Sunteți pe pagina 1din 3

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Black Friday 2020 si post Black Friday (13-16.11.2020) – Abonamente


Individuale Regina Maria”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI DESFASURARE.

Campania „“Black Friday 2020 si post Black Friday (13-16.11.2020) – Abonamente Individuale Regina Maria”
(denumită, în cele ce urmează, ”Campania”) este organizată şi desfăşurată de catre: CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub
numarul J40/15930/1991, codul fiscal 5919324, avand contul RO33RZBR0000060013094217 deschis la Raiffeisen Bank -
Sucursala Dorobanti, reprezentata prin Fady Chreih – Director General, denumit în cele ce urmează ”Organizatorul”.

1.1. Prin participarea la Campanie, participanţii declara că au citit, au înţeles şi că vor respecta întru totul termenii
şi condiţiile regulamentului oficial de organizare şi desfăşurare a Campaniei (denumit, în cele ce urmează,
“Regulamentul”).
1.2. Regulamentul va fi disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, începând cu data de 13 noiembrie 2020 si pana
la 16 noiembrie 2020, prin afişare on-line în cadrul platformei de comert electoric eMAG. Orice persoană
interesată poate solicita primirea unei copii a Regulamentului actualizat prin transmiterea unei cereri scrise la
sediul administrativ al Organizatorului, situat in Bucuresti, Charles de Gaulle Plaza, etaj 4, Piata Charles De
Gaulle nr. 15, sector 1, sau prin e-mail: sales@reginamaria.ro.
1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând Regulamentul, noile prevederi urmând a se aplica de la
momentul comunicării publice, prin afişare pe pagina indicată mai sus.

SECŢIUNEA 2. DURATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfăşura incepand cu 13 noiembrie 2020 si pana la 16 noiembrie 2020, pe platforma de comert
electronic eMAG: www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG. Organizatorul isi rezerva dreptul de a
modifica durata Campaniei pe parcursul derularii acestuia, urmând a informa participanţii prin aceleaşi mijloace
prin care comunică acest Regulament.

SECŢIUNEA 3. DREPTURI ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE. DECLARAŢIILE PARTICIPANŢILOR

3.1 La această Campanie poate participa orice persoană fizica, client nou Regina Maria, sau orice client existent
Regina Maria care nu detine un abonament individual Regina Maria la data derularii Campaniei. Prin „client nou
Regina Maria” se va intelege orice pacient care nu a accesat niciodata serviciile Regina Maria.
3.2 Sunt considerate incompatibile şi nu pot participa la Campanie orice persoane care au calitatea de angajaţi ai
Organizatorului, precum şi rudele de gradul I ale acestora.
3.3 Persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la paragraful anterior si care doresc sa participe la aceasta
Campanie trebuie sa intre pe pagina speciala dedicata Black Friday si post Black Friday 2020 de pe platforma
de comert electronic eMAG incepand cu 13 noiembrie 2020 si pana la 16 noiembrie 2020 si sa achizitioneze
produsele comercializate de catre Organizator, respectiv abonamente individuale de sanatate (denumit in
continuare „Produsul”).
3.4 Oferta este valabila exclusiv pentru Produsele comercializate pe platforma de comert electronic eMAG:
www.emag.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG in perioada de valabilitate a Campaniei „“Black Friday 2020 si
post Black Friday (13-16.11.2020) – Abonamente Individuale Regina Maria”, in limita stocului disponibil.
3.5 Prin participarea la această Campanie, fiecare participant declară că:
− va furniza Organizatorului numai informaţii corecte şi valabile;
− a citit, intelege, accepta si se conformeaza prevederilor prezentului Regulament;

SECŢIUNEA 4. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI SI VALABILITATE


4.1. Campania se va desfasura pe platforma de comert electronic eMAG: www.emag.ro, m.eMAG.ro sau
aplicatia eMAG fiind adresata tuturor persoanelor fizice care acceseaza aceste pagini, in conditiile art. 3.2
si 3.3.
4.2. Produse participante: abonamente individuale de sanatate: Comfort, Comfort Plus, Comfort Extra (adulti)
si Junior (copii). Detaliile cu privire la beneficiile acestor pachete de servicii medicale se pot gasi online in
sectiunea dedicata Organizatorului de pe platforma de comert electronic eMAG sau pe
https://www.reginamaria.ro/abonamente-si-pachete.
4.3. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele mentionate in
prezentul Regulament al Campaniei.
4.4. Adaugarea Produsului in cos si trimiterea comenzii prin intermediul paginii special dedicate Black Friday si
post Black Friday 2020 de pe platforma de comert electronic eMAG, incepand cu 13 noiembrie 2020 si pana
la 16 noiembrie 2020, are valoarea unui contract de vanzare-cumparare.
4.5. Modalitatea de plata acceptata de catre Organizator este prin card online.
4.6. Prin adaugarea in cos a Produsului si trimiterea comenzii de catre Participant, acesta este de acord cu
termenii si conditiile Organizatorului, asa cum sunt prezentate prin Regulament si pe pagina dedicata pe
platforma eMAG.
4.7. Prin adaugarea in cos a Produselor si trimiterea comenzii de catre Participant, acesta este de acord sa fie
contactat de catre un reprezentant al Organizatorului in vederea prezentarii conditiilor si documentelor
necesare pentru executarea contractului de furnizare servicii medicale.
4.8. Organizatorul se obliga sa contacteze toti Participantii in maxim 5 zile lucratoare de la plasarea comenzii, la
datele de contact inregistrate pe platforma eMAG (telefonic si prin mail). Participantului i se va solicita
validarea datelor furnizate la plasarea comenzii (Nume, Prenume, Adresa de mail) precum si furnizarea CNP-
ului dar si numele, prenumele si adresa de mail ale beneficiarilor, in vederea intocmirii contractului de
furnizare servicii medicale. Termenul maxim de transmitere a informatiilor solicitate este 20 noiembrie 2020.
4.9. Abonamentul de servicii medicale se va activa in data de 01 decembrie 2020. In maxim 24 de ore de la data
activarii abonamentului in sistemele Regina Maria, Participantii vor primi o notificare prin SMS, transmisa
pe numarul/ numerele de telefon mobil declarat/e in comanda pentru fiecare beneficiar. Toti participantii vor
primi ulterior pe adresa de e-mail validata in urma contactarii telefonice, Regulamentrul Campaniei, Termeni
si conditii de accesare servicii Regina Maria, Anexa de Beneficiari si Anexa ce contine Beneficiile complete
ale Abonamentelor.
4.10. In cazul in care Participantul nu a putut fi contactat sau nu a transmis documentele necesare activarii
abonamentului de servicii medicale pana cel tarziu la data de 29 noiembrie 2020, din motive neimputabile
Organizatorului, acesta nu va putea beneficia de abonamentul achizitionat prin intermediul Campaniei
„Black Friday 2020 Regina Maria – Abonamente individuale”. Abonamentul de servicii medicale este valabil
pentru o perioada de 12 luni, calculata de la data de 01 decembrie 2020 (data facturarii). Factura va fi
transmisa pe email in primele 10 zile ale lunii decembrie, pentru intreaga perioada.
4.11. La expirarea perioadei de 12 luni, contractul va inceta automat, reinnoirea acestuia urmand a se face numai
cu acordul partilor. In cazul in care activarea abonamentului are loc dupa data de 01 decembrie 2020, din
motive imputabile Organizatorului, valabilitatea abonamentului va fi de 12 luni, calculata de la momentul
activarii abonamentului.
4.12. In situatia in care utilizarea abonamentului de catre Participant va fi afectata de masurile impuse pentru a
limita raspandirea epidemiei cu virusul SARS-COV-2, la solicitarea Participantului, se va aplica suspendarea
temporara la cerere a Produsului, perioada de valabilitate urmand a se prelungi cu perioada similara
suspendarii. Suspendarea se face cu data de 1 a lunii in care s-a solicitat de catre Participant cu conditia ca
acesta sa nu fi accesat serviciile in luna in care s-a solicitat suspendarea. Daca Participantul a accesat serviciile
in luna in care s-a solicitat suspendarea, atunci suspendarea va opera incepand cu 1 a lunii urmatoare celei in
care a fost formulata cererea.

SECŢIUNEA 5. UTILIZAREA ABONAMENTULUI DE SERVICII MEDICALE

2
5.1 Abonamentele sunt nominale, netransmisibile si se adreseaza urmatoarelor persoane, in functie de
abonamentul ales, dupa cum urmeaza:
• Adulti: 18 ani – 65 ani
• Copii: 1 luna – 18 ani
5.2 Toate serviciile incluse gratuit, sau cu discount, in abonamentele pentru adulti pot fi accesate si in perioada
sarcinii.
5.3 Accesul la consultatii de specialitate se face direct, fara a fi nevoie de trimitere de la medicul
generalist/pediatru/familie. În cazul în care abonatul dorește să acceseze servicii medicale la un anumit medic
și/sau locaţie se pot achita costuri suplimentare, în funcţie de abonamentul și discounturile pe care le deţine.
5.4 Pentru efectuarea investigatiilor medicale (analize de laborator, radiografii, ecografii etc) incluse in abonament
gratuit, sau cu discount, este necesara recomandarea unui medic din Reteaua de sanatate REGINA MARIA.
5.5 Abonamentele pentru adulti si copii ofera acces 24/7 la Hotline Medical, unde puteti primi indicatii medicale in
cazul unei urgente.
5.6 Identificarea ca abonat al Retelei de Sanatate Regina Maria se realizeaza in baza actului de identitate, pentru
fiecare beneficiar al abonamentului (carte de identitate adulti/ copie certificat nastere in cazul copiilor). Pentru
programari sau orice alte detalii despre programul actualizat al clinicilor sau al medicilor, abonatii pot
accesa/apela numarul 021 9268 - Call Center REGINA MARIA, de Luni pana Vineri intre 07:30-21:00 si in
weekend intre 08:00-20:00.

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

6.1 Prin inscrierea si participarea la Campanie, Participantii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului
Regulament si sunt de acord ca datele lor cu caracter personal sa fie prelucrate de catre CENTRUL MEDICAL
UNIREA S.R.L., si de catre Dante International S.A., in calitate de operatori de date cu caracter personal, in
scopul indeplinirii obligatiilor aferente desfasurarii prezentei Campanii.
6.2 Prin inscrierea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si
declara ca au luat de cunostinta de politica de prelucrare a datelor cu caracter personal disponibila pe site-ul
Regina Maria la adresa https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/nota_informare.pdf.
6.3 Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulaţie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,
dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa
Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.
6.4 Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor
cu caracter personal, puteti contacta Dante International S.A. prin:
• Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau
• Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul de
birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu protecţia datelor.
6.5 Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor
cu caracter personal, puteti contacta CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L. utilizand detaliile de contact
mentionate in politica de prelucrare a datelor cu caracter personal indicata la art. 6.2. de mai sus.

SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care
aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.