Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială „Turoczi Mozes”


Clasa: a VIII-a B
Disciplina: Educaţie fizică
Data: 26.02.2021
Tipul lecţiei: dezvoltarea calităților motrice
Locul de desfăşurare: sala de sport
Propunător: prof. Moroianu Mihai Decebal Ilie
Materiale didactice necesare: jaloane, fluier, mingii, corzi de sărit.
Metode şi procedee didactice: explicaţia, exersarea independentă, demonstraţia, observaţia, întrecerea

Temele lecţiei:
1. Dezvoltarea calității motrice viteză-Dezvoltarea vitezei de reacţie şi de execuţie la stimuli vizuali si auditivi.
2. Dezvoltarea calității motrice îndemânare- Dezvoltarea îndemânării la –coordonarea acțiunilor cu obiecte în spațiu

Competenţe specifice

 să execute corect lansarea de la start în concordanţă cu celelalte componente ale alergării de viteza;
 să realizeze actiuni motrice simple.
 să interpreteze corect importanţa lansării de la start;
 să fie interesat să realizeze alergarea într-un mod cât mai corect;

Bibliografie:
Login M, Stoicescu A.: Educaţia fizică la clasele I-IV, Îndrumător metodic, Ed. Did. şi Ped., Bucureşti, 1975
* * * Ghid de evaluare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 1999
* * * Curriculum naţional. Programe şcolare pentru Învăţământul Primar, Bucureşti, 2003
Stan L, Oancea M, Cojocaru Ş.: Ghid Metodologic privind proiectarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, Ed. Aramis, Bucureşti, 2002.
Tripa M.:Jocuri pentru orele de educaţie fizică la ciclul primar, Ed. Mirton, Timişoara, 2002
Momentele şi Conţinutul lecţiei Dozare şi Indicaţii metodice şi organizatorice Obs
durata lecţiei codificare Formaţii de lucru şi forme de exersare
I. Alinierea elevilor 1’
Raportul 1’ -alinierea se realizează în linie pe un rând
Organizarea Verificarea stării de sănătate 30’’
colectivului de şi a ţinutei 30’’
elevii Enunţarea temelor de lecţii 2’-3’
3’-5’ Exerciţii pentru dezvoltarea
atenţiei

II. Variante de mers:


Pregătirea - mers obişnuit ½ tură
organismului - mers pe vârfuri cu ½ tură -deplasarea se realizează în jurul terenului
pentru efort braţele sus ½ tură
5’-7’ - mers pe călcâi cu ½ tură
braţele la spate ½ tură
- mers ghemuit cu
mâinile pe creştet
1L -in coloana cate doi pe mijlocul terenului
Variante de alergare:    
- alergare obişnuită 1L  
- alergare cu  
pendularea gambelor 1L  
spre înapoi  
- alergare cu genunchii 1L  
sus -“Mers normal” se executa pe marginea terenului, un sir ocoleste la stanga
- alergare cu pas săltat 1L unul la dreapta.
- alergare cu pas sărit -se pune accent pe executia corecta a variantelor de alergare
- alergare cu pas
adăugat - Elevii care nu reuşesc să se grupeze vor fi penalizaţi să execute sărituri ca
- alergare cu spatele pe mingea, genuflexiuni etc.
direcţia de deplasare
- alergare accelerată

Joc „Bucheţelele”.
În timp ce colectivul de elevi
aleargă, profesorul strigă un
număr. Imediat elevii trebuie
să se grupeze în funcţie de
numărul strigat. Exemplu „4
!”
se grupează câte patru în
poziţia sprijin ghemuit. Apoi
se continuă alergarea cu
relurea jocului.
- mers cu mişcări
ample de respiraţie

III.  Exercițiul Nr. 1 1x 8T -coloană de gimnastică câte 4 cu o lungime de 2 brațe între elevi.
Influeţarea Stând cu palmele pe șolduri:
selectivă a T1- T2 - aplecarea capului * * * *
aparatului înainte; * * * *
locomotor T3- T4 - aplecarea capului * * * *
7’-8’ înapoi - prin arcuire; * * * *
T1- T2 - îndoirea capului ×
spre stânga;
T3- T4 - îndoirea capului
spre dreapta- prin arcuire;
T1- T2 - răsucirea capului -palmele orientate în sus.
spre stânga; 4x 8T
T3- T4 - răsucirea capului -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
spre dreapta;
 Exercițiul Nr. 2
Stând departat cu brațele -brațele perfect întinse, spatele drept, privirea înainte.
îndoite la piept:
T1- T2 - arcuirea brațelor la 4x 8T
piept;
T3- T4 - arcuirea brațelor
lateral;

 Exercițiul Nr. 3 -spatele drept, privirea înainte.


Stând depărtat:
T1- T2 - arcuirea brațelor 8x
spre înapoi cu brațul drept
ridicat și brațul stâng pe
lângă corp;
T3- T4 – același procedeu cu 4x 8T
inversarea brațelor; -spatele drept, privirea înainte.
 Exercițiul Nr. 4
Stând depărtat:
- rotări ale brațelor spre
înainte și înapoi, simultan și
alternativ;
 Exercițiul Nr. 5
Stând depărtat cu palmele pe -
șolduri: picioarele și brațele perfect întinse.
T1- T2 - îndoirea trunchiului 4x 8T
spre stânga;
T3- T4 - îndoirea trunchiului
spre dreapta;
T5- T6 - îndoirea trunchiului -spatele drept, privirea înainte, cu piciorul opus celui fandat perfect întins.
spre stânga cu brațul drept
întins deasupra capului;
T7-T8 - îndoirea trunchiului 4x 8T
spre dreapta cu brațul stâng
întins deasupra capului;
-spatele drept, privirea înainte.
 Exercițiul Nr. 6
Stând depărtat cu palmele pe
șolduri:
T1- T2 – răsucirea
trunchiului spre stânga; 4x 8T
T2- T3 – răsucirea -spatele drept, privirea înainte.
trunchiului spre dreapta prin
arcuire;
 Exercițiul Nr. 7
Stând depărtat:
T1- T2 - îndoirea trunchiului
spre înainte și atingerea
solului cu vârful degetelor;
T3- T4 - îndoirea trunchiului 8x
spre înapoi cu ducerea
palmelor la spate - prin
arcuire;
 Exercițiul Nr. 8 4x
Stând cu palmele pe șolduri:
T1- T4 - fandare înainte cu
piciorul drept;
T5- T8 - fandare înainte cu
piciorul stâng;
T1- T4 - fandare în lateral
dreapta cu piciorul drept;
T5- T8 - fandare în lateral
stânga cu piciorul stâng;
 Exercițiul Nr. 9
Stând drept:
- sărituri de pe loc cu
palmele pe șolduri;
- sărituri în depărtat cu
ducerea brațelor deasupra
capului și lovirea palmelor;
- Streching : încercare de
atingere a palmelor pe la
spate;
- mișcări de respirație și
relaxare.

IV. Din stând departat cu fata 2x10m


Viteza - spre direcţia de alergare, la P.A.-mers -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m
Dezvoltarea semnal vizual întoarcere şi 10m
vitezei de reacţie alergare în tempo de 3/4 pe
şi de execuţie la distanţa de 10m
stimuli vizuali si 2x10m
auditivi. Din stând departat cu spatele P.A.-mers -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m
spre directia de alergare, la 10m
semnal sonor întoarcere şi
alergare în tempo de 3/4 pe
(12’)
distanţa de 10m 2x10m
P.A.-mers
Din stând ghemuit cu fata 10m -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m
spre direcţia de alergare, la
semnal vizual întoarcere şi
alergare în tempo de 3/4 pe 2x10m
distanţa de 10m P.A.-mers
10m -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m
Din stând ghemuit cu
spatele spre directia de
alergare, la semnal sonor 2x10m
întoarcere şi alergare în P.A.-mers
tempo de 3/4 pe distanţa de 10m
10m -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m

Din stand in pozitie sezanda 2x10m


cu fata spre directia de P.A.-mers
deplasare, la semnal vizual 10m
întoarcere şi alergare în
tempo de 3/4 pe distanţa de -în coloana cate 2, cu păstrarea distanței de 2 m
10m

Din stand in pozitie sezanda


cu spatele pe directia de
deplasare la semnal sonor
întoarcere şi alergare în
tempo de 3/4 pe distanţa de
10m

V. Ex. 1. Se execută -Săritura Fiecare


Îndemănare- la coardă din deplasare cu elev va
Dezvoltarea ocolirea obstacolului , avea
indemanarii la – dus-întors, distanța 5m minge
coordonarea Dozare - 3 proprie
actiunilor cu repetari x la
obiecte in spatiu 2 serii, fiecare
pauză exercițiu
(15’) între
repetări
50 sec.
Ex.2. Se execută- Din Dozare -3
mers ,cu două mingi în repetari ,
fiecare mână ,se arunca și se pauză
prinde între
o minge -iar cealalta se ține repetări
fixă în mâna opusă-la 50 sec.
întoarcere ,se aruncă cealalta
minge și se ține fixă în mână
mingea care a fost aruncată,
DUS-ÎNTORS , distanța 5 m

Dozare -5
Ex. 3. Se execută - Din repetari ,
poziția de start -cu două pauză
mingi ,una în mână și una la între
picior pe sol.-Din repetări
deplasare ,se execută 50 sec.
simultan, aruncarea
-prinderea mingii cu două
mâini și
conducerea mingii cu
piciorul : Dozare- 3 repetări
X 3 Serii, DUS-ÎNTORS,
distanța 5 m

VI. -mers cu scuturarea braţelor -20 m. -elevii se deplasează în coloană câte unul
Revenirea şi picioarelor -20 m.
organismului -mers cu mişcări de -20 m.
dupa efort respiraţie şi relaxare
2’-3’ -mers cadenţat şi redresarea
ţinutei
VII. -evidenţierea aspectelor
Concluzii, pozitive şi negative constate 2’ - elevii se aliniază in linie pe un rand
aprecieri şi pe parcursul lecţiei ☻☻☻☻☻☻
recomandări -notarea elevilor
1’-2’ -recomandări individuale şi
generale pentru activitatea
independentă
-salutul

S-ar putea să vă placă și