Sunteți pe pagina 1din 2

HISTOLOGIE – LP 1

Ţesut = este un grup de celule semănătoare, specializate pentru a îndeplini una sau mai multe
funcții caracteristice

Componente:
• Celule
• Matricea extracelulară

Etapele obținerii unui preparat microscopic permanent :


• Recoltare
• Fixare
• Includere
• Secționare
• Colorare
• Montare și etichetare

Artefacte = imagini false care apar în preparatele histologice în urma pregătirii acestora
Exemple:
• Spații goale care pot apărea în urma deshidratării excesive a preparatului în etapa de includere
• Contaminare cu alte țesuturi
• Crăpături în preparat, dislocarea țesuturilor, cutarea secțiunilor
• Dizolvarea unor componente în solvenții organici și spălarea lor de pe preparat – ex., lipidele se
pierd de
obicei în cursul preparării, în locul lor rămânând spații
goale, necolorate
• Pete de colorant
EXEMPLE DE COLORATII

COLORATII !! GRILE

Histologia = este știinţa care studiază organizarea microscopică a ţesuturilor şi organelor


Ramuri:
• Histologia generală – studiul și diagnosticul microscopic al ţesuturilor fundamentale şi al
subtipurilor lor
• Histologia specială – studiul arhitecturii tisulare a organelor și stabilirea diagnosticului
microscopic de organ