Sunteți pe pagina 1din 5

Instituția Publică Gimnaziul Ciobanovca

Scenariul activității extracurriculare la


matematică

”Matematica Regina - Științelor”

Coordonator: Renchez Natalia,


profesoară de matematică

Anul școlar 2019-2020


Data: 18.10.2019
Instituția: IPG Ciobanovca
Disciplina : Matematica
Clasa : VII
Profesor : Renchez Natalia
Timpul :45 min.
Subiectul activităţii : Concursul ,, TVC Matematic”
Tipul activităţii : De generalizare a materiei studiate
Competenţe specifice :
 Identificarea şi aplicarea terminologiei şi a procedurilor de calcul specifice
matematicii,fizicii în contexte diferite ;
 Subcompetenţe :
 Identificarea caracteristicilor unor noţiuni matematice ,fizicie.
 Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor în calcule cu numere
 Interpretarea unor contexte matematice utilizînd limbajul matematic
 Analizarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme cu
referire la noţiunile matematice,fizice.
Obiectivele operaţionale :
 Să aplice cunoştinţele şi aptitudiniile , acumulate în timpul studierii
matematiciifizicii, pentru rezolvarea problemelor ;
 Să evalueze activitatea colegilor de echipă .
Obiective comportamentale :
 Să exprime respectul faţă de rivali şi faţă de colegii de echipă ;
 Să colaboreze creativ şi cu responsabilitate în echipă ;
 Să ducă lucru început la bun sfîrşit ;
 Să-şi formeze competenţe utile pentru alegerea corectă a domeniului de
viitoarea activitate profesională în viitor .
Metode şi procedee : explicarea orală, jocul de rol, problematizarea, analiza,
cercetarea, asalt de idei ....
Forme de organizare : în grup , individual.
Material didactic : embleme, fişe, postere, pix.

Materiale utilizate:Expoziţie de cărţi şi reviste de fizică şi matematică, fişe, desene


efectuate la calculator, calculatorul, postere.
Prezentatorul anunţă planul concursului, regulile lui, inclusiv amendamentele ce pot
perveni pe parcurs. Echipele se prezintă şi ocupă locul rezervat. După fiecare etapă
juriul anunţă rezultatele.
Modalități de evaluare: prin sumarea punctelor la toate probele și anunțarea
punctajului cel mai înalt, înmînarea diplomelor pentru echipa cîștigătoare și cîte o
diplomă pentru fiecare elev participant.
Maximele date, mott-oul sunt scrise și afișate în sală desfășurării concursului.
”Nu înveți să desenezi uităndu-te la un profesor care desenează foarte bine.
Nu înveți pianul ascultănd un virtuoz.
Nu înveți să gîndești ascultînu-l pe un om care vorbește și gîndește bine.
Trebuie să încerci, să faci, să refaci.
Matematica este știința cu poteci.”
”Vă rugăm, fiți mai vioi, matematica – i cu voi.”
Una din principalele probleme ale pedagogiei și didacticii este ridicarea interesului elevilor față de
învățătură. Un rol important îl are conținutul materiei instructive, caracterul și conținutul exercițiilor
și problemelor alese, metode de organizare a lucrului la lecție. Dorința elevului de a afla ceva nou
se menține pe parcursul întregii perioade de instruire în școală. Acest interes trebuie să fie susținut
și dezvoltat atît în cadrul orelor de curs cît și a orelor extracurriculare.
Concursul la matematică are menirea:
1. Să motiveze elevii pentru studierea și rezolvarea diverselor enigme, probleme logice din
domeniul matematicii;
2. Să argumenteze corect răspunsurile problemelor logice, de perspecacitate;
3. Să-și cultive dragostea de matematică;
4. Să accepte o colaborare democratică.
 Participanții: 2 echipe a cîte 6 elevi din clasele a 7 – a.
 Juriul – 3 persoane.

Realizarea concursului:
Cuvînt întroductiv:
P1: Bună ziua şi bine aţi venit la activitatea extracurriculară ,,TVC Matematic ”
din gimnaziul nostru. Înainte de a începe vreau să dau citire jurămîntul tuturor celor ce au studiat
matematica, tuturor celor ce o studiază şi a tuturora celora ce vor studia...
Cred într-una SFĂNTA MATEMATICĂ , materia tuturor materiilor – pentru cine mai bine ,
pentru cine mai rele – făcătoarea tuturor problemelor mele vrute şi nevrute , dezlegate şi
nedezlegate.
Cred într-una SFÎNTĂ GEOMETRIE, care tot din matematică se trage mai înainte decît toate
disciplinele şi care-mi face uneori lumina întunecată şi primăvara blestemată.
Cred în preacuvioasa ALGEBRĂ, care prin misterul de variabilele ei nenumărate mă fac să caut
dependenţe funcţionale şi acolo unde ele nu-s şi care –mi distruge argumentele atunci cînd nu-mi
arde de funcţii cu argument real !
Cred într-o fiinţă prin care toate s-au făcut pentru noi păcătoşii şi pentru a noastră suferinţă ,
prin care s-a întrupat ceea ce-I scris în manual spre spaima elevilor.
Cred în tine cu evlavie şi speranţă atunci cînd începe o sînda celor care au fost promovaţi în clasa
următoare.
Mărturisesc într-un sfert de oră copierea sau nădejdea de a copia măcar o dată testul pentru a
scăpa de SFÎNTA CORIGENŢĂ.
P2: Pentru a păstra o dispoziţie pozitivă a minţii vom încerca să îmbinăm
izvorul cunoştinţelor elevilor cu logica gândirii, poezia inimii, muzica sufletului
şi preţul succesului.
Deaceea rog toată lumea să se facă comod şi timpul petrecut în sală să-l folosim pentru:
- a gândi – este sursa puterii
- a ne juca – este secretul tinereţii
- a ne face prieteni – este cheia fericirii
- a râde – este muzica sufletului
- a munci – este preţul succesului
- a fi Om – este menirea noastră pe Pământ
P1. Astăzi la concursul “TVC Matematic” ne vin cei pasionaţi de incomparabilul farmec al
matematicii,f izicii avînd o bună ocazie de a face legătura dintre ele şi viaţă.
P2. Nu ne rămîne decît să-i prezentăm pe acei care astăzi vă vor demonstra inteligenţă, artistism,
agerime, isteţime şi desigur cunoştinţe vaste şi profunde în domeniul date.
Deci, să-i aplaudăm.
Echipa 1:
EchipaSigma
P2 :Vă prezint întîi de toate
Făcătorul de dreptate
Onorată asistenţă
Iată – a juriului componenţă.
Concursul de astăzi va fi evaluat de juriul în componenţa:
1. Cușnir Valina Victorovna, dir.adj pe educ.
2.Busuioc Zinaida Dmitrievna, dir.adj pe instr.
3. Postolachi Silvia, prof de engleză.
Cocursul se desfăşoară în 6 runde. Participă 2 echipe. Fiecare echipă îşi alege căpitanul.
Planul desfăşurării concursului:

1. Runda I – Puzzle matematic


2. Runda II - Salutul echipelor
3. Runda III – Gimnastica Minții
4. Runda IV – Plicul Magic
5. Runda V – Concursul Căpitanilor
6. Runda VI – Tema pentru acasă.
Deci să începem!
P1: Runda II –Salutul echipelor
Timpul iute zboară
Şi nu-i clipă de pierdut
Echipele sînt gata
Cu al lor salut.

Rînd pe rînd s-or prezenta


Şi pe toţi vor saluta.
Necesar e ca să fie
Salutul în poezie.
Fiecare echipă se va prezenta timp de 2-3 min. Deci să începem cu echipa ......................
P2:În continuare echipa .........
P1:
........
P2: Echipele s-au prezentat ………..
Oare ce note au luat? P1:Tot pe drum fără-ncetare,
Juriu acum o să ne spună Iată proba următoare.
Fiecare cît adună. Echipele se vor înviora
Şi răspuns corect vor da.
Cuvînt juriului(Vorbeste juriul)

Runda III – Gimnastica Minții Runda V – Concursul Căpitanilor


Runda IV – Plicul Magic Runda VI – Tema pentru acasă.
..................................................
P1:Şi la final să dăm ascultare
Cine primeşte premiul cel mare.
Juriu drag să se grăbească
Echipelor soartă s-o hotărască.

Oferim cuvînt juriului

P2 :Şi aici dragi oaspeţi P1:Vă rugăm să nu uitaţi


S-a sfîrşit programul Sfatu-mi şi povaţa
Vă poftim să mai veniţi Matematica -nvăţaţi
Ca şi azi la anul Că v-o cere viaţa.

S-ar putea să vă placă și