Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

Rândul II
I. Se dă textul: 40p
Atunci Stroici îl apucă şi-l ţinu neclintit; iar Spancioc, scoţând cuţitul din teacă descleştă cu vârful lui
dinţii şi îi turnă pe gât otrava ce mai era în fundul paharului.
Lăpuşneanul, mugind ca un taur ce vede trunchiul şi securea ce a să-l lovească, voi a se-nturna cu faţa
spre părete.
- Ce, vrei să nu ne mai vezi? Ziseră boierii. Ba, se cade spre osânda ta să ne priveşti; învaţă a muri, tu
care ştiai numai a omorî. Şi apucându-l amândoi, îi ţinură nemişcat, uitându-se la el cu bucurie infernală şi
mustrându-l.
Nenorocitul domn se zvârcolea în spasmele agoniei; spume făcea la gură, dinţii îi scrâşeau, şi ochii săi
sângeraţi se holbaseră: o sudoare îngheţată, tristă a morţii prevestitoare, ieşea ca nişte nasturi pe obrazul lui...
După un chin de jumătate de ceas, în sfârşit, îşi dete duhul în mâinile călăilor săi.
Acest fel fu sfârşitul lui Alexandru Lăpuşneanul, care lăsă o pată de sânge în istoria Moldovei.
La monastirea Slatina, zidită de el, unde e îngropat, se vede şi astăzi portretul lui şi al familiei sale.
(Costache Negruzzi, Alexandru Lăpuşneanul)
1. Indică sensul secvenței îşi dete duhul. 5p
2. Menționează țara și locul unde este îngropat domnitorul Alexandru Lăpușneanul. 5p
3. Precizează, în enunț, cine îl otrăvește pe domnitor. 5p
4. Indică o temă şi trei motive literare ale textului citat. 5p
5. Numește și explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul citat. 5p
6. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, sfârșitul nuvelei. 10p
7. Precizează tipul de perspectivă narativă și exemplific-o cu secvențe din textul citat. 5p
II. Prezintă, în minimum 5 rânduri, semnificațiile versurilor, evidențiind două trăsături are romantismului:
În locul lui menit din cer 10p
Hyperion se-ntoarse
Şi, ca şi-n ziua cea de ieri,
Lumina şi-o revarsă.

Căci este sara-n asfinţit


Şi noaptea o să-nceapă;
Răsare luna liniştit
Şi tremurând din apă

Şi umple cu-ale ei scântei


Cărările din crânguri.
Sub şirul lung de mândri tei
Şedeau doi tineri singuri: (M. Eminescu, Luceafărul)
III. Redactează un text argumentativ, de minimum 15 rânduri, în care să realizezi o caracterizare a unui
personaj din nuvela studiată la clasă. 40p
În realizarea compunerii vei avea în vedere:
- formularea unei ipoteze; 5p
- menționarea a două trăsături ale personajului ales; 10p
- dezvoltarea celor două trăsături cu exemple din nuvelă; 10p
- formularea unei concluzii; 5p
Notă: Redactarea se punctează dacă argumentarea are minimum 15 rânduri:
Se acordă 10 puncte pentru redactare (așezare în pagină, lizibilitate, ortografie, punctuație, exprimare).