Sunteți pe pagina 1din 2

Profilul de formare al absolventului de clasa a VIII-a

Stimați părinți,

A fi parinte este o binecuvantare! A fi profesor reprezintă un dar de la Dumnezeu.

Societatea contemporană este în permanentă schimbare, ca atare, elevii vor trebui să dea
dovadă de o mare capacitate de adaptare, cunoștințe, de abilități în diverse domenii.

Învățământul gimnazial se axează pe opt competenţe-cheie care determină profilul de formare


al absolventului. Profilul de formare al elevilor reprezintă o componentă reglatoare a Curriculumului
naţional. Acesta descrie aşteptările exprimate faţă de elevi la sfârşitul învăţământului primar, al
învăţământului obligatoriu şi al învăţământului preuniversitar, prin raportare la: cerinţele exprimate în
Legea educaţiei naţionale, în documente de politică educaţională şi în studii de specialitate; finalităţile
învăţământului; caracteristicile de dezvoltare ale elevilor.

Idealul educațional rămâne cu siguranță reperul spre care toți trebuie sa tindem și cred cu tărie
că doar privind procesul de învățământ ca pe un efort profesor-elev-parinte se pot obține rezultate
durabile si eficiente. Rolul școlii este acela de a forma elevi, de a le forma acestora o cultură generală,
valori si atitudini ca un start în viață.

În cele ce urmează o să vă prezint competențele-cheie:

Competențele de comunicare în limba maternă nu se reflectă doar în capacitatea elevului de a


identifica un verb, ci și în capacitatea acestuia de a-l folosi. Competențele de comunicare în limba
maternă îi ajută în exprimarea unor gânduri, păreri, emoţii în cadrul unor mesaje simple în contexte
familiare de comunicare.

Comunicarea într-o limbă modernă îi asigură elevului șansa de a lucra, de a colabora într-un mediu
multicultural, de a participa la diverse programe, de a identifica informaţii în limba străină în mesaje
orale sau scrise simple.

Competențele matematice si cele de bază in științe si tehnologii se reflectă în capacitatea elevului de a


rezolva probleme în situaţii familiare, utilizând instrumente şi/sau procedee specifice matematicii dar
necesare în viața cotidiana, operarea cu diferite instrumente de calcul, manifestarea interesului pentru
sănătatea propriei persoane și pentru un mediu curat.
Dobândirea competențelor digitale constă în capacitatea elevilor de a folosi diferite dispositive și
programe nu doar în ceea ce priveste școala, ci și în contexte reale- utilizarea unui GPS, a diverselor
aplicații de calcul si orientare (google maps).

A învata să înveți este o competenta ce constă în concentrarea atenţiei, perseverarea în lucru la o


sarcină până la finalizarea corespunzătoare şi verificarea propriei activităţi; elevii vor fi constienti de
propriul lor stil de învațare oferindu-le posibilitatea de a se organiza eficient.

Competențele sociale si civice constau în formarea unei opinii, emiterea unei judecați de valoare bazată
pe argumente solide , punerea în practică a unor norme elementare de conduită în contexte cotidiene.

Manifestarea spiritului de inițiativă și antreprenoriat înseamnă cunoștințe economice și abilități


strategice. Elevii isi vor asuma sarcini de lucru, care implică hotărâre, angajament în realizarea unor
obiective, iniţiativă, creativitate, cooperare cu ceilalţi; vor identifica parcursuri şcolare şi profesionale
adecvate propriilor lor interese.

Sensibilizarea si exprimarea culturală este dobândită odată ce elevii pot accepta si tolera diversitatea
umană, pot aprecia elemente definitorii ale contextului cultural local şi ale patrimoniului naţional şi
universal.

Cred cu tarie că limba engleză este privilegiată, deoarece oferă profesorului posibilitatea de a dezvolta
cele opt competențe cheie în mod echitabil.

Vă mulțumim!