Sunteți pe pagina 1din 29

Curs IC

Anul III IMC


Facultatea de Inginerie Industrială și
Robotică

1
Histograma

➢ permite reprezentarea datelor calității sub formă de


grafic de tip bară;
➢ fiecare bară este proporțională cu frecvența de
apariție a unei valori ce face parte din clasa respectivă;
➢ permite identificarea tipului de distribuție pe care îl
au valorile măsurate;
➢ poate ilustra diferențele dintre valorile de referință
(cota nominală, cota max, cota min) și valorile
măsurate;

2
Histograma
➢ Histogramă cu distribuție normală puțin alterată ca
fromă, deviată de la valoarea de mijloc a intervalului de
toleranță;

3
Histograma
➢ construcția histogramei poate fi eronată din cauza
alegerii greșite a claselor (intervalelor de reprezentare);

4
Histograma
➢ Reguli construcție histogramă:
➢ numărule de clase se alege în funcție de numărul
de măsurători;
➢ în general 𝑵𝒄 = 𝒏 , unde n este nr de măsurători
➢ amplitudinea clasei se alege ca multiplu întreag al
rezoluției valorilor măsurate;
➢ dacă valorile sunt măsurate în microni (aproape
întotdeauna), amplitudinea clasei va fi multiplu de
1 micron (în cazul anterior cea mai bună
reprezentare a fost pentru 2 microni);
5
Diagrama de corelație
➢ este utilizata pentru evidentierea relațiilor
dintre două categorii de date;
➢ o categorie (x) se reprezinta pe abscisă, iar
cealaltă categorie (y), pe ordonată;
➢ fiecare reprezentare conduce la un punct pe
grafic, totalitatea acestora formând un nor;
➢ în raport cu distribuția punctelor de coordonate
(x,y) pe grafic, se apreciază tipul de corelație
existent între categoriile respective de date și cat
de puternică este această corelație;
6
Diagrama de corelație
➢ corelația există dacă norul este orientat după o
dreaptă;
➢ există 5 tipuri de diagrame de corelație:
➢ absența corelației;
➢ corelație pozitivă;
➢ corelație puternic pozitivă;
➢ corelație puternic negativă;
➢ corelație negativă;

7
Diagrama de corelație
➢ Ecuatiile de regresie cel mai frecvent utilizate
sunt:
➢ liniară: y = a + bx;
➢ exponențială: y = a·exp(bx);
➢ logaritmică: y = a · x^b;
➢ polinomială: y = b0 + b1x + b2x2 + ...bnxn
- unde y reprezintă caracteristica rezultativă
(efectul) iar x reprezinta caracteristica factorială
(cauza).
8
Diagrama de corelație

9
Diagrama de corelație

10
Diagrama de corelație
➢ Observație:
➢ corelația poată să apară ca urmare a unei
relații de tip cauză-efect.

11
Diagrama de corelație
➢ Observație:
➢ deși există o corelație pozitivă nu există o
relație de tip cauză-efect.

12
Diagrama de corelație
➢ Exemplu producție vopsitorie:
➢ Cele mai multe defecte sunt în zona Temperaturilor de
polimerizare indicate de producător.

13
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ Diagrama Ishikawa a fost dezvoltata in 1943
de Kaoru Ishikawa, consultant japonez în
industria calităţii;
➢ este o reprezentare grafică a relaţiilor
multiple, complexe şi sistematice dintre un
obiectiv fixat şi factorii cu influenţă asupra lui;
➢ trasarea diagramei Pareto permite
cunoaşterea problemei cu cel mai mare impact
asupra fenomenelor analizate în timp ce
diagrama Ishikawa arată cauzele care
influenţează respectiva problemă;
14
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ instrument grafic folosit pentru a explora şi
prezenta păreri în legătură cu cauzele de variaţie
ale unui proces;
➢ Domeniile de aplicare a diagramei cauză-
efect sunt multiple (Ion Stanciu, „Managementul calităţii totale”,
Editura „Cartea Universitară”, Bucureşti, 2003):

➢ identificarea cauzelor nerealizării calităţii


de conformitate;
➢ determinarea cauzelor scăderii volumului
de vânzări şi a ratelor de profit; 15
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ Domeniile de aplicare a diagramei cauză-
efect sunt multiple:
➢ identificarea cauzelor creşterii numărului
de reclamaţii, cu efect nefavorabil asupra
imaginii firmei;
➢ stabilirea relaţiilor dintre proprietăţile unui
produs.

16
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ Etapele trasării diagramei:
➢ 1) se identifică problema (efectul) prin
analiză Pareto, statistică etc (“de ce?”);
➢ 2) se trasează grafic o linie la mijlocul unei
coli; la capătul din dreapta se trece efectul;
➢ 3) se trasează cele 6 categorii de cauze
posibile prin săgeţi către linia principală;
➢ 4) prin brainstorming se caută cauzele care
au condus la efectul marcat drept cap al
peştelui; 17
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢5) se analizează planul cauzelor în vederea
identificării celor cu probabilitatea cea mai mare
de a fi responsabile de efectul studiat; se
studiază cauzele şi dpdv al severităţii lor;
➢ 6) se elaborează un plan de acţiune în vederea
înlăturării din planul cauzelor a celor identificate
la pct. 5;

18
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ În funcţie de domeniul de aplicare există mai
multe tipuri de diagrame cauză-efect:
➢ în industria prelucrătoare (5 sau 6m:
manopera - mâna de lucru (munca fizică şi
intelectuală), metodele, mediul, maşinile,
materialele (mat. prime, consumabile,
informaţii); + măsurare–inspecţie; mai pot fi
adăugate 2 cat. management şi mentenanță);
➢ în marketing (7 categorii: produs, preţ, loc,
promovare produs, personal, procese, dovezi
fizice); 19
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ în servicii (5 categorii: eşantioane, proceduri,
sincronizare, interfaţa cu utilizatorul, căutare);

20
Diagrama Ishikawa – os de peşte sau
cauză-efect
➢ Standardul ISO 9004-4 recomandă delimitarea
următoarelor categorii principale de cauze:
➢ sistemul de date şi informaţii;
➢ echipamentele – mijloacele de muncă;
➢ mijloacele de măsurarare;
➢ personalul - manopera;
➢ mediul;
➢ materialele;
➢ metodele; 21
Exemple diagrama Ishikawa
➢ Forma generală a diagramei cauză-efect în
domeniul producţiei industriale

22
Exemple diagrama Ishikawa
➢ Domeniul producţiei industriale

23
Exemple diagrama Ishikawa
➢ Domeniul mentenanţei

24
Exemple diagrama Ishikawa
➢ Domeniul serviciilor

Sursa: s.l.dr.Tatiana Mihaiescu, MP, 2011 25


Exemple diagrama Ishikawa
➢ Domeniul producţiei alimentare

26
Exemple diagrama Ishikawa
➢ Management lanț de aprovizionare

27
Exemple diagrama Ishikawa
➢ În producție - vopsitorie

28
Vă mulţumesc frumos!

29