Sunteți pe pagina 1din 1

Seria: RODS14 Nr factura: 201400258260

Data (Z, L, A) 11-02-2020

Factura
7 7 5 7 3 1 4 3

Furnizor: Dante International S.A. Cumparator(denumire, forma juridica)


Nr. ord.registru com./an: J40/372/2002 BST CON R&amp F SRL
C.I.F.: RO 14399840
Capital social subscris si varsat: 1.310.243 Nr. de inmatriculare in Registrul Comertului J51/46/2017
Cont: RO26 TREZ 7005 069X XX00 1637 C.I.F. RO37992587
Banca: Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Sediul str Principala nr 93 Cascioarele
Bucuresti -
BRD Sucursala Mari Clienti Corporativi (SMCC) -
RO38 BRDE 450S V883 7600 4500 Judetul Calarasi
Sediul: 148 Virtutii, E47, Sector 6, Bucuresti 060787 Contul RO33UGBI0000432013441RON
Tel: +40 21 200 52 00, fax: +40 21 200 52 25 Banca Garanti Bank SA

Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cantitatea Pret unitar Cota Valoarea Valoarea
crt. (fara T.V.A.) T.V.A. -lei- T.V.A.
-lei- -%- -lei-
0 1 2 3 4 5 6(3x4) 7(6x5)

1 Robot de aspirare Xiaomi Viomi V2 PRO, 14.8 V, buc 1 2.521,00 19 2.521,00 478,99
functie Mop, aspirare si spalare simultana, 0.55 L,
navigare Laser, App mobil, Negru/Gri
[6422906005462]

2 Cost transport [TXTRANSPORT] buc 1 2,10 19 2,10 0,40

3 Discount conform promotie: 6422906005462 buc 1 -1.008,40 19 -1.008,40 -191,60


[DPRO1VAT20TYPE11]

Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila
Plata POS cu bon fiscal

Semnatura si Date privind expeditia ..................................... Total din 19% 1.514,70 287,79
stampila care accize: Total 1.514,70 287,79
Numele delegatului .........................................
furnizorului
B.I./C.I. seria .... nr........... eliberat(a) ..............
Semnatura de Total de plata
Mijlocul de transport ............. nr. .................... primire (col 6+col 7)
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
1.802,49
data de ........................... ora ..............................
Semnaturile ........................................................

1/1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)