Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.

2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 1

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

P.T.E. 04. EXECUTIA BETONARII

A. Scop
Executarea elementelor de structura a unei cosntructii.

B. Domeniu
Se aplica la toate tipurile de constructii unde este nevoie de o rezistenta mai aparte.

C. Definitii
Reprezinta lucrarile de executare,de turnare a elementelor de beton.

D. Standarde, norme tehnice


CP 012/1-2007 – Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
beton,beto armat si beton precomprimat – Partea 1 : Producerea betonului
C 155 - 1999 – Normativ privind prepararea si utilizarea betoanelor cu agregate
usoare;
C 156 – 1989 – Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3 “Elemente
prefabricate de beton armat si beton precomprimat’.Procedee,instrumente si
dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice;
GP 080-2003 – Ghid privind proiectarea si executia consolidarii prin precomprimare
a structurilor de beton armat si zidarie
NE 013-2002 – Cod de practica pentru executia elementelor prefabricate din beton
armat si beton prefabricat
C 11 – 1974 – Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a
panourilor din placaj pentru cofrare
C 162 – 1973 – Normativ privind alcatuirea ,executarea si folosirea cofrajelor
metalice plane pentru pereti din beton monolit la cladiri.
STAS 1799-81 – prescriptii pentru verificarea calitatii materialelor si betoanelor
destinate executarii lucrarilor de constructii din beton,beton armat si beton
precomprimat.
SR EN 12390-6/ 2002 – incercari pe betoane.incercari pe betonul
intarit.Determinarea rezistentelor mecanice.

E. Responsabilitatii
1. Redactare,verificare,aprobare procedura
- Proiectant,sef santier,CQ
2. Aplicare procedura
- sef punct de lucru,sef echipa,CQ
3. Cine verifica :
- sef santier,CQ

F. Procedura
I. Operatiuni premargatoare
1. Conditii

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 2

Verificarea cofrajelor ,ca forma si dimensiuni ,ca rezistenta,ungerea


lor,dispozitie corecta a armaturilor,instalarea corecta a pieselor inglobate
,dispunerea tiparelor pentru goluri.
2. Aparatura utilizata
Statie de betoane autorizata,autobetoniere,autopompa de
beton,macara,bene de beton
3. Materiale pentru efectuarea producerii
Diferite clase de betoane preparate conform retetelor existente la statia
de betoane,aditivi dupa caz.

II. Efectuare procedura


1. Documentatia de baza – Normativul CP 012/1-2007
- Documentatia tehnica si detaliile din proiect
2. Lucrari premergatoare inainte de inceperea turnarii betonului
- verificarea incadrarii in tolerantele de forma si dimensiuni ale cofrajelor
- ungerea cofrajelor dupa ce in prealabil au fost curatate
- instalarea corecta a pieselor inglobate
- dispunerea tiparelor pentru golurile prevazute in desenele de executie,a
caror fixare se realizeaza cu ajutorul elementelor fixatoare permanente
sau demontabile dispuse pe tipa,distantieri din mase plastice sau beton
3. Prepararea betonului
- prepararea betonului destinat elementelor prefabricate se va fac numai in
statii centralizate care asigura gradul de omogenitate I sau II ,sau in statii
necentralizate in cazul elementelor neimportante.Compozitia betonului se
va stabili prin incercari preliminare conform prevederilor normativului CP
012/1-2007
- transportul betonului de la statia de preparare la locul turnarii se va face
cu instalatii sau utilaje adecvate pe distante cat mai scurte ,astfel incat sa
nu se produca segregari sau pierderi de lapte de ciment
4. Betonarea elementelor
- betonul trebuie sa fie pus in operatie in minimum 15 minute de la
aducerea lui la locul de turnare
- descarcarea betonului se va fac in bene sau jgheaburi la turnarea directa
- inaltimea de cadere abetonului sa nu fie mai mare de 1,5 m pentru diferite
prefabricate ,respectiv 1 m pentru grinzi
- betonarea se va face fara intrerupere
- turnarea se va face in straturi orizontale de pana la 30-40 cm,in cazul
elementelor care au dimensiuni mai mari (grinzi,stalpi) urmarindu-se ca
betonul sa fie raspandit uniform in sectiunea elementului
- se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea
armaturilor fata de pozitia prevazuta,precum si a pieselor inglobate
- se va urmarii cu atentie inglobarea completa in beton a
armaturilor,respectandu-se grosimea stratului de acoperire in
conformitate cu prevederile proiectului
- nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si
nici asezarea pe armaturi a vibratorului
- in zonele cu armaturi dese se va urmari cu toata atentia umplerea
completa a sectiunii,prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau
vergele de otel,concomitent cu vibrarea lui

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura


S.C. PROCEDURA TEHNICA Data: 20.01.2011
ALLSTAR PROD DE Editia 1 rev.1
S.R.L. EXECUTIE Pagina 3

- est interzisa circulatia directa a muncitorilor pe armaturi sau pe zonele cu


beton proaspat
- betonarea elementelor prefabricate se va face continuu fiind admise
intreruperi a caror durata maxima sa nu depaseasca timpul de incepere a
prizei betonului (considerat 2 ore de la prepararea betonului)
5. Compactarea betonului
Compactarea se realizeaza prin vibrare mecanica folosind vibratoare de
suprafata,vibratoare de cofraj,vibratoare de interior (adancime) sau mese
vibrante
Lucrabilitatea betoanelor compactate prin vibrare interna se recomanda
sa fie L3 sau dupa caz conform proiect.
- durata de vibrare optima se situeaza intre durate de 5 sec si durata
maxima de 30 sec,in functie de lucrabilitatea betonului si tipul de vibrator
utilizat
- distanta dintre doua puncte succesive de introducere a vibratorului de
interior este de L4 r,unde r este raza de actiune a vibratorului
- vibrarea betonului se considera terminata cand betonul nu se mai
taseaza
- suprafata betonului devine orizontala si usor lucioasa si cand se
inceteaza aparitia bulelor

6. Tratarea betonului dupa turnare


- trebuie mentinuta umiditatea betonului minim 7 zile dupa
turnare,protejand suprafetele libere prin acoperirea cu materiale de
protectie si stropirea periodica cu apa
- stropirea cu apa va incepe dupa 2-12 ore de la turnarea in functie de tipul
de ciment utilizat si temperatura mediului
- stropirea se va repeta la intervale de 2-6 ore in asa fel incat suprafata
betonului sa se mentina umeda
- pe timp ploios suprafetele de beton proaspat turnate vor fi acoperite cu
folii de polietilena sau prelate
- in cazul in care temperatura mediului este mai mica decat +5 grade C nu
se va proceda la stropirea cu apa,ci se vor aplica materiale de protectie

G. INREGISTRARI

- se intocmeste proces verbal de receptie calitativa a suprafetei de


beton dupa decofrare semnat de beneficiar ,proiectant si executant
– formular tipizat
- se anexeaza buletinele de laborator
- se intocmeste condica de betoane-formular tipizat

Intocmit Semnatura Aprobat Semnatura

S-ar putea să vă placă și