Sunteți pe pagina 1din 9

…»

..o
55.3
» 152
5.25 825.5; 5555 ===—_. insa:»…—

ea..-s
55.qu
22.5
„ ..o
__
5.522
3.51
» „EBS
încă. „55: 32.53
<.
.;
„ă.—Gmun— „ES
5—53…
mâ _…îăî …—
.Eu-5295“ _„
39:45.—
.
==
„Ze mw<ză>zo eseu.—ă
.
„ 515.5 :::…—„523
sa.—vu
EEE … 0 5.539
3283?
„aurita...
35.25
„al
55
.;
„Eris:
_izmşmmzăp
„555
..si. 533…
==:-
%
a „..
...u.
5%:
„a..…
< iată…—E
„ai
EPS—„u
.::-IS
it&c
i...-...
EZ:
.Il-
53.2…

imagine
\
_
5%
„5:35 … „258%;
„==—„Eau
„2.581
.
Rhum—sc
_Sz
_ 5:42 …7
Z
.
..o
=
22: o:
(
.:oâsă Esâa
515.5: 255…
i...}. „:=…
EEE—Oo ...:..E. ...i—„„.…
_..8
...a
.
< whz<gou,_,z_
283: iasi—_...
5.38:
„2.5. zis...: găsi.; 3.52 Ema.—:....
Base.—„...… 3.53… »...u... 32.583.
..z 25.55...
..z
.
.:.—:=
.5 mîă
.;
......
EE}… mm
. 52.225
0.9335.—
<a mi...…
___...useaeâ
32583…—
ii…—...
8.51 au; ă
„5553:
8,
„GEO—„Es
&&
..…
5.55 „.. 2.3
355%... <…
„să;
„51.
„sa..—„5%...
= „
95.23... „985.535…
săi—.Eu...
EDP—uz.
u.... 2.33… Euféăi
. ai::…
% tău.—}....
ă<24<>m
mîhgwîînd.
3518
EE
„….

si
is...—23%
.
„_
ă....
252.3
î....
m._<zo_5.Emz_
„_.
„>._…„….….…._.Es_..._„5
E..—= 5382—3555:

...u-uşă..
%
„E…—53.2
_„_.p2<2„_ob_m„__
3.83—
uită—„=
ca...

ES
:, Ein—subz—
„535255

...—Ea.…
.
„să atuu—u as...—... .o
5555}...
„Să—„$....
E:.
,
uşa.. % cm...—Eea
„.. gag-e..!» d...—...eu. „E..—„...o 555.53... ,...—2.55—
3.3555...
5...
m._<
EEE
%
:?
3».
..z
ia.…-
...»...îa
<mxéwmzu
&. .z .
.z
.... 55.29.50 .… ,
„..
:..„_=.
„.
5.5.5
.

E.. „5%...— „%.-„. „...?
__
E......
„un...… …„Eéîn
„..
..
v...—92.—
5.595
…...
...—...sa…
„=… ...…me

„. ...
% „. % ,…:
... …
„_ „_
%
„.::... sau...… ...a—...;.
fum.—mu
…e 5.53... 32...—
„.. &,
aăRéz.
„„
.
Ei…—âi…—
ară.—55..— una:.
5558... „......
„„.—a...… gasea 5.358 EEE...
„…e-__oîun
.Sa... „vă—...si”
..
<
...—„.eu..
.a.....
„:.—E
...a ESE
„. a 2.595
<u
,
„că; „La… „:.…..
…suso
.
…. :.N
_ _ ,
eu.—Ea...;—
3.5 ES Sus—u 595.5…—
38.2—
..ău
„:...:
% ......smă 32%
..…
îi...—„şa
..o

525.
& „SEO....
„..
.
naum
numai.....
52858 ăia—._....
....„85. 55.858.255.515 „:...—„2...
â:
„.:.—5.545
!......—
.
......
ă
„EEE
„ei..—u»—
„5%.
=._..…Eu...…
..
E
„.:.…
…..„uâso
& ...
3.89...
..z
sa: unei E......
.
a..—oaza:
Eaăâcâs
.
că....
.. ..…
.
…=S\»=_=E2
562% „...;
âuăă
..sa—55
E...—„==...
& ,
. GEE…
£.. „3.5
.,..â,
ă....
e.n.—ml.
S:
£
zău.—
5.5.0
„.
S.:
„...e…ă

„5.3.3...
acum..—„„... E...—u...?!ă m...—.Se... V
.Eu—n......» ...:—„.—
3553
Ea...…
a_a-Siu...
„_.
% ai?...
.: .
...—..ce SE»;
255.52
. ...:...
eu.-„e..….
...usz
5.5.2
23 ..sa…ou,
E..—is
.…
„.. % a. .'
„.. ..
EEK
„….
„ „.:—„895
î
...a»...—
„...u
ea..—...a
„...si „…
„sau. 455%.
E.…..
...in „53.9...

___—„wa
„_ :=...
un. ..
„6
%
„.:….Eecâ
„Esau 95.55.35. sa...... i.....
R.S.F.—„...in…
%
SS»…
„_ Esi „sa
„SE—am E...... a_a—ză 9.556
__…ăsc ..sa...
53.8 E:… „2.3.5..—
....me
Ea...…
.
5.233…
54…»
.
, .…
wi……
„.
… 2.52 v. .Mai…
53
ră…
_ .
să…
o:
..… ...u NN …

V


.
z…
___...„EE
gaz 35.55 „S;… 45:55... 55… „„......
BED—„50

…a „...!
5.5.5 „asumă „sau...? „S..... 25.55. ,......ăa. 5.22: „2552 „S..... 22.52. si:..— 2.2.5 „ai...... 5155. ei..... „5.5.8
.
Ea.…..
.
is......
„5155va
525.
, „2635.55 să:—†„să:—...…
< a..—a......—
V
5
_ :.
.
„_.
8
cu»
„...:...
„...—...a .Si...
„asa…..
Său... 9.3.5
muzică.…
……
„__.Şgvâ.
„.Cu—_:h—uîumzd;
& Bacauane—SE..
.…
ag.-„Ec.. .
……„55
51.3. 255558
.
5.1895
EEE…
„su
a..…
55:25... ..


(Sao—55.
„& „.....qu va
E...—...şăsă
8322.52.
E..:aănuăonnx
găgăuzi.-...se... 3.5255... !...—„„..…Eăx
. __ZmZOn:
._.—aj
,......„âa
»Esz
Sa...!
_
5:29:2—
52055
„%...8 53...
,
„;.—...S-
„său...…
„...ma—...»}…
13385 „„.-„.
că…—„…:... „a
% . 255.552.—
„ _: ...u—HEHJZ „ani;—Z.....şărz 55852 „aşa:—„EE…
<…E<E„_szg
% „35.555 53 52
„E.-g..”
E 2.55...
„2.50 ,.z
_ .

.;
.z
……
.
ASE—.Eu
na......
5255; .găswîa. 8...8..…5_=._3„z._
,
_ >=.„xăno
a..….
„._.
.… \
,
.
_: …
_.WMHF ia.—să „5.33 35.5
mi.—5.5 asa.—Em
555
, EX :.N
„ „E
&. , …
.
anus..
,.
5:89.
%: „HHH…— 255.335 253. na...; „555 „gaz 353. „a..... 21.55 „S..
5.5215 său 3.55.
„E.—aia:…
ui...: Eu.—Somn“. 3.52 655.535 Zig „5.5 2.553".
2 3.
E<t5…„_.z_
__z ._z
,
.: ,a!
,
vuîâs „26%
…am mn.
63.55
5.025 .nu
=
„Ye—BLS; „SiS—.„HHH. Egg—un—
5.55 5625
355…
W zum
% „EEG
xîwâăăă
iau…—Es

532
..e—5:53

a_ăa
€ Ei…—555
5 _53
.
<
:… „„Eu—„Eva
:…
„355 _uaz
558
._Em F:…
iau—...in;
EZ…
% 353
3358
tz:
%
.

38%»
€,
…»…îs...
„…..eî 5.5:fie... „_…
._….
iii—MWH? . „255355..qu „___—„85
558; E<29z<
nu
3.35. ca va. 33.3
_
,.… 135
„.:—Ewăzâ
_5— € „=…

..sa—Eu
_.Euă
„…se.—
22 „„E
alu—„Eu
.
se… . .
.aaoia
315990
322%
„ %,.
5559...
au...—5.5
535.8:
„___—„Se….
.:.—„Eu;
<…ă,5…:5
=. ..
,
5:68 „Ea , „o… az:—.. .
2». . ……
a 8.5…
V
_case
c_v
„2,5%
s€ ...;.
:=%_=…_â„_„
„a……
_
_: 5233
535555 Q……wwEJHW—hq
„ESF…
„_i—„Eau
5.5258
vs.—…
555.535…
_ 522.
5.553
55? a_zaguă
„băgă
au
E.“...
2.5an
Ewa—E. E…“: ….
„…

G..;
w.
…,…

să; „
_
.… .
_
„_
....uăââ 25.3… a......“ ...a-...a».
wi...—„„...…
2.35… 5.5.5 ...,—„S..... ...sa-E….
„___...
353.5
„_ m>=<f\m_z_s_a<
. . ăi» „
s,. =.
....“.. 5.33: “Ego..
.. Ea...... Său! .2...=oE._%… a...…»—
„Hung

„E...—=
„S...... au...—său
....
m..
… _.2 ..z
&
„.?me ...
_
„„......5
...a—...şi... „„.
5...
s....o
E…...nu
.
53.5 5:55 4325
.
„5.3. u uşa.—=:

.Sa 53
...:
„...:...— „555...
„„E....—
235é „.
„c
.. ă
6.5»...
28.2—
..
,......î.„„
sar.—5.8
33.52.
as…... să}...
5.5.3.
„ <
..o
„Ena 5.513
.
.
mi.“...
v...—=== asig.—.....
..
ş…»meoU
„:::..….—
„…....…....5
iasă...
a...—„v... ......
„v € .. „.... ...»...
ca.—„„......îăm
u.. îşi...... .
„…. un zis…-.....
a.
E35…
„Ea…... 923%...»
uz.. oSz
:...—5%
nu
.
m..—532055.
% „.. ..…
... ..... . ...şi: „..
a......e
uns.: ..,—3

îi...-=
Eggs…
23 52.5 „...u
..….îzâ

gamă....“ 56%
..
as...—n…...
…...
..
„„au...

...—„Ea... 2.523.533 ...?…
.
.…. târăsc—E.. „Ea:...
nume... :...—$.;
.
„254%. „2.523…
…si?
5_
E......»—
:..
E...—s......
. ...sau»... „was: .…e ...... 533
...sa…
%
Ea...... SEE….
z ;. :. 3
„.....z Ea….
es
<mm<a15mzâ
Es…
.: ......
£ 2 .
„.
_ „..—nau...
:...—EE“…
....
„.»
„1.59...
. Eee
55.539... . …..EE
&Eă Ea.….. „vu—„E...... …
. ...
ca
Ea...—...am...
..
g...—...a
5.55...
a._utâxu€r=.e…._3
2. „_ 3123435…»
: _ „.. „..
......a

. . , „...se—.....

„Ea…—zum
E...—„ăia..— „28:
„23.2 2.5...
2.2... 55.25: urâţi.... La...»;
Es.. 8.E=m_…<
„Ego.... 3.9533...
,
„.. <
.
EUR-=o
„.
E...…
EZ … ia…,
… ..sa. „sa..
:. _ .
„ . ..…
3%… ,ei—„>….
„25…
_ââ 2225; …?
=>…
;
.
„583 5782.
555.5 Îşi; „păun
;;
„2.5. „E..... as...—suv
„sa. „:s—s..….
„Eau auunnwă …..MMAZ EEE: 225.55… „5.5. 25:53…“
2 ._2
.
% „us.—=.
% sam„„Ex
%…
SGS—um
faă; 523…
!…uăam
m,__…_„_.wu
„răs—
u
,
%
„___… % „.eu
3 85:55—
%
: „5555855

31.155“ 25.5
55%
55%
:
. „E…...„a__w_._____.…
4
„ :ésăă .aES
„2.5352… & înv.—„..asa

„.„
EEE?»
sa; ,ea—„…
ion—…:.—
€:—
'
„_2
355%
fie;
„„a—B&auăăuîâ
5%
5582.—
au: 5582…—
..…
__…
ai? ,
.
„ .
u. .
sa:
us
4 „sa
:?
au...; ass—a...
asi;
„a..—„€
.Si—wm ,ai…
„.am

85
..
„5.51 „sa e „222%. causa. .„95352
Vinga;
ei…— 
30%
„. 53.
_z ă z
„: :.
z
%
8—a
ai
_555
„3:5- ..ăs
325%. …
hf—
_ să
„„.
5.58…
…oi „v 231.5…
15955
355%
53335…
.Ei „285.55
V
am: .
V
,
,„5
.w
SS „5553,—
„355 255… io..-Es.. E..—=…
„i..... „5.553
„E..—„„...?
ea:—>…
„sa;
E:...—
515.24.—
E38:
„m..-.“”…nă
„…si;
„ca:.
sau? Ebuuăs
„...e:
332.
„aaa 555.5 ESE}… „55. „nu..—Mme
2 Eâoxă
„i
259%.
3.5 „
%
% „5%
5
.zaw
„\
a
._u
zî—
_
5325
5282…
„A
59.5 ,
„E.?»
„Eau
gaz…—u
3353!—
%
m_h.5„_ooţz<
„_… a_a
„… ăi.
= .
3.522… 25.55.53
…» „==—„am…:
533523 sa.....
258 .cu
„?
54.“..
_:43.—<„_.îw
Ego—„Sos
sk.—2%
355550
..… =„.…ă„_…u_._s._..…
3... că:
„mai
Ei.…
555… …=_=Es€
„a..—„5
„F.—„===
…os. Ei…...—
Eu.-…
…… 3.2
..amîz
<
%s—
, _
<]. .
3333223»
Emi—2%
„23353.
auE—âuu va...
553.3
„EE—Agfa; „păun—„„M…Ha
EEG—„Ea
..» 52%
Eea …
„…un:
55…
„E.—_i
fi…—EA..
„5.5.
eu…—„o...!
….D
a ...ma
„3.5.3
„sa
„585…
&:
să (2542593.

€ 3
…,
.…5
__… 5.5955
B. di…—x.c . … %
pas—„„E.. 355…»
….ăusa „32312... EE. .Eu
Ea „En—cuie…
nu „& „Ei.—a=…
25 .Si...
să;
„său…—„
55… „..—Să. _ăăen
„tigan—„28
5:21» SuSE—„„Ei
222%
…?
a
acasa.…
=… 5351—5550
5.3.5.
255252???
3% =…
&%
.E..z % sa
„»
83:52…
% …W „….
„E;…
13.5 Esi
255.59
„z
„z 2 („$—mână

___—x.:
352 ;z
.2 ..z maina...—

€ „_ __…
ERP—gambă
…,A
83%...
…„ .
e
5.85 saga
„5.455… . ,.» „….
să „:…—Ea...…
„Egză... =
35.8
..o
3,3 „Risc...
ian.—âi 5:53:
55.55 „ a_a
...a...
a…
%
issa-S
%
Î ===»…—
„ea.. .ZEZHO
„….
„e…—2:52?
„5352 .

„_ 255.535…
B…..
532.an 858 asa…sa...
% >…€,m_v

EEE
3%.
35.553
„şi a_a—„___
53:53
.
……
5.555:
3%
55%
El,—„vă…
. … ,
>:D—Ema
să … „La…
„…
. …
E
55…
*
.
_,
_55
„..asa.
aia 2:32... 255.535 „on—NH“ asaza—„
._z
„…._..
..,—b,.
„vs—…am
rau...?
5.55
8 3. %
_4
Eăăia
5 „grâu
, i:=—„„Să
_!E ana_a
„EE __… 3555582.—
„55555
„…

gaz.—:.…
„aun—..o

53. .
2.35
…:…2:
E:.
„==—a..…
…»
un.
Ea…..—
.aéăuz
::.—asa.
uv
uz

să...
„23%…
E.P.—w.