Sunteți pe pagina 1din 22

Curs IC

Anul III IMC


Facultatea de Inginerie Industrială și
Robotică

1
Fișa de înregistrare;
➢ Se întocmește pe baza datelor reale pe cât posibil cifrate;
➢ Permite formalizarea informațiilor la postul de lucru;
➢ La construirea acesteia trebuie avute în vedere următoarele:
➢ ușurința utilizării de către operator;
➢ posibilitatea citirii și interpretării;
➢ necesitatea arhivării.
➢ Intocmirea unei asemenea fise presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:
➢ definirea scopului urmarit prin culegerea datelor;
➢ stabilirea datelor necesare pentru atingerea scopului;
➢ stabilirea metodologiei de analiza a datelor; 2
Fișa de înregistrare;
➢ Intocmirea unei asemenea fise presupune parcurgerea
urmatoarelor etape:
➢ întocmirea fisei pentru inregistrarea datelor, cu rezervarea
unui spatiu pentru urmatoarele informatii: cine a colectat
datele, unde, cand si cum s-a realizat aceasta colectare;
➢ efectuarea unei testari preliminare prin colectarea si
inregistrarea catorva date;
➢ analiza si revizuirea formei de prezentare a fisei, in functie
de necesitati.

3
Exemple de fișe de înregistrare

4
Exemple de fișe de înregistrare

5
Exemple de fișe de înregistrare

6
Diagrama concentrării defectelor
➢ Permite vizualizarea rapidă a punctelor slabe
ale unui produs;

➢ Modul de realizare presupune trasarea unei


indicații (urme) pe schema produsului acolo
unde apare defectul;

➢ În funcție de distribuția acestor indicații se


poate presupune, pe baza experienței, cu grad
mare de încredere, care este cauza apariției
acestor defecte; 7
Exemplu: diagramă concentrare defecte

➢ Primul caz: - situație generală


➢ cel mai probabil problema este cauzată de o calitate
necorespunzătoare a adezivului, de o temperatură de lipire
neconformă (prea mare sau prea mică), de pregătirea
defectuoasă a suprafețelor în contact (?), de presiunea de
apăsare prea mică, de timpul de menținere prea scurt etc.
8
Exemplu: diagramă concentrare defecte

➢ Al doilea caz: - situație localizată


➢ cel mai probabil problema este cauzată de presiune locală
de lipire aplicată neuniform.

9
Histograma

➢ permite reprezentarea datelor calității sub formă de


grafic de tip bară;
➢ fiecare bară este proporțională cu frecvența de
apariție a unei valori ce face parte din clasa respectivă;
➢ permite identificarea tipului de distribuție pe care îl
au valorile măsurate;
➢ poate ilustra diferențele dintre valorile de referință
(cota nominală, cota max, cota min) și valorile
măsurate;

10
Histograma
➢ Histogramă cu distribuție normală puțin alterată ca
fromă, deviată de la valoarea de mijloc a intervalului de
toleranță;

11
Histograma
➢ construcția histogramei poate fi eronată din cauza
alegerii greșite a claselor (intervalelor de reprezentare);

12
Histograma
➢ Reguli construcție histogramă:
➢ numărule de clase se alege în funcție de numărul
de măsurători;
➢ în general 𝑵𝒄 = 𝒏 , unde n este nr de măsurători
➢ amplitudinea clasei se alege ca multiplu întreag al
rezoluției valorilor măsurate;
➢ dacă valorile sunt măsurate în microni (aproape
întotdeauna), amplitudinea clasei va fi multiplu de
1 micron (în cazul anterior cea mai bună
reprezentare a fost pentru 2 microni);
13
Diagrama Pareto; principiul 80/20
➢ se numește astfel după autor/inventator, italianul
Vilfredo Federico Damaso Pareto;
➢ permite evidențierea datelor cu ponderea cea mai
mare în desfășurarea anumitor procese;
➢ ierarhizează informațiile și extrage esențialul.
➢ Exemplu: cauzele opririi unei mașini-unelte în
ore de indisponibilitate;

14
Diagrama Pareto; principiul 80/20

15
Diagrama Pareto; principiul 80/20
➢ Trasarea diagramei se face astfel:
➢ se ordonează descrescător valorile
analizate;
➢ se calculează în procente valoarea fiecărei
cauze;
➢ se realizează suma cumulată a procentelor;
➢ se reprezintă grafic clasele reprezentate și
cumulul procentual;

16
Diagrama Pareto; principiul 80/20

17
Diagrama Pareto; principiul 80/20

18
Poate nu știați:

19
Poate nu știați:

20
Poate nu știați:

21
Vă mulţumesc frumos!

22