Sunteți pe pagina 1din 4

Planul de carieră

Un plan de carieră este alcătuit, în esenţă, din obiectivele carierei, strategiile de


realizare a acestora, termene, resurse, posibile blocaje prevăzute. Obiectivele planului de
carieră trebuie să decurgă din misiunea personală, din obiectivul personal menţionat în planul
de dezvoltare personală, iar acesta trebuie să oglindească şi să fie conectat în profunzimea
naturii şi caracteristicilor personale ale individului, aptitudinilor şi talentelor lui, modului lui
de a fi, celor mai înalte nevoi ale lui. Obiectivele trebuie fixate pe termen scurt, mediu şi lung
iar, în ansamblu, ele trebuie corelate şi integrate astfel încât atingerea celor mai apropiate să
constituie paşi în atingerea celor depărtate.

Planul de carieră este o hartă a vieţii profesionale; oricând putem să vedem pe hârtie
exact unde ne aflăm în drumul nostru către atingerea obiectivelor propuse, ce paşi am parcurs
şi ce paşi mai avem de parcurs. În acelaşi timp, Planul trebuie să ne ofere şi flexibilitate în
atingerea obiectivelor.

Strategiile pentru atingerea obiectivelor trebuie să prevadă planuri alternative, bazate


pe toate scenariile posibile (de la cele mai pesimiste la cele mai optimiste).

Obiectiv Realizarea unui plan de carieră


Durata 60 minute
Materiale Fişa de lucru ,,Planul meu de carieră’’
Desfăşurarea -Se prezintă studenţilor planul de carieră: componentele
activităţii acestuia şi principalele caracteristici ale acestor componente.
-Se solicită studentului să se gândească la un scop de carieră.
-Se găseste împreună cu studentul exemple de scopuri de
carieră şi se discută relaţia dintre scopurile pe termen scurt şi
cele pe termen lung.
-Se cere studenţilor să îşi construiască propriul plan de
realizare a scopului, utilizând modelul din fişa de lucru.
-Se oferă sprijin studentului pe parcursul realizării sarcinii
(dacă este cazul).
-La sfârşitul activităţii, studentul este rugat să-şi prezinte
propriul plan de realizare a scopului.
Discuții -Caracteristici care determină eficienţa unui plan de carieră:
-scopul să fie clar formulat;
-paşii să se plieze pe strategiile de realizare a acestuia;
-timpul să fie ales în concordanţă cu acţiunile care trebuie
realizate;
-relaţia dintre scopurile de lungă durată şi cele de scurtă durată;
-dificultăţi în realizarea planului de carieră.
De urmărit Studentul:
-să înţeleagă rolul unui plan de carieră;
-să identifice scopuri şi obiective proprii de carieră;
-să dea exemple de bariere în realizarea planurilor de carieră;
-să propună modalităţi de depăşire.
Surse utile de informații

Luarea unei decizii de carieră se bazează pe sursele de informaţii pe care le utilizezi în


explorarea traseelor educaționale și profesionale şi pe stilul tău decizional. Ce surse poți
selecta pentru a obține cât mai multe informații despre alternativele tale educaționale și
profesionale?

– surse formale, precum: materialele tipărite (cărţi, broşuri, pliante, fluturaşi de


informare, clasificări sau nomenclatoare ocupaţionale, ziare şi reviste etc.), audiovizuale
(casete, cv-uri/dvd-uri, emisiuni radio şi tv) sau digitale şi

– surse informale: interviurile informaţionale, experienţa directă (câştigatăprin


voluntariat, asistenţă la cursuri, job-uri part-time, programe work &travel, internship-uri) sau
reţeaua socială (engl. networking).

Trebuie să ai în vedere relația dintre factorii care influențează decizia de carieră, conținutul
deciziei și procesul decizional propriu-zis.

Cei mai importanți factori care pot contribui la luarea deciziei de carieră pot fi:

Interni:

 cunoștințele despre sine


 cunoștințele despre alternativele educaționale și ocupaționale
 abilitățile decizionale

Externi:

 Familia
 modelele de carieră
 grupul de prieteni
 structura oportunităților.

Câteva cuvinte despre fiecare din acești factori!

Factorii interni:
a) Cunoștințele despre sine includ cunoștințele despre propriile interese, valori,
deprinderi și trăsături de personalitate. Cu cât te cunoști mai bine, cu atât deciziile tale de
carieră vor fi mai ușor de luat și mai stabile în timp.

b) Cunoștințele despre alternativele educaționale și ocupaționale: aceste cunoștințe


sunt rezultatul explorării alternativelor educaționale și ocupaționale. O alegere informată se
bazează pe cunoștințe cât mai elaborate despre alternativele existente. Mulți studenți dețin
informații fragmentare, fapt ce constituie o barieră în luarea unor decizii optime de carieră.

Externi:

a) Familia: membri familiei sunt extrem de importanți, întrucât ei pot oferi sprijin în
procesul decizional, pot să îți ofere un feedback util în legătură cu alternativele tale, te pot
ajuta să fi cât mai autonom în alegerile pe care le faci, te pot încuraja și motiva, oferindu-ți în
același timp expectanțe realiste legate de carieră și modele pozitive de comportament.

b) Modelele de carieră sunt reprezentate de părinți, profesori, colegi, prieteni din


anturaj sau promovate prin mass-media. Cei care beneficiază de modele pozitive de carieră
dezvoltă mult mai devreme o anumită maturitate vocațională. Ei manifestă un interes activ
pentru alegerile de carieră, au un grad ridicat de autonomie și inițiativă în luarea deciziilor și
sunt mai flexibili în ceea ce privește alternativele selectate.

c) Grupul de prieteni poate pune presiune asupra ta prin valorile promovate și


alegerile făcute. Deși îți sunt prieteni și îți vor binele, alegerile lor s-ar putea să nu ți se
potrivească!

d) Structura oportunităților de pe piața muncii este determinată în principal de distanța


față de locul de muncă (factor cheie datorat costurilor asociate navetei), de calificările
individului, contactele informale, etnia, genul, statutul socio-economic sau alți factori ciclici
și structurali (precum cererile de abilități sporite, cumulate cu efectele unei piețe de
dimensiuni scăzute). Toate aceste aspecte cântăresc în luarea unei decizii de carieră și au
consecințe directe asupra alegerilor tale.