Sunteți pe pagina 1din 4

INSTRUCTAJ PREȘEDINTI ȘI LOCȚIITORI SECȚII DE VOTARE

REFERITOR LA COMPLETAREA PROCESELOR-VERBALE PRIVIND CONSEMNAREA REZULTATULUI VOTĂRII


LA ALEGERILE LOCALE 2020
P.V. = proces-verbal
B.V. = buletin de vot
S.V. = secţie de votare

ORA 21.00 – S-a închis SECŢIA de VOTARE


PASUL 1
1. Președintele biroului electoral al secției de votare ia câte un exemplar din fiecare tip de P.V. pe care îl va folosi
ca ciornă.
2. Pe P.V. se completează căsuţele din partea de sus a primei pagini, cu numărul S.V. şi adresa la care este localizată.
Numărul S.V. se completează şi în partea de jos a fiecărei pagini din P.V.
• Se numără alegătorii înscrişi în lista electorală permanentă, iar totalul lor se înscrie la pct. a1 al fiecarui P.V.
(acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se numără alegătorii înscrişi în copia listei electorale complementare, iar totalul se înscrie la pct. a2 al
fiecarui P.V. (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General, Primar Sector,
Consiliul Local).
• Se numără alegătorii înscrişi în lista electorală suplimentară, iar totalul lor se înscrie la pct.a3 al fiecarui P.V.
(acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se numără alegătorii în cazul cărora s-a folosit urna specială, iar totalul se înscrie la pct.a4 al fiecarui P.V.
(acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se completează pct. a “Numărul total al alegătorilor prevăzut în listele electorale existente în secţia de
votare“ (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul
Local).
pct. a = pct. a1 + pct.a2 + pct.a3 + pct.a4

• Se numără de pe lista electorala permanentă persoanele care s-au prezentat la urne (prin numărarea
semnăturilor) şi se completează pct. b1 al fiecarui PV (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar
General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se numără de pe copia listelor electorale complementare persoanele care s-au prezentat la urne (prin
numărarea semnăturilor) şi se completează pct. b2 al fiecărui PV (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.:
Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se numără de pe listele electorale suplimentare persoanele care s-au prezentat la urne (prin numărarea
semnăturilor) şi se completează pct. b3 al fiecarui PV (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar
General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
• Se numără alegătorii care s-au prezentat la urne folosind urna specială şi au votat (prin numărarea
semnăturilor), iar rezultatul se trece la pct. b4 al fiecărui PV (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.:
Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local).
1
• Se completează pct. b “Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale
existente în secţia de votare“ (acelaşi număr pe toate cele 4 tipuri de P.V.: Primar General, Consiliul General,
Primar Sector, Consiliul Local).

pct. b = pct. b1 + pct.b2 + pct.b3 + pct.b4

OBSERVAŢIE: Numărul celor care s-au prezentat la urne pentru fiecare din cele 4 categorii de liste nu poate depăşi în
nici un caz numărul persoanelor înscrise în liste.

Deci: a ≥ b
a1 ≥ b1
a2 ≥ b2
a3 ≥ b3
a4 ≥ b4

NUMERELE INSCRISE PE PRIMELE 10 RANDURI DIN CELE 4 TIPURI DE PV


TREBUIE SA FIE IDENTICE!

PASUL 2

1. Se verifică integritatea sigiliilor înainte de deschiderea urnelor, se sigilează fanta urnelor de votare (se va
completa obligatoriu la pct.i starea sigiliilor;
2. Se desigilează urnele, una câte una ( inclusiv urna specială) şi se va trece la repartizarea voturilor pe candidaţi;
3. Președintele biroului electoral al secției de votare, în prezența celorlalți membri, numără voturile și consemnează
rezultatele votării.

 Se adună voturile valabil exprimate de la pct. g, iar suma acestora se va trece la pct.c.; Atenţie ! Nu se
finalizează P.V. până când nu sunt repartizate şi B.V. din URNA SPECIALĂ.

➢ Se numără B.V. nule şi se trec la pct. d.


➢ Se completează pct.e din P.V. cu numărul de B.V. primite efectiv;
➢ Se numără B.V. neîntrebuințate și anulate şi se completează pct.f din P.V.;

ÎN ACEST MOD SE PROCEDEAZĂ PENTRU NUMĂRAREA VOTURILOR LA TOATE CELE 4 TIPURI:


• PRIMARUL GENERAL – (PG);
• CONSILIUL GENERAL – (CGMB);
• PRIMAR DE SECTOR – (PS);
• CONSILIUL LOCAL – (CL).

2
Pasul 3
1. După ce președintele secției de votare îi dictează operatorului de calculator datele înscrise în ciornele celor
4 PV și se asigură că sunt îndeplinite corelațiile pentru toate cele 4 tipuri, operatorul de calculator, conform
precizarilor presedintelui SV, transmite datele in SIMPV, iar dupa generarea celor 4 PDF se efectuează
transcrierea în formă finală a tuturor PV.

2. Se completează 3 exemplare originale (cu pix de culoare albastră/neagră) pentru fiecare tip de PV (Primar
General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local). Un set se va afișa la sediul SV, celelate două se
aduc la Biroul Electoral de circumscripție.

3. Se face o expunere pe scurt a întâmpinărilor formulate şi a modului de soluţionare a acestora, precum şi a


contestaţiilor înaintate Biroului Electoral de circumscripție la pct. h.

4. La pct. i se vor menţiona următoarele situaţii: starea sigiliilor înainte de deschiderea urnelor și numărul
ştampilelor cu menţiunea “VOTAT” (dispariţia uneia sau mai multor ştampile se va consemna tot la acest
punct din P.V.) Ștampilele cu menţiunea VOTAT se vor introduce într-un plic, care se sigilează prin aplicarea
ştampilei de control a S.V.

5. Președintele si membrii SV semnează cele 3 seturi PV, apoi operatorul de calculator fotografiază 1 set
semnat (Primar General, Consiliul General, Primar Sector, Consiliul Local) și conform precizărilor președintelui
SV, operatorul de calculator apasă “ Finalizează proces electoral”. Acest set fotografiat împreună cu un altul
se aduc la Biroul Electoral de circumscripție.

IMPORTANT!
cifrele se aliniază de la dreapta spre stânga, având grijă să fie scrise citeţ;
datele se înscriu obligatoriu numai cu pix albastru sau negru (nu cu stiloul sau cu altă culoare);
căsuţele fără cifre se lasă necompletate (nu se barează, nu se completează 0 sau X);
P.V. nu are voie să aibă ştersături şi/sau corecturi şi nu se foloseşte pastă corectoare.

➢ Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare se va asigura că datele consemnate în


cele trei exemplare din fiecare tip de proces-verbal sunt identice, fără ștersături sau
corecții, complete şi corecte.
➢ Lipsa semnăturilor unor membri ai biroului secţiei de votare nu influenţează valabilitatea
procesului-verbal. Preşedintele va menţiona motivele care au împiedicat semnarea.

ESTE NECESAR SĂ AVEŢI LA DUMNEAVOASTRĂ


CIORNA PROCESULUI VERBAL

3
PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:
Sunt buletine de vot VALABIL EXPRIMATE:
− buletinele de vot pe care, deşi ştampila cu menţiunea „VOTAT” aplicată a depăşit limitele patrulaterului, opţiunea
alegătorului este evidentă;
− buletinele de vot pe care ştampila a fost aplicată de mai multe ori în acelaşi patrulater sau atât într-un patrulater,
cât şi în afara oricărui alt patrulater.

Sunt buletine de vot NULE și nu intră în calculul voturilor valabil exprimate:


− buletinele de vot pe care nu a fost aplicată ştampila de control a secţiei de votare;
− buletinele de alt model decât cel legal aprobat;
− buletinele pe care nu a fost aplicată ştampila cu menţiunea „VOTAT”;
− buletinele de vot la care ştampila cu menţiunea „VOTAT” este aplicată pe mai multe patrulatere sau în afara
acestora.

Sunt buletine de vot ANULATE:


− buletinele de vot neîntrebuinţate şi anulate (înscrierea pe diagonala primei pagini a menţiunii „ANULAT” şi
aplicarea ştampilei de control a S.V.; în cazul în care există pachete cu B.V. intacte, menţiunea „ANULAT” se
aplică o singură dată pe pachetul respectiv);
− buletinul de vot completat greşit de un alegător care solicită un al doilea B.V şi care nu a fost introdus în urnă.

RECAPITULARE CORELAŢII

• pct. a = pct. a1 + pct. a2 + pct. a3 + pct. a4

• pct. a1 ≥ pct. b1

• pct. a2 ≥ pct. b2

• pct. a3 ≥ pct. b3

• pct. a4 ≥ pct. b4

• pct. b = pct. b1 + pct. b2 + pct. b3 + pct. b4

• pct. c ≤ pct. b - pct. d sau, altfel spus: pct. b ≥ pct. c + pct. d

• pct. c = suma voturilor valabil exprimate la pct. g

• pct. e ≥ pct. c + pct. d + pct. f

NUMERELE INSCRISE PE PRIMELE 10 RANDURI DIN CELE 4 TIPURI DE PV


TREBUIE SA FIE IDENTICE!