Sunteți pe pagina 1din 2

Eu nu strivesc corola de minuni a lumii

de L. Blaga (1895-1961)
(vol. Poemele luminii - 1919)

Secvența a II-a (completare):


- Limbajul este metaforic: nepătrunsul ascuns, adâncimi de întuneric, întunecata zare, sfânt mister, a lumii
taină;
- construcțiile metaforice fac referire la ideea de mister, de univers, care trebuie protejat, așa cum face poetul
prin verbele de pers I: îmbogățesc, sporesc;
- prin aceste verbe, poetul se înscrie în cunoașterea de tip luciferică, opusă cunoașterii raționale, de tip
paradisiac;
Secvența a III-a:
- Are rolul unei concluzii: căci eu iubesc/ și flori și ochi și buze și morminte.
- pentru a proteja misterul, minunile lumii, e nevoie de iubire : eu iubesc;
- poetul se identifică în ipostaza Divinității;
- „a potența” misterul este echivalent cu „a iubi” la modul ideal, profund, întreaga corolă de minuni a lumii,
singura capabilă să deschidă noi căi ale cunoașterii;

Trăsături ale poeziei moderne / interbelice


- Conceptul de arta poetică;
- Limbajul metaforic, metafora-simbol,
- Nerespectarea prozodiei clasice (strofă, rimă, vers)
- Poezia apare ca un discurs liric confesiv (pers. I)
- Lirismul subiectiv (vezi titlul și structurile cu forme verbale/ pronominale)