Sunteți pe pagina 1din 5

TEST DE EVALUARE SUMATIV

Disciplina: FIZICA
Clasa a VI-a-B, Deficienţe moderate şi uşoare

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii testului:
Timp efectiv de lucru: 45 minute

PARTEA I (40 de puncte)

1. a. Notează, în spaţiile punctate, denumirea instrumentului de măsură din


fiecare imagine de mai sus.

............................... ............................ ......................................... ......................................

b. Scrie în dreptunghiul care se află sub imaginea instrumentului de măsură, una


dintre valorile care se poate măsura cu instrumentul respectiv. Valorile sunt
enumerate în următoarea listă:
300 g; 50 mL; 20 min; 36C; 1000 kg 20 puncte

2. Scrie ce fenomene de transformare de stare au avut loc in imaginile de mai


jos:

................................. ............................

................................. ..... ............................ 10 puncte


3.Notează în rubrica alăturată, starea în care se află, la temperatura camerei:
Alcool
Oxigen
Fier
Sare
Ulei
Aluminiu
Dioxid de carbon
Aur
Calcar

10 puncte
Partea a II-a 50 puncte
4. Încercuieşte litera corespunzătoare perechii care conţine numai materiale
naturale:
a. cimentul şi ceara de albine;
b. lemnul şi marmura;
c. gazul metan şi sticla;
d. pluta şi plasticul. 10 puncte

5. Scrie în dreptul fiecărei propoziţii litera A daca este adevarata sau F daca e
falsa!
a. în procesul de fotosinteză, plantele absorb dioxidul de carbon din aer şi îl
transformă în oxigen, în prezenţa luminii;

b. în corp, hrana se transformă în alte substanţe;

c. apa pură fierbe la 1000C;

d. zahărul se descompune în carbon de culoare neagră şi vapori de apă, la temperatură


ridicată.

6. Află rezolvarea la fiecare problemă! 10p

a) Iarna, la munte, un termometru arată o temperatură a aerului de +8º. Un


termometru la fel este introdus în zăpadă. Ce temperatură va arăta el? De ce?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................................................................................................10 p
b) De ce introduc şoferii iarna, antigel în radiatorul maşinii?
....................................................................................................................................
............................................................................................................................10p
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................c)
c)Scrie cum se formează picăturile de ploaie................................................10p
Competentele generale ale testării iniţiale:

-EVALUAREA NIVELULUI DE RECEPTARE, ÎNTELEGERE ŞI ANALIZĂ


A INFORMAŢIILOR ANTERIOARE IN DOMENIUL FIZICII;
-EVALUAREA NIVELULUI ABILITĂŢII DE DEZVOLTARE A IDEILOR IN
SCRIS SI DE ARGUMENTARE A ACESTORA;
- EVALUAREA NIVELULUI DE APLICARE ŞI DE SINTEZA A
INFORMATIILOR DOBANDITE;

Competente specifice:

1. Sa enumere proprietăţile materiei, corpurilor, substanţelor;


2. Sa caracterizează substanţele din punct de vedere al aspectului;
3. Sa exemplifice categorii de corpuri aparţinând celor trei stări de agregare (solidă,
lichidă şi gazoasă);
4. Sa interpreteze transformările de stare şi fenomenele fizice/chimice care decurg din
acestea;
5. Sa identifice principalii factori care influenţează evoluţia trasformărilor de stare;
6. Sa aplice noile cunoştinţe în situaţii practice;
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
An şcolar 2019-2020
Disciplina: FIZICA
Clasa a VI-a B- Deficienţe moderate şi uşoare

Barem de corectare
Punctaj din oficiu:10 puncte
Itemul
Partea I- Notează . Notează . Notează . Notează Nu asociază
1. denumirea denumirea a 3 denumirea a denumirea corect nicio
celor a 4 instrumente 2instrumente unui variantă de
instrumente de măsură şi de măsură şi instrument răspuns-
de măsură şi valoarea pe valoarea pe de măsură şi 0 puncte
valoarea pe care o poate care o poate valoarea pe
care o poate masura masura care o poate
masura 8 puncte masura
20 puncte 12 puncte 5 puncte
2. Identifica 4 Identifica Identifica 2 Identifica 1 Nu
raspunsuri raspunsuri raspunsuri raspuns completează
corecte – 10 p corecte – 7p corecte – 5p corecte – 2 p corect
niciun
spaţiu-0p
3. Identifica Identifica Identifica Identifica Nu găseşte
starea pentru starea pentru starea starea nicio
9 substante – 6 substante – pentru pentru varianta
10 p 7p 4substante – 2substante – corecta-0p
5p 2p
Partea a Identifica Identifica doar Nu identifica
II-a perechea de o substanta nicio
4. substante naturala -5p pereche-0p
naturale-10p
5. Scrie corect Scrie corect
Scrie corect Scrie corect Nu
valoarea de valoarea de
valoarea de valoarea de identifica
adevăr pentru adevăr pentru
adevăr adevăr nicio
4 propoziţii- 3 propoziţii--6
pentru pentru o valoare de
10p p 2propoziţii- propoziţie- adevăr –0p
3p 2p
3. Argumentează Precizează Precizare Nu identifica
problema si valoarea dar vaga, nicio
scrie valoarea nu explica fragmentata rezolvare- 0
negativa -10 p 6puncte -3p puncte
5 Argumentează Argumentează Argumente Argumentare Nu scrie
si clarifica si clarifica slaba, deficitara-2 nicio
problema - 10 partial -7 explicatii puncte propoziţie
puncte puncte vagi- corect-0p
5puncte
6. Explica Explica partial Explicatii Nu explica
formarea fomarea vagi-4 deloc- 0
picaturilor de picăturilor de puncte puncte
ploaie- 10 ploaie- 7
puncte puncte
Total
punctaj:
100 puncte

MATRICEA DE SPECIFICAŢII
FIZICA
CLASA a VI-a B ( deficienţe moderate şi uşoare)

Competente Achiziţia Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare


corespunzatoare informaţiei
nivelurilor
taxonomice

Conţinuturi
Unităţi de
măsură

Transformările
de stare

Starea de
agregare a
corpurilor din
existenta
nemijlocită

S-ar putea să vă placă și