Sunteți pe pagina 1din 1

Nr. înregistrare: ___________________/04.08.

2020

DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnatul/a, (nume, inițiala tatălui, prenume) _______________________________,

__________________________________________________________________,

CNP_______________________________, absolvent(ă) al(a)_______________

__________________________________________________________________,

candidat(ă) la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor

vacante/rezervate, contest nota lucrării susținută la disciplina

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________,

în data de 29 IULIE 2020, în Centrul de concurs nr.

________________________________________, în județul _________________.

Menționez că nota obținută a fost __________________.

e-mail:_____________,

nr de telefon:_______________________

Data __________ Semnătura candidatului,


___________________ .