Sunteți pe pagina 1din 1

Consimțământ pentru înregistrarea evaluării online

În vederea susținerii examenului de finalizare studii în sesiunile aferente anului universitar 2019/2020

(completare la Declarația de consimțământ prelucrare date personale în vedere absolvirii)

Subsemnatul, __________________________ (numele şi prenumele), având cod numeric


personal (CNP) _______________________, absolvent al facultății de Medicină, programul
de studii MEDICINĂ îmi exprim acordul de a fi înregistrat audio şi foto/video în scopul
susținerii examenului de finalizare a studiilor licență/diploma și/sau disertație, în sesiunea
septembrie 2020, precum şi pentru arhivarea înregistrării la nivelul facultății, conform
prevederilor legale.

Acordul reprezintă o obligație necesară pentru susținerea examenului de finalizare studii în


regim online, conform OMEC nr. 4206/2020 Art.1.

Data: Nume și prenume

Semnătura

S-ar putea să vă placă și