Sunteți pe pagina 1din 4

Tema

Declinarea I
1. Care sunt terminatiile de singular si plural ale cazului genitiv? Dar dativ si acuzativ?

Terminatiile cazului genitiv sunt: la singular- ae, la plural – arum.

Terminatiile cazului dativ sunt: la singular – ae, la plural – is.

Terminatiile cazului acuzativ sunt: la singular – am, la plural – as.

2. Asociați terminațiile din coloana A cazurilor corespunzătoare din coloana B:

a- N, sg

am – Ac, sg

a – Abl, sg

is – D, pl

is – Abl, pl

ae – G, sg

arum – G, pl

a – V, sg

Ae - D, sg

As – Ac, pl
Declinarea a II-a
1. Care sunt terminatiile de singular si plural ale cazului genitiv? Dar ablativ si
nominativ?
Terminatiile cazului genitiv sunt: la singular – i, la plural – orum.
Terminatiile cazului ablativ: la singular – o, la plural – is.
Terminatiile cazului nominativ: la singular – us, - er, -ir, - um, la plural – i sau – a.

2. Asociați terminațiile din coloana A cazurilor corespunzătoare din coloana B:


os – Ac, pl, masculin
i – N, pl, masculin
orum – G, pl, neutru
is – Abl, pl, neutru
a – V, pl, neutru
i – N, pl, feminin
is – D, pl, feminin
um – Ac, sg, feminin
um – Ac, sg, masculin
e – V, sg, masculin

Declinarea a III-a

2. Care sunt terminațiile de singular și plural ale cazului nominativ, la toate

Sg Pari Pari Pari Pari Pari Impar Impar Impar Impar Impar Impar
masc fem neutru neutru neutru masc masc fem neutru neutru neutru

N is is e al ar -/is - - - - -

D i i i i i i i i i i I

G is is is is is is is is is is is

Ac em em e al ar em em Em - - - -

genurile? Dar dativ, genitiv și acuzativ?


Pl Pari Pari Pari Pari Pari Impar Impar Impar Impar Impar Impar
masc. fem neutru neutru neutr masc masc fem neutru neutru neutru
u
N es es ia ia ia es es es a a a

D ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus ibus

G ium ium ium ium ium um um ium ium um um

Ac es es ia ia ia es es es a a a

5. Traduceți în limba latină:

a. o soartă-fatis, unei sorți-fati, o,soartăfatis, a sorților-fatium;


b. crimele-sceles, pe crime-sceles, cu crima-scele, a crimelor-scelium, pentru o
crimă-scelem
c. niște băuturi-bibia, băuturii-bibi, ale băuturilor-bibium, pe băuturi-bibia, o,
băutură !-bibe

Declinarea a IV-a

3. Care sunt terminațiile de singular și plural ale cazului nominativ, la toate


genurile? Dar vocativ, genitiv și ablativ?

Sg Masc. Fem. Neutru


N us us u
V us us us
G us us us
Abl u u u

Pl Masc. Fem. Neutru


N us us ua
V us us ua
G uum uum uum
Abl ibus ibus ibus
4. Traduceți în în limba latină:

a. armata-exercitus, armatei-execitui, armatele-exercitus, cu armata-exercitu,


pentru niște armate-exercitibus, pe armata-exercitum;

b. cântecelor-canticibus, cântecului-canticui, al unui cântec-canticus, o,


câtecule !-canticus, la cântece-canticu;
c. pentru o naștere-natu, unei nașteri-natui, unei nașteri-natui, nașterea-natus,
pe naștere- natum;
d. coarnele-cornua, un corn-cornu, în corn-cornu, a unor coarne-cornibus,
coarnelor-cornua, o, cornule!-cornus