Sunteți pe pagina 1din 11

FIŞA DE DOCUMENTARE 18

ORGANIZAREA DESENELOR CU AJUTORUL STRATURILOR

Diferitele elemente ale unui desen pot fi organizate pe straturi, pentru fiecare
strat (layer) putându-se asocia o anumită culoare, un nume, un anumit tip de linie şi o
anumită grosime a liniei.
Toate straturile dintr-un desen au aceleaşi limite, sistem de coordonate, factor de
zoom; un punct de pe un strat se aliniază precis cu acelaşi punct de pe orice alt strat.
Pot fi afişate combinaţii de straturi.

LAYER -administrarea straturilor şi proprietăţilor acestora.

Cu ajutorul

mouse-ului

Cu ajutorul

tastaturii
 Command: Layer
Va fi afişată fereastra de dialog Layer Properties Manager
Opţiunile ferestrei de dialog Layer Properties Manager permit crearea stratului
curent, adăugarea de noi straturi la lista numelor straturilor, redenumirea unui strat
existent. Se pot activa/dezactiva, îngheţa/dezgheţa straturile global sau prin viewport,
încuia/descuia straturi, seta stiluri de plotare pentru straturi, filtra numele straturilor.

Fereastra de dialog Layer Properties Manager are următoarele secţiuni:

Secţiunea Named Layer Filters –determină care straturi vor fi afişate;


Secţiunea Lst of Layers afişează straturile şi proprietăţile lor. Acestea sunt:

 ON/OFF –activează/dezactivează un strat şi-l face vizibil/invizibil;


 Freeze/Thaw -îngheaţă/dezgheaţă straturi
 LOck/Unlock: –încuie/descuie stratul prevenind/permiţând editarea
obiectelor;
 Color –setează culoarea asociată unui strat
 Linetype –setează tipul de linie al stratului,
 Lineweight –modifică grosimea liniei asociate stratului
 Plot Style –setează stilul de plotare asociat unui strat;
 Plot –controlează dacă straturile vizibile sunt plotate

New –crează un nou strat pe care-l denumeşte LAYER1;


Current –setează stratul selectat şi-l face curent;
Delete –şterge stratul selectat din definiţia fişierului desen;
Shaw/Hide Details –afişează caseta de dialog Save Layer State în care sunt
salvate proprietăţile setate pentru toate straturile;
Restore State –afişează Layer State Manager în care sunt administrate
statuturile straturilor

Observaţie  : - La începerea unui desen nou, este creat automat un strat “0” care nu
poate fi şters sau redenumit. Acestui strat i se atribuie automat culoarea 7(white/black
în funcţie de culoarea fondului) şi tipul de linie CONTINUOUS, grosimea liniei implicit
este de 0,01 inch sau 0,25 mm şi stilul de plotare NORMAL.

Fiecărui obiect din desen i se poate atribui culoare şi tip de linie. În acelaşi strat
pot fi mai multe culori şi mai multe tipuri de linii. Comanda PROPERTIES controlează
proprietăţile obiectelor existente.
FIŞA DE DOCUMENTARE 19

INTRODUCEREA TEXTULUI

Această operaţie permite introducerea în cadrul unui desen creat cu utilitarul AutoCAD
a:
• unor texte necesare comentariilor ce se impun desenului, traseelor de
secţionare, simbolurilor desenului (abateri,condiţii impuse), etc.
• unor tabele, inclusiv a tabelelor de componenţă intâlnite în desenele de
ansamblu
• unor câmpuri, cu format evidenţiat şi la care se pot reactualiza datele continute
despre anumite elemente ale desenului

O caracteristică importantă a textului este alinierea sa, care poate fi:


• simplă
– pe orizontală:
• stanga (left)
• centru (center)
• dreapta (right)
– pe verticală
• Sus (top)
• Mijloc (middle)
• Jos (bottom)
• Bază (baseline)
• dublă (atât pe orizontală cât şi pe verticală prin combinarea alinierilor standard).
Ex: TL, TC, TR, ML, MC, etc.
Crearea stilului de text

• Caracteristicile textului (fontul, înălţimea, înclinarea caracterelor, orientarea,etc.)


sunt grupate într-o entitate numită stil de text.
• Stilul implicit în AutoCAD este numit Standard.
• Schimbarea stilului implicit sau crearea unui nou stil se realizează prin comanda
Style, scrisă în linia de comandă şi acţionarea tastei Enter.
• Se afişează fereastra de dialog pentru stabilirea caracteristicilor stilului
Butonul Apply, pentru ca stilul sa devina operational.

Numele stilului (cand se doreste Înaltimea caracterelor; daca se stabileste valoarea 0,


modificarea stilului predefinit) inaltimea caracterelor va fi stabilita la inserarea textului

Nnumele fontului (formatul


caracterelor);
se pot folosi fonturi:
True Type
Fonturi compilate AutoCAD (fisiere
cu extensia .shx)
PostScript (extensia .pfb), dar
acestea vor fi compilate in
prealabil prin comanda Compile,

Scrierea in oglinda fata de orizontala


Scrierea de la dreapta spre stanga

Scrierea pe verticala
Factorul de latime, prin care se controleaza proportionalitatea caracterelor;
raportul dintre latimea caracterelor si inaltimea acestora (are implicit valoarea 1);
o valoare supraunitara sau subunitara va determina folosirea unor caractere latite, respectiv
ingustate.

Introducerea textului

Există doua variante de introducere a textului:


A. Linie cu linie - comanda TEXT
B. Sub forma de paragraf (oferă şi posibilitatea importării de texte create cu alte
editoare de text) – comanda MTEXT

În AutoCAD textul este încadrat într-un dreptunghi. Acesta se numeşte „dreptunghi


de
încadrare” în care se pot evidenţia două grupe de linii fictive folosite la alinierea textului:

 Linii orizontale:

LINIA Semnificaţie
Limita superioară peste care nu trece nici un caracter
TOP
MIDDLE Mijlocul distanţei între linia TOP şi linia BASE
BASE Linia pe care este aliniat textul şi faţă de care se
raportează celelalte linii remarcabile
BOTTOM Limita inferioară sub care nu trece nici un caracter

 Linii verticale:
LINIA Semnificaţie
Limita din stânga a dreptunghiului de încadrare a
LEFT textului
Linia aflată la jumatatea dreptunghiului de încadrare
CENTER
Limita din dreapta a dreptunghiului de încadrare a
RIGHT textului

Unghi de rotaţie

La intersecţia liniilor orizontale cu liniile vertical se obţin punctele de aliniere


descrise
prin cuvintele cheie:
Tabel 1
CUVÂNT Semnificaţie
CHEIE
TL Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia LEFT
ML Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia LEFT
BL Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia LEFT
TC Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia CENTER
MC Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia CENTER
BC Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia CENTER
TR Punctul de intersecţie al liniei TOP cu linia RIGHT
MR Punctul de intersecţie al liniei MIDDLE cu linia RIGHT
BR Punctul de intersecţie al liniei BOTTOM cu linia RIGHT

Cum introducem un text ?

A. Comanda TEXT

Cu ajutorul

mouse-ului

Command: Tastaţi comanda “DTEXT”


Current text style: "Standard" Text height: 2.5
Justify/Style/<Start point>: se selectează pe spaţiul de lucru punctul de unde
dorim să începem scrierea textului ................... 
Height: se selectează înălţimea dorită a textului ..........................
Rotation angle: se selectează unghiul pe care îl face linia de bază a textului cu
axa X
Text: se introduce primul rând din textul dorit ..........................
Acest pas se repetă până la introducerea ultimului rând din textul dorit. Pentru a încheia
comanda se tastează de două ori tasta
Cu ajutorul

tastaturii 
Dacă la Pasul 2 nu se alege opţiunea implicită, putem alege:

OPŢIUNEA Subopţiunea Semnificaţie


Justify Align Permite alinierea textului între două puncte şi ajustează
înălţimea textului automat
Fit Permite alinierea textului între două puncte cu
specificarea înălţimii textului
Center Permite centrarea textului pe punctul specificat
Middle Permite centrarea textului atât deasupra şi dedesubtul
punctului specificat, cât şi în stânga şi în dreapta
acestuia
Right Permite alinierea la dreapta a textului
TL, TC, TR Permit alinierea textului în raport cu punctele remarcabile
ML, MC, MR definite în tabelul 1
BL, BC, BR
Style ? Listează numele de stiluri deja încărcate
Style name Permite scrierea textului în stilul ales

• Editorul de texte al AutoCAD-ului permite introducerea unor caractere speciale,


neexistente pe tastatura şi care apar relativ des în textele unui desen tehnic (la
cote, simboluri ale abaterilor, etc.)
• Lista celor mai întâlnite simboluri speciale este:
Simbol Mod de introducere

- ˚ (gradul sexagesimal) %%d


– ø (simbolul diametrului) %%c
– ± %%p
– % %%%

B. Comanda MTEXT

• Introduce paragrafele de text


• Acest procedeu este realizat prin:
– Tastarea comenzii MTEXT in fereastra Command
– Selectarea din meniul principal a optiunii: DRAW – TEXT – MULTILINE
TEXT…
• In ambele cazuri se afiseaza prompter-ul:

• Se vor introduce:
– Coordonatele colţului stânga sus al dreptunghiului în care va fi introdus
paragraful
– Coordonatele colţului dreapta jos al dreptunghiului în care va fi introdus
paragraful (opţiunea implicită) sau se aleg succesiv opţiunile cunoscute
corespunzatoare formatării caracterelor (Height, Justify, Line
spacing,Rotation, etc.)

Operatii cu texte

• Operatiile se aplica textelor deja introduse intr-un desen AutoCAD


• Operatiile uzuale sunt:
A. Editarea (modificarea) textului
B. Cautarea intr-un text
C. Verificarea corectitudinii gramaticale

A. Editarea (modificarea) textului

Modificarea textului introdus într-un desen se poate realiza în varianta:


a. Simplă – se modifica numai continutul sau (instructiunea DDEDIT)
b. Complexă – se pot modifică şi elemente de formatare (stil, mărime,
înclinare, etc.) în afara conţinutului său (instrucţiunea PROPERTIES)

a. Editarea textului – DDEDIT

• Acţiunea se declanşează prin instrucţiunea DDEDIT


• După tastarea instrucţiunii şi acţionarea tastei Enter se vor executa următorii
paşi, ceruţi de calculator :
• Selectarea textului ce se doreşte a fi modificat
• Modificarea textului selectat în fereastra ce va fi afişată

b. Editarea textului – PROPERTIES

• Acţiunea se declanşează prin selectarea textului şi introducerea în linia de


comandă a instrucţiunii PROPERTIES.
• Se va afişa fereastra care conţine elementele textului şi care pot fi modificate.
• După efectuarea modificărilor dorite fereastra este închisă de utilizator la fel ca
orice fereastra Windows