Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a 7-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela

Nr.
Indicatorii competențelor specific
Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 34
Structura calculatorului. Rețele de calculatoare. 8
CS S
Sisteme de operare. 11
Editarea textelor. 15
Structura calculatorului. Rețele de
I 8
calculatoare.
- descrierea formelor de reprezentare, 1 Purtători de informaţie. 1 06.09
stocare, codificare şi transmitere a 2 Sisteme de numeraţie. 1 13.09
informaţiei; 20.09
3 Codificarea textelor. Cantitatea de informaţie. 1
CS1 - estimarea cantităţii de informaţie ce
4 Cuantizarea imaginilor. 1 27.09
se conţine în mesajele text, grafice,
audio şi video; 5 Codificarea şi decodificarea informaţiei sonore. 1 04.10
CS2
- codificarea şi decodificarea 6 Structura şi funcţionarea calculatorului. 1 11.10
numerelor naturale, a informaţiei 7 Clasificarea calculatoarelor. Reţele de calculatoare. 1 18.10
textuale. 8 Evaluare 1 25.10
II Sisteme de operare. 11
-utilizarea funcţiilor şi a componentelor 9 Sisteme de calcul 1 08.11
CS1 de bază ale sistemului de operare; 10 Interfeţe grafice. Ferestre de aplicaţii 1 15.11
-identificarea tipurilor de controale şi
11 Meniuri. Ferestre de dialog. 1 22.11
CS2 ferestre;
- efectuarea operaţiilor asupra ferestrelor 12 Aplicaţia Notepad. 1 29.11
CS3 din componenţa interfeţelor grafice. 13 Sistemul de asistenţă 1 06.12
-efectuarea operaţiilor asupra fişierelor şi 13.12
directoarelor;
14 Ferestre de navigare şi explorare 1
- estimarea capacităţii de memorare a 15 Gestiunea datelor 1 20.12
suportului magnetic şi a suportului optic 16 Aplicaţia Paint. 1 10.01

1
Clasa a 7-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela
de informaţie; 17 Aplicaţii multimedia. Aplicaţii de reţea. 1 17.01
CS4 -aplicarea în activitatea cotidiană a 18 Drept informatic. 1 24.01
stipulărilor dreptului informatic.
19 Evaluare. 1 31.01
III Editarea textelor. 15
20 Aplicaţia Microsoft Word. 1 07.02
21 Formatarea caracterelor 1 14.02
22 Formatarea paragrafelor. 1 21.02
23 Formatarea paginilor 1 28.02
24 Stiluri şi şabloane 1 14.03
CS1 21.03
-aplicarea operaţiilor specifice editării 5 Liste şi tabele 1
CS2 textelor; 26 Inserarea obiectelor 1 28.03
- utilizarea instrumentelor de corectare 27 Evaluare 1 04.04
CS3 gramaticală a textelor; 28 Formatarea imaginilor. 1 11.04
- crearea şi prelucrarea listelor. 29 Grafică orientată pe obiecte 1 18.04
CS4
30 Diagrame 1 25.04
31 Verificarea textelor 1 16.05
32 Corespondenţă combinată 1 23.05
33 Inserarea formulelor 1 30.05
34 Evaluare 1

S-ar putea să vă placă și