Sunteți pe pagina 1din 2

PV 1 PV 2 PV3

Eu am citit cărțile /1 pe care tu mi le-ai recomandat /2, dar / nu am luat în seamă /3


(eu=subiect neexprimat)
PV4
ce mi-ai spus. /4
(tu=subiect neexprimat)

PROP 1= prop. dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, principală (pentru că nu are nimic


încercuit în fața ei), regentă pentru propoziția 2.
PROP 2= prop. dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, secundară (are element de rela ție
subordonator încercuit în fața ei), subordonată pentru propoziția 1; „pe care” este un
pronume relativ cu prepoziția „pe”; termen regent este „cărțile”=substantiv; întrebarea
propoziției este „care?/ ce fel de?”, întrebări ale atributului subordonată ATRIBUTIVĂ.
PROP 3= prop. simplă, negativă, enunțiativă, principală, regentă pentru propozi ția 4.
PROPOZIȚIA 1 ȘI PROPOZIȚIA 3 SUNT AMÂNDOUĂ PRINCIPALE, DE ACELA ȘI FEL, ȘI SE
AFLĂ ÎN RAPORT DE COORDONARE, realizat prin conjuncția coordonatoare adversativă
„DAR”.
PROP 4= prop. dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, secundară, subordonată pentru
propoziția 3; „ce” este element de relație, pronume relativ; termenul regent este „nu am
luat în seamă”=locuțiune verbală; întrebarea propoziției: „ce?”, este o întrebare a
complementului direct subordonată COMPLETIVĂ DIRECTĂ.

P.P. P.P.

coordonare
Prop 1 prin conjuncția „ dar” Prop 3

P.S. P.S.
Prop 2 Prop 4

AT=atributivă CD=completivă directă


Eu=subiect neexprimat Eu
1. Pe când mă plimbam prin parc/1, am observat /2 că se apropie de mine un om, /3

să îmi ceară ceva./4 (omul=subiect neexprimat)

Prop.1 = Prop. dezvoltată, afirmativă, enunțiativă, secundară, subordonată la prop. 2,


element de relație „pe când”=adverb relativ, cu prepoziție în față, termenul regent „am
observat”=verb predicativ, întrebarea „când?”, este o întrebare pentru complementul de
timp - ►subordonată COMPLETIVĂ DE TIMP.

TEMĂ – DE TERMINAT ANALIZA FRAZEI!

MODEL DE TEST GRILĂ


I. Câte predicate sunt în fraza aceasta?
a. 5; b. 4; c. 3; d. 6.
II. Câte subordonate are fraza respectivă?
a. 2; b. 3; c. 1; d. 0.
III. Elementul „să” este:
a. Coordonator disjunctiv; b. Subordonator; c. Coordonator adversativ; d. Coordonator
copulativ.
IV. Propoziția „Că se apropie de mine un om” este:
a. Subiectivă, b. Completivă de loc; c. Completivă directă; d. Predicativă.
V. Propoziția principală este:
a. Simplă; b. Dezvoltată; c. Negativă; d. Exclamativă.
VI. Cum se face juxtapunerea?
a. Prin cuvinte de lăgătură între propoziții de același fel; b. Prin cuvinte de legătură între
propoziții diferite; c. Prin virgulă între propoziții de același fel ; d. Prin virgulă între
propoziții diferite.
VII. Cuvântul „dar” este:
a. Copulativ; b. Disjunctiv; c. Conclusiv; d. Adversativ.
VIII. În următoarea frază, câte propoziții există: „Tu mergeai vorbind la telefon, când te-
ai împiedicat și ai căzut.”
a. Trei; („vorbind”-nu are funcție de predicat, că este la modul gerunziu) b. Patru;
c. Cinci; d. Două.
IX. Ce înseamnă propoziție regentă?
a. Care depinde de o altă propoziție; b. De ea depinde o altă propoziție ; c. Care se
coordonează cu altă propoziție de același fel; d. Care se desparte prin virgulă.
X. Cum ne dăm seama că o propoziție este secundară:
a. Are în față cuvântul „cum”; b. Are o virgulă în față; c. Nu are nimic în fa ță; d. Are un
cuvânt încercuit în față, element de relație subordonator .