Sunteți pe pagina 1din 1

METODE DE PUNERE IN EVIDENŢĂ ŞI DE

DETERMINARE A MĂRIMII GRĂUNTELUI


DE AUSTENITĂ ÎN OŢELURI
Comportarea în cadrul operaţiilor de bază a diverselor tehnologii de tratament termic,
structurile şi proprietăţile ce se obţin în urma acestora sunt influenţate atât de
omogenitatea
grăunţilor de austenită cât şi de dimensiunile lor. Mărimea grăunţilor de austenită,
formaţi la
încălzire, depinde nu numai de parametrii regimului de încălzire (temperatură, timp), ci
şi de
structura iniţială a oţelului. De exemplu, în cazul perlitei lamelare (cementită eutectoidă
lamelară), austenita care se va forma va fi alcătuită dintr-un număr mare de grăunţi mici
(grăunţi fini). Dacă însă, perlita este globulară (cementită globulară), fiecare particulă de
cementită formează un germene, din care creşte un grăunte de austenită rezultând o
structură
cu grăunţi grosolani.
In practica tratamentelor termice se deosebesc trei tipuri de grăunţi de austenită:
-grăunte iniţial, care se obţine imediat ce, prin încălzire, se termină transformatea
perlită austenită. Pentru toate oţelurile este cel mai fin grăunte de austenită;
-grăunte real, sau efectiv, care se obţine în condiţii concrete, după încălzire la o
temperatură oarecare în domeniul austenitic, determinată de un anumit proces
tehnologic
(turnare, deformare plastică la cald, tratament termic, sudare etc);
-grăunte ereditar, sau natural, care descrie capacitatea de creştere a grăuntelui de
austenită şi este reprezentat de grăuntele ce se obţine în anumite condiţii standard de
încălzire
(temperatura standard este 930 10 ºC). Această mărime convenţională a grăuntelui de
austenită, expresie indirectă a tendinţei de creştere a grăuntelui de austenită la
încălzire,
permite compararea diferitelor mărci de oţeluri şi chiar a diferitelor şarje din aceeaşi
marcă de
oţel între ele.
După mărimea grăuntelui ereditar oţelurile se împart în:
- oţeluri cu grăunţi ereditari mici (cu granulaţie ereditară fină) - sunt oţeluri cu tendinţă
redusă de creştere a grăunţilor de austenită;
- oţeluri cu grăunţi ereditari mari (cu granulaţie ereditară grosolană) - sunt oţeluri cu
tendinţă accentuată de creştere a grăunţilor de austenită.