Sunteți pe pagina 1din 2

ANTETUL UNITĂȚII

Luna:......................
Disciplina: educatoare/institutor/profesor învățământ preșcolar
Numele şi prenumele:..............................

Fişă de prezenţă

ZIUA INTERVAL PROGRAM ZILNIC CLASA/


ORAR Categorii/Tipuri de activități de învățare desfășurate și sugerate preșcolarilor GRUPA

1 13-18 Activități pentru dezvoltare personală - ADP


De ex.: Momentul de poveste: Mare/
mijlocie /mică/
Activități pe domenii experiențiale – ADE: sau combinată
LUNI, De exemplu: română/
16.11.2020 Domeniul Limbă și comunicare - DLC: maghiară
Domeniul Estetic și creativ: germană
Jocuri și activități liber alese – ALA:
Bibliotecă:
Știință:
Joc de rol: , Joc de mișcare:
Consilierea părinților – tema conform planificării
+ 3ore Activitate de pregătire metodico-științifică:
confecționarea de materiale didactice: filme, fișe de lucru, material audio
Consiliere individuală telefonică cu părinții și copii
ANTETUL UNITĂȚII

De ex. 13-18 Activități pentru dezvoltare personală - ADP Mare/


Marți Momentul de poveste : mijlocie /mică/
sau combinată
17.11.2020 Activități pe domenii experiențiale – ADE: română/
. De exemplu: maghiară
Domeniul Om și societate: germană
Domeniul Științe:
Jocuri și activități liber alese – ALA:
Artă:
Știință:
Joc de rol:
Joc de mișcare:
+ 3 ore Activitate de pregătire metodico-științifică:
Documentare și editare de resurse educaționale, discuții și dezbateri on line cu colega de grupă
Consiliere individuală telefonică cu părinții și copii, acordare suport emoțional, consiliere
educațională,
3

5
Etc.

****se completează de cadrul didactic pentru fiecare luna de activitate


Semnătura cadrului didactic...............................