Sunteți pe pagina 1din 5

CONTABILITATEA STOCURILOR prof.

Vlonga Luminița

.••".
-
~ CONTABILITATEA STOCURILOR CUMPĂRATE ÎN VEDEREA
-...-.,- ._,
,- CONSUMULUI INTERN

1. Noţiuni teoretice privind stocurile cumpărate în vederea consumului intern


Stocurile cumpărate în vederea consumului intern sunt active circulante sub formă de materii prime, materiale şi
alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

Aspecte relevante privind contabilitatea stocurilor


(1) INTRARE (2) STOCARE (3) IEŞIRE
(recunoaştere) (evid. analitică) (consum)

Cost de achiziție (CA) Evid. cantitativ-valorică FIFO, LIFO, CMP


MIP, MII Evid. global-valorică Identificare specifică

Cost standard (C.st.) Evid. cantitativ-valorică C.st. (în cursul per.)


CA = C.st. + Dif preț Evid. global-valorică K Dif preț(la sf. per.)
Metode de contabilizare a stocurilor:
- Metoda inventarului permanent [MIP]- în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce
permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât şi valoric.
- Metoda inventarului intermitent [MII]- constă în faptul că intrările de stocuri nu se înregistrează prin conturile de
stocuri, ci prin conturile de cheltuieli iar stabilirea ieşirilor şi înregistrarea lor în contabilitate se realizează pe baza
inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei (diferenţa între valoarea stocurilor iniţiale, la care se adaugă valoarea
intrărilor, şi valoarea stocurilor la sfârşitul perioadei stabilite pe baza inventarului).
MIP MII
(4) SF = SI + I - E (4) E = SI + I - SF
D 30X„Cont de stoc” C D 30X„Cont de stoc” C D 60X„Cont de chelt privind stoc” C
Sold inițial (1) Sold inițial Sold inițial (1) (1) Preluare stoc
inițial

(2) INTRĂRI (3) IEȘIRI (2) INTRĂRI


(3) Transfer stoc
final

Sold final

Evaluarea la intrarea în gestiune a stocurilor cumpărate se realizează la cost de achiziție. Costul stocurilor
trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a
aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc.

Metode de evaluare la ieşirea din gestiune a stocurilor fungibile, evaluate la intrare la cost de achiziție:
A. Metoda primul intrat - primul ieşit – FIFO, potrivit căreia bunurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie al lotului următor, în ordine cronologică
B. Metoda costului mediu ponderat - CMP presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei
ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor
similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare
recepţie. Perioada de calcul nu trebuie să depăşească durata medie de stocare.
Pagina 1
C. Metoda ultimul intrat - primul ieşit – LIFO, potrivit căreia bunurile ieşite din gestiune se evaluează la
costul de achiziţie al ultimei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieşite din gestiune se evaluează
la costul de achiziţie al lotului anterior, în ordine cronologică

Aplicație Presupunem că o societate are la începutul perioadei un stoc de materii prime: 200 kg. x 10 lei/kg.
În cursul lunii au loc următoarele operațiuni:
1) se achiziționează 100 kg. la 13 lei/kg;
2) se dau în consum 240 kg. de materii prime (evaluarea ieșirilor se face folosind FIFO, LIFO sau CMP).

FIFO LIFO CMP


Op
Q P.U. VAL. Q P.U. VAL. Q P.U. VAL. CMP
Si 200 10 2.000 200 10 2.000 200 10 2.000 2.000/200=10
I 100 13 1.300 100 13 1.300 100 13 1.300 3.300/300=11
E 200 10 2.000 100 13 1.300 240 11 2.640
40 13 520 140 10 1.400
240 2.520 240 2.700
Sf 60 13 780 60 10 600 60 11 660

Evaluarea costului stocurilor care nu sunt fungibile:


Se realizează prin identificarea specifică a costurilor individuale, care presupune atribuirea costurilor specifice
elementelor identificabile ale stocurilor.

Evaluarea la cost standard


Costul sau prețul standard este un preț/cost prestabilit care presupune evaluarea și înregistrarea stocurilor în
prețuri/costuri fixe, stabilite anterior pe baza prețurilor/costurilor medii ale stocurilor din perioada precedentă.
Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie efectiv trebuie evidenţiate distinct în contabilitate (cont 308), fiind
recunoscute în costul activului. Diferențele de preț pot și pozitive (negru) sau negative (roșu). Repartizarea
diferenţelor de preţ se efectuează proporțional atât asupra valorii bunurilor ieşite cât şi asupra stocurilor cu
ajutorul unui coeficient (K).

Cost standard
Cost de achiziție = Cost standard + Diferențe de preț
D 30X„Cont de stoc” (Cost stand) C D 308„Diferențe de preț” (Dif.preț) C
Si (Cost stand) Si (Dif.preț)

Intrări (Cost stand) (Cost stand) Ieșiri Dif.preț Intrări Dif.preț Ieșiri

Sf (Cost stand) Sf (Dif.preț)

Diferențele de preț aferente ieșirilor din stoc (Rc 308) se pot calcula astfel:
INTRĂRI D 30X…………………………….D 308
IEȘIRI C 30X…………………………....Rc 308 ==> Rc 308 = C 30X x (D 308 / D 30X)

Observație În bilanț stocul se prezintă la valoarea lui contabilă. VC = Vi – Ajustări, unde Vi este, de regulă,
costul de achiziție al stocului; Vi = Cost de achiziție sau Vi = Cost stand + Dif.preț
ACTIV Bilanț
Stoc (Sf30X + Sf308 – Sf39X) VC

Pagina 2
2. Aplicaţii practice
2.1 SC Pandora S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă la începutul lunii octombrie 2015 un stoc
iniţial de materii prime de 200 kg (10 lei/kg). În data de 10.10.2015 societatea cumpără 100 kg materii prime, la preţul de 12 lei/kg, plus TVA
24% (cf. Factura). Transportul aferent materiilor prime este facturat de o firmă specializată la preţul de 100 lei, TVA 24% (cf. Factura). Cele
două facturi sunt achitate peste cinci zile prin virament bancar (cf. OP/Extras cont). În data de 20.10.2015 se consumă în producţie 240 kg
materii prime (cf. Bon de consum). Contabilitatea sintetică a fluxurilor de stocuri se organizează după metoda inventarului permanent.
Evaluarea ieşirilor din stoc se face după: a) metoda FIFO, b) metoda LIFO, c) metoda costului mediu ponderat. Stabiliți valoarea stocului final!
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 10.10.2015 Factură Achiziție materii prime % 401 1.488
301 1.200
4426 248
2 10.10.2015 Factură Transport materii prime % 401 124
CostAch=1.300 lei/100 kg =13 lei/kg 301 100
4426 24
3 15.10.2015 OP/Ex.ct. Achitare furnizor materii prime 401 5121 1.488
4 15.10.2015 OP/Ex.ct. Achitare transport materii prime 401 5121 124
5a 20.10.2015 Bon cons. Consum materii prime (FIFO) 601 301 2.520
5b 20.10.2015 Bon cons. Consum materii prime (LIFO) 601 301 2.700
5c 20.10.2015 Bon cons. Consum materii prime (CMP=2,29 lei) 601 301 2.640

2.2 SC Pandora S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie prezintă la începutul lunii octombrie 2015 un stoc
iniţial de materii prime de 200 kg (10 lei/kg). Contabilitatea sintetică a fluxurilor de stocuri se organizează după metoda inventarului
intermitent. În data de 10.10.2015 societatea cumpără 100 kg materii prime, la preţul de 12 lei/kg, plus TVA 24% (cf. Factura). Transportul
aferent materiilor prime este facturat de o firmă specializată la preţul de 100 lei, TVA 24% (cf. Factura). Cele două facturi sunt achitate peste
cinci zile prin virament bancar (cf. OP/Extras cont). La sfârșitul lunii, cu ocazia inventarierii, se stabilește un stoc final de 60 kg evaluate la:
a) 780 lei b) 600 lei c) 660 lei. Stabiliți și valoarea ieșirilor!
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 01.10.2015 Bon cons. Descărcare din gest. stoc inițial 601 301 2.000
2 10.10.2015 Factură Achiziție materii prime % 401 1.488
601 1.200
4426 248
3 10.10.2015 Factură Transport materii prime % 401 124
CostAch=1.300 lei/100 kg =13 lei/kg 601 100
4426 24
4 15.10.2015 OP/Ex.ct. Achitare furnizor materii prime 401 5121 1.488
5 15.10.2015 OP/Ex.ct. Achitare transport materii prime 401 5121 124
6a 31.10.2015 NC Stabilire stoc final (FIFO) 301 601 780
SAU
601 301 780
6b 31.10.2015 NC Stabilire stoc final (LIFO) 301 601 600
SAU
601 301 600
6c 31.10.2015 NC Stabilire stoc final (CMP=11 lei/kg) 301 601 660
SAU
601 301 660
Ieșiri a) = Si+I-Sf a) = 2.000+1.300 – 780 = 2.520
Ieșiri b) = Si+I-Sf b) = 2.000+1.300 – 600 = 2.700
Ieșiri c) = Si+I-Sf c) = 2.000+1.300 – 660 = 2.640

, Pagina 3
2.3 SC Corint S.R.L. (neplătitoare de TVA), care ţine evidenţa stocurilor la cost de achiziţie şi utilizează metoda inventarului permanent, în data
de 15.10.2015 cumpără 300 kg combustibili, la preţul de 1,24 lei/kg (inclusiv TVA). La recepţie se constată o diferenţă în plus (nefacturată de
furnizor) de 50 kg în valoare (fără TVA) de 50 lei. De comun acord cu furnizorul se stabilește:
a) Diferența rămâne în gestiunea entității, în 18.10.2015 se primeşte factura de la furnizor, achitarea în numerar.
b) Diferența se păstrează în custodia entității și este returnată la data de 19.10.2015.
Rezolvare:
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 15.10.2015 Fact. Achiziție combustibili 3022 401 372
2a 15.10.2015 NIR Acceptare combustibili nefacturați 3022 408 62
3a 18.10.2015 Fact. Factură pt plusul la recepție acceptat 408 401 62
4a 18.10.2015 OP/Ext. Ct. Achitare datorie furnizor 401 5311 434
2b 15.10.2015 NC Combustibil în custodie 8033 62
3b 19.10.2015 NC Returnare diferență comb. neadmisă 8033 62

2.4 SC Eco Star S.A. (plătitoare de TVA) care ţine evidenţa stocurilor la cost standard şi utilizează metoda inventarului permanent prezintă la
01.10.2015un stoc iniţial de materiale auxiliare de 200 kg, evaluate la costul standard de 2 lei/kg precum şi diferenţe de preţ aferente stocului
iniţial de 20 lei. În data de 07.10.2015 societatea cumpără 500 kg cu preţul de facturare de 2,1 lei/kg şi TVA 24% decontarea efectuându-se în
aceeași zi prin virament bancar. În data de 10.10.2015 societatea consumă 200 kg materiale auxiliare. Peste două zile se mai achiziționează 200
kg cu preţul de facturare de 2,3 lei/kg şi TVA 24%. În data de 20.10.2015 societatea consumă 400 kg materiale auxiliare. La sfârşitul lunii, cu
ocazia inventarierii se constată un minus de materiale auxiliare de 50 kg, care se impută gestionarului la valoarea de 120 lei, plus TVA 24%.
Suma imputată se încasază în aceeași zi de la gestionar în numerar. De asemenea, la sfârșitul lunii se efectuează repartizarea diferențelor de
preț aferente ieșirilor din stoc.
Rezolvare:
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 07.12.2015 Factură Achiziție materiale auxiliare % 401 1.302
CostStand = 500kg x 2lei/kg 3021 1.000
DifPreț = CostAch – CostStand=50 308 50
TVA = CostAchiz x 24% = 252 4426 252
2 07.12.2015 OP/Ex.ct. Achitare furnizor materiale auxiliare 401 5121 1.302
3 10.12.2015 Bon cons. Consum mat.aux. (200kgx2lei/kg) 6021 3021 400
4 12.12.2015 Factură Achiziție materiale auxiliare % 401 570,40
CostStand = 200kg x 2 lei/kg 3021 400
DifPret = CostAch – CostStand=60 308 60
TVA = CostAchiz x 24% =110,40 4426 110,40
5 20.12.2015 Bon cons. Consum mat.aux (400kg x 2 lei/kg) 6021 3021 800
6 31.12.2015 NC/PV inv. Lipsă la inventar mat.aux (50 x 2) 6021 3021 100
7 31.12.2015 PV imp. Imputare lipsă gestionarului 4282 % 148,80
7581 120
4427 28,80
8 31.12.2015 Disp. înc. Încasare creanță față de gestionar 5311 4282 148,80
Repartizare dif. de preț afer. ieșirilor
9 31.12.2015 NC K308 = D308/D301 = 130/1.800=0,072 6021 308 93,60
RC308=K308 * RC3021

Cost de achiziție = Cost standard + Diferențe de preț


D 3021„Mat.auxiliare” (Cost stand) C D 308„Diferențe de preț” (Dif.preț) C
Si 200kg x 2lei/kg Si 20 lei
(1) 500kg x 2lei/kg 200kg x 2lei/kg (3) (1) 50 lei
(4) 200kg x 2lei/kg 400kg x 2lei/kg(5) (4) 60 lei 93,60 (9)
50 kg x 2lei/kg(6)

TD 1.800 lei 1.300 lei TC TD 130 lei

Pagina 4
2.5 SC MediaCom S.R.L. (plătitoare de TVA) care ţine evidenţa stocurilor la cost standard şi utilizează metoda inventarului permanent prezintă
la 01.11.2015 un stoc iniţial de combustibili de 400 litri, evaluat la costul standard de 4 lei/litru precum şi diferenţe de preţ aferente stocului
iniţial de 120 lei. În data de 12.11.2015 societatea cumpără cu plata ulterioară 500 litri cu preţul de facturare de 3,4 lei/litru şi TVA 24%.
Cheltuielile de transport sunt de 100 lei şi TVA 24% şi sunt achitate în numerar. Societatea consumă în data de 19.11.2015 700 litri de
combustibili. La sfârşitul lunii se constată un minus la combustibili de 20 litri, neimputabili. (Pentru minusul neimputabil se înregistrează TVA
colectată, având drept scop compensarea TVA deductibilă aferentă achiziției combustibilului constatat lipsă la inventar.) De asemenea, la
sfârșitul lunii se efectuează repartizarea diferențelor de preț aferente ieșirilor din stoc.
Rezolvare:
CONTURI
Op Data Doc Explicaţia SUME
Debitoare Creditoare
1 12.11.2015 Factură Achiziție combustibili % 401 2.108
CostStand = 500 l x 4 lei/l = 2.000 3022 2.000
DifPret = CostAch – CostStand = -300 308 300
TVA = CostAch x 24% = 408 4426 408
2 12.11.2015 Factură Transport combustibili % 401 124
308 100
4426 24
3 12.11.2015 Chitanță Achitare transport combustibili 401 5311 124
4 19.11.2015 Bon cons. Consum combustibili (700 l x 4 lei/lit) 6022 3022 2.800
5 30.11.2015 NC/PV inv. Lipsă la inventar combustibili 6022 3022 80
6 NC TVA colectată aferentă lipsei neimp. 635 4427 19,20
Repartizare dif. de preț afer. ieșirilor
7 30.11.2015 NC K308 = -80/3600= -0,022 6022 308 63,36
RC308=K308 * RC3022

Pagina 5

S-ar putea să vă placă și