Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI,CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA


FACULTATEA ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI
CATEDRA PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Modulul:
Teorii modern în asistența socială

Caz clinic

Profesor A elaborate

Chișinău 2019
Cerere de luare în evidența

Subsemnatul- B.V. născut 15.04.1954 ,Moldova


cu domiciliul stabilit în Rîșcani localitatea Petrușeni
Evaluarea inițială
Comisia de examinarea a condițiilor locative și sociale:-C.T-primar
-B.R-asistent social
-L.R-comisia socială
A cercetat condițiile de trai ale familiei
B.V

Condiții de trai- casă la sol

Pămînt agricol- nu posedă,pămînt pe lîngă casă 0,60

Bunuri:televizor,frigider,mașină de spălat etc.nu posedă

Starea igienică sanitară: nesatisfăcătoare

Venitul lunar al familiei-pensia pentru limită de vîrstă


-locație de stat
-ajutor social
-APRA-pentru lunile noiembrie-martie

Patalogii familiale- nu există patologii

Problemele cu care se confruntă familia-la moment are probleme de sănătate,se


deplasează greu,locuește singur,are nevoie de îngrijire de o altă persoană.

Concluzie-B.V-este pensionar singur,nu are familie și copii,locuește singur și are


probleme de sănătate-probleme la picior,se deplasează greu are nevoie de îngrijire
de o altă persoană.
Recomandări-de a fi inclus în serviciul ,,Îngrijire la domiciliu’’

Necesitățile identificate-la moment necesită-ajutor la mobilitate,prepararea


hranei,activități gospodărești-curățenie,spălat vase.procurarea produselor
alimentare și industriale,asigurarea cu apă.
Serviciile de îngrijire capabile să răspundă necesităților identificate- să
procure medicamente,produse alimentare și industriale,să achite serviciile
comunale,să facă curățenie în cameră ,chemarea medicului.
Doleanțele persoanei evaluate-am nevoie de ajutor altei persoane
Formularul de referire a cazului spre serviciile sociale specializate

Numele Prenumele beneficiarului- B.V

Data nașteri beneficiarului-15.04.1954

Cauza referii cazului spre servicii sociale specializate-B.V este pensionar


singuratic are probleme de sănătate,și anume la deplasare.Dintre rude are un frate
cu dizabilitate severă,cumnata dizabilitate gr.2.Are nevoie de ajutorul unei alte
persoane,adică prestarea serviciului de ,,Îngrijire la domiciliu’’.

Serviciul specializat recomandat-de a fi inclus în serviciul ,,Îngrijire la


domiciliu’’

Declarația-Angajamentul

Subsemnatul-Ș.S

Funcția-lucrător social la domiciliu

Locul desfășurării activității-la domiciliu

Declar că am luat cunoștință cu privirile Regulamentului cu privire la organizarea


funcționare a Serviciului de Îngrijire socială la Domiciliu .Toate prevederele
Regulamentului cu privire la organizarea și funcționare a Serviciului de Îngrijire
socială la Domiciliu îmi sunt clare.
Mă oblig,în calitate de lucrător social la domiciliu:
1.să prestez servicii în conformitate cu Standartele minime de calitate,
2.să îndeplinesc tipurile de servicii după planul individualizat de îngrijire,
3.să îndeplinesc fișele zilnice de îngrijire cu privire la volumul serviciilor prestate
și timpul real.

S-ar putea să vă placă și