Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Indicatorii competențelor specific


Nr. Conținuturi de Data Observații
( CS) și a subcompetențelor ( S) .
Crt. ore
Repartizarea generală a orelor: 35
Structura calculatorului. Rețele de
9 Clasa Clasa Clasa Clasa
CS S calculatoare.
VII-A VII-B VII-C VII-D
Sisteme de operare. 11
Editarea textelor. 15
Structura calculatorului.
I 9
Rețele de calculatoare.
- descrierea formelor de 1 Tehnica securității 1
reprezentare, stocare, codificare 2 Purtători de informaţie. 1
şi transmitere a informaţiei;
3 Sisteme de numeraţie. 1
- estimarea cantităţii de
informaţie ce se conţine în Codificarea textelor. Cantitatea de
4 1
mesajele text, grafice, audio şi informaţie.
CS1
video; 5 Cuantizarea imaginilor. 1
CS2 - codificarea şi decodificarea Codificarea şi decodificarea informaţiei
6 1
numerelor naturale, a informaţiei sonore.
textuale. 7 Structura şi funcţionarea calculatorului. 1
Clasificarea calculatoarelor. Reţele de
8 1
calculatoare.
9 Evaluare 1
II Sisteme de operare. 11
-utilizarea funcţiilor şi a 10 Sisteme de calcul 1
CS1 componentelor de bază ale 11 Interfeţe grafice. Ferestre de aplicaţii 1
sistemului de operare;
CS2 -identificarea tipurilor de controale 12 Meniuri. Ferestre de dialog. 1
şi ferestre; 13 Aplicaţia Notepad. 1

1
CS3 - efectuarea operaţiilor asupra 14 Sistemul de asistenţă 1
ferestrelor din componenţa 15 Ferestre de navigare şi explorare 1
interfeţelor grafice.
-efectuarea operaţiilor asupra 16 Gestiunea datelor 1
fişierelor şi directoarelor; 17 Aplicaţia Paint. 1
- estimarea capacităţii de memorare 18 Aplicaţii multimedia. Aplicaţii de reţea. 1
CS4 a suportului magnetic şi a
suportului optic de informaţie;
19 Drept informatic. 1
-aplicarea în activitatea cotidiană a 20 Evaluare. 1
stipulărilor dreptului informatic.
III Editarea textelor. 15
21 Aplicaţia Microsoft Word. 1
22 Formatarea caracterelor 1
23 Formatarea paragrafelor. 1
24 Formatarea paginilor 1
5 Stiluri şi şabloane 1
CS1
-aplicarea operaţiilor specifice 26 Liste şi tabele 1
CS2 editării textelor; 27 Inserarea obiectelor 1
- utilizarea instrumentelor de 28 Evaluare 1
CS3 corectare gramaticală a textelor; 29 Formatarea imaginilor. 1
- crearea şi prelucrarea listelor. 30 Grafică orientată pe obiecte 1
CS4
31 Diagrame 1
32 Verificarea textelor 1
33 Corespondenţă combinată 1
34 Inserarea formulelor 1
35 Evaluare 1