Sunteți pe pagina 1din 17

PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE

DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020


PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase;
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare;
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a
Definirea cerinței:
CÂȘTIGĂ CURSA. "Ajutorul oferit celorlalți este dovada iubirii noastre față de Dumnezeu, numai
dacă este dat din inimă” Sfântul Ierarh Nicolae. Răspundeți corect la următoarele întrebări și
câștigați cursa !!!
1. Ce sentimente arăți atunci când oferi un dar?
Răspuns corect: de iubire;
Răspuns greșit: de nefericire;
Răspuns greșit: de nerecunoștință;
Răspuns greșit: de ură.

2. Ce simți atunci când ajuți pe cineva?


Răspuns corect: bucurie ;
Răspuns greșit: tristețe;
Răspuns greșit: nervozitate;
Răspuns greșit: dușmănie.
3. Cum îi ajuți pe ceilalți?
Răspuns corect: prin oferirea de daruri;
Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

1
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Răspuns greșit: nu îi ajuți pe cei necăjiți;


Răspuns greșit: nu-i vizitezi pe cei bolnavi;
Răspuns greșit: îl urăști pe aproape.
4. Care sunt faptele de milostenie?
Răspuns corect: a da mâncare celor flămânzi;
Răspuns greșit: a nu da de băut celor însetați;
Răspuns greșit: a nu îmbrăca pe cei goi;
Răspuns greșit: a nu adăposti pe cei străini.
5. Pe cine avem ca exemple de ajutorare a celorlalți?
Răspuns corect: Dumnezeu;
Răspuns greșit: omul care nesocotește aproapele;
Răspuns greșit: omul rău;
Răspuns greșit: fariseul .
Feedback
Bravo! Ai realizat corect cerințele.
Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Cursă de cai”.
Elevul va răspunde corect la întrebări și va câștiga cursa! La sfarsit elevul va primi o apreciere!
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web::https://learningapps.org/display?
v=p4711nfuj20&fbclid=IwAR26KMAEZH90zRfNZF1GLlEvqIOol4PA44OUc3jYGOiavw6GglK
ANVPioG0
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=p4711nfuj20&fbclid=IwAR26KMAEZH90zRfNZF1GLlEvqIOol4PA44OUc3jYGOiavw6GglK
ANVPioG0
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
1 Nu este cazul

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

2
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a
Definirea cerinței:
DESCOPERĂ CUVINTELE ASCUNSE .,,Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată
inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău și din toată puterea ta și pe aproapele tău ca
pe tine însuți``Sfânta Evanghelie după Marcu 12,30-31.Descoperă pe orizontală și pe verticală
cuvintele ascunse în careu.

Cuvinte de căutat:
1.Cuvânt: Iubire;
2. Cuvânt: Semen;
3. Cuvânt: Milostiv;
4. Cuvânt: Faptă;
5. Cuvânt: Dar;
6. Cuvânt: Ajutor;
7. Cuvânt: Dumnezeu.
Feedback

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

3
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Bravo! Ai realizat corect cerințele.


Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “cuvinte
încrucișate”.
Elevul descoperă pe orizontală și pe verticală cuvintele ascunse din careu !
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/display?v=po0uixf7520&fbclid=IwAR18JTbT-
Hp80wRlsg3v2ODBfhE4j5UHsxpYmjcFatNG2fGifvoXZW_ArC8
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?v=po0uixf7520&fbclid=IwAR18JTbT-
Hp80wRlsg3v2ODBfhE4j5UHsxpYmjcFatNG2fGifvoXZW_ArC8
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic

1 Nu este cazul

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

4
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a

Definirea cerințelor:
UNEȘTE IMAGINILE,,Când este iubire, nimic din cele neplăcute nu se va întâmpla"Sfântul
Ioan Gură de Aur. Priveste cu atenție imaginile din coloana A si uneste fiecare imagine cu virtutea
potrivită din coloana B.
A B

a. CREDINȚA

FIG.1 b.IUBIREA

c. ÎNȚELEPCIUNEA

FIG.2
d. MILOSTENIA

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

5
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

FIG.3

FIG.4
Perechi: Fig.1- c;Fig.2-d;Fig.3-b;Fig.4-a.

Feedback:
Bravo! Ai facut alegerea corecta .
Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Ordoneaza
perechi”.
Elevul va uni imaginile cu cuvintele potrivite, astfel incat potrivirea sa fie corect realizata. La final
elevul primeste o apreciere.
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/display?
v=ppvy8pe4a20&fbclid=IwAR1TDmYcjtf4CiMWs9to4suRN5lzsAYtsxSs_MctRnoiD2toA01T
rtWBXdo
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=ppvy8pe4a20&fbclid=IwAR1TDmYcjtf4CiMWs9to4suRN5lzsAYtsxSs_MctRnoiD2toA01T
rtWBXdo
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic

1 Imagine 1-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.eusunt.ro
%2Fintelepciunea-cea-invatatoare-a-toata-
virtutea&psig=AOvVaw0WHpPcf8Q6MPFenTIXFpFT&ust=1598955695325000&source=imag
Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

6
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

es&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDJsaCcxesCFQAAAAAdAAAAABAS 31.08.2020,
ora 13:24.

2 Imagine 2-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdoxologia.ro%2Fimagine
%2Fsamarineanul-
milostiv&psig=AOvVaw3GJ27bD6IZzvef5NMGO3I4&ust=1598973664055000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiliZzfxesCFQAAAAAdAAAAABAD 31.08.2020, ora
18:22.

3 Imagine 3-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.librariasophia.ro
%2Fcarti-Despre-iubirea-crestina-Larchet-Jean-Claude-so-
5454.html&psig=AOvVaw2PKBemmX5Io6K0wQ5Eylac&ust=1598965236195000&source=im
ages&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiywuu_xesCFQAAAAAdAAAAABAD 31.08.2020,
ora 16:00.

4 Imagine 4-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fziarullumina.ro
%2Fteologie-si-spiritualitate%2Ftheologica%2Fvirtutea-credintei-inceput-al-calatoriei-spre-
hristos-85693.html&psig=AOvVaw0IpCVYBX1haQpKhGX-
7bL4&ust=1598956885759000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDKm9igxe
sCFQAAAAAdAAAAABAR 31.08.2020, ora 13:41.

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

7
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a
Definirea cerinței:
REZOLVAȚI PUZZLE ,,Milostenia este o meserie ce își are atelierul în cer la Dumnezeu"Sfântul
Ioan Gură de Aur. Rezolvați puzzle, descoperind din imagini care sunt faptele de milostenie aduse
semenilor precum și virtuțile care izvorăsc din acestea .
A vizita pe cei bolnavi si a da mâncare celor flămânzi :

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

8
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Fig. 4
Grupa 1: Fig.2, Fig4, Fig.1, Fig.3.
Virtutea milosteniei și virtutea iubirii:

Fig.5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

Grupa 2: Fig.6, Fig.8, Fig.5, Fig.7.

Feedback
Bravo! Ai realizat corect cerințele.

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

9
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:


Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Puzzle”.
Elevul va rezolva puzzle descoprind din imagini care sunt rugăciunile de mulțumire respectiv de
laudă ! La sfarsit elevul va primi o apreciere!
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/display?
v=p5yv8ocma20&fbclid=IwAR1sGEsEUd5vFTbBYjvAiVrP6lDfvjxYXDa4LZrqOrQnEEH5
O5Zp5j4pKKc
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=p5yv8ocma20&fbclid=IwAR1sGEsEUd5vFTbBYjvAiVrP6lDfvjxYXDa4LZrqOrQnEEH5
O5Zp5j4pKKc
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic

1 Imagine 1-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Froxanaiordache.wordpress.com%2F2011%2F08%2F07%2Fpericopa-zilei-ce-intelegem-din-
inmultirea-painilor%2F&psig=AOvVaw0t3FNsJG2-
Fwx2q9tqkIQb&ust=1598958840022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD
b3funxesCFQAAAAAdAAAAABAP 31.08.2020, ora 14:14.

Imagine 2- https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com
2 %2FAsociatia-Umanitara-Codrin-Ocrotiti-copiii-ce-vor-ramane-doar-copii-
352692731570283%2Fposts
%2F&psig=AOvVaw0LuF1ZCEsfkmIkqxag9ONw&ust=1598961204172000&source=images&
cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiuu-WwxesCFQAAAAAdAAAAABAD 31.08.2020, ora
14:53.

3 Imagine 3-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fortodoxiadreaptacredinta.wordpress.com%2Fcategory%2Fcuvant-din-evanghelie%2Fpage
%2F10%2F&psig=AOvVaw0t3FNsJG2-
Fwx2q9tqkIQb&ust=1598958840022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD
b3funxesCFQAAAAAdAAAAABAV 31.08.2020, ora 14:18.

4 Imagine 4-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
%2Fiosuapetrosani.wordpress.com%2F2010%2F04%2F20%2Fvisit-at-assisting-eldery-centre-
vizita-la-azilul-de-batrani
%2F&psig=AOvVaw1dLoN4FP8UiSwWCD9b01cw&ust=1598959349072000&source=images
&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjLtu6pxesCFQAAAAAdAAAAABAb 31.08.2020, ora
14:31.

Imagine 5-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com
Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

10
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

5 %2F305628086275312%2Fphotos%2F1-corinteni-capitolul-13-chiar-dac%25C4%2583-a
%25C5%259F-vorbi-%25C3%25AEn-limbi-omene%25C5%259Fti-%25C5%259Fi-
%25C3%25AEngere%25C5%259Fti-%25C5%259Fi-n
%2F1388849557953154%2F&psig=AOvVaw1nE9EYYhp73dnkwFRpm_vp&ust=1598960239
160000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCT-
ZatxesCFQAAAAAdAAAAABAP 31.08.2020, ora 14:38.

6 Imagine 6-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro
%2FReligie%2F2020-03-11%2FMilostenia-invinge-
moartea&psig=AOvVaw37a8LHGL1id9gMKw8Idjpg&ust=1598960402059000&source=image
s&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDe1uStxesCFQAAAAAdAAAAABAI 31.08.2020, ora
14:40.

7 Imagine 7-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcristinadavidniculiu.com
%2F2018%2F05%2F01%2Fdragostea-acopera-multime-de-pacate-i-petru-4-
8%2F&psig=AOvVaw0t2VCLawsYQkH-
fe9tu9dv&ust=1598965882261000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDZ9Z3
CxesCFQAAAAAdAAAAABAE 31.08.2020, ora 16:11.

Imagine 8-https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F
8 %2Fpreasfantafecioaramaria.wordpress.com%2F2013%2F10%2F29%2Fmilostenie-pentru-
maica-domnului
%2F&psig=AOvVaw37a8LHGL1id9gMKw8Idjpg&ust=1598960402059000&source=images&
cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDe1uStxesCFQAAAAAdAAAAABAM 31.08.2020 ora
14:45.

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

11
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a

Definirea cerinței:
ALCĂTUIEȘTE ENUNȚURI. “Fericiți cei milostivi, ca aceia se vor milui.” (Sfânta
Evanghelie după Matei 5, 7). Alcatuieste cate un enunt cu cuvintele de mai jos:

1.Conținut: Semen
2.Conținut: Iubirea
3.Conținut: Milostenia
4.Conținut: Bunătatea
5.Conținut: Darul
6.Conținut: Recunoștința
7.Conținut: Credința

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

12
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Feedback
Bravo! Ai realizat enunturile corect.
Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Răspuns cu text
liber”.
Elevul va realiza enunțuri cu aceste cuvinte de mai sus iar în modul online va răspunde corect la
întrebări! La sfarsit elevul va primi o apreciere!
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/display?
v=pk814mp4520&fbclid=IwAR0LbBrJ6ddpzDNSa0Vf-Hqvs6gvw4HHQBmYcZSV--
C0vsFfv4r10ylQOVQ
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=pk814mp4520&fbclid=IwAR0LbBrJ6ddpzDNSa0Vf-Hqvs6gvw4HHQBmYcZSV--
C0vsFfv4r10ylQOVQ
Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic
1 Nu este cazul

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

13
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a
Definirea cerinței:
URMAȚI INDICIILE. ,,Cine pe săraci ajută pe Dumnezeu împrumută” Sfântul Ioan Gură de
Aur. Urmați indiciile și descoperiți cuvintele !!!

Noțiune căutare și notificări


Notificare: Milostenia strânge comori în
Noțiune căutare 1: Cer
Notificare: Atunci când oferi un dar unui necăjit te asemeni cu
Noțiune căutare 2: Dumnezeu
Notificare: Credința și nădejdea fără ...........nu pot exista.
Noțiune căutare 3: Iubire
Notificare: Sfinții sunt pentru noi exemple de
Noțiune căutare 4: Bunătate
Notificare: Faptele bune sunt absolut necesare pentru
Noțiune căutare 5: Mântuire

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

14
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Feedback
Bravo! Ai realizat corect cerințele.
Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Spânzurătoarea”.
Elevul va rezolva Spânzurătoarea urmând indiciile și descoperind cuvintele! La sfarsit elevul va
primi o apreciere!
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:

Link web: https://learningapps.org/display?


v=pe6icmfzt20&fbclid=IwAR2L5YuBkuhuepPpPSXvbedHilqOcLUf6WqEeQbePJBbQMwgKp2jzJwLxn8
Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=pe6icmfzt20&fbclid=IwAR2L5YuBkuhuepPpPSXvbedHilqOcLUf6WqEeQbePJBbQMwgKp2jz
JwLxn8

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic


1 Nu este cazul

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

15
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

PROIECTAREA SECVENȚEI DIDACTICE


PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE ONLINE

Clasa: a II-a
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învăţare: „Omul este fiul iubitor al lui Dumnezeu"
Titlul lecţiei: Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu
Timp de lucru: 30 minute
Competenţe specifice vizate:
1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase
1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de
viaţă reale sau imaginare
Competențe derivate, în plan cognitiv
C1. Manifestarea credinţei în Dumnezeu şi a iubirii prin fapte;
C2. Conştientizarea prezenţei lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Designul activității de învățare online:


Titlul exercițiul:
Ajutorul oferit celorlalți, semn al iubirii față de Dumnezeu - Religie ortodoxă, clasa a II-a

Definirea cerinței:
COMPLETEAZĂ SPAȚIILE LIBERE ."Purtați-vă sarcinile unii altora și așa veți împlini legea
lui Hristos"Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Galateni 6, 2. Completează spațiile libere cu
informația corectă!!!
Text cu spații goale:
Oferind ajutor celorlalți te asemeni cu  -1-
Iubirea lui Dumnezeu izvorăște din iubirea de -2- si de-3-.
Milostenia trebuie făcută din muncă -4-
Porunca de a iubi pe aproapele nostru a fost dată de -5-
Spații goale:
Spațiu gol -1-: Dumnezeu
Spațiu gol -2-: Adevăr
Spațiu gol -3-: Aproapele
Spațiu gol -4-: Cinstită
Spațiu gol -5-: Hristos

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

16
PLATFORMA E-LEARNING A PROFESORILOR DE RELIGIE
DIN ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI 2020
PROFESOR: PLEȘOIANU FLORIN MIHAI

Feedback
Bravo! Ai realizat corect cerințele.
Indrumari metodice in vederea realizarii activitatii de invatare online:
Exercitiul este realizat prin aplicatia LearningApps si este un exercitiu de tipul “Spații goale”.
Elevul va completa spațiile goale cu răspunsuri corecte în mediul online! La sfarsit elevul va primi
o apreciere!
Activitatea de învățare: este realizată pentru învățarea online și offline, prezentată în două
variante: LearningApps și Word. Se completează în format electronic pe următorul link:
Link web: https://learningapps.org/display?
v=pn58ruv7k20&fbclid=IwAR1g76ZuBHBnqmpV7hJ6vAEmqhrmHCVf6iu04kvcl2s_irYbrP
L9nD5Gt5I

Fullscreen-Link: https://learningapps.org/watch?
v=pn58ruv7k20&fbclid=IwAR1g76ZuBHBnqmpV7hJ6vAEmqhrmHCVf6iu04kvcl2s_irYbrP
L9nD5Gt5I

Webografie/Sitografie: evidențierea site-urilor folosite în construirea propriului demers didactic


1 Nu este cazul

Autor, Prof. Pleșoianu Florin Mihai, Școala Gimnazială Malu Mare

17