Sunteți pe pagina 1din 2

23 octombrie 2020

Comunicat de presă
3,26 % rata şomajului înregistrat în evidenţele ANOFM în luna septembrie 2020

La sfârşitul lunii septembrie 2020, rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de
3,26%, mai mică decât cea din luna anterioară cu 0,02pp şi mai mică cu 0,26 pp decât cea
din luna septembrie a anului 2019.
Numărul total de şomeri la finele lunii septembrie 2020 a fost de 285.294 de persoane, mai
mic cu 1.368 de persoane faţă de cel înregistrat la finele lunii anterioare.
Din totalul şomerilor înregistraţi, 93.965 au fost şomeri indemnizaţi şi 191.329
neindemnizaţi. Numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 595 persoane, iar numărul
şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 409 persoane faţă de luna precedentă.
Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii septembrie se prezintă astfel:
100.829 şomeri provin din mediul urban şi 184.465 şomeri provin din mediul rural.
Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (75.479), urmaţi de cei din grupa de vârstă
50 - 55 de ani (53.981), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (14.645).
Structura şomajului pe grupe de vârstă la finele lunii septembrie 2020 se prezintă sugestiv
astfel:

Grupa de vârstă Stoc la finele


lunii de raportare
Total, din care: 285.294
< 25 ani
41.825
între 25 si 29 ani 14.645
între 30 si 39 ani 48.515
între 40 si 49 ani 75.479
între 50 si 55 ani 53.981
peste 55 ani 50.849

Referitor la structura şomajului după nivelul de instruire, şomerii fără studii si cei cu nivel
de instruire primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele
ANOFM (24,67%). Şomerii cu nivel de instruire gimnazial reprezintă 25,26% din totalul
şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 6,50 %.
Menţionăm că rata şomajului înregistrat în luna septembrie 2020 a fost calculată folosind
populaţia activă civilă la data de 01.01.2020. Populaţia activă civilă se comunică de către
Institutul Național de Statistică, în fiecare an, de regulă după luna septembrie.

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ pagina 1 din 2


Operator de date cu caracter personal nr. 497
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: anofm@anofm.ro; mass.media@anofm.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT
Populaţia activă civilă, la nivel naţional, a crescut la 1 ianuarie 2020, faţă de 1 ianuarie
2019 cu 54,1 mii persoane, de la 8.696,4 mii persoane la 1 ianuarie 2019 la 8.750,5 mii
persoane. Prin urmare, rata şomajului înregistrat a fost recalculată ţinând seama de noua
populaţie activă civilă de la începutul anului curent.
Mai multe informaţii privind situaţia statistică a şomajului la sfârșitul lunii septembrie
2020 pot fi vizualizate accesând www.anofm.ro, secțiunea Programe, strategii, statistici.

Serviciul Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ pagina 2 din 2


Operator de date cu caracter personal nr. 497
Str. Avalanşei, nr. 20-22, Sector 4, București
Tel.: +4 021 303 98 31; Fax: +4 021 303 98 38
e-mail: anofm@anofm.ro; mass.media@anofm.ro
www.anofm.ro; www.facebook.com/fiiinformat; www.twitter.com/FIIINFORMAT