Sunteți pe pagina 1din 1

Ex3

(suprafaţa – 1 ha)

Principalii indicatori economici Formula de calcul UM Date de calcul

1. Bugetul investiţiilor la înfiinţarea


Buget investiţie lei 189 348
plantaţiei

Regulament
2. Subvenţii posibil de obţinut lei 40 667
subvenţionare

3. Venituri din vânzări Buget pe rod lei 230 000

4. Costuri vânzărilor Buget pe rod lei 103 074

5. Profit brut anual 3–4 lei 126 926

6. Rentabilitatea veniturilor (venituri


3 / 4 * 100% % 223,1
obţinute la 1 leu de consumuri)

7. Rentabilitatea economică (profituri


5 / 4 * 100% % 123,1
obţinute la 1 leu de consumuri)

8. Flux monetar la sfârşitul anului Buget pe rod lei 140 325

9. Cost unitar al producţiei 4 / recolta la hectar lei / kg 10,31

10. Preţ mediu de comercializare al


3 / recolta la hectar lei / kg 23
producţiei

11. Profitul brut (marja brută) al


10 – 9 lei / kg 12,69
producţiei

12. Termen de recuperare a investiţiilor


(1-2) / 5 ani 1,2
(ani de fructificare)

13. Termen de recuperare a investiţiilor


12 + ani vegetaţie ani 3,2
(ani de la plantare)