Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECŢIE

Profesor:
Unitatea de învățământ: Școala
Clasa: a VI –a
Data:
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Viata crestinului impreuna cu semenii
Subiectul lecției: Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
Tipul lecției: Comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Competente generale:
C.G.1 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii,in conexiune cu diferite manifestari ale credintei.
C.G.2 Manifestarea unui comportament moral,in viata personala si in societate,in accord cu valorile religioase.
C.G.3 Raportarea expierentelor din viata de zi cu zi la principiile religioase,cu respectarea identitatii si diversitatii religioase.

Competente specifice:
C.S.1.1 Prezentarea cronologica a principalelor evenimente din viata si activitatea Mantuitorului Iisus Hristos,pe baza textelor biblice.
C.S.2.1 Prezentarea unor modele spirituale,pe baza textelor biblice,religioase,literare studiate.
C.S.3.1 Analizarea unor moduri de manifestare a diversitatii religioase in viata personala ,a grupurilor de apartene,a comunitatii.

Competente derivate:
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
C1 - să cunoască conținutul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
C2 – să știe cine este autorul rugăciunii ”Tatăl nostru”;
C3 – să descrie împrejurările în care a fost rostită rugăciunea ”Tatăl nostru”;
C4 – să explice denumirea ”Rugăciunii Domnești”;
C5 – să enunțe cele șapte cereri și să explice rugăciunea ”Tatăl nostru”;
C6 – să conștientizeze importanța rugăciunii în viața zilnică.
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, problematizarea, explicația,metoda exploziei stelare,lectura explicativa.
2. Mijloace de învățământ: Biblia,Proloagele, fișe de lucru, planșa didactica Tatăl nostru,Editura Sfântul Mina, videoproiector.
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen 3393 din 28 februarie 2017 pentru clasele V-VIII;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VI-a;
3. Unitatea de învățare Viata crestinului impreuna cu semenii.

Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Bibliografice:
1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982.
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
6. Benga Cristina,s.a Manual crestin-ortodox pentru clasa a VI-a, Editura Sf. Didactica si pedagogica s.a., Bucuresti, 2018.
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Co Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. mp. (min.) Şi învăţământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul Activitate
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea frontală
• Notarea absenţelor • Anunţarea absenţelor Proloagele
• Pregătirea pentru începerea orei,citirea sfintilor zilei • Pregătirea pentru începerea orei,elevii
sunt atenti la citirea sfintilor zilei

2. Pregătirea 3' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau răspunsuri: Conversaţia Activitate Aprecieri
elevilor pentru frontală verbale
receptarea -,,Ce este rugaciunea ?” -”Rugăciunea este convorbirea omului cu
Dumnezeu”
noilor
-,,Cate feluri de rugacine cunoasteti ?” -,,de lauda ,de multumire si de cerere”
cunoştinţe
-,,Dar dupa locul unde este facuta?” -,,particulara si publica”

-,,Cui ne rugam?” -,, lui Dumnezeu ,Maicii Domnului,ingerului


pazitor ,sfintilor.”
-,,Cand ne rugam?” -,,seara,dimineata,la masa ,cand plecam
intr-o calatorie,inaintea unui examen etc”
-,,Cum trebuie sa stam cand ne rugam?” -,,Este bine sa avem gandul la Dumnezeu
in tot ceea ce facem.Daca suntem acasa s-
au la Biserica stam in genunchi cu capul
plecat si cu mainile impreunate.”

-,,Ce rugaciuni cunoasteti?” -,,Tatal nostru,Imparate ceresc,Cuvinese cu


adevarat etc”

3. Precizarea 1' • Se anunţă titlul lecţiei: Tatăl nostru – Rugăciunea • Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi Explicaţia Activitate
titlului şi a Domnească si se comunică, într-o formă accesibilă, ascultă apoi explicaţiile profesorului.. Videoproiector frontală
competenţelor competenţele.
• Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.
4. Comunicarea / 20' - Într-una din zile, când Domnul nostru Iisus Hristos -,,elevii asculta la profesor....” Activitate
însuşirea Se ruga, a venit la El unul din Apostolii Săi şi I-a zis: Povestirea frontală
noilor ,,Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat şi Ioan pe
C1 ucenicii lui.’’ Şi le-a zis: ,,Când vă rugaţi, ziceţi:
cunoştinţe
Tatăl nostru Carele eşti în ceruri, sfinţească-se -,,un elev rosteste rugaciunea ,,Tatal
Biblia si
numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum nostru”
plansa cu
în cer aşa şi pe pământ; pâinea noastră cea de toate Conversaţia Aprecieri
Tatal nostru
zilele dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşalele verbale
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne
duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău’’. (Luca
11,1-4)
Precizari: Explicaţia
- prima parte are un moment de invocarea Tatalui Ceresc -,,Elevii scriu rugaciunea in caiete dupa
C2 prin cuvintele: „Tatal nostru care esti in ceruri”. care cu ajutorul profesorului analizeaza
- Această rugăciune a fost rostită chiar de Domnul nostru rugaciunea subliniind cu o linie fiecare
Iisus Hristos şi este alcătuită din şapte cereri. ,,cerere” si cu doua ,,conditia”.”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Conversaţia Activitate
1. În prima cerere Sfinţească-Se numele Tău -,,Elevii asculta explicatiile date de frontală Aprecieri
recunoaştem şi afirmăm că Dumnezeu este Sfânt. Tot profesor...” verbale
odată Îi cerem ajutorul ca numele Lui să fie sfinţit şi prin
cuvintele şi faptele noastre bune

2. În cererea a doua: Vie Împărăţia Ta, Îl rugăm să


reverse în lume pacea, dreptatea şi bunăvoirea între toţi
Explicaţia
oamenii şi să ne facă moştenitori ai Împărăţiei Sale cereşti.

3. În cererea a treia: Facă-se voia Ta, precum în cer aşa


şi pe pământ, cerem ca Dumnezeu să ne ajute să facem
voia Lui cea Sfântă, aici pe pământ, aşa cum o împlinesc
îngerii în ceruri.

4. În cererea a patra: Pâinea noastră cea de toate zilele


dă-ne-o nouă astăzi, rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca
prin muncă cinstită să putem avea tot ceea ce ne este de
trebuinţă în fiecare zi.
Activitate
5. În cererea a cincea: Şi ne iartă nouă greşalele frontală
noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri, Îl rugăm
să ne ierete păcatele noastre, în măsura în care şi noi
iertăm celor ce ne greşesc nouă.

6. În cererea a şasea: Şi nu ne duce pe noi în ispită,


rugăm pe Dumnezeu să ne ferească de păcate şi să ne
ajute să le biruim.

7. În cererea a şaptea: Ci ne izbăveşte de cel rău, Îl


rugăm să ne scape şi să ne apere de cel viclean, adică de
diavol.

Precizare:
-Rugaciunea cuprinde si o conditie:Si ne iarta noua
-,,elevii subliniaza cu doua linii conditia...”
greselile noastre precum si noi iertam gresitilor
nostri,prin care il rugam pe Dumnezeu ca in chipul cu care Aprecieri
am iertat celor ce ne-au gresit noua asa sa fim si noi iertati. verbale
Explicaţia
- Rugaciunea se incheie cu cuvantul: „Amin”-Asa sa fie!
-,,...noteaza in caiete ce inseamna
cuvantul ,,Amin”.”
Precizare:
- Rugăciunea domnească Tatăl nostru e cea mai
-,,...elevii asculta cu atentie.”
cuprinzătoare rugăciune însoţită de semne (semnul Sf.
Cruci) şi acte (îngenunchere) şi trebuie făcută cu mâinile
împreunate, cu corpul şi faţa spre răsărit, în deplină linişte.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Este cea mai însemnată rugăciune deoarece când o ,,elevii ascultă cu atenţie.” Argu- Activitate
spunem folosim chiar cuvintele Domnului nostru Iisus mentarea frontală
Hristos şi cuprinde pe scurt tot cea ce vrem să cerem de la
1 2 3 4 Dumnezeu pentru viaţa noastră
5 6 7 8 9 10
• Se solicită elevii să formuleze învăţături spirituale: • Elevii dau raspunsuri: Conversaţia Activitate Aprecieri
C6 C3
Sfantul Evanghelist Matei prezintă rugăciunea „Tatăl ,,elevii ascultă cu atenţie.”
,..Ce invataturi desprindeti din acesta povestire?” ,,- sa ne rugam si sa iertam orice avem Explicaţia frontală verbale
nostru“ în contextul Predicii de pe munte (Matei 5-7),
impotriva cuiva.”
alături de celelalte două fapte ale evlaviei - postul şi
7. Aprecierea 1' • Se fac aprecieri generale şl individuale pentru i
milostenia. • Elevii ascultă aprecierile răspunsurilor Activitate Aprecieri
activităţii implicarea lor în,,Eugaciunea
Este numita predarea noilor cunoştinţe.
Domnesca” orale.
deoarece este data frontală verbale
elevilor • Se
denotează eleviiHristos.
Insusi Iisus care au participat la lecţie.
C4
5. Fixarea şi 12' • Se adreseaza elevilor urmatoarele intrebari: • Elevii dau răspunsuri. Conversaţia Activitate Aprecieri
8. Precizarea şi 1' • Se precizează
-,,Ce şi se
am invatat explică tema pentru acasă: „
astazi?” • Elevii notează tema
-,,..Rugaciunea în caiete şi ascultă
Domneasca.” Explicaţia Activitate
frontală verbale
sistematizarea
explicarea -Enumeră momentele dintr-o zi obișnuită când se poate explicaţiile profesorului. frontală
cunoştinţelor C5
temei rosti rugăciunea
-,,De ”Tatăl nostru”.
ce se numeste asa acesta rugaciune?” -,,....pentru ca a fost rostita de Insusi
Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor avea de făcut ca Domnul nostru Iisus Hristos.”
temă
-,,Inșice
iși imprejurari
notează tema.”
a fost rostita Rugaciunea Domneasca?” -,,....intr-o zi cand Iisus se ruga,iar unul din
9. încheierea 1' • Rugăciunea • Rugăciunea
ucenicii Sai L-a rugat sa-l invete cum sa se
activităţii • Salutul. • Salutul
roage.”
-,,Cum se mai numeau ucenicii lui Iisus Hristos?” -,,..Apostoli.”

-,,De ce Rugaciunea Domneasca este cea mai importanta -,,....deoarece a fost data chiar de Domnul
din toate rugaciunile?” nostru Iisus Hristos.”

- ,,…..Ce ( este Tatăl nostru)?


Metoda
•Se impart fise de lucru cu metoda ,,Explozia stelara” in Explozia
care elevii formuleaza intrebari in legatura cu tema lectiei Rugăciune. (ANEXA nr.1) Activitate
stelara
si se pot citi intrebari le formulate de ei si da - ,,….Cine (a spus prima data rugăciunea individuala
raspunsurile oral. Tatăl nostru)?
Iisus Hristos.
-,,….. Unde (se afla Iisus Hristos când a
spus această rugăciune)?
Pe munte cu apostolii Săi.
-,,… De ce ( i-a învățat această rugăciune)?
Pentru ca noi oamenii să știm cum să ne
rugăm.
- ,,….Când (trebuie să ne rugăm)?
Oricând.

•Se da inca o fișă de lucru ce cuprinde un test cu itemi Elevii completeaza fisa de lucru,iar cei care
închiși cu alegere multiplă (un enunț cu un singur răspuns completeaza totul corect primesc un punct Exerciţiul (ANEXA nr. 2)
corect, la alegere). la caietul profesorului. Activitate
individuala
6. Asocierea, 8'
generalizarea • Se cere elevilor să reflecteze şi să comenteze sensul • Elevii reflectează apoi comentează Lectura Activitate Aprecieri
Videoproiec
şi aplicarea următoarei istorioare din pateric: istorioara prezentata. explicativă frontală verbale
tor
-,,Cunoasteti situatii asemanatoare din viata voastra ce se -,,..-elevii povestesc diferite situatii” Problematiz (ANEXA nr. 3)
potrivesc cu istorioara data?” area

-,,Odata find intrebat Iisus Hristos de cate ori sa iertam


aproapelui nostru El a raspuns:,, de de 70 de ori cate 7”.
-,, Ce inseamna acest lucru? -,, adica intotdeauna”

Precizare:Iisus Hristos ne-a spus: „Dacă veţi ierta


-,,....elevii asculta ”
oamenilor greşelile lor, şi vouă vi se vor ierta greşelile
voastre”.