Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate

Domeniu: Electromecanic

Calificare: Tehnician electromecanic

Modul: Transmiterea mişcării

Competenţă: Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul


transmisiilor mecanice

Temă: Transmisii mecanice – introducere

Introducere

Prin parcurgerea cu atenţie a informaţiilor oferite de această activitate, se


formează competenţele impuse de standardul de pregătire în legătură cu
definirea şi identificarea categoriilor de transmisii mecanice, precum şi
definirea noţiunii de raport de transmitere.
Faceţi clic pe cuvintele subliniate, pentru a apela aplicaţii legate de acea
noţiune !

1
Activitate

TRANSMITEREA MIŞCĂRII – Introducere (revenire în foaia principală)


Organele de maşini folosite pentru transmiterea mişcării de rotaţie sunt
organele transmisiilor mecanice.
Definiţii:
Transmisiile mecanice sunt mecanisme utilizate pentru transmiterea mişcării
de rotaţie, cu sau fără modificarea turaţiei, cu sau fără modificarea sensului
de rotaţie.
Organele transmisiilor mecanice sunt organe de maşini care au rolul
funcţional de a prelua şi transmite mişcarea de rotaţie în cadrul unei transmisii
mecanice.
Clasificarea transmisiilor mecanice:

A. Transmisii mecanice directe


(distanţa dintre arbori fiind relativ redusă, transmiterea mişcării de rotaţie se
face direct între organele de maşini montate pe aceştia).
1. transmisii prin roţi cu fricţiune;
2. transmisii prin roţi dinţate.

Fig. 1 – Transmisie prin fricţiune Fig. 2 – Transmisie prin roţi dinţate

2
B. Transmisii mecanice indirecte
(distanţa dintre arbori fiind mare, transmiterea mişcării de rotaţie între
organele de maşini montate pe aceştia se face prin elemente intermediare).
1. transmisii prin curele;
2. transmisii prin lanţuri;
3. transmisii prin cabluri.

Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5


Transmisie prin curea Transmisie prin lanţ Transmisie prin cablu
Raportul de transmitere
al unei transmisii mecanice:
ω1 n1
i= =
ω 2 n2
unde:
ω1; n1 = viteza unghiulară [rad/s], respectiv turaţia [rot/min] arborelui
conducător;
ω2; n2 = viteza unghiulară [rad/s], respectiv turaţia [rot/min] arborelui condus.
Raportul de transmitere poate fi:
• = 1 – pentru n2 = n1;
• < 1 – pentru n2 > n1;
• > 1 – pentru n2 < n1.

3
Raportul de transmitere total al unui lanţ cinematic:
Lanţul cinematic al unei mişcări este format din totalitatea mecanismelor care
contribuie la realizarea acelei mişcări.
Pentru un lanţ cinematic format din „n” transmisii mecanice (mecanisme),
raportul de transmitere total este egal cu produsul rapoartelor de transmitere
parţiale:
I t = i 1 * i2 * … * i n
unde:
i1, i2, … , in = rapoartele de transmitere parţiale ale transmisiilor componente.

Turaţia ultimului arbore al unui lanţ cinematic este egală cu raportul dintre
turaţia primului arbore şi raportul de transmitere total, conform relaţiei:

n1
nn =
it

Autoevaluare

Se efectuează pentru un grup de activităţi, corespunzător unei transmisii


mecanice.

Urmărirea

Vezi aplicaţiile „Transmisii prin roţi cu fricţiune”, „Transmisii prin roţi


dinţate”, „Transmisii prin curele”, „Transmisii prin cabluri”, „Transmisii prin
lanţuri”, pentru a studia noţiuni referitoare la construcţia şi funcţionarea
acestora.