Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate

Domeniu: Electromecanic

Calificare: Tehnician electromecanic

Modul: Transmiterea mişcării

Competenţă: Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul


transmisiilor mecanice

Temă: Variatoare de turaţie în trepte – definiţie, construcţie

Introducere

Prin parcurgerea cu atenţie a informaţiilor oferite de această activitate, se


formează competenţele impuse de standardul de pregătire în legătură cu
identificarea şi caracterizarea variatoarelor de turaţie în trepte.
Faceţi clic pe cuvintele subliniate, pentru a apela aplicaţii legate de acea
noţiune !

1
Activitate

VARIATOARE DE TURAŢIE ÎN TREPTE (revenire în foaia principală)

Definiţie
Variatoarele de turaţie în trepte sunt subansambluri care permit ca, dintr-o
singură turaţie a arborelui de intrare, să se obţină, la arborele de ieşire, un
anumit număr de trepte de turaţii distincte, într-un interval de turaţii dat.
Construcţie
Variatoarele de turaţie în trepte sunt alcătuite, în funcţie de numărul de trepte
de turaţie şi de domeniul de utilizare, din mecanisme cu roţi dinţate /
transmisii prin curele / transmisii prin lanţuri

Formula structurală a unui mecanism / variator, ilustrează posibilităţile de


transmitere a mişcării în cadrul acestuia.
Exemple de componente ale variatoarelor de turaţie în trepte:
• Schema cinematică a unui mecanism se reprezintă grafic utilizând
simboluri standardizate pentru fiecare din organele de maşini
componente.

2
1.Mecanisme cu roţi dinţate:

A. mecanism cu grup balador dublu

B. mecanism cu grup balador triplu

C. mecanism cu roţi dinţate şi cuplaje

3
D. Roţi de curea în trepte

E. Roţi în trepte pentru lanţ

Fig.7- Roti în trepte pentru lanţ

4
Numărul de trepte de turaţie ale unui variator de turaţie în trepte este egal
cu produsul numerelor rapoartelor de transmitere corespunzătoare
mecanismelor componente:
2 x 3 = 6 trepte de turaţie; 2 x 2 x 3 = 12 trepte de turaţie; etc.

Avantaje (faţă de variatoarele continue):


• asigurarea unui raport de transmitere constant (fără alunecare)
(excepţie: variatoarele bazate pe transmisia prin curele);
• posibilitatea transmiterii puterilor mari, etc.
Dezavantaje (faţă de variatoarele continue):
• nu permit obţinerea oricărei turaţii, în intervalul impus;
• funcţionare mai zgomotoasă, etc.

Autoevaluare

Se efectuează pentru un grup de activităţi, corespunzător unei transmisii


mecanice.

Urmărirea

Vezi aplicaţia „Variatoare continue”, pentru a sesiza deosebirile dintre cele


două variante de variatoare de turaţie !