 2 3
0.05 1 2 4 5 7 9 11 12 14
4
0.01 - 0 1 2 3 4 5 6 8
0.05 2 3 6 8 11 13 15 18 20
5
0.01 0 1 2 4 6 7 9 11 13
0.05 3 5 8 11 14 17 21 24 27
6
0.01 1 2 4 6 9 11 13 16 18
0.05 6 8 13 17 22 26 31 36 41
8
0.01 2 4 7 11 15 18 22 26 30
0.05 8 11 17 23 29 36 42 48 55
10
0.01 4 6 11 16 21 26 31 37 42
0.05 11 14 22 29 37 45 53 61 69
12
0.01 6 9 15 21 27 34 41 47 54
0.05 13 17 26 36 45 55 64 74 83
14
0.01 7 11 18 26 34 42 50 58 67
0.05 15 21 31 42 53 64 75 86 98
16
0.01 9 13 22 31 41 50 60 70 79
0.05 18 24 36 48 61 74 86 99 112
18
0.01 11 16 26 37 47 58 70 81 92
0.05 20 27 41 55 69 83 98 112 127
20
0.01 13 18 30 42 54 67 79 92 105

La intersecţia dintre pragul de semnificaţie alfa = 0,05, Ngrup 1 şi Ngrup 2 (unde


N = numărul de participanţi - 17, respectiv 10 sportivi în exemplul oferit) regăsim
valoarea 45 (este situată între valorile 42 şi 48).

Pentru exemplul nostru, întrucât valoarea U calculată este mai mică decât
valoarea U critică (26,5 < 45) ipoteza de nul se respinge. Cu alte cuvinte, există
diferenţe semnificative între jucătorii de handbal adolescenţi (băieţi şi fete) şi
jucătorii de handbal seniori (băieţi şi fete), din punct de vedere al motivaţiei de
performanţă.

5
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Important:
- Pentru a observa în favoarea cărui grup sunt diferenţele semnificative analizaţi
valorile brute introduse (calculaţi mediana - indicator al statisticii descriptive - vezi
Seminar 2).

Raportarea datelor
Jucătorii de handbal adolescenţi (băieţi şi fete) sunt semnificativ mai motivaţi
să obţină performanţe sportive (mediana = 67), prin comparaţie cu jucătorii de
handbal seniori investigaţi (mediana = 39,5) în ceea ce privește motivaţia de
performanţă (concluzie validă în condiţiile în care o valoare mai mare se traduce
printr-o motivaţie de performanţă sporită).

ACTIVITĂȚI

 Imaginați-vă că sunteți un specialist (profesor) ce dorește să verifice dacă


elevii de gen feminin (sau cărora li s-a aplicat programul de intervenție/ pregătire A,
să zicem) au un nivel al mobilității semnificativ mai bun, din punct de vedere
statistic, decât elevii de gen masculin (sau cărora li s-a aplicat programul B) de
aceeași vârstă. Primul grup (gen feminin/ programul A) cuprinde 10 elevi, iar al
doilea grup (gen masculin/ programul B) este format din 8 elevi. Alegeți o variantă
de calcul, dintre cele prezentate în acest seminar, pentru testul Mann-Whitney (U),
având următoarele valori (strict ipotetice), pe care le sintetizăm în următoarele
tabele:

6
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Grup A Nivel Rang Grup B Nivel Rang


(feminin) mobilitate (masculin) mobilitate
1 14 2 10
1 12 2 7
1 15 2 12
1 9 2 8
1 10 2 6
1 13 2 4
1 15 2 13
1 11 2 12
1 14 NB = 8 ΣRB =
1 12
NA= 10 ΣRA =

După efectuarea calculelor statistice, precizați:


 Care este valoarea testului Mann-Whitney (U)?
 Care este decizia statistică şi ce concluzie formulează cercetătorul?

B. Varianta computerizată (surse web)


Accesăm: https://www.socscistatistics.com/tests/mannwhitney/default2.aspx
Pasul 1: Introducem valorile, în cazul motivaţiei de performanţă, în cele două tabele
(Sample 1 - jucători de handbal adolescenţi şi Sample 2 - jucători de handbal seniori)
- Significance Level este fixat automat (0,05).
Pasul 2: Click pe butonul „Calculate U” şi rezultă imaginea următoare:

7
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

8
Metodologia cercetării științifice Alexandra Predoiu

Putem observa valoarea testului Mann-Whitney (U) = 26,5 (generată


automat). De asemenea, scorul Z, pragul de semnificaţie alfa (p = 0,003) şi valoarea
U critică (45).
Rezultatul este semnificativ întrucât p < 0,05. Se respinge ipoteza de nul.
Prin urmare, există diferenţe semnificative între jucătorii de handbal adolescenţi
(băieţi şi fete) şi jucătorii de handbal seniori (băieţi şi fete), din punct de vedere al
motivaţiei de performanţă.

Indiferent de modalitatea în care doriţi să efectuaţi testul Mann-


Whitney (U), în varianta creion-hârtie sau în varianta computerizată (surse web),
prezentarea rezultatelor este esenţială. În acest sens puteţi folosi următorul MODEL
DE RAPORTARE A REZULTATELOR (cum se redactează concluziile după
efectuarea testului):
„Prin intermediul testului Mann-Whitney (U) am verificat dacă există diferenţe
semnificative, între jucătorii de handbal adolescenţi şi jucătorii de handbal seniori,
sub raportul motivaţiei de performanţă. Valoarea testului U este 26,5 (rangul 1 a fost
atribuit celei mai mici valori). Întrucât valoarea U calculată este mai mică decât
valoarea U critică (26,5 < 45) / Întrucât pragul de semnificaţie alfa < 0,05 (p = 0,003)
se poate concluziona că între cele două grupuri supuse cercetării există diferenţe
semnificative din punct de vedere al motivaţiei de performanţă. Se respinge ipoteza
de nul. Rezultatele arată că jucătorii de handbal juniori sunt semnificativ mai
motivaţi să obţină performanţe sportive, prin comparaţie cu sportivii seniori
investigaţi”.