Sunteți pe pagina 1din 111
Shaunti si Jeff Feldhahn ‘ he he indoa ae ( r Ltn, 1 EL Ghid de orientare pe harta lduntrici a universului feminin A Editura AQUA H@ara Saari Denesferen CHP 1 Bilvotee Nationale a Romaniel FELDIAIIN, SIATINGL yi JEPE Dowe pentru en > yt ce ur rebut sa gtle ou femele despre viafa Anterinara a baxbatulal / Shaunt eld Doar pentru el - ghid diecet etre bata iuntrica a feamelt / Shuunti yi Jet? Keldhahn trad, Miliacks Ursa / Georgeta Rarinea, Cluj-Napoca, Editura Aqua Forte, 2007 ISIN 978.973-7758-29-3 TL Feldbahn, Jett TL. Ursa, Mihalis (trad.) UL Rarinea, Georgeta (trad.) 316.6 Traducerea: GEORGETA RARINCA Lectura: Dumitru Dorian Grafica i tehnoredactarea: Kitty Bojan Editor: Voicu Bojan Originally published in English under the title: For Men Only by Shuunti and Jeff Feldhahn, Copyright © 2006 hy Veritas Enterprises, Inc, Published by Multnomah Books, a division of Random House, Inc, 12265 Oracle Boulevard, Suite 200, Colorado Springs, Colorado 80921 USA All non English language right are contacted through: Gospel Literature Taternational, P.O. Box 460), Ontario, CA 91761 -1003, USA, This translation published by atrangement with Multnomah Books, a division of Random: House, Ine. Romanian Copyright © 2007 pentru prezenta editie: Editura Aqua Forte, Claj Editura Aqua Forte, Cluj-Napoca tel, 0264.433263, 0744.524855, 0721.021177 ww.aquaforte.com, e-mail: comenzi¢iaquafurte.com Traducerca a fost facutd cu permisiunea editorului dupa originalul din limba englez’ For Men Only. Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceasti carte mu poate fi Teprodust sau difwzatd in orice forma sau prin orice mijloace, cxceptand cazul anor scurte citate sau recenzii, fra permisiunea preulabila din partea editorulai