Sunteți pe pagina 1din 6

30.07.

2020 Tit 2 - Plan Schematic

Căutare 

 100% (1) · 5K vizualizări · 3 pagini


Descărcați Acum
TITLURI CONEXE
 Căutați document 
Tit 2 - Plan Schematic
Încărcat de Vasile Fialt în Nov 04, 2007

plan schematic epistola tit capitol
2 Descriere completă

Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic


    
Puterea Numel… schematic Inductiv
Salvare 100% 0% Inserare Partajare


Imprimare

Descărcați Acum  Căutați document 


 

Tit 2 – Plan Schematic


Subiectul: Purtare care este potrivită cu învăţă
sănătoasă
Titluri conexe I. Instrucţiuni pentru Tit (Purtarea conducătorului bisericii)  

a. Ce să facă?
i. Vorbeşte lucrurile care se potrivesc cu învăţătura s
ii. Spune
1. Cui?

a. bătrânilor 
 b. femeilor în vârstă
2. lucrurile acestea
Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic maxime-crestine Dr Ceuta Ioan - Cantari Crest
Puterea Numel… schematic
iii.
Inductiv
Sfătuieşte pe Schite de Predic… Cu Acorduri -
1. tineri
2. robi
iv. Dă-te pe tine însuţi pildă
1. de fapte bune
2. în toate privinţele
https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic Î î ăţăt ă dă d dă d 1/6
30.07.2020 Tit 2 - Plan Schematic
v. În învăţătură dă dovadă de
1. curăţie Căutare 
2. vrednicie
3. vorbire
a. sănătoasă şi
Descărcați Acum  b. fărăcusur 
Căutați document 
vi. Mustră cu deplină putere
vii. Nimeni să nu te dispreţuiască
 b. Motivaţia: Ca potrivnicul
i. Să rămână de ruşine, şi
ii. Să nu poată să spună nimic rău de noi.
II. Instrucţiuni pentru membrii bisericii (Purtarea membrilor
a. Cei bătrâni trebuie să fie
i. Treji
ii. Vrednici de cinste
iii. Cumpătaţi
iv. Sănătoşi în
1. credinţă
2. dragoste
3. răbdare
 b. Femeile în vârstă trebuie să
i. Caracterul... să nu fie
1. clevetitoare
2. dedate le vin
ii. Faptele
1. să aibă o purtare cuviincioasă
2. să înveţe

Titluri conexe

a. pe alalţiţiii ce
ce est
estee bin
binee
Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic  b. pe fefememeil
maxime-crestine ileeDrmai
m ai ti
Ceutatiner
neree-
Ioan Cantari Crest
Puterea Numel… schematic Inductiv i. să să-ş-şi
i iub
iubea
Schite deeasc
scăă Cu Acorduri -
Predic…
1. bărba baţţii şi
2. copiii
ii. să fie
1. cumpătate
https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic 2/6
30.07.2020 Tit 2 - Plan Schematic

32.. bcuunvi
viaţ
eaţaa cur
curat
atăă
Căutare4. susupus
pusee băr
bărba
baţi
ţilo
lorr lo
lorr
iii.. să-
iii să-şi
şi vadă de tretreburi
burile
le cas
caseiei
iii. Motivaţia: pentru ca să nu se vorbească de rău Cuv
Dumnezeu.
Descărcați Acum
c. Ti
Tineri
neriii de ase
asemen
meneaea să
să fie
 Căutați document
fie cump
cumpăta ătaţi
ţi 
d. Robii
i. să fie
fie sup
supuş
uşii stăpâ
stăpâninilolorr lor 
1. Să le fifiee pe
pe pl
plac
2. În to
toat
atee luc
lucru
ruririle
le
3. Să nu le
Citiți
a. înt ooarc
ntoaprevizualizare
rcăă vo
vorbrbaa
 b. fururee nimic
Încărcați documente pentru a descărca.
4. ci totdeaun
totdeaunaa să dea dovadă dovadă de o desăvârşit
desăvârşităă
ii. Motivaţia: ca să facăSAU în totul cinste învăţăturii lui D
Mântuitorul nostru.
III. Motivaţia corectăDeveniți
pentru membru Scribd pentru(pentru
toţi credincioşii acces o purtare
a. Ha
Haru
rull lu
luii Du
Dumn
mnezezeu
complet. eu
Primele dumneavoastră 14 zile sunt
i. Care aduce
aduce mânmântui
tuire
re pentru toţi
pentru
gratuite. toţi oame
oameniinii
ii.. A fo
ii fost
st ar
arăt
ătat
at şi
aţăă Continuați gratuit
iii. Ne învaţ
1. s-o rupe pem
m cu
a. pă
păgâ
gânănăttat
atea
ea şi
 b.. po
 b poft
ftel
elee lume
lumeşt ştii şi
2. să tr
trăim
ăim în vea
veacucull de
de acum
acum
a. cu
i. cumpătare
ii.. dr
ii drepepta
tate
te şi
iii. evlavie
 b. aştept
ptânândd
i. arăt
ii. ferici
fericita
ta noas
arătarea
areanslav
soastr
tră
eiă marelu
lavei nădrelui
nădej
ma ejde
de şi tr
i nostr
nos
Titluri conexe Mântuitor Isus Hristos.

 b. El (Isus
(Isus Hri
Hristo
stos)
s) s-a
s-a dat pe
pe Sine
Sine însuşi
însuşi
i. Pentru no
noi
ii. Ca să
1. ne răsc
răscumpe
umperere din
din orice
orice făr
fărădel
ădelege
ege şi

2. săsă-Şi
-Şi cur
curăţe
ăţeas
ască
că un nonorod
rod

Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic maxime-crestine Dr Ceuta Ioan - Cantari Crest
Puterea Numel… schematic Inductiv Schite de Predic… Cu Acorduri -

https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic 3/6
30.07.2020 Tit 2 - Plan Schematic

Căutare 

a. care
care să fifie al
al Lui
Lui
Descărcați Acum
 b. pl
plin Căutați document
in ddee râvnă
râvnă pent
pentru
ru fapt bune
faptee bune

Citiți o previzualizare
Încărcați documente pentru a descărca.

SAU

Deveniți membru Scribd pentru acces


complet. Primele dumneavoastră 14 zile sunt
gratuite.

Titluri conexe

Continuați gratuit

Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic maxime-crestine Dr Ceuta Ioan - Cantari Crest
Puterea Numel… schematic Inductiv Schite de Predic… Cu Acorduri -

https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic 4/6
30.07.2020 Tit 2 - Plan Schematic

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 

Răsplătiți-vă curiozitatea
Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.

Citiți gratuit pentru 14 zile

Fără obligații. Anulați oricând.

Partajați acest document


    

Documente similare cu Tit 2 - Plan Schematic

Titluri conexe

Schite de predici - coloseni-1-plan- Studiu Biblic maxime-crestine Dr Ceuta Ioan - 


Puterea Numelui… schematic Inductiv Schite de Predici …
D l i ISUS d NT
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Schitemdunareanu Vasile Fialt Studiu Biblic
de predici - coloseni-1-plan- DAN oaanaa Dr Ceuta Ioanlucian23
maxime-crestine - Cantari Crest
Puterea Numel… schematic Inductiv Schite de Predic… Cu Acorduri -

Mai multe de la Vasile Fialt

https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic 5/6
30.07.2020 Tit 2 - Plan Schematic

Căutare 

Descărcați Acum  Căutați document 


Codul Penal al Rep. Codul Familiei Proiectul Legii Este Bataia Este Disciplinarea
Moldova Republicii Moldova Pentru Modificar… Parinteasca… Parinteasca…
C l A t l Vi l t Vi l t
ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE ÎNCĂRCAT DE
Vasile Fialt Vasile Fialt Vasile Fialt Vasile Fialt Vasile Fialt

DESPRE ASISTENȚĂ

Despre Scribd Ajutor / Întrebări frecvente

Presă Accesibilitate

Blogul nostru Ajutor achiziționare

Alăturați-vă echipei noastre! AdChoices

Contactați-ne Editori

Invitați prieteni

Cadouri

Scribd pentru Companii

JURIDIC
   
Termeni

Confidențialitate

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2020 Scribd Inc. . Răsfoiți cărți . Director site . Limba site-ului: român

https://ro.scribd.com/document/461834/Tit-2-Plan-Schematic 6/6

S-ar putea să vă placă și