Sunteți pe pagina 1din 1

Către Administratorul „URBANCONSTRUCT-TT” SRL

Domnului Talpă Tudor

De la Cuciuc Daniela,

Prin prezenta, Cuciuc Daniela, solicit să mi se acorde concediu de la

27.11.2020 pînă la 04.12.2020.

Data 26.11.2020

Semnătura Cuciuc Daniela __________