Sunteți pe pagina 1din 29

Capitolul 4

ELABORAREA LISTEI FAZELOR DE MONTAJ SI ATRIBUIREA


UTILAJELOR SI ECHIPAMENTELOR
Exemplu:
Nr. Denumire Denumirea fazei SDV-uri Parametri Utilaje Timpul
crt. operatiei operativ
[min.]
0 1 2 3 4 5 6
1. Se verifica daca sunt toate
reperele, fisele de masuratori, — — Masa montaj 2
daca exista si certificatele de
calitate.
2. Se curata reperele de
impuritati (spalat, ajustat, — Instalatie de aer — 2,5
degresat, sulfat cu aer, sters comprimat
cu laveta de bumbac).
1 Pregatirea pentru 3. Se curata toate gaurile
montaj filetate si eventual se Set de trei tarozi — — 4
refileteaza.
4. Se verifica jocul Ceas comparator Temperatura de
rulmentilor(7320; MU 320), Lerra de control cu functionare a baii de
si marcajul si jocul inscris pe grosimea 0,02 ulei fiind de 80÷1500C — 6
rulment. reglabila prin
termostat.
5. Se verifica tolerantele Comparator
cotelor de imbinare Φ412, Micrometru — — 4,5
Φ460, Φ375.
2 Asamblarea 1. Asamblare inele (23), (24), — — — 4
reperelor pe in capacul (18)
arborele(44). 2. Pozitionare rulmenti(25) pe — — — 11,5
axul (44)

1
3. Se monteaza saiba 2 pe — — — 2,5
arborele(44).
4. Se monteaza piulita 5 pe Cheie dinamometrica Se strange piulita(5)
arborele(44). reglabila de la la momentul de
0÷75daN strangere — 4
Ma=479Nm
5. Se monteaza arborele(44) Ciocan plastic — — 11,5
in corpul lagar(18).
6. Asamblarea inelului de
siguranta(23) in corpul Dispozitiv (teava) — — 4
lagar(18).
7. Se monteaza — — — 11
azvarlitorul(17).
8. Se monteaza si se preseaza — — — 11,5
rulmentul rola cilindrica
9. Se monteaza inelul de Dispozitiv (teava) — — 4
siguranta(29) pe arbore.
10. Se monteaza garnitura pe — — — 4
corpul lagar(18).
11. Se monteaza capacul(27) Dispozitiv special — — 4
pe corpul lagar(18).
12. Se monteaza capacul in
corpul lagar cu ajutorul Dispozitiv special — — 4
suruburilor cu lacas
hexagonal(28).
1. Se monteaza bucsele(30) — — — 5
pe corpul lagar.
Definitivarea 2. Se monteaza — — —
montarii azvarlitorul(43) cu ajutorul 11
3 arborelui(44). stiftului(46)
3. Se monteaza garnitura (33) — — — 4
pe corpul lagar

2
4. Se monteaza capacul(35) Dispozitv special
pe corpul lagar. — — 4

5. Se monteaza garnitura(37)
si dopul filetat(36). — — — 8

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Montarea .
componentelor
4 in partea dinspre
carcasa spiralata.

.
.

Montaj final de .
5 definitivare
ansamblu.
1. Se verifica montarea
6 Control final corecta a subansmablelor Vizual — — 8
conform desenului de
executie.

3
Capitolul 5

STABILIREA REGIMURILOR DE MONTAJ SI A


TIMPILOR OPERATIVI

Stabilirea regimurilor de montaj pentru fiecare faza inseamna stabilirea parametrilor


tehnologici tinanad cont de urmatoarele lucruri:

- utilaj;
- timp;
- cerinte de montaj.

Pentru realizarea montajului la ansamblul “Popma de apa” avem de-a face cu


operatii de montaj constituite din faze care se executa manual, deci nu exista utilaje
speciale. Se utilizeaza un set redus de dispozitive si nu exista regimuri de montaj ce
trebuie stabilite sau calculate.

Stabilirea timpilor opreativi pentru fiecare faza:

Timpul operativ in cazul montajului il reprezinta o suma de doi timpi:

- Tb - este timpul de baza sau timpul efectiv de lucru exprimat in


munite/faza.
- Ta - este timpul auxiliar exprimat in minute/faza.

Top= Tb+Ta

Exemplu: Tabelul urmator prezinta o sistematizare a timpilor de baza,


auxiliari si operatia cu fiecare faza luata in parte si modul in care au fost constituite
operatiile.
Nr. Denumirea fazei Timpul de Timpul Timpul
crt. baza Tb[min.] auxiliar operativ
Ta[min.] Top [min.]
0 1 2 3 4
Pregatirea pentru montaj
1 Se verifica daca sunt toate reperele, fisele de 1,5 0,5 2
masuratori, daca exista si certificatele de
calitate
2 Se curata reperele de impuritati(spalat, 2 0,5 2,5
ajustat, degresat, suflat cu aer, sters cu laveta
de bumbac).
3 Se curata toate gaurile filetate si eventual se 3 1 4
refileteaza.
4 Se verifica jocul rulmentilor (7320; MU 320), 4,5 1,5 6
si marcajul si jocul inscris pe rulment.
5 Se verifica tolerantele cotelor de imbinare 4 0,5 4,5
Φ412, Φ460, Φ375.
Timpul total aferent operatiei 15 4 19
Asamblarea reperelor pe arborele(44)
6 Asamblare inele (23), (24), in capacul (18) 3 1 4
7 Pozitionare rulmenti(25) pe axul (44) 9 2,5 11,5
8 Se monteaza saiba (2) pe arborele(44). 2 0,5 2,5
9 Se monteaza piulita (5) pe arborele(44). 3 1 4
10 Se monteaza arborele(44) in corpul lagar(18). 9 2,5 11,5
11 Asamblarea inelului de siguranta(23) in 3 1 4
corpul lagar(18).
12 Se monteaza azvarlitorul(17). 9 2 11
13 Se monteaza si se preseaza rulmentul rola 9 2,5 11,5
cilindrica
14 Se monteaza inelul de siguranta(29) pe 3 1 4
arbore.

0 1 2 3 4
15 Se monteaza garnitura pe corpul lagar(18). 3 1 4
16 Se monteaza capacul(27) pe corpul lagar(18). 3 1 4
17 Se monteaza capacul in corpul lagar cu 3 1 4
ajutorul suruburilor cu lacas hexagonal(28).
Timpul total aferent operatiei 59 17 76
Definitivarea montarii arborelui(44)
18 ...
19 ...
20 ..
21 ...

5
22 ...
Timpul total aferent operatiei
Montarea componentelor in partea dinspre carcasa spiralata
23 ...
... ...
34
Timpul total aferent operatiei
Montaj final de definitivare ansamblu.
35 ....
36 ...
37 ....

Control final
38 Se verifica montarea corecta a 6 2 8
subansmablelor conform desenului de
executie.

6
5.1 Calculul normei de timp

Pentru determinarea normelor de timp s-a avut în vedere analiza cât mai multor
factori de influentã.
Factorii principali de influentã de care s-a tinut seama au fost:
 Tipul de organizare a montajului;
 Scule folosite;
 Greutatea transportatã;
 Modul în care se ia piesa, în functie de pozitia pe care o ocupã containerul
fatã de operator;
 Dimensiunile caracteristice ale pieselor (diametre, lungimi, nr. de gãuri,
pasul filetului).

Normele de timp se calculeazã diferit în functie e tipul de productie. Se aplicã


formule diferite în cazul productiei de masã, productiei de serie, productiei de serie
micã si în cazul lucrãrilor mecanizate si automatizate.
Exemplu: Pentru obtinerea produsului pompa de apa se folosesc formule pentru
productie de serie mica volumul de productie ce trebuie realizat este de : 1000
buc/an.

Norma de timp pentru operatiile manuale se determinã cu relatia:


NTi = (Tpi/n) + Tu ∙ k [min]
unde :
Tu = Tb +  Ta [min];
Tpi = timp depregãtire-încheiere [min/lot];
Tu = timp unitar;
Tb = timp de bazã sau timp efectiv de lucru exprimat în min/fazã;
Ta = timp auxiliar exprimat în min/fazã;
Tb, Ta se aleg din tabelele corespunzãtoare operatilor, utilajele si sclelor uzuale;
n = numãrul de piese din lot;
k = 1,01…..1,1 coeficient de corectie în functie de tipul montajului; valori mai mari
ale acestui coeficient se vor lua pentru montajul manual.

Calculul normei de timp pe operatiile de montaj, dar si al celei totale de timp pentru
produsul pompa de apa se prezintã mai jos:
EXEMPLU :
Se alege coeficientul k =1,1
Se alege pentru toate operatiile Tpi = 10 [min]

7
 Pentru operatia de pregãtire pentru montaj:

Ta = 4min
Tb = 15 min
Tu = Ta + Tb = 19 min

NT = (10/50) + 19 ∙ 1,1 = 21,1 min


NT = 21,1 min

 Pentru operatia de asamblarea reperelor pe arborele(44)

Ta = 17 min
Tb = 59 min
Tu = Ta + Tb =76 min

NT = (10/50) +76 ∙1,1 = 83,8 min


NT = 83,8 min

 Pentru operatia de definitivarea montarii arborelui(44):

Ta = 8 min
Tb = 24 min
Tu = Ta + Tb =32 min

NT = (10/50) +32 ∙ 1,1 = 35,4 min


NT =35,4 min

 Pentru operatia de montarea componentelor in partea dinspre carcasa


spiralata:

Ta = 15,5 min
Tb = 51 min
Tu = Ta + Tb = 66,5 min

NT = (10/50) + 66,5 ∙ 1,1 = 73,35 min


NT = 73,35 min

8
 Pentru operatia de montaj final de definitivare ansamblu:

Ta = 4,5 min
Tb = 11 min
Tu = Ta + Tb = 15,5 min

NT = (10/50) + 15,5 ∙ 1,1 =17,25 min


NT =17,25 min

 Pentru operatia de control final :

Ta = 2 min
Tb = 6 min
Tu = Ta + Tb = 8 min

NT = (10/50) +8 ∙ 1,1 = 9 min


NT = 9 min

Norma de timp totalã pentru operatia de montaj are valoarea:

NT = NT1 + NT2 + NT3 + NT4 + NT5 + NT6 = 239,9 min

NT = 239,9 min

9
Capitolul 6
STABILIREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT SI
ALEGEREA TIPULUI DE AMBALAJ

1. Stabilirea mijloacelor de transport

Exemplu:
Transportul produsului “pompa de apa” se va face cu trenul, auto, maritim, sau
aerian, dupa o prealabila intelegere cu benficiarul stabilita ca o clauza a contractului
comercial.
La incarcare se vor lua masuri pentru asigurarea impotriva deplasarilor produselor
in mijlocul de transport datorita conditiilor de transport.
La transportul pe cale rutiera sectiunea de drum de la producator la beneficiar va fi
analizata pentru a se vedea daca are capacitatea portanta necesara si daca lucrarile de arta
permit trecerea unor subansamble cu un anumit gabarit. Acolo unde este necesar se vor
lua masuri speciale pentru consolidarea drumurilor si lucrarilor de arta existente si
realizarea unor drumuri noi.
Dupa stabilitatea variantei optime pentru transport se elaboreaza proiectul pentru
asezarea pe mijloacele de transport a componentelor principale. Pentru fiecare
subansamblu sau lot de piese se precizeaza capacitatea maxima admisa la transport,
greutatea totala transparenta efectiv, mjloacele de legare si principalele dimensiuni de
gabarit.
Mijloacele de transport sunt asigurate de catre “Tapflo Rom SRL”, daca
beneficiarul a cerut acest lucru in mod expres in contractul comercial.

2. Alegerea tipului de ambalaj

Ambalajul se livreaza de catre producator la beneficiar ambalate in lazi de lemn.


Ambalajul se executa in Atelierul Intretinere Cladiri si Reparatii conform proiectului
de ambalaj elaborat in acest scop de catre serviciul Proiectare Tehnologii.

Produsele se asambleaza in lazi de lemn (sau alt tip de ambalaj, functie de


dimensiunile de gabarit ale ansamblului), cu urmatoarele dimensiuni:

H = X mm;
l = Y mm; Se vor preciza valorile dimensiunilor ambalajului
L =Z mm;

Lada este prevazuta cu pereti demontabili pentru a permite descarcarea mai usoara a
produselor, la interior este captusita cu carton bituminat, iar la exterior este acoperita cu
solutie de ignifugare care are rolul de a proteja produsul in cazul unor incendii in timpul
transportului se depozitarii.

10
Pe fundul lazii este pozitionat un jug care va asigura asezarea corecta a piesei. Piesa
este fixata cu ajutorul unei sarme de ancorare de flansa canelata si cu suruburila partea
alezajului mare a carcasei.
Inainte de a se introduce in lada toate suprafetele prelucrate se ung cu un lichid de
protectie ulei RUSTLLO DWX 32, la partea alezajului mare a carcasei se va aplica un
capac din palcaj fixat cu suruburi, iar tot ansamblul se infasoara intr-o coala de hartie
cerata.
Marcajele se aplica direct pa lada, cu sablon sau cu vopsea neagra pe toate fetele.

Documentatia tehnica care insoteste produsul va fi luata in doua exemplare: unul


va fi introdus protejat contra deformatiilor mecanica, si unul va fi pus in plicul din tabla
de pe lada, protejat in folie.

Tipul de lada utilizat pentru produsul pompa de apa este urmatorul:

Atentie!!!! Fiecare student va realiza Desenul Lazii/cutiei pentru


propriul ansamblu.

Exemplu Eticheta
Eticheta ce se va aplica pe ambalaj este de tipul:

Durata de folosire: 10 ani


Ambalare: Lada de lemn
Transport: CFR
Depozitare: conform
documentatiei de insotire
POMPA
HIDRAULICA
Cod NV 600-450-70 Data: 24-02-2018
Lot: VK 2681-178
Str. Mihai Viteazu, nr.17
Sector 5, Bucuresti

Capitolul 7

11
INTOCMIREA DOCUMENTATIEI INSOTITOARE

Documentatia insotitoare produsului trebuie sa cuprinda, in mod


obligatoriu si reglemenata prin lege, urmatoarele documente, conform: Legii
449/2016, ISO 17050:2010, ISO 9001:2008

- certificat de garantie
- declaratie de conformitate
- carte tehnica (sau instructiuni de folosire)

In cele ce urmeaza vor fi prezentate forma si continutul acestor documente conform


cu regulile de intocmire si utilizare a acestora.

1) Declaratie de conformitate

2) Certificat de calitate si garantie

3) Cartea tehnica (sau instructiuni de folosire)

Mai jos aveti cate un exemplu pentru fiecare document. Fiecare va


realiza propria documentatie insotitoare!!!!!!

Exemplu:
Cod formular DDC-01

12
Tapflo Rom SRL
Str. Delea Noua, nr.12 Sector 3, Bucuresti; Tel.: 021/3275634; Fax: 021/3275649

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. ……………Data……………..

Noi, Tapflo Rom SRL, Str. Delea Noua, nr. 12, sector 3,
Bucuresti, Romania, declaram pe propria raspundere ca produsul:

We Tapflo Rom SRL, Str. Delea Noua, nr. 12, sector 3,


Bucuresti, Romania, declare under our sole responsability that the product:

- contract/ contract: ………………………………………………………...


- denumire/ name: ……………………………………………………….....
- tip sau model/type of model: ……………………………………………..
- numar lot, sarja sau serie/ lot of branch or serial number:..........................
- numar bucati/ no. of pieces: ……………………………………………...
- numar colet/ parcel no.: ………………………………………………......

la care se refera aceasta declaratie este in conformitate cu


urmatorul(ele) standard(e) sau cu alte document(e) normative(e).
to which this declaration relates is in conformity with the following
standard(s):

Manager general Inspector autorizat Sef serviciu CTC


(Nume, semnatura, data) (Nume, semnatura, data) (Nume, semnatura, data)

Cod formular CCG-02

13
Tapflo Rom SRL
Str. Delea Noua, nr.12 Sector 3, Bucuresti; Tel.: 021/3275634; Fax: 021/3275649

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE


Nr. ……………Data……………..

Denumirea produsului: ....................................................................................


Caracterstici principale: ...................................................................................
Puterea (kW)..............................
Tensiunea(V).............................
Turatia(r/m)...............................
Frecventa(Hz)...........................
Seria de fabricatie..................Data fabricatiei......................Cantitatea.............
Documentul tehnic normativ nr. .........................prevazut in contractul economic
nr. .....................data............................ Proces verbal de receptie autoreceptie
nr. ..........................data................................ .
Perioada de garantie este de..............luni si incepe sa curga de la livrare sau..........luni de
la punerea in functiune.

1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 sau in
conditiile in care s-au convenit altfel prin contact.
2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre, in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va
asigura on-site in conditiile descrise in respectiva intelegere.
3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in
ambalajul original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata, ca si cu toate eventualele accesorii, insotit de
certificatul de garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat. Lipsa
unor detalii anterior indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei. Garantia nu se acorda
produselor care in opinia specialistilor nostri, motivata in scris, prezinta malfunctionalitati datorate
manipularii sau instalarii improprii sau folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare.
4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului
contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.
5) Garantia se acorda numai clientilor nostri, noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor
fi achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia.
6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile
lucratoare de la receptia echipamentelor.
7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar
a comenzii in prealabil confirmata de catre noi.
8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre
beneficiar printr-un delegat imputernicit in acest scop, fie prin expeditie(CFR, aeriana, rutiera), catre acesta
in cazul unei solicitari exprese in acest sens. In cazul din urma, expeditia se face cu acordul nostru, costul
expeditiei cade in sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de
expeditie si transport separata.

14
9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea, va rugam sa va asigurati ca ati primit, o data cu
receptionarea bunurilor si avizul de insotire si, acolo unde este cazul, certificatul de garantie, fara de care
nu puteti solicita ulterior asigurarea garantiei.

CARTEA TEHNICA
1. Caracteristicile produsului:

Prezenta carte tehnica se refera la produsul : “Pompa de apa”.

Este pompa de apa centrifuga monoetajata orizontala cu rotor inchis, in simplu flux, in
conosola.
Pompa este compusa din 2 grupe principale de piese:

a) grupa pieselor hidraulice alcatuite din rotor, carcasa, corp etansare,


arbore, labirinti si subansamblul etansare.
b) grupa pieselor cu rol de lagaruire, compusa din: corp lagar, corp de
legatura, arbore, picior, etc.

Valorile cotelor dimensionale ale subansamblului “Pompa de apa” trebuie sa respecte


conditiile impuse de documentatia de executie, pentru orice abateri de la valorile
prescrise se va cere acordul beneficiarului.

“Pompa de apa” – nu necesita respectarea sau asigurarea unor caracteristici ergonomice.

Produsul “pompa de apa” se livreaza de catre producator la beneficiar ambalat in lada de


lemn.

Documentatia tehnica care insoteste produsul va fi in doua exemplare: unul va fi introdus


in ambalaj protejat contra deformatiilor mecanice, si unul va fi pus in plicul din tabla de
pe lada, protejat in folie.

Transportul produsului “pompa de apa” se va face pe cale aeriana,rutiera, sau ferata.

La incarcare se vor lua masuri pentru asigurarea deplasarilor cauzate de mijlocul de


transport.

2. Caracteristici tehnice:

Diametrul nominal al racordului de aspiratie -300;

Diametrul  nominal de refulare - 250;

Diametrul nominal(de calcul) a rotorului - 70;

Tipul constructiv de rotor - O;

15
Tipul constructiv de etansare – A2;

Materialul etansarii - H;

Diametrul exterior efectiv al rotorului instalat - 250;

Clasa de material de executie a pieselor turnate in contact cu fluidul


pompat - 023;
3. Instructiuni de montaj:

Pompa de apa se va instala in pozitie orizontala pe un postament solid iar, in cazul


unei instalari permanente, se va fixa cu suruburi, folosind orificiile din tlapa suport,
pentru a se evita astfel zgomotele si vibratiile nedorite.
Pompa trebuie amplasata cat mai aproape posibil de nivelul apei pentru a avea un
parcurs de aspiratie cat ami scurt, cu pierderi minime de presiune.
Pompa trebuie instalata intr-un loc uscat, ferit de inundatie sau intemperii.
4. Conditii de functionare:

 Operatii preliminare inainte de punere in functiune

- Se verifica tensiunea si frecventa retelei electrice, ele trebuie sa corespunda


cu cele de pe eticheta pompei.
- Se controleaza arborele pompei; aceasta trebuie sa se roteasca liber, fara
efort.
- Se umple cu apa pana la refuz corpul pompei si conducta de aspiratie prin
orificiul de umplere.
- Se verifica sa nu existe scurgeri la racorduri.

 Punere in functiune

- Se deschid toate robinetele existente in circuitele de aspiratie si refulare.


- Se porneste pompa si se asteapta 2-3 minute pentru autoamorsarea pompei.
- Amorsarea este imediata daca supapa de retinere a sorbului se inchide
perfect.
- Daca motorul nu porneste sau pompa nu aspira apa, consultati posibilitatile
de remediere de la sfarsit.
5. Reguli de exploatare:

 Categoria de exploatare este conform STAS 6692-83 punctul 22, care prevede
exploatarea sub acoperis sau in incaperi(spatii) unde variatiile de temperatura,
umiditate ale aerului nu se deosebesc esential de ventilatiile in aer liber si unde
patrunderea aerului exterior se face relativ liber (absenta actiunii radiatiilor solare
directe si a precipitatiilor atmosferice).
 Cerintele de mediu privind exploatarea sunt:

- media temperaturilor minime anuale este -330C;

16
- media temperaturilor maxime anuale este + 400C;
- media temperaturilor minime absolute este de -500C;
- media temperaturilor maxima absoluta este +450C;
- media temperaturilor medii lunare este 00C÷150C;
- umiditatea relativa a aerului la temperaturi mai mari de 200C
depaseste rareori 80%.
6. Reguli de intretinere:

Pompa nu necesita nici un fel de intretinere specifica sau periodica. In perioade


mai lungi de inactivitate si la temperaturi scazute, pompa se va goli de apa, se va curata si
se va stoca intr-un loc uscat si ferit.
Nerespectarea indicatiilor privind verificarea periodica si intretinerea
motorului poate duce la scurtarea duratei de folosinta, la defectiuni sau chiar la accidente
astfel ca este foarte important sa respectati operatiunile si intervalele de verificare, astfel:

- Verificarea suruburilor se face la fiecare pornire;


- Verificarea - completarea nivelului de ulei se face la fiecare pronire;
- Schimbul de ulei se face pentru prima data la 25 de ore, iar ulterior se face
la 50 de ore;
- Verificarea scurgerilor de ulei sau benzina se face la fiecare pornire;
- Verificarea - curatirea filtrului de aer se face la fiecare pornire;
- Verificarea - curatirea bujiei, se face o data la 50 de ore;
- Verificarea – curatirea filtrului de benzina, se face o data la 50 de ore;
- Inlocuire furtun de benzina se face la 2 ani sau de cate ori este nevoie.
7. Masuri de protectia muncii:

La efectuarea probelor se vor lua urmatoarele masuri de tehnica securitatii muncii:

- se verifica daca au fost respectate normele de protectia muncii prevazute in


documentatie;
- inaintea inceperii efective a probelor se va face un ultim control al
produsului;
- in decursul probelor, precum si in conditii de exploatare se vor respecta
normele de protectia muncii pentru realizarea produsului;
- exploatarea, intretinerea si repararea produsului se va face numai de catre
personal calificat in acest scop;
- in timpul functionarii produsului nu se vor atinge partile in miscare,
indiferent de turatie.

17
Capitolul 8
ELABORAREA PROCEDURII SPECIFICE
ACTIVITATII DE MONTAJ, AMBALARE SI
DEPOZITARE

EXEMPLU: procedura referitoare la activitatile de montaj, ambalare si


depozitare a produsului pompa de apa.

18
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2006
Revizia 0/10.02.2006
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2006
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:1/10

MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE


SI LIVRARE

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:
Data:

19
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015
Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Pagina:2/10

Cod: PS-13-MDACL

Regimul de difuzare

Numar exemplare procedura Difuzare


Interna
5 Circuit deschis
Controlat
0 Secret

Difuzarea

Nr. Destinatarul documentului Nume Semnatura Data


exemplare Prenume
1 Presedintele Consiliului de Administratie
1 Director cu Calitatea
1 Sef compartiment AQ
1 Sef sectie montaj
1 Arhiva

Lista de control a reviziilor

Nr. Obiectul Elaborat/data Verificat/data Avizaat/data Aprobat/data


crt. reviziilor
1
2
3

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:
Data:

20
Cuprins:
1. Scop

2. Domeniul de aplicare

3. Documente de referinta

4. Definitii si prescurtari

5. Reguli de procedura

6. Responsabilitati

7. Formulare, etichete,stampile

8. Anexe

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
prenume:
Semnatura:

21
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015


Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:4/10

1. SCOP
Proceura defineste responsabilitatile si modul de efectuare si control a
activitatilor de manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare a
produselor astfel incat sa seasigure conformitatea lor cu cerintele.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica produselor/reperelor, materialelor, materii prime,
pe parcursul tuturor etapelor de productie, montaj si livrare.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1 SR EN ISO 9001 :2001 Sisteme de management al calitãtii –Cerinte


3.2 SR EN ISO 9000 :2000 Sisteme de management al calitãtii –Principii
si vocabular
3.3 SR EN ISO 9002/1995 Sistemele calitãtii : Model pentru asigurarea
calitãii-Partea 2 : Ghid pentru aplicarea ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003
3.4 SR EN ISO 9002/1995 : Sistemele calitãtii: Model pentru asigurarea
calitãtii în productie, montaj, service
3.5 Manualul Calitãtii – Tapflo Rom SRL (cod: MQ-01)

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 AQ- asigurarea calitãtii ;


4.5 PCMVI- Planul Calitãtii pentru mãsurãtori, verificãri, încercãri
4.3 SPT- Serviciul de Proiectare Tehnologii ;
4.2 SPPA- Serviciul Proiectare Pompe de Apã ;
4.4 SAPA- Sectia de ambalare Pompe de Apã ;

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:
Data:

22
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015
Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:5/10

5. PROCEDURA

5.1. Manipulare

5.1.1 Manipularea produselor se face astfel incat sa se previna avariile sau


deteriorarile.
5.1.2 Seful locului de munca verifica starea dotarilor de manipulare.
5.1.3 Dotarile de manipulare sunt intretinute si verificate periodic sau ori de
cate ori este nevoie.
5.1.4 Mijloacele de transport utilizate in cadrul Taplfo Rom SRL, sunt
asigurate de Serviciul Trasnporturi la cererea sectiilor de productie.
5.1.5 Personalul care deserveste dotarile de manipulare (legatorii de sarcina,
macaragii) este calificat si autorizat, fiind instruit si testat periodic.
5.1.6 Personalul care manipuleaza produse periculoase, vatamatoare, nocive
este instruit periodic de seful locului de munca, in vederea respectarii
instructiunilor specifice de manipulare a acestor produse.

5.2. Depozitare

5.2.1 In taplfo Rom SRL exista zone si incaperi special amenajate pentru
depozitarea produselor aprovizionate si a produselor finite, astfel incat
sa fie prevenite stricaciunile sau deterioararea.
5.2.2 Pentru depozitarea produselor finite se aplica prevederile procedurii
FQ-09-05, iar pentru depozitarea produselor aprovizionate se aplica
prevederile procedurii FQ-09-04.
5.2.3 Produsele periculoase, vatamatoare, nocive (carburanti, vopsele, lacuri,
oxigen, carbid, etc.) si substante care necesita condtii speciale de
depozitare (ex. Substante higroscopice) sunt depozitate in zone special
amenajate, respectandu-s instructiunile producatorului si cele de
protectia muncii.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:

23
Data:
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015
Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:6/10

5.2.4 Personalul CTC controleaza modul in care se face depozitarea


produselor/reperelor, materialelor, materiilor prime.

5.3 Conservare

5.3.1 In scopul pastrarii intacte a unor caracteristici, forme, proprietati ale


produsului, se prevad metode si mijloace de conservare si izolare ale
produsului, cat timp acesta se afla in responsabilitatea Tapflo Rom
SRL. Fisele tehnologice prevad executarea operatiilor de protectie a
pieselor de imbinare mecanica nedemontabile, capete de ax, piese de
schimb, accesorii.
5.3.2 Atelierele de productie executa operatiile de conservare a produselor.
5.3.3 Produsele aprovizionate cat si produsele finite cu miscare lenta din
depozite sunt recontrolate periodic conform procedurilor FQ-09-04 si
FQ-09-05, pentru a confirma ca ele corespund cerintelor si pot fi
introduse in fluxul de fabricatie, respectiv livrate clientului.

5.4. Ambalare

5.4.1 Atelierele de productie respecta masurile impuse pentru protectia


produsului dupa inspectia de la incercarea finala.
5.4.2 Ambalarea se executa de echipa de tamplari a Atelierului Intretinere
Cladiri si Reparatii conform proiectului de ambalaj elaborat in acest
scop de SPT.
5.4.3 Personalul CTC verifiva executarea ambalarii.
5.4.4 Biroul AQ supravegheaza aceasta operatie cand prin PCMVI se
impune punct de stationare obligatorie la ambalare.
5.4.5 Atunci cand este prevazut in contract sau PMCVI, cumparatorul asista
la ambalare.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:

24
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015


Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:7/10

5.5 Livrare

5.5.1 Personalul CTC intocmeste certificatul de calitate si garantie al


produsului.
5.5.2 Atelierele de fabricatie predau produsele la depozitul de produse finite,
incadrandu-se termenul prevazut in contract pentru livrare.
5.5.3 Serviciul Desfacere verifica existenta certificatului de calitate si
garantie, a instructiunilor de exploatare si intretinere si a altor
documente cerute prin contract care vor insoti produsele la livrare.
5.5.4 Anuntarea clientilor in vederea prezentarii pentru a ridica marfa se face
de catre referentii Serviciului Desfacere.
5.5.5 Atunci cand se specifica in contract, protectia calitatii produselor dupa
inspectia si incercarea finala se extinde, incluzand si livrarea la
destinatie.
5.5.6 Atunci cand este prevazuta in contract sau PCMVI participarea
cumparatorului la livrare, nici un produs nu va fi livrat fara acordul
cumparatorului sau al reprezentantului acestuia.

6. RESPONSABILITATI

6.1 SPPA- elaboreazã instructiuni de exploatare si întretinere pentru


produse.
6.2 Serviciul Proiectare Tehnologii
6.1.1 Stabileste în fise tehnologice operatiile de cosrevare, ambalare si
controlul acestora ; întocmeste proiectul de ambalaj.
6.1.2 Prin intermediul PCMVI pe care le întocmeste stabileste modul de
control al ambalãrii.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:

25
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015


Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:8/10

6.3 Atelierele de fabricatie


6.1.1 Rãspund de manipularea si conservarea produselor pânã la sectia de
ambalare ; si aceasta conform procedurilor/instructiunilor de lucru
si a documentatiei tehnice de executie.
6.1.2 Predau la magazia atelierului de ambalarea toate produsele care
necesitã a fi ambalate, si au tercut de inspectiile specifice.

6.4 Serviciul ambalare si etichetare- Rãspunde de tot ceea ce presupune


receptia la nivel intern a produselor care trebuiesc ambalate si la toate
marcajele si etichetele care se vor aplica pe produs sau ambalajul
final al produsului.

6.5 Atelierul de Întretinere-Ambalare-Reparatii rãspunde de ambalarea


produselor în vederea livrãri , respectând proiectul de executie al
ambalajului ; se ocupã de consolidarea produselor si protejarea lor pe
perioada transportului ; fie cã mijlocul de transport apartine
beneficiarului sau organizatiei.

6.6 Personalul CTC


6.6.1 Efectueazã controlul ambalãrii, dar si are si alte
responsabilitãti manipulare, conservare, depozitare, livrare.
6.6.2 Întocmeste certificatul de calitate si garantie al produsului dacã
acesta îndeplineste toate conditiile specificate în contract si
existã dovezi obiective cã produsul a fost supus tuturor
inspectiilor, verificãrilor si încercãrilor prevãzute.

6.7 Serviciul de desfacere


Receptioneazã, depoziteazã si livreazã produsele ambalate si
destinate vânzãrii conform cerintelor contractuale.

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L.dr .ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:

26
Data:

PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015


Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, Data emiterii:10.02.2015
CONSERVARE SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Cod: PS-13-MDACL Pagina:9/10

6.8 Serviciul Transporturi


6.8.1 Asigurã vehiculele necesare transportului produselor cãtre
beneficiar (contra cost), dar furnizeazã si detalii cu privire la
tranportul produselor de ctre beneficiar pe rãspunderea
acestuia.
6.8.2 Asigurã transportul produselor în interiorul Taplfo Rom SRL
în diverse sectii din organizatiei.
6.8.3 Efectueazã încãrcarea si ancorarea produselor în mijloacele de
transport.
6.8.4 Transmite informatii cu privire la transport pentru terti
(SNCFR, TAROM, etc…..)
6.9 Biroul AQ
6.9.1 Verificã toate activitãtile care pot afecta procesul de
ambalare si toate celelalte activitãti ce derivã din aceasta si
sunt direct influentate.
6.9.2 Supravegheazã si avizeazã ambalarea si livrarea produselor
care sunt trimise spre beneficiar.
6.9.3 Verificã prin audituri interne ale calitãii ambalarea
produselor destinate comercializãrii.

7. Formulare, etichete, stamplile


7.1 Certificat de garantie si garantie – anexã

Intocmit Verificat Aprobat


Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:
Data:

27
PROCEDURA DE SISTEM Editia 1/10.02.2015
Revizia 0/10.02.2015
MANIPULARE, DEPOZITARE, AMBALARE, CONSERVARE Data emiterii:10.02.2015
SI LIVRARE Exemplar nr.1/5
Pagina:10/10

Cod: PS-13-MDACL
Cod formular CCG-02

Tapflo Rom SRL


Str. Delea Noua, nr.12 Sector 3, Bucuresti; Tel.: 021/3275634; Fax: 021/3275649

CERTIFICAT DE CALITATE SI GARANTIE


Nr. ……………Data……………..
Denumirea produsului: ....................................................................................
Caracterstici principale: ...................................................................................
Puterea (kW)..............................
Tensiunea(V).............................
Turatia(r/m)...............................
Frecventa(Hz)...........................
Seria de fabricatie..................Data fabricatiei......................Cantitatea.............
Documentul tehnic normativ nr. .........................prevazut in contractul economic nr.
.....................data............................ Proces verbal de receptie autoreceptie nr.
..........................data................................ .
Perioada de garantie este de..............luni si incepe sa curga de la livrare sau..........luni de la punerea
in functiune.
1) Conditiile de garantie se acorda in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 sau in conditiile in care s-
au convenit altfel prin contact.
2) Garantia se acorda la sediul firmei noastre, in cazul in care exista o intelegere scrisa intre parti acesta va asigura on-
site in conditiile descrise in respectiva intelegere.
3) La solicitarea acordarii garantiei pentru un produs comercializat de noi va fi necesar sa il prezentati in ambalajul
original si cu documentatia tehnica ce a fost livrata, ca si cu toate eventualele accesorii, insotit de certificatul de
garantie si factura fiscala in original si de o mentionare scrisa a defectului constatat. Lipsa unor detalii anterior
indicate atrage imposibilitatea asigurarii de catre noi a garantiei. Garantia nu se acorda produselor care in opinia
specialistilor nostri, motivata in scris, prezinta malfunctionalitati datorate manipularii sau instalarii improprii sau
folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare.
4) In cazul solicitarii nejustificate de acordare a garantiei ne rezervam dreptul de a cere benficiarului contravaloarea
manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.
5) Garantia se acorda numai clientilor nostri, noi neffind in nici un caz raspunzatori in fata tertilor care vor fi
achizitionat produsele coemrcializate de noi prin acestia.
6) Departamentul tehnic va solutiona orice problema de service in garantie in termen de doua zile lucratoare de la
receptia echipamentelor.
7) Livrarea se va face din stoc la intrarea banilor in contul furnizorului sau la achitarea integrala cu numerar a comenzii
in prealabil confirmata de catre noi.
8) Modalitatile de efectuare a livrarii sunt fie prin ridicarea acesteiea de la sediul firmei noastre de catre beneficiar
printr-un delegat imputernicit in acest scop, fie prin expeditie(CFR, aeriana, rutiera), catre acesta in cazul unei
solicitari exprese in acest sens. In cazul din urma, expeditia se face cu acordul nostru, costul expeditiei cade in
sarcina beneficiarului si va fi inlcus in valoarea facturii sau va fi achitat cu factura de expeditie si transport separata.
9) Oricare ar fi modalitatea in care se face livrarea, va rugam sa va asigurati ca ati primit, o data cu receptionarea
bunurilor si avizul de insotire si, acolo unde este cazul, certificatul de garantie, fara de care nu puteti solicita ulterior
asigurarea garantiei.
Intocmit Verificat Aprobat
Nume si prenume: Student S.L. dr.ing. Marinescu Marinela Prof.dr.ing. Voiculescu Ionelia
Semnatura:

28
Data:

29