Sunteți pe pagina 1din 1

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”

Clasa a VIII-a _____ Nume și prenume:_____________

Fișă de lucru: Organizarea actuală a Bisericii Ortodoxe Române

1. Realizează corespondeța dintre cele două coloane:


A B

Mai 1359 Andrei Șaguna întemeiază mitropolia Transilvaniei


1925 Dubla alegere a domnitorului Alexandru Ioan Cuza
26 aprilie 1401 Recunoașterea întemeierii Mitropoliei Țării Românești
1859 Iosif Mușat întemeiază Mitropolia Moldovei
1701 Uniația și desfințarea mitropoliei ortodoxe de la Feleac
1370 Recunoașterea autocefaliei de către Patriarhia Ecumenică
1885 Mitropolia Severinului
1386 Ridicarea BOR la rangul de Patriarhie sub Miron Cristea
1864 Mitropolia Moldivei recunoscută oficial

2. Apreciază valoarea de adevăr a afirmațiilor de mai jos:


1. Al doilea patriarh al Bisericii Ortodoxe Române a fost Justinian Marina.
2. Autoritatea supremă de conducere a BOR în problemle dogmatice este Sfântul Sinod, iar
privința celor administrative și canonice Adunarea Național Bisericească.
3. Pe teritoriul țării noastre există 6 Mitropolii și 3 în afara granițelor țării.
4. O Mitropolie poate fi condusă doar de un mitropolit care este și arhiepiscop.
5. Eparhia este un sistem de organizare canonică și administrativă condusă de un singur
episcop.
6. Mănăstirea este o comunitate de mireni condusă de un stareț obligatoriu preot.

3. Se dă harta de mai jos. Conturează configurația mitropoliilor BOR și precizează eparhiile care
fac parte din Mitropolia ta.