Sunteți pe pagina 1din 32

BILANȚUL ANULUI

2020
PARTEA I
IMPACTUL COVID-19 ASUPRA
STĂRII EMOȚIONALE
ȘI A SĂNĂTĂȚII ROMÂNILOR
METODOLOGIE
METODOLOGIE
Studiu I : 1436 respondenți 18+
Studiu II : 1.351 respondenți 18+
Volumul eșantionului: Studiu III : 1.380 respondenți 18+
Studiu IV: 1.451 respondenți 18+
Studiu V: 1085 respondenți 18+

Tipul eșantionului: Simplu aleatoriu

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 3,03% (studiul din 2020)

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)

15-16 Decembrie 2010


15, 18 Decembrie 2011
Perioadă de desfășurare: 12-13 Decembrie 2013
23-25 Ianuarie 2019
18-21 Decembrie 2020

3
PREZENTAREA
REZULTATELOR
Anul acesta ați fost la doctor? 5

Nu
32%

Da
68%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 57.3% 78.9% 64.9% 59.0% 73.0% 80.0% 69.3% 65.9% 73.6% 70.3% 66.0%

[Ati fost la doctor?] În


Nu 42.7% 21.0% 35.1% 41.0% 27.0% 19.8% 30.7% 34.0% 26.4% 29.7% 33.9%
2020…?

NR 0.0% .1% 0.0% 0.0% 0.0% .3% 0.0% .1% 0.0% 0.0% .1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați fost la doctor? 6

75%

74%

Da 71%

80%

68%

25%

26%

Nu 29% 15-16 dec. 2010


15,18 dec. 2011
20%
12-13 dec. 2013
32% 23-25 ian. 2019
18-21 dec. 2020

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați fost internat în spital? 7

Da
15%

Nu
85%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 8.1% 20.8% 13.4% 9.0% 14.1% 24.2% 22.6% 10.0% 9.9% 12.1% 17.5%
[Ati fost internat in
spital?] În 2020…?
Nu 91.9% 79.2% 86.6% 91.0% 85.9% 75.8% 77.4% 90.0% 90.1% 87.9% 82.5%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați fost internat în spital? 8

15-16 dec. 2010


24% 15,18 dec. 2011
19% 12-13 dec. 2013
23-35 ian. 2019
Da 22%
18-21 dec. 2020
19%

15%

76%

81%

Nu 78%

81%

85%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați cumpărat medicamente? 9

Nu
14%

Da
86%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

[Ati cumparat Da 78.0% 93.7% 83.4% 80.5% 91.0% 91.5% 84.1% 86.5% 89.6% 87.1% 84.8%
medicamente? ] În
2020…? Nu 22.0% 6.3% 16.6% 19.5% 9.0% 8.5% 15.9% 13.5% 10.4% 12.9% 15.2%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați cumpărat medicamente? 10

88%

89%

Da 87%

92%

86%

12%

11%

Nu 13% 15-16 dec. 2010


15,18 dec. 2011
8%
12-13 dec. 2013
14% 23-35 ian. 2019
18-21 dec. 2020

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta v-ați îmbolnăvit de COVID-19/ ați contractat noul coronavirus? 11

Da
8%

Nu
92%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 7.1% 9.0% 7.7% 8.6% 12.4% 2.9% 7.4% 7.1% 12.8% 9.0% 6.9%
[V-ați îmbolnăvit de
COVID-19/ ați contractat
Nu 92.3% 90.8% 92.3% 90.3% 87.2% 97.1% 92.6% 92.2% 87.1% 90.4% 92.9%
noul coronavirus?] În
2020…?
NR .4% .2% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% .6% 0.0% .4% .2%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta aveți un membru al familiei sau prieten care s-a îmbolnăvit de
12
COVID-19?

Da
29%

Nu
71%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 30.8% 26.2% 37.0% 29.8% 29.6% 14.7% 10.5% 33.2% 56.5% 34.6% 21.3%
[Aveți un membru al
familiei sau prieten care
Nu 68.8% 73.6% 62.6% 69.9% 70.0% 85.3% 89.5% 66.5% 42.6% 65.3% 78.3%
s-a îmbolnăvit de COVID-
19?] În 2020…?
NR .2% .2% .4% .3% 0.0% 0.0% 0.0% .2% .6% 0.0% .4%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați avut alte probleme de sănătate decât cele legate de COVID-19? 13

Da
40%

Nu
60%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 31.9% 48.2% 29.9% 27.5% 51.5% 57.9% 45.2% 36.8% 39.0% 39.9% 40.6%
[Ați avut alte probleme
de sănătate decât cele
Nu 67.7% 51.8% 70.1% 72.1% 48.1% 42.1% 54.8% 62.9% 60.6% 59.8% 59.3%
legate de COVID-19?] În
2020…?
NR .3% 0.0% 0.0% .5% 0.0% 0.0% 0.0% .2% .2% .2% .1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați făcut un test pentru depistarea coronavirusului în organism? 14

Nu răspund Da
1% 20%

Nu
79%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 18.0% 21.5% 22.7% 20.7% 25.2% 9.1% 14.7% 19.3% 33.6% 23.8% 15.1%
[Ați făcut un test pentru
depistarea
Nu 80.8% 76.9% 76.9% 77.1% 73.8% 89.0% 83.6% 79.1% 66.2% 75.5% 82.7%
coronavirusului în
organism?] În 2020…?
NR 1.2% 1.6% .4% 2.2% 1.1% 1.9% 1.6% 1.6% .2% .7% 2.2%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Ați spus că nu ați făcut un test pentru depistarea coronavirusului. Ați fi făcut
15
dacă aveați ocazia?

Întrebare filtrată: 79% dintre respondenți, care declară că nu au făcut un test


Nu știu/ Nu răspund
3%

Nu
32%

Da
65%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 64.4% 66.6% 62.5% 59.5% 69.5% 71.9% 69.2% 61.3% 70.0% 68.6% 62.2%
Ați spus că nu ați făcut
un test pentru depistarea
Nu 33.8% 29.8% 36.9% 37.0% 27.4% 24.3% 28.2% 35.6% 28.0% 30.3% 33.4%
coronavirusului. Ați fi
făcut dacă aveați ocazia?
NȘ/NR 1.8% 3.6% .6% 3.5% 3.1% 3.8% 2.6% 3.1% 2.0% 1.1% 4.4%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Dumneavoastră sunteți decis să vă vaccinați contra COVID-19 atunci când
16
vaccinul va deveni disponibil?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Da, sunt decis să mă vaccinez 33%

Nu sunt decis dacă mă voi vaccina 39%

Sunt decis să nu mă vaccinez 25%

Nu știu/ Nu răspund 3%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R


Da, sunt decis să mă
Dumneavoastră 37.4% 29.5% 18.9% 31.8% 43.8% 42.1% 30.0% 34.9% 36.7% 33.9% 32.7%
vaccinez
sunteți decis să
vă vaccinați Nu sunt decis dacă mă
36.1% 40.9% 49.4% 35.9% 38.2% 29.2% 35.4% 38.5% 46.4% 41.6% 35.0%
contra COVID-19 voi vaccina
atunci când Sunt decis să nu mă
24.0% 25.9% 31.3% 29.0% 16.1% 21.4% 30.5% 23.4% 16.7% 22.6% 27.8%
vaccinul va vaccinez
deveni disponibil? NȘ/NR 2.5% 3.7% .4% 3.4% 1.9% 7.3% 4.2% 3.2% .2% 1.9% 4.5%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Câtă încredere aveți în Guvernul României privind organizarea campaniei de
17
vaccinare a populației?

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Foarte multă 5%

Multă 17%

Puțină 32%

Foarte puțină/ Deloc 41%

Nu știu/ Nu răspund 5%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Câtă încredere aveți în F. multă+multă 25.0% 19.2% 17.7% 19.7% 26.6% 25.7% 14.5% 23.5% 35.6% 23.7% 20.1%
Guvernul României
Puțină, f.
privind organizarea 71.3% 75.3% 81.1% 76.3% 69.2% 64.5% 79.7% 71.7% 63.4% 72.7% 74.2%
puțină/ Deloc
campaniei de vaccinare a
populației? NȘ/NR 3.7% 5.5% 1.2% 4.1% 4.2% 9.8% 5.7% 4.8% .9% 3.6% 5.7%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Credeți că Guvernul a informat corect populația privind COVID-19 sau nu? 18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Da, a informat corect populația 33%

(SPONTAN) Așa și așa 2%

Nu a informat corect populația 58%

Nu știu/ Nu răspund 7%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R


Da, a informat corect
35.7% 30.6% 31.5% 29.4% 33.8% 39.4% 24.5% 34.8% 48.4% 38.2% 27.2%
Credeți că populația
Guvernul a (Spontan) Așa și așa 1.4% 1.8% .6% 2.1% 2.0% 1.5% 2.7% 1.0% .8% 1.7% 1.5%
informat corect
Nu a informat corect
populația privind 57.5% 59.4% 64.4% 62.7% 56.4% 47.8% 62.0% 58.6% 49.7% 55.3% 62.2%
populația
COVID-19 sau nu?
NȘ/NR 5.4% 8.2% 3.5% 5.8% 7.8% 11.3% 10.8% 5.6% 1.2% 4.9% 9.1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Credeți că anul viitor pandemia se va încheia? 19

Nu știu/ Nu
răspund
8%
Da, se va încheia
37%

Nu se va încheia
55%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da, se va încheia 36.7% 37.7% 35.2% 34.0% 41.2% 39.7% 39.0% 36.0% 36.7% 35.6% 39.1%

Credeți că anul viitor


Nu se va încheia 56.0% 53.5% 63.3% 60.4% 47.5% 44.3% 49.3% 57.1% 60.1% 58.2% 50.7%
pandemia se va încheia?

NȘ/NR 7.4% 8.7% 1.6% 5.5% 11.4% 16.0% 11.8% 6.8% 3.2% 6.3% 10.2%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Credeți că lucrurile se îndreaptă spre bine în gestionarea pandemiei sau spre
20
rău?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Spre bine 53%

Spre rău 39%

(SPONTAN) Nici spre bine, nici spre rău/


1%
Stagnează

Nu știu/ Nu răspund 7%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Spre bine 55.8% 49.8% 54.4% 49.1% 55.3% 52.7% 44.5% 54.5% 66.8% 54.7% 50.4%

Credeți că lucrurile se Spre rău 37.6% 40.9% 43.8% 40.4% 35.2% 36.6% 46.2% 37.2% 28.8% 37.4% 41.5%
îndreaptă spre bine în
(Spontan) Nici spre
gestionarea pandemiei
bine, nici spre rău/ .5% 1.4% .5% 1.1% 1.3% .8% 0.0% 1.3% 1.9% 1.3% .5%
sau spre rău?
Stagnează
NȘ/NR 6.2% 8.0% 1.3% 9.4% 8.1% 9.9% 9.3% 6.9% 2.5% 6.7% 7.6%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta v-ați gândit la moarte? 21

Da
42%

Nu
58%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 32.4% 50.6% 30.9% 32.6% 44.7% 64.4% 50.7% 35.5% 40.1% 41.6% 41.9%

[V-ați gândit la moarte?]


Nu 67.3% 49.2% 69.1% 67.4% 54.7% 35.4% 49.3% 64.1% 59.7% 58.1% 58.0%
În 2020…?

NR .1% .1% 0.0% 0.0% .3% .2% 0.0% .2% 0.0% .1% .1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta v-a fost frică de faptul că dumneavoastră sau cineva drag ar putea
22
muri?

Nu răspund
1%

Nu
42%
Da
57%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 47.5% 65.4% 52.8% 48.8% 62.7% 65.3% 50.1% 59.5% 63.3% 56.6% 56.7%
[V-a fost frică de faptul
că dumneavoastră sau
Nu 52.1% 32.1% 44.1% 51.2% 36.4% 32.5% 47.0% 39.7% 36.3% 41.6% 42.2%
cineva drag ar putea
muri?] În 2020…?
NR .3% 2.4% 3.1% 0.0% .5% 2.2% 2.9% .7% .2% 1.7% 1.1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați pierdut pe cineva drag din cauza pandemiei? 23

Nu răspund Da
1% 6%

Nu
93%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 6.4% 5.3% 6.1% 6.1% 5.9% 5.1% 3.4% 6.8% 8.7% 6.3% 5.3%
[Ați pierdut pe cineva
drag din cauza Nu 93.5% 93.5% 93.9% 92.5% 93.7% 94.0% 95.0% 93.1% 91.1% 93.6% 93.4%
pandemiei?] În 2020…?
NR .1% 1.2% 0.0% 1.4% .4% .9% 1.6% .1% .2% .2% 1.3%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați suferit de singurătate? 24

Da
25%

Nu
75%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 16.5% 32.6% 23.9% 18.2% 22.2% 37.4% 30.9% 22.2% 18.1% 24.1% 25.4%

[Ați suferit de
Nu 83.4% 67.1% 76.1% 81.8% 77.4% 62.0% 69.1% 77.5% 81.7% 75.6% 74.4%
singurătate?] În 2020…?

NR 0.0% .2% 0.0% 0.0% 0.0% .6% 0.0% .3% 0.0% .1% .1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați simțit nevoia să discutați cu cineva apropiat și nu ați avut cu
25
cine?

Nu răspund Da
2% 23%

Nu
75%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 20.4% 25.9% 23.1% 17.7% 24.6% 29.3% 36.5% 18.0% 7.7% 21.0% 25.8%
[Ați simțit nevoia să
discutați cu cineva
Nu 78.8% 71.9% 76.5% 80.6% 74.4% 67.6% 61.1% 80.7% 92.2% 78.0% 72.1%
apropiat și nu ați avut cu
cine?] În 2020…?
NR .8% 2.2% .4% 1.7% 1.1% 3.0% 2.4% 1.3% .2% 1.0% 2.1%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Ați avut stări de stres din cauza izolării sau restricțiilor legate de COVID-19? 26

Da
40%

Nu
60%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 31.4% 48.3% 44.7% 34.9% 39.0% 42.3% 41.0% 38.7% 41.7% 42.2% 37.4%
[Ați avut stări de stres
din cauza izolării sau
Nu 68.5% 51.7% 55.3% 65.1% 60.6% 57.7% 59.0% 61.2% 58.1% 57.6% 62.6%
restricțiilor legate de
COVID-19?
NR .1% .1% 0.0% 0.0% .4% 0.0% 0.0% .1% .2% .2% 0.0%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați avut nevoie de ajutor și nu ați avut la cine să apelați? 27

Nu răspund Da
1% 14%

Nu
85%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 14.4% 14.1% 18.2% 15.3% 14.8% 7.6% 21.1% 11.3% 7.5% 11.3% 17.8%
[Ați avut nevoie de
ajutor și nu ați avut la
Nu 85.0% 84.3% 81.8% 83.0% 84.4% 90.7% 77.2% 87.8% 92.3% 88.2% 80.4%
cine să apelați?] În
2020…?
NR .6% 1.5% 0.0% 1.7% .8% 1.7% 1.6% .9% .2% .5% 1.7%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați avut nevoie de ajutor și nu ați primit sprijinul de care aveați
28
nevoie?

Nu răspund Da
1% 16%

Nu
83%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 14.3% 16.5% 17.5% 18.5% 13.0% 11.3% 21.2% 13.1% 9.0% 13.2% 18.0%
[Ați avut nevoie de
ajutor și nu ați primit
Nu 84.9% 82.0% 82.5% 79.4% 85.9% 87.3% 77.2% 85.8% 90.8% 86.2% 80.1%
sprijinul de care aveați
nevoie] În 2020…?
NR .8% 1.5% 0.0% 2.1% 1.1% 1.4% 1.6% 1.1% .2% .6% 1.8%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta v-ați pierdut locul de muncă? 29

Da
Nu răspund 6%
21%

Nu
73%
Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 4.5% 7.1% 7.1% 7.4% 6.6% .9% 2.9% 8.4% 4.4% 7.2% 4.1%

[V-ați pierdut locul de


Nu 82.5% 64.2% 85.6% 86.1% 67.9% 45.8% 63.7% 75.2% 89.4% 73.8% 72.4%
muncă?] În 2020…?

NR 13.0% 28.8% 7.2% 6.4% 25.5% 53.3% 33.4% 16.4% 6.2% 19.0% 23.5%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați pierdut venituri importante din cauza pandemiei? 30

Nu răspund Da
1% 24%

Nu
75%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 24.6% 23.5% 34.9% 33.5% 18.0% 4.3% 20.0% 25.6% 28.6% 24.5% 23.5%
[Ați pierdut venituri
importante din cauza Nu 75.2% 75.2% 65.1% 65.2% 81.4% 94.5% 78.4% 74.0% 71.3% 75.4% 75.0%
pandemiei?] În 2020…?
NR .2% 1.3% 0.0% 1.4% .6% 1.2% 1.6% .4% .2% .2% 1.5%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020


Anul acesta ați avut probleme cu procurarea de alimente în perioada
31
pandemiei?

Nu răspund Da
1% 5%

Nu
94%

Gen Vârsta Educație Rezidență

M F 18-35 36-50 51-65 65+ Joasă Medie Înaltă U R

Da 4.6% 5.9% 10.9% 4.7% 4.3% .3% 4.6% 5.4% 6.5% 4.8% 5.9%
[Ați avut probleme cu
procurarea de alimente
Nu 95.2% 92.8% 89.1% 94.0% 95.3% 98.7% 93.8% 94.4% 93.3% 95.0% 92.8%
în perioada pandemiei?]
În 2020…?
NR .1% 1.2% 0.0% 1.4% .4% .9% 1.6% .1% .2% .2% 1.3%

BILANȚUL ANULUI 2020. IMPACTUL COVID-19. Sondaj de opinie. 2020