Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a 8-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela

Nr.
Indicatorii competențelor specific
Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 34
CS S Calcul tabular. 17
Algoritmi și executanți. 17
I Calcul tabular. 17
CS1 - identificarea elementelor unei foi de 1 Elementele unei foi de calcul. 1 05.09
calcul; 2 Tipuri de date. 1 12.09
CS2 - definirea tipurilor de date şi 19.09
3 Introducerea datelor in foile de calcul 1
introducerea valorilor în foile de calcul;
- crearea în foile de calcul a seriilor de 4 Editarea datelor. 1 26.09
valori. 5 Formatarea datelor 1 03.10
-identificarea operatorilor şi operanzilor; 6 Formule şi calcule 1 10.10
- utilizarea operatorilor şi operanzilor la 17.10
prelucrarea datelor. 7 Operatori şi operanzi. 1
8 Formule şi utilizarea lor 1 24.10
-utilizarea formulelor pentru efectuarea 07.11
9 Conversia tipurilor de date. 1
calculelor necesare la prelucrarea datelor.
10 Evaluare 1 14.11
- utilizarea funcţiilor predefinite pentru 21.11
rezolvarea problemelor din matematică, 11 Funcţii 1
fizică, prelucrare a textelor.
-identificarea elementelor unei diagrame; 28.11
- stabilirea legăturii între datele selectate
şi elementele diagramei respective; 12 Diagrame. Elementele unei diagrame 1
- utilizarea diagramelor pentru
prezentarea datelor.
- selectarea tipului de diagramă în funcţie 13 Crearea şi editarea diagramelor 1 05.12
de specificul datelor reprezentate.
- crearea şi modificarea diagramelor.

1
Clasa a 8-a 2018-2019 Profesor : Moraru Mihaela
- utilizarea bazelor de date în formă de 14 Baze de date în formă de liste 1 12.12
liste pentru organizarea informaţiilor 15 Gestionarea listelor 1 19.12
personale;
16 Rezolvarea problemelor 1 09.01
- utilizarea operaţiilor destinate
gestionării listelor. 17 Evaluare 1 16.01
II Algoritmi și executanți. 17
- utilizarea metodelor de algoritmizare 23.01
pentru soluţionarea problemelor frecvent 18 Noţiune de algoritm 1
întâlnite în activitatea cotidiană;
- descrierea şi utilizarea repertoriului de
CS1 30.01
instrucţiuni ale executantului;
- elaborarea algoritmilor pentru 19 Comandă manual şi comandă prin program. 1
executant.
- utilizarea metodelor de reprezentare a 20 Metode de reprezentare a algoritmilor. 1 06.02
CS2 algoritmilor. 21 Scheme logice 1 13.02
22 Subalgoritmi. 1 20.02
- utilizarea metodei rafinării succesive.
23 Algoritmi repetitivi 1 27.02
- definirea formatului general şi utilizarea 24 Ciclu cu contor 1 06.03
instrucţiunilor de ciclu; 25 Ciclu cu condiţie 1 13.03
- elaborarea algoritmilor utilizând 26 Algoritmi cu conexiune inversă 1 27.03
CS3 instrucţiunile de ciclu. 27 Evaluare 1 03.04
-elaborarea algoritmilor utilizând 28 Algoritmi cu ramificări 1 10.04
instrucţiunea de ramificare. 29 Instrucţiunea de ramificare 1 17.04
- cunoaştereaproprietăţilor fundamentale 30 Proprietăţile algoritmilor 1 24.04
ale algoritmilor. 31 Algoritmul de funcţionare a calculatorului. 1 08.05
CS4 32 Clasificarea algoritmilor. 1 15.05
- identificarea structurii algoritmilor
33 Rezolvarea problemelor 1 22.05
(liniari, cu ramificări, ciclici).
34 Evaluare 1 29.05

S-ar putea să vă placă și