Sunteți pe pagina 1din 19

5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Ministerul Educaţiei 
Direcţia Învăţămînt Ialoveni 
Liceul Teoretic “Ion Pelivan”, Răzeni 

Scenariul didactic
al activităţii extracurs

28.03.2013

Moderatori:
Învăţătorii claselor a III-a
ai treptei primare

Anul şcolar: 2012-2013 


FIŞĂ DE ACTIVITATE 
1
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Titlul activităţii:,,Matematica –regina tuturor ştiinţelor” 

Coordonatorul activităţii:Seriţanu Liuba 

Data desfăşurării:28.03.2013 

Durata activităţii:12.45-13.45

Grupul ţintă:Elevii clasei a III-a

:
OBIECTIVE 
O1 - să motiveze elevii pentru studierea şi rezolvarea diverselor enigme, probleme logice din domeniul
matematicii;
O2 –  să argumenteze corect răspunsurile problemelor de logică, de perspicacitate; 
O3 –  să-şi cultive dragostea faţă de matematică; 
O4 –  să accepte o colaborare democratică în cadrul concursului.

RESURSELE :-umane:elevii clasei a III-a.învăţătorii clasei; 


-materiale:carton duplex, acuarele,lipici,foarfece,hîrtie glasată, 
cutii de carton,aparat foto,coli de hîrtie colorată/albă, 
culori

 ĂŢ I I :
DESCRI EREA ACTIVI T  Exerciţii de dramatizare a textului
Asamblarea diferitelor materiale disponibile pentru
realizarea decorului.
Creativitate şi originalitate

REZULTATE A Ş T EPTATE 


:Un cadru favorabil exprimării libere a copiilor.
Adaptarea la cerinţele scenei(spatiului de concurs).
Valorificarea potenţialului fiecărui elev şi stimularea
creativitătii.
Antrenarea lucrului în echipă.

M OD ALI T A Ţ I DE EVAL UARE  : prin sumarea punctelor la toate probele şi anunţarea
 punctajului cel mai înalt, înmînarea diplomelor pentru echipa cîştigătoare şi cîte o diplomă
 pentru fiecare elev ca participant activ.

:Copiii au afirmat o
REZU L TA TE ÎNREGI STRAT E  atitudine degajata,lipsită de
emoţii.
Interpretarea deosebită  a poezilor pentru a saluta pe cei prezenţi la 
concurs şi elementele cheie -materialele adaptate şi potrivite fiecărui
moment.

 Ă RI :Am observat că acolo unde copilul creşte în


SUGESTII,RECOMAND 
 preajma celor ce-I insuflă dorinţa de carte, studierea 
aprofundată a matematiciidă dovadă de capacitate şi
cunoştinţe ample din domeniul matematicii. 

 Maximele date, mott-oul  sunt scrise şi afişate în sala desfăşurării concursului 

2
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

“Nu înveţi să desenezi uitîndu-te la un profesor care desenează foarte bine.


Nu înveţi pianul ascultînd un virtuoz.
Nu înveţi să gîndeşti ascultîndu-l pe un om care vorbeşte şi gîndeşte bine. Trebuie să
 încerci, să faci, să refaci, 
pînă ajungi să stăpîneşti bine cunoştinţele”.(Alain)

Winer afirmă «Matematica este gimnastica minţii». Matematica disciplinează


mintea, o deprinde cu judecata logică. Nu degeaba se spune că matematica este
gimnastica minţii. 

“Matematica este  ştiinţa cu poteci” 

“Vă rugăm, fiţi mai vioi, matematica-I cu noi” 


Una din principalele probleme ale pedagogiei şi didacticii este ridicarea interesului
elevilor faţă de învăţătură. Un rol important îl are conţinutul materiei instructive,
caracterul şi conţinutul exerciţiilor şi problemelor alese, metode de organizare a lucrului
la lecţie. Dorinţa elevului de a afla ceva nou se menţine pe parcursul întregii perioade de
instruire în şcoală. Acest interes trebuie să fie susţinut şi dezvoltat atît în cadrul orelor de
curs cît şi a orelor extracurriculare. 

Concursul la matematică de astăzi are menirea: 


O1 - să motiveze elevii pentru studierea şi rezolvarea diverselor enigme, probleme logice
din domeniul matematicii;
O2 –  să argumenteze corect răspunsurile problemelor de logică, de perspicacitate; 
O3 –  să-şi cultive dragostea faţă de matematică; 
O4 –  să accepte o colaborare democratică în cadrul concursului.

* Fiecare echipă îşi poate pregăti emblemă în formă de o figură geometrică de


culoarea respectivă. În clasă băncile se aşează în aşa mod, ca copiii să poată să
lucreze elevii, învelite cu feţe de masă.
1.  Participanţii:
cămăşi albe şi 3 echipe
sumani,a cîte 4 elevi
cămăşi dinsumani
albe, clasele şia III-a : îmbrăcaţi
cu jacheta, AU în cămăşi albe,
MASCOTE LA
PIEPT PRINSE CU ACE DE SIGURANŢĂ. 
2.  Crainici:învăţătorii claselor a III-a.
3.  Juriul în numerar de 3 persoane.
Se pregăteşte cîte o masă pentru fiecare participant şi pentru juriu o masă cu o
faţă de masă. 
Pentru a nu se face discriminare între clase se propune înainte de începerea
fiecărei probe extragerea unui bileţel cu numărul ce indică al cît va  fi în cadrul
acestei probe.
Designul instrucţional 
3
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Bine aţi venit la activitatea cu care se finalizează ziua matematicii la treapta


 primară.Astăzi la Concursul «Matematica –  Regina tuturor ştiinţelor » ne vin cei
 pasionaţi de incomparabilul farmec al matematicii, avînd o bună ocazie de a face legătura
dintre matematică şi viaţă.

Prezentator 1:
Bine aţi venit , dragi invitaţi, 
La concurs să vă dezvoltaţi,
Matematica s-o repetaţi, 
De concurs să vă bucuraţi. 

Prezentator 2: 
Chiar de-i grea şi complicată 
Stăm cu nasul toţi în carte, 
Tot ce ştim şi-am învăţat 
La concurs vă arătăm neapărat. 
Prezentator 3:
Iar juriul de la concurs
Va avea un cuvînt de spus
Şi să dea doar note mari 
Pentru cei mai buni şcolari. 

Prezentator 1:
Vă prezint întîi de toate
Făcătorul de dreptate 
Onorată asistenţă 
Iată –  a juriului componenţă. 

( PREZENTAREA JURIULUI)
1.  Pelivan Efimia, director – adjunct la treapta primar ă, diriginta clasei a IV-a „B” 
2.  Bivol Ala, şef de catedră a claselor I-IV, diriginta clasei a I-a „D” 
3.  Munteanu Maria, învăţătoare şi dirigintă a clasei a I-a „A” 

Prezentator 2:
Echipele să le invităm 
Cu aplauze să le-ncurajăm. 
„Matex” şi „Zig-zag”,
„Extra-mate” 
Care ştiu şi pot de toate. 

Prezentator 3:
4
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Timpul iute zboară 


Şi nu-i clipă de pierdut 
Echipele sînt gata
Cu al lor salut.

Elev 1: (clasa 3a) 


Bun venit în astă sală, 
Vă vom zice-o salutare,
Vă fie numai de bine, 
De noroc şi voie bună, 
Şi cu toţii la un loc, 
Porni-vom un concurs cu foc.

Elev 2: (clasa 3a) 


Iubim matematica, regina ştiinţei 
Cred c-o iubeau cîndva şi părinţii 
Ea ne învaţă deştepţi ca să fim 
Şi oameni destoinici să devenim. 

Elev 3: (clasa 3a)


Vom avea grea încercare
Într-o bătălie mare. 
 Nu la box şi nici la trîntă , 
 Nici la aruncarea mingii,
Ci la agerimea minţii. 
Elev 4: (clasa 3b)
Azi ne-om întrece, ne-om bate cinstit
Cu mintea, cu gluma la loc potrivit.
Să vadă toţi ce-au venit pe aici
Cine-i mai ager din bravii pitici.

Elev 5: (clasa 3b)


Cine adunălaşicine
Răspunsul scade mai
mai bine, vine.
repede
Cine-nmulţirea o face atent 
Spre victorie răspunsul îl duce corect.. 

Elev 6: (clasa 3b)


Deci cu toţii hai la lucru 
Să ne meargă ca pe unt 
Că gîndirea ne ajută 
s-adunăm cîte un punct. 
Elev 7: (clasa 3c)
5
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

La final să nu uităm 
Matematica s-o salutăm. 
Şi vă spunem fericiţi 
Tare-i bine toţi s-o ştiţi. 

Elev 8: (clasa 3c)


Bun găsit şi juriu mare, 
Cel venit la sărbătoare, 
Vă dorim noi, măiestate, 
La concurs să faci dreptate. 

Elev 9: (clasa 3c)


Stimat juriu de azi,
Ştim că eşti tu cu renume, 
Vă rugăm să ascultaţi , apreciaţi 
Şi corect să număraţi. 
De vă trebuie ajutor, 
Vă dăm şi…calculator  
Dar să ştiţi că-i şmecheroi, 
Trage punctele la noi.

Prezentarea echipelor (Prin strîngere de mîini , să se arate unirea echipei şi


prezentarea mascotei echipei lipite la piept prin ace de siguranţă)

Elev 10: (clasa 3a) 


Am pornit noi la concurs
Căci n-avem nimic de-ascuns.
Sîntem clasă curajoasă 
Şi echipa MATEX.ni-i aleasă.

Elev 11: (clasa 3b)


Suporteri, să ne trăiţi, 
La
Dinconcurs
palme săactivi să fiţi. 
aplaudaţi, 
„Zig-zag”  tare să strigaţi. 
Zig-zag  –  oamenii creativi

Elev 12: (clasa 3c)


Extra-mate e prima în toate
Extra-mate va ajunge departe
Extra-mate  va salutat
Şi salutul nostru s-a terminat.

6
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Proba întîi –   PROBA -FULGER


Tot pe drum fără-ncetare,
Iată proba următoare. 
Echipele se vor înviora
Şi răspuns corect vor da. 

Acum dau start primei probe. La această probă participanţii vor da dovadă cît
de ageri sunt. Fiecărei echipe i se vor adresa cîte 10 întrebări ce necesită răspuns
imediat. Fiecare răspuns corect se apreciază cîte un punct  .Cel care ştie răspunsul să
ridice mîna în sus şi să răspundă atunci cînd eu îi voi da cuvîntul.  Succese
la concurs şi dăm start concursului. 

Întrebările către prima Întrebările către a doua Întrebările către a treia


echipă:  echipă:  echipă: 
1.  Câte minute sunt într- 1.  Rezultatul scaderii se 1.  Rezultatul adunarii se
o oră? (60minute) numeste…(diferenţă)  numeste…(sumă) 
2.  Cum se numesc nr. 2.  2+2*2 este 2.  Câte picioare au la un
care se aduna?termeni  __________(6) loc 2 iepuri, 2 vulpi şi 3
3.  2 Mere verzi şi 3 3.  Un kg. de seminte sau un cocoşi?__________(22
r oşii, cîte mere sînt în kg. de pietre este mai  picioare)
total? (2) usor ?(la fel) 3.  7 * 8 (56)
4.  Bunica are trei pisici, 4.  Care e cel mai mic nr. de 4.  Cu coşul stând într -un
fiecare pisică are câte doua cifre ? (10)  picior, cântăreşte 3 kg.
doi pui. Câte animale 5.  Dupa 831 vine… (832) Cât cântăreşte stând pe
are bunica în total? 6.  Luna a treia a vacanţei de ambele picioare? (3 kg)
(3*2=6) vară (august)  5.  Cel mai mare nr. par de
5.  Spune vecinii nr. 40 ! 7.  La mâini avem 10 degete, o cifra par este… (8)
(39 şi 41)  câte degete avem la 10 6.  Care este data de azi?
6.  Mareste
!(30) cu 8 pe 22 8.  mâini?(100)
De câte ori în an se 7.  (zi, luna,a an)
Marius citit28.03.2013
100 de
7.  Ce este mai greu? 1 kg deşteaptă soarele? (365)   pagini dintr-o carte si
de vată sau un kg de 9.  Azi e marti, mîne va fi…  mai are 4 pagini. Cate
fier? (la fel) (miercuri)  pagini are cartea ? (104)
8.  Cel mai mare nr. de 10. Anda are 5 timbre, iar 8.  Prima lună a iernii
trei cifre identice sora ei tot atatea. Cate (decembrie).
este…..(999) timbre are sora ei ? (5 9.  Cîte secunde sunt într-
9.   Numiţi cel mai mic timbre) o minută? (60 secunde) 
număr de două cifre 10. Micşoreaza cu 10 pe
(10) 100!
10. Doi au jucat în dame 4
ore. Câte ore a jucat
fiecare din ei?(4 ore)

7
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Proba a fost cam complicată, 


Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 
Din nou să încercăm 
Cuvînt juriului să dăm. 
Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 1 PROBĂ) 

Proba a doua –  FII ATENT ŞI NUMĂRĂ 


Tot pe drum fără-ncetare,
Iată proba următoare. 

ProbaLucraţi
care însolicită 
cadrul capacitatea de atenţie
grupului . E necesar a dvoastră. 
de numărat numărul de triunghiuri de pe
desen.

Punctajul maxim este 7 puncte. Pentru fiecare triunghi determinat cîte un punct.

Răspunsul corect: 7 triunghiuri 

Proba a fost cam complicată, 


Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 

Din nou să încercăm 


Cuvînt juriului să dăm. 
Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 2 PROBĂ) 

8
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Proba a treia –   PROBA SCRIE SEMNUL 

Tot pe drum fără-ncetare,


Iată proba următoare. 

La proba urmatoare un reprezentant din fiece echipă este invitat să extragă o


fişă, în care sunt scrise cîte patru cifre de cinci, dar cu răspunsuri diferite 
În exemple trebuie de pus semnele de operaţii şi paranteze, ca să primim o egalitate
adevărată.Respectă ordinea efctuării operaţiilor. Calculele le faceţi pe o foaie aparte,
 pe cealaltă scrieţi doar răspunsul corect. 
Aveţi la dispoziţie 2 minute. Punctaj maxim 3 puncte pentru fiecare operaţie
delimitată corect 
1)  5 5 5 5 = 3
2)  5 5 5 5 = 26
3)  5 5 5 5 = 30

Răspuns corect: 
1. 5 5 5 5 = 3
2. 5x 5+ 5: 5 = 26
3. 5 5+ 5 5 = 30
Proba a fost cam complicată, 
Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 
Din nou să încercăm 
Cuvînt juriului să dăm. 
Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 3 PROBĂ) 

Proba a patra –  CONCURSUL „DEPĂŞIRI” 


Tot pe drum fără-ncetare,
Iată proba următoare. 
Concursul „Depăşire” (cîte 3 cugetări pentru fiecare echipă) 
Răspunsul: din 1 încercare –  15 p.
din 2 încercări –  10 p.
din 3 încercări –   5 p.

 Probă de încercare 
1.  Acest obiect este necesar fiecărui elev, şi bobocelului din clasa 1 , şi absolventului
din clasa 12, chiar şi preşcolarii îl preferă cînd îl au . E util şi profesorului. 

9
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

2.  Multe sunt la elevii claselor mari, dar la unii elevi el poate fi unicul la toate obiectele

3.  În vechime ele nu erau, şi atunci oameni scriau pe scîndurele, pe coajă. În timpul
războiului se scria pe ziare.Dar acum , înainte de 1 septembrie, părinţii ni le procură
fiecărui. Ele sunt subţiri, alteori groase.
(Caietul)
ECHIPA 1

1.  Unii vor ca ea să se sfîrşească mai repede, ca ei să fie liberi, să poată să se joace,
să alerge, dar ea nu se termină

2.  Cineva le iubeşte, dar alţii- nu , pentru că la ele trebuie mult să judeci, să scrii, să
rezolvi,
exemplulsă răspunzi Acolo ţi se spune că nu corect că ai rezolvat problema sau

3.  Dar poate timp n-ai avut în de-ajuns, doar ea decurge doar 45 min

(ora de matematică) 

1.  Îndeosebi ea este iubită de elevi, ECHIPA


deoarece la2 ei ea este de cîteva ori, şi nu o singură
dată. Alteori elevii le aşteaptă- răzaşteaptă 

2.  Uneori se tem să nu primească doi, alteori li-e lene să înveţe, cîteodată pur şi
simplu să se odihnească. 

3.  Şi atunci sună clopoţelul şi ea începe. 

(recreaţia) 

ECHIPA 3
1.  Acest lucru des e util elevilor clasa 2-12.Se poate folosi şi în clasa 1 dacă vor
elevii, părinţii şi învăţătorul 

2.  Pentru clasele superioare el e mai necesar.Acest lucru e asemănător cu un


 blocnot.În ea se scrie, ca să nu uiţi. Şi nu numai blocnot . 

3.  În ea se scriu note , tema de acasă,răspuns, teste.


(Agendă) 

10
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Proba a fost cam complicată, 


Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 
Din nou să încercăm 
Cuvînt juriului să dăm. 
Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 4 PROBĂ) 

Proba a cincia –   „GIMNASTICA MINŢII” 


Tot pe drum fără-ncetare,
Iată proba următoare. 

E de gândit!
Fiecare E necesar
căpitan de primeşte
al echipei rezolvat şase
cîte oprobleme
fişă cu logice.
un set de problem logice, efectuîndu-
le timp de 4 minute. Punctaj maxim 6 puncte, un punct pentru fiecare rezolvare
corectă. 

 Problema 1
Cîte zile de naştere are un om la 10 de ani? 
(10 de aniversări şi doar o singură zi de naştere) 

 Problema 2
 Am cules mere împreună cu fratele meu , apoi le-am împărţit frăţeşte . Eu am cules
20 de mere , iar acum am 19 . Câte mere a cules fratele meu ?
19+19=38_ au copii împreună 
38-20=18 _ a cul es fr atele

 Problema 3
 Ai chibrite si intri intr-o camera întunecoa să î n care se afl ă o lumînare , o lampă de
 petrol şi un cuptor . Ce aprinzi prima dat ă? CHIBRITUL  

 Problema 4
 Masa are patru colţuri. Un colţ s-a tăiat. C î te colţuri are masa acum?  5 colţuri  

 Problema 5
Un croitor are o bucată de stofă cu lungimea de 18 metri şi taie în fiecare zi câte 3 metri.
 În a câta zi va tăia ultima bucată?  În a şasea zi  

 Problema 6
Care este suma punctelor înscrise pe feţele unui zar? 21

11
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Proba a fost cam complicată, 


Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 
Din nou să încercăm 
Cuvînt juriului să dăm. 
Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 5 PROBĂ) 

Proba a şasea –   „CONSTRUCTORII” 


Jocul TANGRAM. 
Li se propune elevilor un bol unde sunt scrise nişte numere. Fiecare
echipă trebuie să extragă cîte două numere scrise pe fişă. 

Tangram-ul este un joc foarte vechi de puzzle, de origine chineză, cunoscut sub
diferite denumiri „pătratul magic”, „placheta înţelepciunii” sau „placheta celor şapte
 şiretlicuri”.Spre deosebire de puzzle-urile occidentale care utilizează o sută de piese
 pentru a realiza o singură imagine, tangram-ul utilizează doar 7 piese numite „tanuri”
(cinci triunghiuri dreptunghice isoscele, un pătrat şi un paralelogram), întotdeauna
aceleaşi, pentru a crea o sută de figuri. 

Tangram-ul este, în primul rând, un joc.

 Jocul provine din China antică, unde se spunea despre el că dezvoltă spiritul şi
mintea. „Planul ingenios al celor şapte bucăţi ” era îndrăgit atât de copii cât şi de
adulţi.

LEGENDA   acestui joc al minţii povesteşte: 


„În vremurile vechi, un împărat a chemat la palatul său mulţi meşteri învăţaţi, pentru a-i
 făuri fiului său cea mai minunată jucărie. Meşterii au confecţionat multe jucării
 frumoase, dar copilul se plictisea foarte repede de fiecare dintre ele. În cele din urmă, la
curtea împărătească a sosit un învăţător, spunând că şi el are pentru fiul împăratului o
 jucărie şi a scos din traista sa un simplu pătrat de hârtie. Crezând că- şi bate joc de el,
împăratul a poruncit ca omul să fie biciuit. Însă, învăţătorul a tăiat  repede pătratul în
mai multe bucăţele şi l -a chemat pe copil să se joace. În cele din urmă, atât copilul, cât şi
împăratul, împreună cu toţi curtenii săi, au fost vrăjiţi de această jucărie simplă, dar
interesantă.” 

12
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Primesc cîte un set adăugător de materiale: carton colorat -unde se va încleia


numărul fomat , 2 seturi de figuri geometrice din tehnica Tangram , CLEI USCAT şi
modelul după care să se orienteze pentru ansamblarea figurilor pentru obţinerea
numărului. 

REGULI 
  Se vor folosi toate cele şapte figuri care alcătuiesc pătratul iniţial (şi numai ele). 

  Figurile se vor aşeza una lângă alta, fără suprapunere.  


  Uitîndu-vă la model asamblaţi piesele pentru obţinerea numărului extras 


Punctaj maxim - 7 puncte, dacă au fost utilizate toate piesele -şi s-a obţinut o imagine
originală .

Proba a fost cam complicată, 


Aşa-i matematica cîteodată, 
Însă juriu a fost atent 
Şi-o să dea note pe drept. 
Din nou să încercăm 
13
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Cuvînt juriului să dăm. 


Se oferă cuvînt juriului.
( JURIUL ANUNŢĂ NOTELE DE LA 6 PROBĂ) 

TOTALURILE
Prezentator 1:
Cred că ştie fiecare, matematica ce rol are,
În viaţa ta, a tuturor, cu ea drumu-i mai uşor. 
Ea ne uneşte, ne-ndeamnă spre fapte, 
Ea ne-ajută s-ajungem departe.

Prezentator 2:
Clasele au prezentat
Acest concurs minunat,
Mulţumim la fiecare: 
Echipe,juriu, spectatori şi spectatoare. 
Prezentator 3:
Şi la final să dăm ascultare 
Cine primeşte premiul cel mare. 
Juriul drag să se grăbească 
Echipelor soartă s-o hotărască. 

( JURIUL ANUNŢĂ REZULTATELE FINALE ŞI DECERNEAZĂ ECHIPELE CU


DIPLOME)
Cîştigă echipa ce are mai multe puncte  PUNCTAJ TOTAL 48 PUNCTE

Arta este expresia pură a sentimentului omenesc, iar matematica –  expresia cristalină a raţiunii. Arta
este mai caldă, mai omenească, matematica este mai rece, dar mai strălucitoare. Viaţa este ca o oră
de matematică. Aduni, scazi, înmulţeşti şi împarţi...la un moment dat înţelegi că ai greşit, vrei să ştergi
cu buretele, dar nu se poate...e trecut.

Iar acum oaspeţi iubiţi, s-a sfîrşit programul, 


Vă rugăm să mai veniţi ca şi azi, la anul. 
Vă rugăm să nu uitaţi sfatul şi povaţa:
„Matematica-nvăţaţi că v-o cere viaţa.” 

14
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Fiecare cifră să fie reprezentată pe o


at A4. Ilustrarea să fie
f oaie , for m 
verbalizată , însoţită de o scurtă poezie. 

15
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Figurile şi corpurile geometrice să fie executate prin


diverese tehnici de lucru: Tehnica seminţelor, Tehnica
aţei, Tehnicatehnici
decupare, Quiling, Tehnicadiverse,modelaj
de pictură Origami, tehnicidinde
plastilină sau alte materiale, colaje din materiale
textile, plante uscate, hîrtie şi cartoane. 

16
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

 Desfaşurată în cabinetul , lecţia VI  

Obiectivele activităţii extracuriculare: 


1) Să motiveze elevii pentru studierea şi rezolvarea
diverselor enigme, probleme din domeniul matematicii;
2) Să argumenteze corect răspunsurile problemelor de
logică, de perspicacitate; 
3) Să-şi cultive dragostea faţă de matematică; 
4) Să accepte o colaborare democratică în cadrul
concursului.

17
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Tematica gazetelor de perete:


1. ”Matematica este ştiinţa cu poteci.”  
2.  „Vă rugăm, fiţi mai vioi, matematica- i cu noi !”  
3.  „Gimnastica gîndirii”  
4.  „Matematica distractivă”  
5.  „Matematica- 
regina tuturor ştiinţelor”  

Repere de sprijin în elaborarea gazetelor de perete:


 Curiozităţi din lumea matematicii  
a) 
 Di n istor ia matematicii
b) 
 M atematicieni celebri (Pitagora, Th ales, Ar hi mede, Eu cli d)
c) 
 Gimnasti ca gîndir ii(pr obleme distr active, probleme în
d) 

versuri, ghicitori, rebus matematic, creaţii proprii) 

18
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo
5/25/2018 01ScenariulDidacticConcursMatemMatematicaReginaTuturor Stiintelor -sli...

Se va desfăşura vineri, 29.03.2013, recreaţia lecţiei a IV -a


în holul galeriei blocului C, etajul I. Evaluarea se va face prin
înmînarea diplomelor .  
Cerinţe faţă de elaborarea lucrărilor: 
1 ) Claritatea şi corectitudinea

 formulării ; 
 2) Corespunderea tematicii cu
materialului elaborat;
 3) Dozarea obiectivă a materialului (ca
volum, conţinut şi esenţă) în fiecare
tematică propusă. 

19
http://slidepdf.com/reader/full/0-1-scenariul-didactic-concurs-matem-matematica-regina-tuturo