Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Național “Carol I” Craiova

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul scolar 2020-2021
Disciplina Tehnologia Informației si a Comunicațiilor
Clasa a XI-a G

Matricea de specificatii
Competente Identificarea Compararea/ Ilustrarea Analizarea Utilizarea/ Punctaj
corespunzătoare unor Clasificarea Exemplificare unor Aplicarea
nivelurilor concepte, unor date, aDescrierea fenomene, unor
taxonomice date, relatii, proprietăti, unor fapte, cunostinte
categorii fenomene, fenomene, procese, specifice
specifice fapte procese, situatii care disciplinei de
disciplinei caracteristice situatii abordează studiu în
de studiu disciplinei concrete, problematica rezolvarea
Teme/ de studiu proprietăti disciplinei unor situatii
Continuturi/ specifice problemă
Concepte-cheie/ disciplinei de
Unităti tematice studiu

Concepte de bază ale I 1(3p) II 1 c(3p) II 1a(3p) 12


tehnologiei Informatiei I 2(3p)
(IT)
Utilizarea computerului si II 1d(3p) II 2(3p) I 3(3p) 12
organizarea fisierelor I 4(3p)
Informatie si comunicare. I5(3p) 9
Internet II1b(3p)
II1e(3p)
Editoare de texte II 4(8p) 8
Foi de calcul Excel II 5(18p) 24
II 6(6p)
Prezentari Power Point II 3(9p) II 8(10p) 15
Baze de date Acces II 8(10p) 10
Punctaj 18 3 23 12 34 90
Colegiul Național “Carol I” Craiova

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul scolar 2020-2021
Disciplina Tehnologia Informației si a Comunicațiilor
Clasa a XI-a G
Numele si prenumele elevului:
Data susținerii testului:

Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerințelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.

PARTEA I (15 puncte)


Încercuiți litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Dintre relatiile urmatoare , cea adevarata este : (3 p)


a. 1 KB < 1 MB < 1 GB b. 1 KB < 1 GB < 10 MB c. 1 MB < 100 KB < 1 GB d. 100 KB < 1 MB < 1000 KB

2. Un dispozitiv care poate fi utilizat pentru memorarea informatiilor pe suport extern este: (3 p)
a. hard disk b. memorie RAM c. memorie ROM d. placa de baza

3. Dintre urmatoarele, NU reprezinta un sistem de operare: (3 p)


a. Linux b. Opera c. Unix d. Windows XP

4. Programele caracterizate prin faptul ca incearca sa se raspandeasca de la un computer la altul, avand o actiune
distructiva asupra datelor stocate in acestea sunt: (3 p)
a. browsere b. editoare c. screen saver d. virusi informatici

5. www este un acronim pentru: (3 p)


a. Work With Web b. Where Web Wide c. World Web White d. World Whide Web

PARTEA a II-a (75 puncte)


1. Completati spatiile libere: (3 x 5 = 15 p)
a. Este necesar ecranul de protecție pentru monitoare de tip:…..…………………..
b. Prin…………………….…. înţelegem un set de reguli ce guvernează formatul şi semnificaţia cadrelor,
pachetelor sau mesajelor schimbate între ele de entităţi pereche ale unui nivel.
c. Creează legătura dintre componentele fizice şi cele logice ale calculatorului…………………………………
d. Un număr limitat de caractere care poate oferi informaţii cu privire la tipul fişierului……………………....
e. Orice calculator conectat în reţea beneficiază de un identificator unic, un număr ce poartă denumirea de
…………………., structurat pe patru grupe de numere naturale cuprinse între 0 şi 255, separate între ele prin
puncte.

2. Enumerati trei factori de ordin tehnic care influenteaza performantele unui calculator personal. (3 p)

3. Exemplificati 3 posibilitati de crearea a unei prezentari noi Power Point (9 p)

4. Descrieti operatia de identare a unui paragraf in Word, prezentand rolul celor 3 sageti de pe rigla. (8 p)

5. Completati rezultatele intoarse de urmatoarele functii in EXCEL: (6 x 3 = 18 p)


Colegiul Național “Carol I” Craiova
Right(„albatros” ;3)
Len(„alba”)
Left(„albatros”;2)
upper(„maria”)
mid(„albatros”;3;2)
proper(„liceul i l caragiale”)

6.Analizati formula din foaia de calcul si identificati tipurile de adrese folosite. Cum se comporta cele doua adrese
atunci cand formula este copiata mai jos, conform figurii? (6 p)

7. Analizati imaginea capturata din PowerPoint, si explicati ce se doreste a se efectua asupra cuvantului
PREZENTARE, si care sunt parametrii vizibili. ( 6 p)

8. Prezentati etapele ce trebuie urmate in Microsoft Acces pentru a crea o interogare de selectie in modul
„Vizualizare proiect”, care sa permita preluarea datelor dupa un anumit criteriu, din doua tabele relationate.
(10 p)

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ


Anul scolar 2020-2021
Colegiul Național “Carol I” Craiova
Disciplina Tehnologia Informației si a Comunicațiilor
Clasa a XI-a G
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

● Se punctează oricare alte formulări / modalităti de rezolvare corectă a cerintelor.


● Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă
● fractiuni de punct.
● Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărtirea punctajului total acordat
● pentru test la 10.

PARTEA I (15 puncte)

1. a; 2. a; 3. b; 4. d; 5. d 3 x 5 p=15 p Se acorda cate 3 p pentru fiecare


raspuns corect.

PARTEA a II -a (75 puncte)

1 Pentru rezolvare corectă 3 x 5 p=15 p Se acorda cate 3 p pentru fiecare


raspuns corect.

2 Pentru rezolvare corectă 3p Se acorda cate 1 p pentru fiecare


factor corect.

3 Pentru rezolvare corectă 9p Se acorda cate 3 p pentru fiecare


posibilitate de creare.

4 Pentru rezolvare corectă 8p Se acorda 2 p pentru descrierea


identarii si cate 2 p pentru rolul
fiecarei sageti de pe rigla.

5 Pentru rezolvare corectă 6 x 3 p=18 p Se acorda cate 3 p pentru fiecare


rezultat corect.

6 Pentru rezolvare corectă 6p Se acorda cate 2 p pentru identificarea


tipurilor de adrese si 2 p pentru
prezentarea corecta a comportarii lor
la operatia de copiere.

7 Pentru rezolvare corectă 6p Se acorda 2 p pentru identificarea


animatiei si cate 1 p pentru fiecare
parametru( pornire la click, viteza
repede, etc)

8 Pentru rezolvare corectă 10 p Se acorda max 10 p in functie de


aspectele abordate: incarcare tabele,
alegere campuri, stabilire criterii de
sortare, filtrare, etc