Sunteți pe pagina 1din 8

1.Trasează după contur, apoi colorează desenul.

APA

2. Discută despre importanța apei : 3. Găsește drumul picăturii de apă:

1
2
4. Indică poziția sunetului [ P ] în următoarele cuvinte:

5. Scrie Litera P p

P
P
P
p
p
p
6. Împarte în silabe următoarele cuvinte

3
7. Citește silabele apoi scrie- le mai jos

A Ă I Î E O

8. Unește perechile de cuvinte

Ban
Alb Nai Lin Din

Nai Lin Ban Din Alb

Pa –pa – pa – pă –pă –pă!


Pu –pâ –pe- pe – po –pă!
Pa – pâ –pâ –pă –pe-pa- pi?
Be – pe- bi –pi – bâ- pâ!

4
Pam – bam –pom –bom – pam- bam- bom – pom –bom.
Bum – pum –bum – pum – pum – bum –bum –pum- pum
Pai –bai –pai –pai –bai –bai- pai!
Am – pa –am –pa –pa –pa –pa!

Mâ –ni bu- ne.


Pui, pui, pui, na pâ – i – ne pui!

Pa –i –e Pom – pă Po – em Pi – păi
Pu –ne Pu – ma Apă Ma – pă
Pa –nă Pi –pă Pâ –nă Ia –pă
A – pu –ne A –poi Po –nei Pe –pe –ni
Po – ia –nă Oa –i –e Pă –u-ni Pâ – i- nea

5
Citește corect. Încearcă să explici ce ai înteles.

Eu, ma –ma în po- ia – nă. În po –ia –nă


e o oa –ie, o ia –pă, pui, pă- u –ni. Un
po – nei în apă.
Eu mă joc cu ia- pa. Ia –pa pa- pă
pâ –i- ne, pe –pe ni. Mai a –poi i-au în
mâ- nă un pui. Pu – ii fac: Piu! Piu! Piu!
Ma-ma dă pâ- i –ne la pui.

6
7
8