Sunteți pe pagina 1din 2

Energia electricã consumatã în timpul t, de un receptor strãbãtut de un curent cu

intensitatea I, atunci când la bornele lui se aplica o tensiune U este: W=U·I·t


Unitatea de mãsurã pentru energia electricã in SI: joule (J)

Observaţie1: 1J=1W·1s, unde W este unitatea de mãsura pentru puterea electricã


(P=U·I) si se citeşte watt iar s este unitatea de mãsurã pentru timp adicã secunda.
Observaţie2: In practicã se foloseşte ca unitate de mãsurã pentru energia
electricã şi watt-orã(Wh). 1Wh=3600J

Probleme
1. Ce energie consumã în 5h un cuptor electric, care necesitã un curent cu
intensitatea 10A şi o tensiune de 120V?

2. La bornele unui circuit având o rezistenţã de 98,83Ω se aplicã timp de 30


min o tensiune de 220V. Sã se calculeze energia absorbitã de circuit.

3. Printr-un bec electric circulã un curent de 0,2 A, când la capetele lui se


aplicã o tensiune de 4V. Ce energie consumã becul în fiecare secundã?

4. O uzinã electricã alimenteazã cu tensiunea de 120V, un oraş debitând un


curent de 250A. Sã se calculeze energia electricã furnizatã de cãtre uzinã în
kWh timp de 18,1 h.

5. Sã se calculeze energia electricã consumatã într-un conductor cu rezistenţa


de 10Ω, când rezistenţa este parcursã de un curent de 50A, timp de 30 min.
LEGEA LUI JOULE
Cantitatea de cãldurã ce se degajã în timpul trecerii curentului electric
printr-un mediu conductor, este egalã cu produsul între pãtratul intensitãţii
curentului electric (I), rezistenţa electricã (R) a conductorului şi durata (t)
trecerii curentului electric prin conductor.
Q=I2·R·t
Energia electricã consumatã de un conductor în timpul t este:
W=U·I·t
U
I=
Din legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit R ⇒ U=I·R ⇒
W=I2·R·t
Deci, cãldura degajatã la trecerea curentului electric prin conductor este
egalã cu energia electricã consumatã de conductor ⇒ Q=W
Probleme
6. 201. Sã se calculeze cantitatea de cãldurã degajatã de un fierbãtor electric
prin care trece un curent de 4A şi are o rezistenţã de 45Ω. Curentul trece
prin fierbãtor timp de 15 min.
7. 202. Ce cantitate de cãldurã se degajã în filamentul unui bec electric în timp
de o orã, dacã se foloseşte un curent de 1A sub o tensiune de 110V?

8. 203. Ce cantitate de cãldurã se degajã într-un reşou electric în timp de 2


min, dacã intensitatea curentului ce trece prin reşou este de 6A, iar
tensiunea de 120V?

9. 204. Sã se gãseascã cãldura pe care o degajã filamentul unui bec în timp de


5min, dacã rezistenţa firului este de 250Ω iar curentul care circula este de
0,4A.

10. 205. Ce cantitate de cãldurã produce un reostat de 5Ω când trece prin el un


curent de 20A, timp de 1min?

11. 206. Ce cantitate de cãldurã degajã un bec de 25W în timp de 1 orã?

S-ar putea să vă placă și