Sunteți pe pagina 1din 2

IDENTIFICAREA DOCUMENTELOR SI INREGISTRARILOR CERUTE DE ISO 14001

DOCUMENTATIE SMM
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina informatiile, pe orice tip de suport, pentru:
a) descrie elementele esentiale ale SMM si interactiunea lor;
b) a indica accesul la documentatia conexa.
CONTROLUL DOCUMENTELOR SI AL DATELOR
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru
a) controlul tuturor documentelor cerute de prezentul standard si pentru a se asigura ca:
b) acestea pot fi localizate;
c) sunt analizate periodic, revizuite cand este necesar si aprobate de catre persoane autorizate;
d) versiunile actualizate ale documentelor sunt disponibile in toate locurile unde se efectueaza
operatii esentiale pentru functionarea eficienta a SMM;
e) documentele depasite sunt retrase prompt din toate punctele de utilizare si difuzare, sau sunt
protejate in alt mod impotriva unei utilizari neintentionate;
f) orice document depasit, pastrat in scopuri juridice sau pentru informare, este corect
identificat.
DOCUMENTATIA TREBUIE
a) sa fie lizibila, datata si identificabila, mentinuta intr-un mod ordonat si arhivata pentru o
perioada precizata;
b) sa cuprinda proceduri si responsabilitati pentru crearea si modificarea diferitelor tipuri de
documente.
DOCUMENTATIA NECESARA
a) politica de mediu
b) registrul factorilor si impactelor de mediu, programul de management de mediu si definitia
responsabilitatilor sistemului
c) instructiuni de munca si procedee care clarifica cele mai importante aspecte ale
managementului de mediu
INREGISTRARI
Organizatia trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru identificarea, pastrarea si eliminarea
inregistrarilor perimate referitoare la mediu.
Inregistrarile trebuie:
a) sa includa evidentele privind instruirea personalului, rezultatele auditurilor si ale analizelor;
b) sa fie pastrate si mentinute astfel incat sa fie usor de gasit si sa fie protejate contra distrugerii,
deteriorarii sau pierderii;
c) sa fie lizibile, identificabile si sa permita regasirea informatiilor privind activitatea, produsul
sau serviciul implicat;
d) mentinute intr-un mod adecvat sistemului si organizatiei, pentru a demonstra conformitatea
cu cerintele standardului de referinta.
DOCUMENTAREA TREBUIE SĂ CONŢINĂ ŞI ÎNREGISTRĂRI FORMATE DIN
a) informaţii despre legile de mediu aplicabile şi alte cerinţe;
b) înregistrarea plângerilor;
c) înregistrarea trainingului;
d) informaţii despre proces;
e) informaţii legate de producţie;
f) înregistrări de inspectare şi întreţinere;
g) informaţii pertinente despre furnizori şi benefi ciari;
h) înregistrări de incidente;
i) informaţii despre aspectele de mediu semnifi cative;
j) rezultatele auditului;
k) revederile managementului.

S-ar putea să vă placă și