Sunteți pe pagina 1din 15

Proiect didactic

•DATA: 11.11.2020 •PROPUNĂTOR: Munteanu Maria-Mădălina

•CLASA: pregătitoare •PROFESOR METODIST: Ion Carmen

• UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:CNPSH, Focșani •PROFESOR COORDONATOR: Micu Florin

•TIPUL LECȚIEI: consolidare a cunoștințelor. •PROF.ÎNV.PRIMAR: Fotin Alina

•DISCIPLINA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Comunicare în limba română

•TEMA LECȚIEI: Sunetul și litera „E” mare și „e” mic de tipar

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din

propoziţii rostite clar şi rar;

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple

2.4. Exprimarea propriilor idei în context cunoscute, manifestând interes pentru comunicare

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O1 – să identifice poziția sunetului „e” în cuvintele date;

O2 – să despartă corect cuvintele în silabe;

O3 – să coloreze căsuțele ce conțin silabele învățate;

O4 – să realizeze corespondența dintre literele învățate și imagini;

O5 – să localizeze litera și sunetul „e” în fișa de lucru.


Elemente de strategie didactică:

•Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, observația;

•Material didactic: scrisoare, jetoane, piese puzzle, indicii, planșă cu un elicopter, imagini, fișe de lucru.

•Forme de organizare: frontal, individual.

Bibliografie:

Programa şcolară pentru Comunicare în limba română, Clasa pregătitoare, aprobată prin ordin al ministrului Nr.
3418/19.03.2013

DURATA: 40 de minute
Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică
Evaluare
Secvenţele Ob.
instruirii op. Metode şi Material Forme de
Activitatea propunătorului Activitatea elevilor
procedee didactic organizare

Se vor asigura condiţiile optime pentru Elevii se așează în Observarea


1. Moment buna desfăşurare a lecţiei: aerisirea sălii bănci. Explicația Frontal sistematică
organizatoric de clasă, pregătirea materialului didactic şi Conversația
1 min stabilirea liniştii.

Copii, care a fost ultima literă învățată? -Ultima literară Conversația Frontal Observarea
învățată a fost sistematică
litera „e”. Individual

Cine îmi spune un cuvânt care începe cu Spun diverse


sunetul „E”? (Întreb mai mulți elevi.) cuvinte care încep
2. cu sunetul „e”. (ex:
Reactualizare elicopter, elan,
a elastic, elev)
cunoștințelor
3 min
Să-mi spună cineva un cuvânt care se Aceștia dau
termină cu sunetul „E”! (Îmi vor da exemple de cuvinte
exemple mai mulți copii.) care se termină cu
sunetul „e”. (ex:
carte, creioane,
baloane)
3. Captarea Le prezint elevilor o scrisoare primită de Elevii sunt atenți la Conversația Evaluare
atenției la Ema și Ene pe care le-o citesc elevilor. ceea ce scrie în Scrisoare Frontal orală
5 min (Anexa 1). scrisoare.
Vom afla indiciile pentru a-i ajuta să-și
găsească elicopterul.

Prezint elevilor titlul lecției și obiectivele Copiii ascultă ceea Explicaţia Frontal Observarea
operaționale pe înțelesul lor. ce le spun că vom Conversația sistematică
La ora de comunicare în limba română face la oră.
4. Anunțarea
vom preciza poziția sunetului „e” în
temei și a
diverse cuvinte, vom realiza
obiectivelor
corespondența dintre imagini și literele
operaționale
inițiale mici și mari, vom despărți
1 min
cuvintele în silabe și vom deveni detectivi
și vom vâna silabe formate cu ajutorul
literei “E”și a vocalelor.

5. Dirijarea Conversația Frontal Observarea


activitãții După îndeplinirea fiecărei sarcini, vom Elevii sunt atenți. sistematică
22 min afla câte un indiciu pentru a putea găsi
toate bucățile din elicopterul prietenilor
noștri. Fiecare sarcină îndeplinită
înseamnă câte o bucățică din elicopter.
Individual
Sarcina 1 Explicația Piese Evaluare
Identifică poziția sunetului E în cuvintele Identifică poziția Demonstrația puzzle orală
date. sunetului „E” în Exercițiul
(Indiciu – Prima piesă o vei găsi, / Spre cuvintele date.
fereastră de vei privi)

Frontal Observarea
Sarcina 2 (Anexa 2 și 3) – Cutiuța sistematică
fermecată Explicația
Cutiuța a pornit, Jetoane
O1 Iute, iute s-a oprit! STOP Demonstrația Cutie
Într-o cutie sunt numeroase jetoane cu
O2 imagini. Elevii identifică imaginea, Identifică imaginea, Individual
despart cuvântul în silabe și în funcție de despart cuvântul în Frontal Evaluare
numărul de silabe, așează jetonul în silabe și în funcție orală
coloana corectă. de numărul de
Despărțirea în silabe se va realiza cu silabe, așează
ajutorul unor liniuțe făcute sub imagine. jetonul în coloana
(Indiciu – Lângă tablă / A doua piesă, du- corectă.
te-n grabă)

O3 Conversația Fișe Frontal


Sarcina 3 (Anexa 4) – Detectivul de Elevii despart Explicația Creioane Individul
O4 silabe cuvintele în silabe Exercițiul colorate
Elevii despart în silabe oral cuvintele: și colorează pe fișă
elev, elf, penar, mere și șase. Primesc o bulina
fișă cu aceste cuvinte despărțite în silabe, corespunzătoare
ei trebuie să coloreze bulina sunetului „E”.
corespunzătoare sunetului E.
(Indiciu – Lângă ușă se găsește / Piesa a
treia, dau de veste)
Copiii colorează Frontal
Sarcina 4 (Anexa 5) – Litere vesele literele. Fișe Individual
Elevii trebuie să coloreze literele „e” mare Creioane
și „e” mic de tipar. colorate
(Indiciu – Sub laptop de vei căuta, /
Elicopterul îl vei completa)

Bravo, dragii mei! Am reușit să-i ajutăm


pe Ema și pe Ene.

Voi lipi bucățile găsite de elevi și


alcătuiesc imaginea elicopterului. (Anexa
6)
O5 Elevii primesc fișe de lucru cu sunetul și Rezolvă fișa de Conversația Fișe de Individual Observarea
6. Obținerea
litera „E” mare și „e” mic de tipar. (Anexa lucru. Explicația lucru sistematică
performanței
7) Exercițiul
7 min
Evaluare
orală
Fac aprecieri generale și individuale Elevii ascultă cu Conversaţia Frontal Aprecieri
asupra modului atenție. Explicația orale
7. Încheierea
în care au răspuns, s-au comportat
activității
elevii. Vor fi
1 min
evidenţiaţi elevii activi. Recompensez
elevii.
Anexa 1

Dragii noștri prieteni,

Avem o mare problemă. Voiam să plecăm într-o călătorie, însă

elicopterul nostru a dispărut! Apelăm la voi deoarece sunteți

singurii care ne pot ajuta să îl recuperăm. Pentru fiecare sarcină pe

care o veți îndeplini, veți primi un indiciu. După ce rezolvați toate

sarcinile, ne vom recupera elicopterul nostru multicolor. Ne bazăm

pe voi!

Cu drag,

Ema și Ene
Anexa 2

1.Ecran

2.Echer

3.Emu

4.Elefant

5.Evantai
6. Eschimos

7.Elicopter

8.Enciclopedie
Anexa 3
1. 2. 3.

4. 5. 6.
7. 8.

Anexa 4

Detectivul de silabe
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7